Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tuan_da
#931235

Download miễn phí Đề án Tình hình tổ chức và quản lý mạng lưới đại lý tại các công ty bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.2

NỘI DUNG

PHẦN1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ.4

I. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm nhân thọ:.4

 1.Trên thế giới.4

 2.Ở Việt Nam.5

II. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ.6

 1.Bảo hiểm nhân thọ vừa mang tính tiết kiệm vừa mang tính rủi ro.6

 2.Bảo hiểm nhân thọ đáp ứng được nhiều mục đích khác nhau của người tham gia.6

 3.Các loại hợp đồng trong bảo hiểm nhân thọ rất đa dạng và phức tạp.7

 4.Phí bảo hiểm nhân thọ chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố ,vì vậy quá trình định phí khá phức tạp.7

 5.Bảo hiểm nhân thọ ra đời và phát triển trong những điều kiện kinh tế xã hội nhất định.8

III. CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CƠ BẢN.9

 1.Tác dụng của bảo hiểm nhân thọ.9

 2.Các loại hình bảo hiểm nhân thọ.10

PHẦN 2:ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN THỌ.17

I. KHÁI NIỆM.17

II. VAI TRÒ CỦA ĐẠI LÝ.17

III. CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN VÀ QUYỀN LỢI CỦA ĐẠI LÝ.18

IV. TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ.20

PHẦN 3:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM.22

I. MỘT VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN THỌ TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA.22

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ BHNT Ở VIỆT NAM.25

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ,GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM.

KẾT LUẬN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


thời người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm vẫn còn sống.
2.1.2.Bảo hiểm nhân thọ trọn đời:(bảo hiểm trường sinh)
+ Sản phẩm bảo hiểm trọn đời thông thường:
++ Người được bảo hiểm bảo đảm trong suốt cuộc đời.
++ Số tiền bảo hiểm được trả một lần khi người được bảo hiểm bị chết hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
++ Đóng phí định kì và không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm
+ Sản phẩm bảo hiểm trọn đời đóng phí có giới hạn:
++ Số tiền bảo hiểm trả một lần khi người được bảo hiểm chết hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
++ Đóng phí trong một thời gian nhất định.
loại hình này có các loại hợp đồng như :bảo hiểm nhân thọ trọn đời phi lợi nhuận,bảo hiểm nhân thọ trọn đời có tham gia chia lợi nhuận và bảo hiểm nhân thọ có đóng phí liên tục,bảo hiểm nhân thọ trọn đời đóng phí một lần.
Bảo hiểm nhân thọ trọn đời là loại hình bảo hiểm dài hạn (suốt đời) chính vì vậy số tiền bảo hiểm chắc chắn sẽ phải chi trả vì rủi ro chắc chắn sẽ xảy ra.Mức phí tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời cao hơn phí bảo hiểm sinh mạng có thời hạn.Thể loại này có thể cung cấp cho nền kinh tế một nguồn vốn dài hạn ổn định để đầu tư vào những lĩnh vực có thời gian thu hồi vốn lâu mà vẫn đảm bảo khả năng thanh toán cho các công ty bảo hiểm .
2.2.Bảo hiểm trong trường hợp sống:(còn gọi bảo hiểm sinh kì)
Là cam kết của công ty bảo hiểm là sẽ thanh toán cho người được bảo hiểm những khoản tiền đều đặn trong một khoảng thời gian xác định hay trong suốt cuộc đời .Nếu người được bảo hiểm chết trước ngày đến hạn thanh toán thì sẽ không được chi trả bất kì một khoản tiền nào.
+Đặc điểm:
-Trợ cấp định kì cho người được bảo hiểm trong thời gian xác định hay cho đến chết.
-Phí bảo hiểm đóng một lần.
-Nếu trợ cấp định kì đến khi chết thì thời gian không xác định.
+Mục đích:
-Đảm bảo thu nhập cố định sau khi về hưu hay tuổi cao sức yếu.
-Giảm bớt nhu cầu phụ thuộc vào phúc lợi xã hộihay con cái khi về già.
-Bảo trợ mức sống trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.
Như vậy với một khoản phí đóng định kì vào công ty bảo hiểm thì khi đến một thời điểm nào đó theo thoả thuận công ty bảo hiểm sẽ trả cho người được bảo hiểm một khoản tiền định kì theo tháng .Nếu khoản này được thanh toán cho đến hết đời thì được gọi là "Bảo hiểm niên kim nhân thọ trọn đời".Nếu chỉ được thanh toán trong một thời kì nhất định người ta gọi là "Niên kim nhân thọ tạm thời".Loại hình bảo hiểm này rất phù hợp với những người không được hưởng tiền trợ cấp hưu trí từ bảo hiểm xã hội .Vì vậy các tên"niên kim nhân thọ ","Bảo hiểm hưu trí" ,"bảo hiểm tiền hưu",... được các công ty bảo hiểm vận dụng rất linh hoạt.
2.3.Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp:
Thực chất của loại hình này là bảo hiểm cả trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong hay còn sống.Yếu tố tiết kiệm và rủi ro đan xen nhauvì thế nó được áp dụng rộng rãi ở hầu hết các nước trên thế giới.
+Đặc điểm:
-Số tiền bảo hiểm được trả khi :hết hạn hợp đồng hay người được bảo hiểm bị tử vong trong thời hạn hợp đồng.
-Thời hạn hợp đồng bảo hiểm xác định (thường là 5 năm , 10 năm , 20 năm,...) .
-Phí bảo hiểm thường đóng định kì và không thay đổi trong suốt quá trình bảo hiểm.
-Có thể được chia lãi thông qua đầu tư phí bảo hiểm và cũng có thể được hoàn phí nếu không có điều kiện tham gia tiếp.
+Mục đích:
-Đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình và người thân.
-Tạo lập quỹ giáo dục,hưu trí và trả nợ
-Dùng làm vật thế chấp vay vốn hay khởi nghiệp kinh doanh...
Khi triển khai loại hình này,các công ty bảo hiểm có thể đa dạng hoá sản phẩm này bằng các hợp đồng có thời hạn khác nhau,hợp đồng phi lợi nhuận,có lợi nhuận và các loại hợp đồng khác tuỳ theo tình hình thực tế.
2.4.Các điều khoản bổ sung:
Thông thường một chương trình bảo hiểm gồm có hợp đồng bảo hiểm cơ bản và một điều khoản bảo hiểm bổ sung.Đây là một hình thức đa dạng hoá sản phẩm của các công ty bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu của người tham gia và nhằm hoàn thiện sản phẩm bảo hiểm đó.Chẳng hạn khi tham gia bảo hiểm An Sinh Giáo Dục thì người tham gia có thể tham gia điều khoản bổ sung từ bỏ thu phí áp dụng cho người chủ hợp đồng.Có các loại bảo hiểm bổ sung sau đây:
+Điều khoản bảo hiểm bổ sung bảo hiểm chết hay thương tật do tai nạn:Loại hình này phát hành đi kèm với một số loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cơ bản (theo BM-CMG thì thường được đính kèm với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ,hợp đồng bảo hiểm hưu trí và hợp đồng bệnh hiểm cùng kiệt trọn đời).Mục đích của nó là nhằm trợ giúp thanh toán trong điều trị thương tật ,từ đó bù đắp sự mất mát hay giảm thu nhập do bị chết hay thương tật do tai nạn của người được bảo hiểm .
+Điều khoản bảo hiểm bổ sung từ bỏ thu phí bảo hiểm :áp dụng trong trường hợp người được bảo hiểm (hay người chủ hợp đồng trong hợp đồng bảo hiểm An Sinh Giáo Dục ) chết hay mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn.Công ty bảo hiểm là người đứng ra chịu trách nhiệm thanh toán tất cả số phí bảo hiểm trong tương lai phát sinh trong hợp đồng chính và các quyền lợi bổ sung khác.
+Điều khoản bảo hiểm bổ sung bảo hiểm sức khoẻ:Khi người được bảo hiểm mắc một trong các căn bệnh hiểm cùng kiệt đã được công ty bảo hiểm quy định trước (theo công ty BM-CMG là 25 bệnh hiểm cùng kiệt ) sẽ được công ty trợ cấp một khoản tài chính bằng một tỷ lệ xác định trích từ số tiền bảo hiểm nhằm mục đích trang trải một phần những chi phí y tế lớn và lo liệu những nhu cầu sinh hoạt ngay trong thời gian điều trị.
+Điều khoản bảo hiểm bổ sung nằm viện và phẫu thuật:Có nghĩa là công ty bảo hiểm cam kết trả các chi phí nằm viện phẫu thuật cho người được bảo hiểm trong trường hợp ốm đau,thương tích(loại trừ các trường hợp cố ý gây thương tích).Mục đích của điều khoản này nhằm trợ giúp cho người được bảo hiểm giảm gánh nặng chi phí trong đieèu trị phẫu thuật,đặc biệt trong trường hợp ốm đau thương tích bất ngờ.
+Ngoài ra còn có bảo hiểm nhân thọ tử kì ,sinh kì cũng được xếp vào những điều khoản bảo hiểm bổ sung.Điều đặc biệt là những điều khoản bảo hiểm bổ sung không được bán riêng lẻ mà phải được đính kèm với sản phẩm bảo hiểm cơ bản để tạo nên một chương trình bảo hiểm hoàn chỉnh do phí của chúng thường rẻ và không được hoàn lại bất kì một khoản nào khi hết hạn hợp đồng.Tuy nhiên ,những điều khoản bổ sung này lại được nhiều người quan tâm bởi chúng góp phần hoàn thiện hợp đồng chính và bổ sung thêm quyền lợi cho người tham gia.
Một số sản phẩm chính của các công ty trên thị trường bảo hiểm hiện nay:
Tên công ty
Các sản phẩm bảo hiểm cơ bản
Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung
BảO VIệT
+Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 5 năm và 10 năm,
+Bảo hiểm nhân thọ trọn đời,
4 sản phẩm mới triển khai:
+An khang thịnh vượng,
+Hoà nhân an,...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement