Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhhiepvma
#932033

Download miễn phí Đồ án Kiểm soát chi phí nâng cao hiệu quả trong doanh nghiệp xây dựng giao thông

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 2

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ, KIỂM SOÁT CHI PHÍ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP XDGT 3

1.1.Khái quát doanh nghiệp xây dựng giao thông 3

1.1.1.Doanh nghiệp xây dựng giao thông 3

1.1.2.Các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng giao thông 3

1.1.3.Đặc điểm của doanh nghiệp xây dựng 7

1.1.3.1.Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm xây dựng 7

1.1.3.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất xây dựng: 10

1.2.Chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 12

1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 12

1.2.2.Phân loại chi phí 13

1.2.2.2. Theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 14

1.2.2.3.Theo biến động chi phí 16

1.2.3.Nội dung của chi phí sản xuất 17

1.2.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh 21

1.3. Kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 22

1.3.1.Khái niệm kiểm soát chi phí 22

1.3.2. Sự cần thiết của kiểm soát chi phí trong Doanh nghiệp 23

1.3.3. Vai trò của kiểm soát chi phí 23

1.3.4. Nội dung các bước kiểm soát chi phí 24

1.3.5. Nguyên tắc kiểm soát chi phí 24

1.3.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi phí của doanh nghiệp 27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHI PHÍ VÀ KIẾM SOÁT CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XDGT 208 28

2.1. Giới thiệu công ty 28

2.1.1. Những thông tin chung về công ty 28

2.1.2. Khái quát về công ty 28

2.1.3. Các hoạt động kinh doanh của công ty 29

2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tổ chức điều hành, các phòng ban trong công ty. 30

2. Phòng Tài chính Kế toán 30

3. Phòng Kinh doanh 30

4. Phòng Dự án 30

5. Phòng Kĩ thuật 31

6. Phòng Vật tư Thiết bị 31

7. Phòng Thí nghiệm 32

2.1.5. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty 32

2.2. Thực trạng kiểm soát chi phí và các loại chi phí của Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng giao thông 208. 33

2.2.1.Hệ thống chứng từ kế toán phục vụ kiểm soát chi phí của công ty: 33

2.2.2. Kiểm soát các loại chi phí của công ty: 35

2.2.2.1. Kiểm soát chi phí sản xuất: 35

2.2.2.1.1. Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu. 35

2.2.2.1.2. Kiểm soát chi phí nhân công: 38

2.2.2.1.3. Kiểm soát chi phí máy và thiết bị thi công: 40

2.2.2.1.4. Kiểm soát chi phí sản xuất chung: 42

2.2.2.2. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 45

2.2.3. Phân tích đánh giá thực trạng kiểm soát chi phí của công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng giao thông 208 qua các năm. 47

2.2.3.1. Phân tích biến động, kết cấu chi phí và hoạt động kinh doanh của công ty CP đầu tư phát triển và XDGT 208: 47

2.2.3.2.2. Phân tích thực trạng chi phí nhân công trực tiếp của công ty công ty CP đầu tư phát triển và XDGT 208: 57

2.2.3.2.3. Phân tích thực trạng chi phí máy thi công của công ty công ty CP đầu tư phát triển và XDGT 208: 61

2.2.3.2.4. Phân tích thực trạng chi phí sản xuất chung của công ty công ty CP đầu tư phát triển và XDGT 208: 63

2.2.3.2.5. Phân tích thực trạng chi phí tài chính của công ty công ty CP đầu tư phát triển và XDGT 208: 67

2.2.3.2.6. Phân tích thực trạng chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty công ty CP đầu tư phát triển và XDGT 208: 69

2.2.3.2.7. Phân tích thực trạng chi phí khác của công ty công ty CP đầu tư phát triển và XDGT 208: 72

2.2.3.3. Phân tích ảnh hưởng của kiểm soát chi phí đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dầu tư phát triển và XDGT 208. 75

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CHI PHÍ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XDGT 208 81

3.1. Những khó khăn và thuận lợi của công ty trong quá trình kiểm soát chi phí 81

3.1.1. Thuận lợi: 81

3.1.2. Khó khăn 83

3.2. Giải pháp chung: 83

3.2.1. Giải pháp chung về quản lý lao động: 83

3.2.2. Giải pháp về quản lý công nghệ 88

3.3. Giải pháp cụ thể giảm các khoản chi phí sản xuất kinh doanh 90

3.3.1. Hoàn thiện bộ máy quản lý và cách quản lý 90

3.3.2. Xây dựng và hoàn thiện định mức chi phí tiêu hao và hoạch định chi phí 90

3.2.3. Thường xuyên phân tích biến động chi phí thực tế so với định mức. 92

3.2.4. Kiểm soát chi phí thông qua các trung tâm quản lý chi phí 95

3.2.5. Biện pháp giảm chi phí 96

3.3. Phương pháp cắt giảm chi phí. 97

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ông:
Trong điều kiện máy móc thi công của nước ta còn hạn chế thì chi phí nhân công chiểm tỷ trọng khá lớn trong giá thành công trình. Do đó việc quản lý tốt chi phí nhân công là một giải pháp để tiết kiệm chi phí không chỉ vậy nó còn đảm bảo tính công bằng cho người lao động nên được công ty cổ phần quản lý và xây dựng đương bộ khá chú trọng.
Hiện nay, lực lượng lao động của công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng giao thông 208 gồm:
Lao động trong biên chế của công ty.
Lao động thuê ngoài.
Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp của công ty gồm:
- Tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp của lao động trong biên chế. Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng giao thông 208 việc trả lương theo sản phẩm căn cứ vào bậc thợ hệ số lương và căn cứ vào mức lương tối thiều bảng lương A1.8 và quy định các hệ số theo nghị định của chính phủ 205/2004/NĐ-CP. Tức là: lương thực tế của một công nhân bằng hệ số lương nhân với mức lương tối thiểu cộng các khoản phụ cấp khác.
- Tiền lương phải trả cho lao động hợp đồng thuê ngoài .
Công ty cổ CP đầu tư phát triển và xây dựng giao thông 208 áp dụng hai hình thức trả lương: trả lương theo thời gian và trả lương theo sản phẩm. Nhưng hình thức chủ yếu là trả lương theo sản phẩm: được áp dụng cho các bộ phận trực tiếp thi công xây dựng công trình theo từng khối lượng công việc hoàn thành, và đơn giá nhân công thuê ngoài.Trong hợp đồng ghi rõ nội dung, đơn giá công việc. Công ty áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm vì nó phù hợp với đặc điểm của công ty bên cạnh đó cũng nâng cao năng suất lao động cho người lao động. Song với tình trạng này rất dễ dẫn đến tình trạng người lao động chỉ chú ý đến khối lượng sản phẩm sản xuất mà không quan tâm đến chất lượng. Vì vậy đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ trong quá trình thi công xây lắp.
Để đảm bảo tiết kiệm chi phí cho công ty và tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Công ty luôn duy trì số lượng công nhân thuê ngoài theo một số lượng cụ thể tùy theo khối lượng công việc tiến độ thi công mà có chính sách ký hợp đồng thuê ngoài lao động hợp lý. Mặt khác, ta cũng biết phần lớn các lao động thuê ngoài là lao động địa phương nơi các vùng công trình đang thi công, do vậy chỉ ràng buộc với công ty trong các hợp đồng ngắn hạn. Khi vào mùa vụ nông nghiệp họ tự ý bỏ về gây cản trở việc đẩy nhanh tiến độ thi công, kéo dài thời gian xây dựng làm tăng chi phí quản lý công trình cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp. Đối với những lao động thuộc Công ty việc chi trả lương được tiến hành theo đúng hợp đồng lao động đã ký với người lao động. Còn đối với những người lao động do đơn vị thuê thêm đơn vị tiến hành trả lương cho họ theo thỏa thuận. Khoản chi phí này do đội trưởng công trình quyết định trên nguyên tắc tổng tiền lương chi nằm trong phạm vi cho phép.
Phần giao khoán:
Căn cứ vào khối lượng dự toán đã được duyệt, phòng kế hoạch tính toán xác định số công cần thiết để hoàn thành khối lượng công tác giao khoán cho các đội và lập đơn giá tiền lương định mức sau khi đã qua phòng tổ chức hành chính và giám đốc công ty. Trên cơ sở đó tính toán ra chi phí nhân công ở từng công trình, hạng mục công trình và tổ chức thực hiện giao khoán cho các đội.
Trong quá trình thực hiện khối lượng giao khoán, hàng ngày các tổ trưởng tiến hành theo dõi, chấm công cho công nhân trực tiếp trong tổ mình và ghi vào bảng chấm công của tổ. Như vậy, thời gian làm việc của công nhân cũng được kiểm soát một cách chặt chẽ tránh tình trạng người này chấm công hộ người kia.
Công ty đã xây dựng được một số biện pháp phù hợp với chế độ cũng như thực trạng của công ty, nhưng chỉ dừng lại ở việc phản ánh chi phí này vào sổ sách liên quan mà chưa đi đến giai đoạn tiếp theo của quá trình kiểm soát là so sánh và phân tích với dự toán được lập tìm ra nguyên nhân từ đó đưa ra những hành động cụ thể.
2.2.2.1.3. Kiểm soát chi phí máy và thiết bị thi công:
Theo quy định hiện hành của Nhà nước, chi phí máy thi công trong dự toán công trình được xác định từ khối lượng công tác xây lắp của công trình và chi phí máy trong đơn giá tương ứng với từng loại công tác. Trong hệ thống đơn giá xây dựng do các tỉnh, thành phố ban hành hiện nay, chi phí máy được xác định từ số ca sử dụng máy để thực hiện một đơn vị sản phẩm xây lắp theo quy định trong định mức dự toán do Bộ Xây dựng ban hành và giá ca máy do các địa phương ban hành.
Trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông thì việc thi công đòi hỏi phải sử dụng nhiều máy và thiết bị thi công có giá trị lớn, có cách sử dụng riêng và thường tiêu hao nhiều chi phí cho việc vận hành máy.
Các chi phí sử dụng máy thi công được tính bao gồm:
+ Chi phí công nhân sử dụng máy thi công.
+ Nguyên, nhiên liệu.
+ Chi phí sửa chữa thiết bị.
+ Khấu hao thiết bị.
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài.
Để tạo sự chủ động cho các đội sản xuất thì công ty giao xe máy cho các đội sản xuất, tuỳ từng trường hợp vào chức năng sản xuất và trình độ quản lý của các đội. Việc điều hành xe máy và theo dõi hoạt động sản xuất của máy được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đội sản xuất và có sự giám sát chặt chẽ của công ty.
Phương pháp xác định chi phí máy thi công hiện hành đã góp phần tích cực vào việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong thời gian quan. Tuy nhiên, phương pháp xác định chi phí máy hiện hành chưa thể hiện rõ vai trò của nhiều yếu tố liên quan trực tiếp đến mức chi phí máy, cụ thể như: quy mô công trình, biện pháp thi công, điều kiện và năng lực của từng nhà thầu…Các hạn chế này đã cản trở việc xác định giá thành, giá hợp lý trong từng trường hợp cụ thể, dẫn đến suy giảm hiệu quả tích cực của sự cạnh tranh trong thị trường xây dựng.
Chi phí nguyên vật liệu công cụ công cụ dùng cho máy thi công:
Chi phí này bao gồm các khoản: Chi phí nguyên vật liệu, công cụ công cụ phục vụ cho việc điều khiển máy móc dùng cho hoạt động thi công công trình. Do nguyên vật liệu, công cụ công cụ phục vụ cho việc điều hành máy thi công không phải là các nguyên vật liệu chính phục vụ cho việc thi công công trình nên công ty sẽ cho các công trường vay tiền để tự mua nguyên nhiên liệu, công cụ dụng cụ.
Hạch toán chi phí tiền lương cho công nhân lái máy:
Công nhân lái máy thi công tại công ty được trả lương theo thời gian. Căn cứ vào bảng chấm công theo dõi thời gian lao động của mỗi công nhân căn cứ vào bảng chấm công theo dõi thời gian làm việc thực tế của mỗi người trong tháng. Việc kiểm soát chi phí công nhân lái máy khá dễ dàng vì nó phụ thuộc vào thời gian làm việc của máy. Do vậy, để người công nhân làm việc hiệu quả cần giảm thiểu tối đa thời gian ngừng nghỉ vì lí do không hợp lý của máy như máy không làm việc do thiếu nguyên vật liệu, do sửa chữa, mất điện….
Chi phí khấu hao máy thi công:
Với đặc thù của mình, hiện nay ngành XDCB cần rất nhiều máy móc thiết bị để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn và phù hợp với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nư
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement