Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kunk0n_koolkucki
#931274

Download miễn phí Chuyên đề Thanh toán vốn giữa các ngân hàng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lý Nhân

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG. 3

1.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của thanh toỏn vốn giữa cỏc ngõn hàng 3

1.1.1. Sự cần thiết của thanh toán vốn giữa các ngân hàng 3

1.2. Điều kiện để tổ chức thanh toán giữa các ngân hàng 5

1.2.1. Điều kiện về pháp chế 5

1.2.2. Điều kiện về mô hỡnh tổ chức và hoạt động 5

1.2.3. Điều kiện về kỹ thuật 5

1.2.4. Điều kiện về vốn trong thanh toán 6

1.3. Hệ thống thanh toán vốn giữa các ngân hàng ở Việt Nam 6

1.3.1. Thanh toán liên chi nhánh ngân hàng (TTLCNNH) 7

1.3.2. Thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng 10

1.3.2.1. Thanh toán bù trừ giấy 10

1.3.2.2. Thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng 12

1.3.3. Thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại NHNN: 14

1.3.4. Thanh toán theo cách ủy nhiệm thu hộ, chi hộ 15

1.3.5. Mở tài khoản tiền gửi lẫn nhau để thanh toán 15

1.3.6. Thanh toán điện tử liên ngân hàng 16

1.4. Khái quát về hệ thống thanh toán vốn giữa các ngân hàng Việt Nam hiện nay 19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THANH TOÁN VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN Lí NHÂN. 28

2.1. Tổng quan về NHNo & PTNT huyện Lý Nhõn 28

2.1.1. Khỏi quỏt lịch sử hỡnh thành của ngõn hàng 28

2.1.2. Mụ hỡnh cơ cấu tổ chức: 28

2.1.3. Sơ bộ tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng: 29

2.1.3.1. Địa bàn hoạt động 29

2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 30

2.2. Thực trạng thanh toán vốn giữa NHNo&PTNT huyện Lý Nhõn với cỏc ngõn hàng khỏc 36

2.2.1. Cỏc nghiệp vụ làm phỏt sinh nhu cầu thanh toỏn vốn với ngõn hàng khỏc tại NHNo huyện Lý Nhõn 36

2.2.2. Vị trớ NHNo&PTNT huyện Lý Nhõn với cỏc NH khỏc (thể hiện qua sơ đồ sau) 37

2.2.3. Thanh toỏn vốn giữa NHNo&PTNT huyện Lý Nhõn với cỏc ngõn hàng khỏc 38

2.2.3.1. Thanh toán vốn với NHNo huyện khác cùng tỉnh 40

2.2.3.2.Thanh toán vốn với NHNo ngoại tỉnh 42

2.2.3.3. Thanh toán vốn với NH khác hệ thống NHNo 44

2.2.3.4. Thanh toán với NHNo cấp 3 (chợ Chanh, chợ Cầu) 46

2.2.4. Kết quả thanh toỏn vốn giữa NHNo huyện Lý Nhõn với cỏc ngõn hàng khỏc 49

2.3. Đánh giá về thực trạng hoạt động thanh toán vốn giữa NHNo&PTNT huyện Lý Nhân với các ngân hàng khác 54

2.3.1. Thành tựu 54

2.3.2. Hạn chế: 57

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THANH TOÁN VỐN TẠI NHNo&PTNT HUYỆN Lí NHÂN 60

3.1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán vốn của chi nhánh ngân hàng huyện Lý Nhõn 60

3.1.1. Định hướng phát triển hệ thống thanh toán của Ngân hàng VN 60

3.1.2. Định hướng phát triển chung của NHNo&PTNT VN 62

3.1.3. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT huyện Lý Nhõn 63

3.2. Giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả cụng tỏc thanh toỏn vốn giữa NHNo&PTNT huyện Lý Nhõn với cỏc ngõn hàng khỏc 65

