Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quyennguyentoquyen
#931272 Download miễn phí Chuyên đề Phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành CôngMỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 4
CHƯƠNG 1 5
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG 5
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 5
1.1.Hoạt động cho vay của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 5
1.1.1.Khái niệm, vai trò hoạt động cho vay của các ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 5
1.1.2.Các hình thức cho vay của ngân hàng 7
1.1.2.1.Theo hình thức cấp tín dụng 7
1.1.2.2. Theo thời hạn cho vay 11
1.1.2.3.Theo tài sản đảm bảo 12
1.1.2.4. Theo mục đích sử dụng vốn 14
1.1.2.5. Theo đối tượng cho vay 14
1.2.Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp vừa và nhỏ 14
1.2.1.Khái niệm DNV&N 14
1.2.2.Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế 15
1.2.3. Đặc điểm chủ yếu của các DNV&N 18
1.2.4. Sự cần thiết phát triển hoạt động cho vay DNV&N 21
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ 24
1.2.5.1. Các nhân tố từ phía ngân hàng 24
1.2.5.2.Các nhân tố từ phía doanh nghiệp 27
1.2.5.3.Các nhân tố khác từ môi trường kinh tế vĩ mô 29
CHƯƠNG 2 30
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 30
VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHNT THÀNH CÔNG 30
2.1. Tổng quan về chi nhánh ngân hàng ngoại thương Thành Công Hà nội 30-32 Láng Hạ 30
2.1.1. Quá trình hình thành chi nhánh NHNT Thành Công 30
2.1.2. Bộ máy hoạt động của ngân hàng và mối liên hệ giữa các phòng ban của chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công 33
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương Thành Công 36
2.1.3.1. Tình hình huy động vốn trong 3 năm gần đây 36
2.1.3.2. Tình hình cho vay của chi nhánh NHNT Thành Công 38
2.1.3.3. Thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ 39
2.1.3.4. Về thanh toán ngân hàng trong nước 40
2.1.3.5. Dịch vụ ngân hàng, phát hành và thanh toán thẻ 40
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay các DNV&N của chi nhánh NHNTTC 41
2.2.1. Khái quát về tình hình hoạt động của các DNV&N trên địa bàn Hà Nội 41
2.2.2. Cơ sở pháp lý về cho vay các DNV&N tại chi nhánh NHNTTC 43
2.2.2.1. Các VB pháp lý về cho vay các DNV&N 43
2.2.2.2. Các điều kiện vay vốn của DNV&N 45
2.2.2.3. Quy trình nghiệp vụ cho vay 47
2.2.3. Thực trạng hoạt động cho vay DNV&N tại chi nhánh NHNTTC 52
2.2.4. Đánh giá hoạt động cho vay DNV&N của chi nhánh NHNTTC 59
2.2.4.1.Những mặt đạt được 59
2.2.4.2.Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của nó 60
CHƯƠNG 3 64
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 64
VỪA VÀ NHỎ Ở CHI NHÁNH NHNT THÀNH CÔNG 64
3.1.Định hướng phát triển hoạt động cho vay của chi nhánh NHNT Thành Công 64
3.1.1.Định hướng phát triển hoạt động cho vay của chi nhánh NHNT Hà Nội 64
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay của chi nhánh NHNT Thành Công 66
3.2. Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với DNV&N tại chi nhánh NHNT Thành Công 68
3.2.1. Thống nhất quan điểm, nhận thức về phát triển khách hàng DNV&N 68
3.2.2. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hoạt động của chi nhánh NHNT Thành Công với DNV&N 69
3.2.3. Hoàn thiện bổ sung các sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng DNV&N 70
3.2.4. Khai thác tối đa các nguồn vốn rẻ, dài hạn để tài trợ DNV&N 73
3.2.5. Tăng cường hoạt động hỗ trợ phi tài chính đối với khách hàng DNV&N 74
3.2.6. Hoàn thiện hệ thống thông tin 75
3.2.7. Ngân hàng cần hình thành một bộ phận chuyên cho vay DNV&N và quỹ riêng để cho vay DNV&N 76
3.2.8. Đào tạo cán bộ chuyên sâu về DNV&N 76
3.3. Một số kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay khách hàng DNV&N 77
3.3.1.Kiến nghị với chính phủ 77
3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước Việt nam 78
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 79
3.3.4. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 80
KẾT LUẬN 82
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

Bài viết được kết cấu thành 3 chương như sau:
Chương 1: Lý thuyết chung về cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công
Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công
Do kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo để em có thể hoàn thiện bài viết này tốt hơn.
CHƯƠNG 1
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1.Hoạt động cho vay của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
1.1.1.Khái niệm, vai trò hoạt động cho vay của các ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
Cho vay là chức năng kinh tế hàng đầu của Ngân hàng, để tài trợ cho chi tiêu của các doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan chính phủ. Đối với hầu hết khách hàng, cả doanh nghiệp lẫn cá nhân, ngân hàng là một trong những nguồn vốn sẵn có rẻ nhất và linh hoạt nhất. Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngân hàng thường là nguồn duy nhất cung cấp dịch vụ tư vấn và nguồn vốn bổ sung. Hoạt động cho vay của các ngân hàng có mối quan hệ mật thiết với tình hình phát triển kinh tế bởi vì cho vay thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp, tạo ra sức sống cho nền kinh tế. Cho vay là chưc năng kinh tế lâu đời nhất của ngân hàng, là hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng song cũng mang lại nhiều rủi ro nhất.
Trong quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 284/2000/QĐ/NHNN ngày 25/8/2000 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho vay được định nghĩa như sau : “Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích nhất định trong thời gian nhất định theo sự thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc lẫn lãi”.
Hoạt động cho vay có vai trò quan trọng đối với các cá nhân , doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng và đối với toàn bộ nền kinh tế. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, cho vay là hoạt động cơ bản kết nối những nguồn vốn nhàn rỗi với những người thực sự có nhu cầu về vốn trong nền kinh tế. Hoạt động này làm tăng thu nhập cho những người chưa có kế hoặch đầu tư nói chung và những khoản tiền nhàn rỗi nói riêng, đồng thời làm tăng khả năng hoạt động của những người có nhu cầu về vốn là doanh nghiệp hay cá nhân. Có thể nói, hoạt động cho vay tạo ra sự phát triển chung của cả nền kinh tế.
Thứ hai, bằng việc cho vay ngân hàng đã tạo ra khối lượng tiền tệ lớn trong nền kinh tế. Khi ngân hàng cho vay, số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng tăng lên, khách hàng có thể dùng để mua hàng và dịch vụ. Toàn bộ hệ thống ngân hàng đã tạo ra khối lượng tiền lớn khi các khoản tiền gửi được mở rộng từ ngân hàng này đến ngân hàng khác trên cơ sở cho vay. Khi khách hàng tại một ngân hàng sử dụng khoản tiền vay để chi trả thì sẽ tạo nên khoản thu ( tức làm tăng số dư tiền gửi) của một khách hàng khác tại một ngân hàng khác tạo ra các khoản cho vay mới. Trong khi không có một ngân hàng riêng lẻ nào có thể cho vay lớn hơn dự trữ dư thừa, toàn bộ hệ thống ngân hàng có thể tạo ra khối lượng tiền gửi (tạo phương tiện thanh toán) gấp bội thông qua hoạt động cho vay (tạo tín dụng).
Thứ ba, bằng việc cho vay với lãi suất ưu đãi cho một dự án phát triển mang tính chất chiến lược cũng là hoạt động tài trợ nằm trong chính sách của chính phủ để phát triển đất nước.
Thứ tư, cho vay là hoạt động mang lại thu nhập chính, lợi nhuận cao cho ngân hàng, dùng chi trả các khoản lãi tiền gửi huy động và các khoản chi phí quản lý, trang thiết bị, tiền lương và các khoản chi phí khác để duy trì hoạt động của ngân hàng.
1.1.2.Các hình thức cho vay của ngân hàng
Theo các tiêu thức khác nhau có thể phân chia làm rất nhiều loại hình cho vay khác nhau, cụ thể như sau:
1.1.2.1.Theo hình thức cấp tín dụng
Thấu chi : là nghiệp vụ cho vay qua đó ngân hàng cho phép người vay được chi trội trên số dư tiền gửi thanh toán của mình đến một thời gian nhất định và trong một khoảng thời gian xác định. Giới hạn này là hạn mức thấu chi. Để được thấu chi, khách hàng có thể làm đơn xin ngân hàng hạn mức thấu chi và thời gian thấu chi (có thể phải trả phí cam kết cho ngân hàng). Khi khách hàng có số tiền nhập về tài khoản tiền gửi, ngân hàng sẽ thu nợ gốc và lãi. Các khoản chi quá hạn mức thấu chi sẽ chịu lãi suất phạt và bị đình chỉ sử dụng hình thức này.
Thấu chi là hình thức tín dụng ngắn hạn, linh hoạt, thủ tục đơn giản, phần lớn là không có đảm bảo. Hình thức này nhìn chung chỉ sử dụng đối với những khách hàng có độ tin cậy cao, thu nhập đều đặn và kì thu nhập ngắn.
Cho vay trực tiếp từng lần : là hình thức cho vay tương đối phổ biến của ngân hàng đối với các khách hàng không có nhu cầu vay thường xuyên, không có điều kiện để cấp hạn mức thấu chi. Chỉ khi có nhu cầu thời vụ hay mở rộng sản xuất đặc biệt thì khách hàng mới vay ngân hàng, tức là vốn từ ngân hàng chỉ tham gia vào một giai đoạn nhất định của chu ki sản xuất kinh doanh.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân
Nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Mở lớn cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp
Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở
Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương khu
Phân tích tình hình tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng Ngoại
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với
Nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu
Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong cho vay
vài giải pháp nhằm mở lớn quy mô cho vay tiêu dùng
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement