Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenchithanh25
#932059

Download miễn phí Báo cáo Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

MỤC LỤC

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 2

DANH MỤC SƠ ĐỒ 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU 4

LỜI NÓI ĐẦU 5

NỘI DUNG 7

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 7

SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC 7

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 7

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 7

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 9

1.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 9

1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 12

1.2.1. Ngành nghề kinh doanh 12

1.2.2. Quy trình kinh doanh của Công ty 13

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 13

1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 13

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty 15

Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC 21

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 21

2.1.1. Đặc điểm chung 21

2.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 22

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ các chức danh công tác trong Phòng Tài chính -kế toán 22

2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ chính sách kế toán ở Công ty 31

2.2.1. Nguyên tắc kế toán chung áp dụng tại Công ty 31

2.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ 31

2.2.3. Tổ chức vận dụng chế độ tài khoản 33

2.2.4. Tổ chức vận dụng hình thức sổ sách 33

2.2.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán 35

2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu 36

2.3.1. Kế toán tiền mặt 36

2.3.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 40

2.3.3. Kế toán tài sản cố dịnh (có số liệu minh họa) 45

2.3.4. Kế toán nguyên vật liệu 56

2.3.5. Kế toán công cụ công cụ 60

2.3.6. Kế toán thanh toán với nhà cung cấp 60

2.3.7. Kế toán thanh toán tiền lương 63

2.3.8. Kế toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 66

2.3.9. Kế toán sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên TSCĐ 68

2.3.11. Kế toán thuế 79

Chương 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC 83

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tại Công ty 83

3.1.1. Những ưu điểm đạt được 83

3.1.2. Những nhược điểm còn tồn tại 85

3.2. Những nguyên nhân và một vài ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc. 87

3.2.1. Những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác kế toán của Công ty 87

3.2.2. Một vài ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty 88

KẾT LUẬN 90

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


SCĐ, Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ…)
Tất cả chứng từ kế toán do Công ty lập hay từ bên ngoài chuyển đến đều được tập trung vào Phòng Tài chính - kế toán.
Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán:
- Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán.
- Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hay trình Giám đốc ký duyệt.
- Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán.
- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.
Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán:
- Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán.
- Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan.
- Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán.
2.2.3. Tổ chức vận dụng chế độ tài khoản
Hệ thống tài khoản hiện nay Công ty đang sử dụng về cơ bản là hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính.
Ngoài ra, Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên nên không sử dụng các TK của phương pháp kiểm kê định kỳ (TK 611, TK 631).
Tài khoản của Công ty được chi tiết cho từng đối tượng, mỗi đối tượng lại được chi tiết theo từng trường hợp cụ thể.
2.2.4. Tổ chức vận dụng hình thức sổ sách
Do đặc điểm về ngành nghề kinh doanh, quy mô và trình độ quản lý, trình độ kế toán, trang thiết bị vật chất, Công ty đã áp dụng hình thức sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung.
Hiện nay công ty đang sử dụng các loại sổ sau:
Sổ Nhật ký chung: Sổ này được ghi hàng ngày, dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và phục vụ cho việc ghi Sổ cái.
Sổ cái: Được mở cho từng quý dùng để ghi các nghiệp vụ phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản. Mỗi tài khoản dược mở trên một trang hay một số trang liên tiếp.
Sổ kế toán chi tiết: Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán càn thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Số liệu trên sổ chi tiết phải khớp đúng với Sổ cái.
Với một số lượng thông tin lớn, nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ, Công ty đã áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. Hiện nay Công ty đang áp dụng phần mểm kế toán FASTACCOUNTING 2006. Phần mềm được thiết kế trên nguyên tắc hình thức Nhật ký chung, phần mềm được cung cấp bởi Công ty cổ phần phát triển phần mềm FAST. Kế toán viên sau khi tập hợp và phân loại chứng từ sẽ tiến hành nhập dữ liệu vào máy, phần mềm sẽ tự động chạy vào sổ kế toán tổng hợp và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Quy trình luân chuyển chứng từ và ghi sổ bằng máy như sau:
Sơ đồ 04: Quy trình hạch toán trên máy vi tính:
Chứng từ kế toán
Sổ kế toán:
- Sổ chi tiết
- Sổ tổng hợp
Phần mềm kế toán
- Báo cáo tài chính
- Báo cáo kế toán quản trị
Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại
Ghi chú:
Nhập số liệu hàng ngày:
In sổ, báo cáo cuối kỳ:
Đối chiếu, kiểm tra:
Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hay bảng tổng hợp kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy theo các bảng biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.
Theo quy định của phần mềm kế toán. Sau khi nhập dữ liệu xong máy sẽ tự động ghi vào sổ chi tiết tài khoản theo từng đối tượng và sổ Nhật ký chung, máy sẽ tự tổng hợp và ghi vào các Sổ cái tài khoản có mặt trong định khoản liên quan.
Cuối kỳ kế toán, kế toán thực hiện thao tác cộng sổ (khoá sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết được thực hiên tự động và đảm bảo độ chính xác, trung thực theo thông tin đươc nhập trong kỳ.
Phần mềm cũng cho phép xuất số liệu ra bảng tính Exel do đó rất thuận lợi cho việc kiểm tra đối chiếu. Định kỳ kế toán tiến hành in các mẫu sổ ra giấy và thực hiện các thủ tục pháp lý quy định như đối với sổ ghi bằng tay, việc đính kèm các chứng từ vẫn được thực hiện theo luật định.
Việc áp dụmg phần mềm kế toán giúp giảm nhẹ công việc kế toán, độ chính xác cao đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị. Mẫu sổ được thiết kế theo đúng quy định và tương đối đầy đủ các khoản mục để theo dõi theo yêu cầu của Công ty.
2.2.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán
Hiện nay, công ty áp dụng chế độ về báo cáo kế toán được ban hành kèm theo Quyết định 15 của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/03/2006.
Cuối niên độ kế toán kế toán tiến hành khoá sổ và lập báo cáo kế toán.
Công ty lập các báo cáo tài chính theo mẫu quy định của Bộ tài chính bao gồm:
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doamh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính
Ngoài ra, bất kỳ thời diểm nào theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước (ví dụ như: Cục Thống Kê,….) công ty có thể cung cấp các báo cáo khác nhằm phục vụ các công tác khác (ví dụ như công tác thống kê, dự báo….) như:
Báo cáo về tình hình doanh thu trong một số năm
Báo cáo về tổng số nộp ngân sách
Báo cáo về tốc độ thanh quyết toán các công trình
Báo cáo vế mức tăng trưởng cổ tức
……..
2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu
2.3.1. Kế toán tiền mặt
2.3.1.1. Đặc điểm kế toán tiền mặt tại Công ty
Tại Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc, tiền mặt được giữ tại quỹ theo một hạn mức nhất định chủ yếu chi dùng cho những nhu cầu thường xuyên của Công ty. Phòng Tài chính - kế toán có một kế toán tiền mặt theo dõi tình hình thu chi quỹ tiền mặt và một thủ quỹ trực tiếp quản lý quỹ tiền mặt.
Hàng ngày, khi phát sinh nghiệp vụ thu chi quỹ tiền mặt, kế toán tiền mặt sẽ hạch toán vào Sổ chi tiết TK 111- tiền mặt, sổ này được tự động ghi bằng phần mềm kế toán và thủ quỹ vào Sổ quỹ tiền mặt bằng tay.Cuối ngày, kế toán tiền mặt và thủ quỹ tiến hành đối chiếu Sổ chi tiết tiền mặt và Sổ quỹ tiền mặt nhằm tránh sai sót và nhầm lẫn.
Công ty tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt vào cuối năm tài chính. Thành phần Ban kiểm kê bao gồm : Kế toán trưởng, Kế toán tiền mặt, Thủ quỹ. Nếu có chênh lệch xảy ra Ban kiểm kê tiến hành làm rõ nguyên nhân, chênh lệch quỹ tiền mặt phát hiện được sau kiểm kê sẽ được sửa chữa bằng bút toán đỏ hay bút toán bổ sung, nếu chưa tìm ra nguyên nhân thì sẽ được ghi vào các tài khoản chờ xử lý (TK 1381, TK 3381).
2.3.1.2. Nội dung kế toán tiền mặt
Tổ chức chứng từ:
- Phiếu thu (MS 01 – TT)
- Phiếu chi (MS02 - TT)
Sơ đồ 05: Quy trình luân chuyển phiếu thuNgười nộp tiền:
Đề nghị nộp tiền
KT tiền mặt:
Lập phiếu thu
Người nộp tiền:
Đề nghị nộp
tiền mặt:
Lập phiếu thu
Thủ quỹ:
Thu tiền
:
KT tiền mặt: Lưu trữ
Kế toán trưởng:
Ký phiếu thu
KT tiền mặt:
Ghi sổ
Sơ đồ 06: Quy trình luân chuyển phiếu chi:
Đề nghị chi tiền
KT trưởng: Duyệt chi
KT trưởng: Ký phi...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online