3.3. Một số kiến nghị nhằm phát triển thanh toán vốn giữa các ngân hàng 67

3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước: 67

3.3.2. Đối với hệ thống NHTM 69

3.3.3. Đối với Chính phủ 70

3.3.4. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam 71

3.3.5. Đối với NHNo&PTNT tỉnh Hà Nam 71

KẾT LUẬN 75

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


liên ngân hàng rồi các sản phẩm Thẻ tín dụng, Thẻ ATM, Ví tiền điện tử… - Đó là các giao dịch điện tử.
Tuy nhiên trong bối cảnh còn thiếu một hành lang pháp lý đồng bộ, chưa có luật Giao dịch điện tử, các giao dịch điện tử đó được chi phối bởi nhiều Nghị định, Thông tư nên nó vẫn mang tính chất nội ngành (liên ngành), chưa thể mở rộng ứng dụng rộng rãi phục vụ cho mọi nhu cầu phát sinh của đời sống kinh tế toàn xã hội. Trong bối cảnh thiếu hành lang pháp lý như vậy, nhiều khi các giao dịch chỉ thực hiện được ở mức bán tự động, đóng khung trong nội bộ ngân hàng. Một mặt giao dịch được tiến hành trực tuyến (Online), xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử hoá, nhưng vẫn phải đồng thời thực hiện những qui định theo phương pháp giao dịch truyền thống: như luân chuyển và kiểm soát chứng từ giấy, in kết quả các giao dịch ra chứng từ giấy để ký và đóng dấu sau khi các giao dịch điện tử đã hoàn thành..., in chứng từ giấy để lưu trữ. Quy trình đó đã làm giảm đi tính hiệu quả của hoạt động giao dịch điện tử ngân hàng nói riêng, cũng như việc chưa khai thác hết được tiềm năng của các ứng dụng CNTT – TT trong hoạt động ngân hàng nói chung. Không những không làm giảm bớt các thao tác nghiệp vụ mà ngược lại khối lượng công việc phải xử lý hàng ngày lại nhiều hơn khi làm thủ công. Điều nghịch lý này sẽ được khắc phục khi luật giao dịch điện tử đi vào cuộc sống.
Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt chiến lược phát triển CNTT-TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2010 ngành CNTT-TT sẽ trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng từ 20 - 30%, đạt tổng doanh thu khoảng 6 – 7 tỷ USD. Cơ sở hạ tầng viễn thông và Internet sẽ sử dụng công nghệ hiện đại, phát triển nhanh và đa dạng hoá dịch vụ, sẽ cung cấp cho người sử dụng những dịch vụ chất lượng cao với giá cước thấp hơn hay tương đương giá cước bình quân các nước trong khu vực. Đây là xu hướng phát triển tất yếu của lĩnh vực CNTT-TT trong bối cảnh cả thế giới đang bước vào kỷ nguyên của thông tin, của nền kinh tế tri thức, góp phần để nền kinh tế Việt Nam phát triển và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Chiến lược trên sẽ hỗ trợ tích cực cho hoạt động CNTT Ngân hàng.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THANH TOÁN VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN LÝ NHÂN.
2.1. Tổng quan về NHNo & PTNT huyện Lý Nhân
2.1.1. Khái quát lịch sử hình thành của ngân hàng
NHNo&PTNT huyện Lý Nhân là một trong những chi nhánh của NHNo&PTNT tỉnh Hà Nam (NHNo&PTNT tỉnh Hà Nam là chi nhánh cấp 1 có 6 chi nhánh cấp 2 ở 5 huyện và 1 thị xã), nguồn gốc là chi nhánh NHNN huyện Lý Nhân, được thành lập vào năm 1958 hoạt động theo mô hình một cấp. Thực hiện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, chuyển đổi cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, năm 1998 từ NHNN huyện Lý Nhân đã tách thành NHNo&PTNT huyện Lý Nhân và Kho bạc Nhà nước huyện Lý Nhân, chuyển hoạt động ngân hàng một cấp sang ngân hàng hai cấp, từ đây ngân hàng thương mại ra đời chịu sự kiểm tra giám sát của NHNN nói chung và chi nhánh NHNN huyện Lý Nhân đổi thành NHNo&PTNT huyện Lý Nhân. Đến tháng 4/2003 theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam, NHNo&PTNT huyện Lý Nhân tách thành NHNo&PTNT huyện Lý Nhân và Ngân hàng chính sách xã hội Lý Nhân.
2.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức:
NHNo&PTNT huyện Lý Nhân hiện có các phòng: Phòng kế hoạch-tín dụng, Phòng kế toán-Ngân quỹ, Phòng hành chính. Mạng lưới hoạt động gồm có trụ sở chính đóng tại Thị trấn Vĩnh Trụ, hiện nay để phục vụ khách hàng ở xa trung tâm, NHNo&PTNT huyện Lý Nhân đã mở thêm Ngân hàng cấp III Chợ Cầu và Ngân hàng cấp III Chợ Chanh. Tổng số cán bộ công nhân viên tính đến ngày 31/1/2007 là 38 người trong đó trình độ Đại học: 11 người, Cao đẳng: 16 người, Trung cấp: 11 người.
Sơ đồ 2.1. Bộ máy tổ chức của NHNo&PTNT huyện Lý Nhân
Giám đốc
Phó giám đốc
Phòng kế hoạch-tín dụng
Phòng kế toán-Ngân quỹ
Phòng hành chính-bảo vệ
Ngân hàng cấp III
2.1.3. Sơ bộ tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng:
2.1.3.1. Địa bàn hoạt động
Bên cạnh các cơ quan, hoạt động trong lĩnh vực kinh tế như Kho bạc nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội, NHNo&PTNT huyện Lý Nhân là NHTM quốc doanh lớn trên địa bàn huyện Lý Nhân, là chi nhánh cấp 2 trực thuộc NHNo&PTNT tỉnh Hà Nam với chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng.
NHNo&PTNT huyện Lý Nhân có trụ sở đóng tại trung tâm thị trấn Vĩnh Trụ. Là một huyện có tổng diện tích tự nhiên là 987,97 km2, dân số 23 ngàn người, phân bố 24 xã trong huyện. Ngành nghề chính của huyện là nông nghiệp trồng lúa nước và các cây hoa màu. Hiện nay trong cả huyện đã có một số xã trồng các loại cây đem lại lợi nhuận cao cho người dân như dưa xuất khẩu, ngô bao tử, các làng nghề thủ công nên đời sống người dân đã được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, một phần đó có sự giúp đỡ của NHNo&PTNT huyện Lý Nhân đã giúp người dân vay vốn để sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế, NHNo&PTNT huyện Lý Nhân thành lập đến nay đã 58 năm và tạo được uy tín đối với khách hàng trong toàn huyện.
2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
NHNo&PTNT huyện Lý Nhân có chức năng thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng trong phạm vi chức năng được NHNo&PTNT tỉnh Hà Nam giao quyền, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ chủ yếu trên địa bàn huyện. Chức năng, nhiệm vụ chính là áp dụng các thể thức thích hợp để huy động vốn bằng tiền nhàn rỗi của mọi tầng lớp dân cư để cho vay ngắn hạn, trung, dài hạn.
Mọi hoạt động của Ngân hàng phải tuân thủ theo đúng pháp luật Nhà nước, luật tổ chức tín dụng, các thông lệ về lĩnh vực ngân hàng. Trong những năm gần đây, các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đã phát triển đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế - xã hội địa phương.
Các hoạt động của Ngân hàng bao gồm:
- Hoạt động huy động vốn: Ngân hàng huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác.
- Hoạt động tín dụng: Ngân hàng cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức cho vay. Đối tượng vay vốn của Ngân hàng chủ yếu là các hộ nông dân, mục đích chủ yếu là phát triển trồng trọt, chăn nuôi.
- Hoạt động thanh toán: Ngân hàng làm trung gian thanh toán như: dịch vụ chuyển tiền cá nhân, tổ chức có tài khoản hay không có tài khoản tại ngân hàng, chuyển khoản, thực hiện ủy nhiệm chi. Nhận chi trả tiền nhanh Westerm Union...
- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ: trong hoạt động này Ngân hàng chỉ đơn giản là thực hiện nghiệp vụ mua ngoại tệ từ khách hàng nhận chuyển tiền nhanh Westerm Union muốn nhận bằng VNĐ và bán cho NHNo tỉnh Hà Nam theo hình thức mua bán giao ngay.
- Hoạt động ngân quỹ: Ngân hàng thực hiện các dịch vụ ngân quỹ như: đổi tiền rách, tiền lẻ, kiểm định ngoại tệ, kiểm đếm đồng tiền...
Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh tính đến ngày 31/12/2006
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu
Năm 2005
Năm 2006
Tỷ lệ tăng trưởng
Lợi nhuận
2.157.006.009
2...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement