Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anh_phuong_22393
#931275

Download miễn phí Chuyên đề Nâng cao hiệu quả tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG 3

NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Khái quát về hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại. 3

1.1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại. 3

1.1.1.1. Khái niệm. 3

1.1.1.2. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 4

1.1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 6

1.1.2.1. Khái niệm. 6

1.1.2.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại bao gồm: 6

1.1.2.3.Các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại. 7

1.1.2.4. Đặc điểm: 10

1.1.3. Tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại. 10

1.1.3.1. Khái niệm: 10

1.1.3.2. Đặc điểm của tín dụng ngắn hạn. 10

1.2. Hiệu quả tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại. 11

1.2.1.Quan niệm về hiệu quả tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại. 12

1.2.2.Vai trò của hiệu quả tín dụng ngắn hạn. 13

1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại. 16

1.2.2.1. Nhóm các chỉ tiêu định tính: 17

1.2.2.2. Nhóm các chỉ tiêu định lượng: 18

1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại. 20

1.3.1. Môi trường kinh tế xã hội. 20

1.3.2. Môi trường pháp lý. 21

1.3.3. Về phía khách hàng vay vốn. 21

1.3.4 Nhân tố chủ quan của ngân hàng. 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á–CHI NHÁNH HÀ NỘI 28

2.1. Khái quát về ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội. 28

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 28

2.1.2. Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban. 29

2.1.2.1. Hệ thống tổ chức: 29

2.1.2.2. Nhiệm vụ các phòng ban. 30

2.1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội trong thời gian qua. 33

2.1.3.1.Kết quả hoạt động 5 năm 2001-2005 của ngân hàng Đông Á 33

2.1.3.2.Hoạt động chính tại ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội. 35

2.1.3.3. Tình hình hoạt động chi nhánh Hà Nội trong những năm vừa qua. 36

2.2. Thực trạng hiệu quả tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Đông Á – chi nhánh Hà Nội. 42

2.2.1. Tình hình tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội. 42

2.2.2. Thực trạng hiệu quả tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội. 46

2.2.3. Đánh giá hiệu quả tín dụng ngắn hạn của ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội. 50

2.2.3.1. Thành tựu. 50

2.2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 51

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 54

CHI NHÁNH HÀ NỘI. 54

3.1. Định hướng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội. 54

3.1.1. Mục tiêu của năm 2007. 54

3.1.2. Nhiệm vụ tín dụng ngắn hạn năm 2007. 54

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội. 55

3.2.1. Tạo nguồn vốn ổn định. 55

3.2.2. Giải pháp mở rộng quy mô tín dụng. 56

3.2.3. Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn. 57

3.2.4. Nâng cao khả năng cạnh tranh. 63

3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng Đông Á - chi nhánh Hà Nội. 67

3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước. 68

3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước. 69

3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Đông Á Việt Nam. 72

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 75

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n gây mất lòng tin của ngân hàng đối với những khách hàng khác. Ngân hàng nắm bắt những thông tin tín dụng không kịp thời sẽ không đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho khách hàng và như vậy hạn chế chất lượng tín dụng của ngân hàng. Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại của ngân hàng sẽ phần nào hạn chế rủi ro này. Với trang thiết bị hiện đại có thể giúp ngân hàng thực hiện nghiệp vụ của mình một cách nhanh chóng, chính xác, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu rủi ro, bắt kịp sự thay đổi mạnh mẽ của các thành phần kinh tế trong nước cũng như quốc tế.
Ngoài ra, hình thức của trang thiết bị của ngân hàng có thể đánh vào cảm giác ban đầu của khách hàng đối với ngân hàng, tạo tâm lý tin tưởng hay không tin tưởng của khách hàng. Đây cũng là yếu tố thu hút khách hàng đến với ngân hàng, mở rộng thị phần.
Bên cạnh đó còn có các yếu tố khách quan như thiên tai dịch hoạ, cơ chế chính sách, khách hàng gặp khó khăn dẫn tới thua lỗ… thì bản thân ngân hàng phải chịu trách nhiệm chính cho hiện tượng chất lượng tín dụng bị giảm sút. Trong đó cán bộ tín dụng có vai trò và ảnh hưởng lớn đến chất lượng các món vay, bởi chính họ là người trực tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, đề xuất cho vay và theo dõi quản lý dư nợ của khách hàng. Chính vì vậy mà cán bộ tín dụng chính là mẫu số chung nhỏ nhất của các ngân hàng khi tìm ra nguyên nhân của nợ quá hạn, các khoản vay không thu hồi được.
Như vậy để có một khoản vay tốt thì cần kết hợp nhiều điều kiện. Ngoài một báo cáo tài chính vững mạnh cần có một đội ngũ cán bộ tín dụng vững về kỹ thuật, có trực giác nhạy bén, sắc sảo. Thông qua việc đào tạo và lựa chọn những cán bộ có năng lực, thiết lập một cơ cấu tổ chức thích hợp thì các ngân hàng có thể bắt đầu một quá trình cải thiện chất lượng tín dụng, giảm thiểu các rủi ro để lấy lại và nâng cao uy tín của mình trong xã hội.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á–CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Khái quát về ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
Được sự chấp thuận của ngân hàng nhà nước, chi nhánh ngân hàng Đông Á Hà Nội được thành lập vào ngày 17/09/1993 sau khi thành lập ngân hàng Đông Á được một năm. Sự ra đời của chi nhánh Hà Nội là một bước ngoặt lớn đánh dấu sự phát triển của toàn hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á. Ngân hàng Đông Á với hội sở tại thành phố Hồ Chí Minh dần dần mở rộng địa bàn hoạt động của mình trên Hà Nội cũng như toàn quốc.
Kể từ ngày thành lập, ngân hàng Đông Á - chi nhánh Hà Nội đã không ngừng phát triển và mở rộng. Cho đến nay, hoạt động Chi nhánh ngân hàng Đông á Hà Nội đã dần ổn định và đang trên đà phát triển, lần lượt thành lập được 10 chi nhánh cấp 2 trực thuộc và đã chuyển thành phòng giao dịch trực thuộc phân bố đều khắp địa bàn Hà Nội.
2.1.2. Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban.
2.1.2.1. Hệ thống tổ chức:
Mô hình tổ chức của ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội được xây dựng theo mô hình hiện đại hoá ngân hàng, theo hướng đổi mới tiên tiến và phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động của chi nhánh.
Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của chi nhánh ngân hàng Đông Á Hà Nội
và các phòng ban
Phó giám đốc.
Nguyễn
Văn
Sơn
Giám đốc.
Trần
Đạo

Phòng hành chính
Phòng tín dụng và kinh doanh
Phòng kế toán
Phòng ngân quỹ
Phòng thẻ
Các phòng giao dịch trực thuộc
PGD. Hưng Yên
PGD. Hà Đông
PGD. Thanh Xuân
PGD. Long Biên
PGD. Hồ Gươm
PGD. Minh Khai
PGD. Cầu Giấy
PGD. Ba Đình
PGD. Kim Liên
PGD. Bạch Mai
2.1.2.2. Nhiệm vụ các phòng ban.
Với đặc thù của ngành và phù hợp với địa phương, bộ máy của ngân hàng Đông á - chi nhánh Hà Nội được xây dựng trên cách gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo đủ các phòng ban cho công tác quản lý và hoạt động kinh doanh. Mỗi phòng , ban có chức năng và nhiệm vụ khác nhau , phụ trách từng mảng của Ngân hàng tạo nên 1 thể thống nhất mà không hề trùng lấp trong cơ cấu của Ngân hàng Đông á - chi nhánh Hà Nội.
* Phòng tín dụng và kinh doanh:
Phòng Tín dụng phục vụ cho vay vơi đối tượng là các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các thành phần kinh tế tư nhân ,cá thể, hộ gia đình. Tham mưu cho Giám đốc trong các vấn đề :
Tổ chức kinh doanh tiền tệ thông qua nghiệp vụ tín dụng ,
Thực hiện các nghiệp vụ tài trợ thương mại như : trình mở L/C vay vốn, bảo lãnh ngân hàng.
Tham mưu cho giám đốc tổ chức thực hiện, áp dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tới các khách hàng theo sự phân công của chi nhánh.
Tham mưu cho giám đốcvề thực hiện thanh toán quốc tế và các nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại theo hướng dẫn và chỉ đạo của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông á.
* Phòng ngân quỹ thực hiện các chức năng:
Quản lý quỹ nghiệp vụ của chi nhánh
Chuyển ,nhận tiền từ Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh cấp 2 trực thuộc và các quỹ phụ .
Phòng thực hiện xuất-nhập tiền mặt , bảo đảm đầy đủ lượng tiền mặt , ngoại tệ cho hoạt động của toàn chi nhánh.
* Phòng kế toán có chức năng :
Cung cấp các thông tin về tài chính và các chỉ tiêu thanh khoản của chi nhánh
Tổ chức, phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra toàn bộ việc thực hiện nghiệp vụ kế toán, tài chính, thanh toán, thực hiện các chính sách và chế độ kế toán.
Phòng có nhiệm vụ lập và phân tích các báo cáo tài chính, kế toán, đánh giá tài chính và hiệu quả kinh doanh của toàn chi nhánh.
* Phòng hành chính làm công tác:
Tham mưu cho Giám đốc trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng , chế độ, pháp luật của Nhà nướcvà của ngành về các mặt:
Tổ chức bộ máy, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của toàn chi nhánh.
Tham mưu cho ban giám đốcvề công tác chi tiêu nội bộ, công tác quản lý xây dựng , quản lý tài sản.
Tham gia thực hiện phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện công tác hành chính, quản trị ,bảo vệ, hậu cần, phục vụ các mặt hoạt động của chi nhánh.
* Phòng thẻ có nhiệm vụ:
Thực hiện tổ chức phổ biến, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục mở tài khoản thẻ ATM.
Thực hiện phát hành thẻ ATM
Cung cấp thông tin về tình hình rút tiền cũng như gửi tiền của khách hàng.
Trực tiếp quản lý tình hình hoạt động về lĩnh vực phát hành thẻ của các chi nhánh cấp 2 trực thuộc.
Thực hiện các hoạt động nhằm phát triển mở rộng thị trường thẻ của Ngân hàng Đông á tại địa bàn Hà Nội.
* Chức năng nhiệm vụ của các phòng giao dịch trực thuộc ngân hàng Đông á - chi nhánh Hà Nội.:
Chi nhánh ngân hàng Đông á Hà Nội bao gồm tất cả 10 phòng giao dịch trực thuộc bao gồm: PGD. Bạch Mai, PGD. Kim Liên, PGD. Hồ Gươm, PGD. Hưng Yên, PGD. Thanh Xuân, PGD. Minh Khai, PGD. Cầu Giấy, PGD. Ba Đình, PGD. Hà Đông, PGD. Long Biên.
Các phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh ngân hàng Đông á Hà Nội là đơn vị hạch toán báo sổ, có con dấu riêng theo quy định của Nhà nước và trực thuộc sự quản lý của chi nhánh ngân hàng Đông á TP. Hà Nội. Thực hiện các nghiệp vụ do chi nhánh Hà Nội uỷ quyền bao gồm:
Huy động tiết kiệm bằng VND, vàng ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement