Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By codon_motvisao4899
#932027

Download miễn phí Đề án Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nưởc trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Nhìn chung, chính phủ đã có rất nhiều cố gắng trong việc cổ phần hoá nhưng những quyết định đưa ra còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tế. Các doanh nghiệp được quyết định cổ phần hoá đa phần là làm ăn thua lỗ, ngành nghề được tiến hành cổ phần hoá kém đa dạng, thủ tục hành chính nhiều phức tạp. Tuy đã có 32 doanh nghiệp được cổ phần hoá, cho thấy không những số lượng doanh nghiệp được cổ phần hoá còn thấp mà mục tiêu đặt ra của cổ phần hoá cũng không đạt được như mong muốn: Tổng số vốn huy động thêm trong xã hội là rất thấp, tỷ trọng vốn của nhà nước trong doanh nghiệp đã cổ phần hoá còn khá cao, qua trình tiến hành cổ phần hoá còn bbị gượng ép, không tự nguyện.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ịch vụ cho xã hội. Tất cả các doanh nghiệp nhà nước đều do cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp ký quyết định thành lập, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do nhà nước giao.
_Tài sản của DNNN thuộc sở hữu nhà nước: DNNN do nhà nước cấp vốn đầu tư thành lập nên tài sản doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Nhà nước giao vốn cho doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước nhà nước về việc bảo toàn và phát triển vốn để duy trì khả năng hoạt động của doanh nghiệp.
_DNNN là đối tượng quản lý trực tiếp của nhà nước với tư cách là chủ sở hữu: Tất cả các doanh nghiệp nhà nước đều chịu sự quản lý của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền theo sự phân cấp của chính phủ.
_DNNN là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý.
Vai trò của DNNN:
_Vai trò mở đường cho mọi thành phần kinh tế khác
+ Trong cơ chế thị trường, để đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận các doanh nghiệp dân doanh chỉ tập trung kinh doanh ở những ngành, những vùng có hệ số sinh lời cao và hệ số rủi ro thấp; các doanh nghiệp này luôn né tránh đầu tư vào một số ngành có hệ số sinh lời thấp và hệ số rủi ro cao, cũng như các ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Đó trước hết là các vùng sâu, vùng xa của đất nước. Trong tình huống đó sự có mặt của DNNN để xây dựng cơ sở hạ tầng ở các vùng sâu, vùng xa là hạt nhân tạo điều kiện tiền đề cho các loại hình doanh nghiệp khác ra đời và phát triển. ở các vùng sâu,vùng xa DNNN cần đảm nhận chức năng mở đường cho các doanh nghiệp khác phát triển.
+Vai trò chủ đạo, chủ lực của doanh nghiệp nhà nước ở nước ta cò thể hiện ở sự gương mẫu thực hiện pháp luật. Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều loại hình doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế đó để đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh phát triển bình thường Nhà nước phải ban hành hệ thống pháp luật cần thiết, trong đó có pháp luật kinh tế, các đơn vị sản xuất kinh doanh phải thực hiện các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Nhà nước đóng vai trò trọng tài, tạo ra sân chơi bình đẳng cho mọi loại hình doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh đối với các hoạt động kinh doanh. Kinh doanh theo đúng pháp luật của các DNNN sẽ là tấm gương để cho các doanh nghiệp khác noi theo.
+Vai trò của DNNN ở nước ta hiện nay còn có thể được xem xét ở góc độ đóng vào ngân sách nhà nước. Trong suốt quá trình phát triển nền kinh tế nước ta từ trước đến nay DNNN đã, đang và sẽ là lực lượng tạo ra nguồn thu lớn nhất cho ngân sách nhà nước.
_Kinh tế nhà nước tạo động lực cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác: Thể hiện chủ yếu qua các hướng sau:
+Tạo đà cho mọi doanh nghiệp góp phần vào quá trình tăng trưởng kinh tế. Khi đó DNNN phải giữ vị trí then chốt trong một số ngành cũng như một số lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc dân.
+DNNN đóng vai trò thúc đẩy, chuyển giao và phát triển công nghệ kỹ thuật hiện đại. Các ngành thuộc lĩnh vực này có liên quan với các ngành đóng vai trò tạo đà, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
+Vai trò giảm thiểu ô nhiễn môi trường. Môi trường và bảo vệ môi trường đang là vấn đề thời sự nóng hổi không phải chỉ đối với nước ta mà đối với toàn thế giới. Trong thực tế việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường lại mâu thuẫn với mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của các doanh nghiệp và cũng mâu thuẫn với số vốn kinh doanh ít ỏi của các doanh nghiệp dân doanh. Với số vốn đầu tư ít, công nghệ kỹ thuật lạc hậu đang là một trong những nguyên nhân làm cho nạn ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. DNNN cũng phải thể hiện vai trò chủ đạo của mình trong việc giải quyết vấn đề này.
+DNNN đi đầu trong việc thực hiện trách nhiện xã hội đối với cộng đồng, đặc biệt đối với địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, với các vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa. DNNN phải có mặt và phát triển tại các lĩnh vực mà các doanh nghiệp khác không muốn làm hay không có khả năng làm, để đảm bảo cung cấp các hàng hoá và dịch vụ cần thiết cho nhu cầu của các tầng lớp dân cư.
_Tạo điều kiện phát triển các mối quan hệ hợp tác và giúp đỡ các doanh nghiệp khác :
+Trong điều kiện kinh tế nước ta còn đang thiếu vốn và kỹ thuật trầm trọng như hiện nay việc hình thành các tư bản nhà nước được coi là một trong các điều kiện quan trọng để tạo vốn và kỹ thuật ban đầu cần thiết cho sự phát triển kinh tế cũng như phát huy nội lực lôi kéo ngoại lực.
+DNNN còn đóng vai trò tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ của các thành phần kinh tế.
_Tạo điều kiện cho việc xây dựng chế độ xã hội mới
Trước hết vai trò xây dựng chế độ xã hội mới được thể hiện ở việc hạn chế các khuyết tật của cơ chế thị trường. Nước ta đang xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Nền kinh tế thị trường chứa đựng những khuyết tật vốn có của nó. DNNN phải đóng vai trò tạo điều kiện khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường.
Thực trạng DNNN hiện nay; một số nguyên nhân và giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động của DNNN:
Hiện nay nước ta có khoảng 5740 DNNN (giảm khoảng 6560 doanh nghiệp so với 12300 doanh nghiệp nhà nước năm 1990).Trong những năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta đã tăng nhanh, đặc biệt các doanh nghiệp nhà nước vẫn đóng vai trò chủ yếu trong nhiều ngành kinh tế, nhất là những ngành quan trọng đòi hỏi vốn đầu tư lớn, kỹ thuật công nghệ cao và các ngành sản xuất cung ứng các hàng hoá và dịch vụ quan trọng. Tổng giá trị sản phẩm của DNNN chiếm tỷ trọng cao trong tổng sản phẩm kinh tế quốc dân. Đồng thời DNNN vẫn là thành phần kinh tế đóng góp chủ yếu cho ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên bên cạnh một số DNNN làm ăn năng động, có hiệu quả, đạt năng suất lao động cao thì nhìn chung các DNNN vẫn rất khó khăn, hiệu quả kinh doanh còn thấp, nhiều doanh nghiệp vẫn làm ăn thua lỗ triền miên, hoạt động cầm chừng. Sự đóng góp của DNNN cho ngân sách chưa tương xứng với phần đầu tư của nhà nước, với tiềm lực của doanh nghiệp; tình trạng mất và thất thoát về vốn đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, việc quản lý đối với doanh nghiệp còn yếu kém và bị buông lỏng... Những yếu kém cùng với một số yếu tố khách quan đã dẫn tới tình trạng hiện nay có nhiều DNNN làm ăn thua lỗ, trong đó có một số DNNN thua lỗ triền miên hay không có khả năng thanh toán nợ dẫn đến phải cho giải thể hay phá sản DNNN đó. Trong tổng số các DNNN hiện nay chỉ có khoảng 40% hoạt động có hiệu quả, 44% hiệu quả thấp, kinh doanh không ổn định, chưa có hiệu quả và có khó khăn về tài chính, 16% không hiệu quả, thuộc diện phải xử lý giải thể hay phá sản.
Một số nguyên nhân cơ bản:
+Các DNNN thường được thành lập từ thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, có quy mô nhỏ bé, cơ cấu phân tán, trình độ kỹ thuật, công nghệ lạc hậu đã không còn phù hợ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement