Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By moody_babe
#932044

Download miễn phí Chuyên đề Sự tác động của chính sách xã hội đối với đời sống gia đình thương binh ở huyện Thanh Hà - Hải Dương

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài: 2

2.1. Ý nghĩa khoa học: 2

2.2 . Ý nghĩa thực tiễn: 2

3. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu: 2

3.1. Mục đích: 2

3.2. Đối tượng: 2

3.3. Phạm vi nghiên cứu: 3

4. Phương pháp nghiên cứu 3

5 . Giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết: 3

5.1. Giả thuyết nghiên cứu: 3

5.2. Khung lý thuyết: 3

PHẦN THỨ NHẤT 5

VAI TRÒ CỦA CSXH ĐỐI VỐI ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH 5

1.1. Khái niệm: 5

1.2. Các chính sách xã hội đối với gia đình thương binh 6

1.3. Các chỉ tiêu đánh giá đời sống gia đình thương binh 10

1.4. Vai trò của chính sách xã hội đối với đời sống gia đình thương binh. 11

PHẦN THỨ HAI 12

phân tích thực trạng Sự tác động của chính sách xã hội đối với gia đình thương binh huyện Thanh Hà - hải dương

2.1. Đặc điểm của huyện Thanh Hà ảnh hưởng đến đời sống gia đình thương binh. 12

2.3. Phân tích một số chính sách xã hội tác động đến gia đình thương binh huyện Thanh Hà. 21

2.3.3. Chế độ ưu đãi về y tế, chăm sóc sức khỏe cho thương binh. 23

2.4. Phân tích thực trạng đời sống gia đình thương binh huyện Thanh Hà dưới sự tác động của chính sách xã hội. 27

PHẦN THỨ BA 41

Những giải pháp tăng cường sự tác động của chính sách xã hội đối với gia đình thương binh huyện Thanh Hà 41

I. Quan điểm của Đảng và Nhà Nước về ưu đãi XH đối với GĐTB 41

1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về ưu đãi xã hội đối với GĐTB. 43

2. Làm tốt công tác TB là thể hiện tình cảm trong sáng của Đảng, thể hiện đạo lý của dân tộc ta. 43

3. Xã hội hóa việc chăm sóc các TB bằng phong trào quần chúng. 44

4. Chính sách ưu đãi xã hội đối với GĐTB. 45

II. Các giải pháp tăng cường sự tác động của chính sách xã hội đối với GĐTB huyện Thanh Hà. 46

1. Xây dựng các trung tâm phục hồi chức năng. 46

2. Tăng cường kinh phí xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người có công và con em họ. 47

3. Phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và gia đình họ. 51

KẾT LUẬN 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


xã.
Như vậy công tác thẩm định hồ sơ xét duyệt, giải quyết chính sách ưu đãi đối với TB và gia đình họ được tiến hành nhanh gọn, đảm bảo được quá trình dân chủ, đúng chính sách, ít sai sót, tạo niềm tin đối với nhân dân về chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó còn một số việc chưa làm tốt như: công tác giám định lại mức thương tật cho TB chưa nhiều so với mong muốn của họ.
2.3.4. Chính sách ưu đãi về giáo dục đối với con thương binh.
Chính sách ưu đãi về nhà ở là một trong những chính sách quan trọng mà con em của GĐCS nói chung và con em GĐTB nói riêng. Trong thực tế thì GĐTB gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế cũng như những điều kiện khác nên việc học hành, giáo dục cho con em TB được xã hội rất quan tâm. Các chế độ ưu đãi giáo dục và đào tạo với con TB luôn được sửa đổi cho phù hợp với tình hình phát triển chung của đất nước. Trong chế độ đãi ngộ về giáo dục và đào tạo đối với con TB, căn cứ vào tỷ lệ thương tật của TB và cấp học khác nhau để có mức độ ưu đãi cho phù hợp. Theo quy định, đối với TB bị MSLĐ từ 61% trở lên thì con em họ được miễn học phí và các khoản học phí khác, giảm 50% học phí và các khoản đóng góp khác cho con em TB MSLĐ từ 21% -60%. Ngoài chế độ miễn giảm học phí con em TB bị MSLĐ từ 81% trở lên còn được trợ cấp 1 lần 1 khoản tiền tuỳ theo cấp học với các mức: 60.000đồng đối với học sinh khi học trường Mầm non, 90.000đồng với học sinh học Tiểu học, 120. 000đồng đối với học sinh khi đi học trường PTCS hay trường PTTH. Ngoài ra, học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách đang học các trường đào tạo của Nhà nước: Đại học, Cao đẳng, THCN, Dạy nghề, Dự bị đại học, Dân tộc nội trú mà không hưởng lương hay sinh hoạt phí được ưu tiên trong xét tuyển, được miễn giảm học phí, được trợ cấp hàng tháng với mức 180.000đ/tháng con TB MSLĐ từ 61% -80%, trợ cấp 220.000đ/tháng cho conTB mất sức lao động từ 81% trở lên. Theo số liệu phòng NV-LĐTB & XH ta có:
Bảng 2.6. Phân loại con em thương binh theo học ở các trường học.
Tên trường
Số người
Tỷ lệ (%)
Đại học
11
8,2
Cao đẳng
21
15,67
THCN
35
26,1
ĐTDN
67
50,0
Tổng
134
100
( Nguồn: Điều tra tại phòng NV-LĐTB&XH huyện Thanh Hà ).
Thông qua bảng số liệu 2.6 trên thì số con em TB đi học Đại học chiếm 8,2%; Cao đẳng 15,67%; THCN chiếm 26,1% và số con TB đi học trong các trường ĐTDN chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số con em TB đi học ở các trường là 50%. Qua đây có thể thấy chính sách ưu đãi đối với giáo dục có vai trò rất lớn tạo điều kiện cho con em TB có thể theo học trong các trường. Đó chính là con đường tiến lên CNXH, làm chủ cuộc sống của con em TB góp phần đảm bảo cho cuộc sống sau này của gia đình họ được tốt hơn.
Trước đây, số con em TB thi đỗ vào các trường Đại học và Cao đẳng là rất ít, nhưng những năm gần đây do việc thực hiện tốt chính sách ưu đãi trong giáo dục và do mức thu nhập cũng như nhận thức của người dân ngày càng cao lên số lượng con em TB theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng ngày càng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Chính sự vươn lên làm chủ tri thức, làm chủ khoa học này của họ đã giúp cho họ có nhiều cơ hội tìm được những việc làm tốt có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
2.3.5. Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Trong những năm qua toàn huyện đã thực hiện tốt về chính sách miễn giảm thuế sử dụng thuế nông nghiệp cho các hộ gia đình.
Bảng 2.7 Thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Mức độ miễn, giảm thuế đất nông nghiệp
Số hộ
Tỷ lệ (%)
Được miễn
14
28
Chỉ giảm một phần
36
72
Không giảm
0
0
Tổng
50
100
( Nguồn: Số liệu khảo sát huyện Thanh Hà ).
Từ số liệu trong bảng 2.7 cho thấy : Trong tổng số 50 hộ được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì có 14 hộ GĐTB được miễn, 36 hộ chỉ được giảm một phần và không có hộ nào là không được giảm cả. Như vậy là 100% các hộ GĐTB đều được miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Chính sách miễn giảm này đã góp phần tạo điều kiện cho các hộ chính sách vươn lên làm giàu, tạo cho họ có điều kiện mượn đất, để nâng cao và đảm bảo về đời sống cho các hộ GĐTB .
2.4. Phân tích thực trạng đời sống gia đình thương binh huyện Thanh Hà dưới sự tác động của chính sách xã hội.
Với dân số trong huyện hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, đời sống của người nông dân trong quá trình đổi mới ngày càng được nâng cao, nhưng bên cạnh đó lại gặp không ít những khó khăn trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Với sự phát triển của xã hội thì các CSXH cũng có những thay đổi cho phù hợp vì CSXH có tác động rất lớn, quan trọng tới đời sống của GDTB góp phần quan trọng trong việc đảm bảo và ổn định đời sống vật chất cũng như tinh thần của các gia đình chính sách. Chúng ta đời đời nhớ ơn những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ Quốc. Chính vì vậy, việc quan tâm chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần đối với TB và gia đình họ là trách nhiệm của Nhà nước và của toàn xã hội. Để khẳng định rõ điều này, chúng ta cùng tìm hiểu sự tác động cụ thể của CSXH đến đời sống vật chất, tinh thần và việc giáo dục con cái đối với TB huyện Thanh Hà qua khảo sát tại một số hộ GĐTB.
2.4.1. Phân tích thực trạng đời sống vật chất của gia đình thương binh huyện Thanh Hà dưới sự tác động của chính sách xã hội.
Như chúng ta đã biết, đất nước đang ngày càng đổi mới thì đời sống vật chất của toàn dân ngày càng ổn định và đang từng bước được nâng cao, đặc biệt là GĐTB . Để đảm bảo cuộc sống cho TB và để bù đắp một phần những hy sinh mất mát của họ, CSXH của Đảng và Nhà nước đã và đang được thực hiện một cách sâu rộng và đồng bộ trong toàn huyện. Những CSXH đã tác động rất quan trọng đên đời sống vật chất của TB. Vì với những khoản trợ cấp ưu đãi hàng tháng sẽ giúp cho các hộ GĐCS tăng thêm thu nhập, đời sống vật chất sẽ được cải thiện dần dần. Trong đó thì thu nhập là một trong những tiêu trí quan trọng, cơ bản để đánh giá mức sống của từng hộ GĐTB, dưới đây là những con số về nguồn thu nhập chính của các GĐTB qua khảo sát ở huyện Thanh Hà.
Bảng 2.8. Thu nhập chính của gia đình thương binh.
Nguồn thu nhập chính
Số hộ
Tỷ lệ(%)
Nông nghiệp
23
46
Thủ công nghiệp
4
8
Buôn bán, dịch vụ
2
4
Lương, phụ cấp
13
26
Con cái hỗ trợ
5
10
Khác
3
6
Tổng
50
100
( Nguồn: Số liệu khảo sát tại huyện Thanh Hà)
Nhìn vào số liệu bảng 2.8 trên thì: Cơ cấu về ngành nghề mà các GĐTB tham gia để tạo nguồn thu nhập chính là rất khác nhau. Số lượng 23 hộ gia đình có thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp chiếm 46% đây là một tỷ lệ cao tương đối trong tổng số. Số gia đình có nguồn thu nhập chính từ lương, phụ cấp cũng chiếm tới 26 %, 10% là số GĐTB có nguồn thu nhập chính từ sự hỗ trợ của con cái. Bởi vì, nhiều TB nay tuổi đã cao, sức đã yếu, TB nặng bị viết thương cũ tái phát nên ốm đau thương xuyên nên khó có điều kiện tham gia nhiều vào các hoạt động kinh tế mà chủ yếu là chỉ trông vào...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement