Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By All
#931229 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY THEO HẠN MỨC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7
1.1. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 7
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại 7
1.1.2. Vai trò của ngân hàng thương mại 9
1.1.3. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 10
1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 10
1.1.3.2. Hoạt động cho vay 12
1.1.3.3. Nghiệp vụ trung gian 15
1.2. cách cho vay theo hạn mức 16
1.2.1. Khái niệm về cho vay theo hạn mức 16
1.2.2. Sự cần thiết của cách cho vay theo hạn mức tín dụng 19
1.2.3. Đặc điểm cho vay theo hạn mức tín dụng 21
1.2.3.1. Thủ tục và hợp đồng cho vay 21
1.2.3.2. Chi phí và lợi nhuận cho vay 21
1.2.3.3. Rủi ro cho vay 22
1.2.4. Các loại hình cho vay theo cách hạn mức tín dụng 23
1.2.4.1. Loại hình cho vay theo hạn mức tín dụng 23
1.2.3.2. Cho vay luân chuyển 26
1.2.4.3. Cho vay thấu chi 27
1.2.4.4. Phát hành thẻ thấu chi 28
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển cho vay theo hạn mức tín dụng 29
1.3.1. Các nhân tố chủ quan 29
1.3.1.1. Chính sách tín dụng của ngân hàng 29
1.3.1.2. Trình độ cán bộ nhân viên 30
1.3.1.3. Chất lượng hệ thống thông tin phục vụ công việc 31
1.3.1.4. Chất lượng của công tác thẩm định, phân tích tín dụng 31
1.3.2. Các nhân tố khách quan 32
1.3.2.1. Môi trường kinh tế 32
1.3.2.2. Môi trường pháp lý 33
1.3.2.3. Các nhân tố thuộc về khách hàng 33
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HƯNG YÊN 35
2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên 35
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Techcombank Hưng Yên 35
2.1.2. Tổ chức hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Techcombank Hưng Yên 36
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam Chi nhánh Hưng Yên 38
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 38
2.1.3.2. Hoạt động cho vay 40
2.1.3.3. Các hoạt động dịch vụ khác 42
2.1.3.4. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh 42
2.1.3.5. Đánh giá chung về các hoạt động của Techcombank Hưng Yên 43
2.2. Thực trạng cho vay theo hạn mức tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên 45
2.2.1. Chế độ cho vay theo hạn mức tín dụng 46
2.2.1.1. Cơ sở pháp lý về cho vay theo hạn mức tín dụng 46
2.2.1.2. Đối tượng khách hàng vay theo hạn mức tín dụng 46
2.2.1.3. Đối tượng cho vay theo hạn mức tín dụng 47
2.2.2. Quy trình cho vay theo hạn mức tín dụng 48
2.2.3. Tình hình thực hiện các loại hình cho vay theo cách hạn mức tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên 76
2.2.3.1. Tình hình thực hiện loại hình cho vay theo hạn mức 76
2.2.3.2. Tình hình thực hiện loại hình cho vay thấu chi 81
2.2.3.3. Tình hình thực hiện loại hình cho vay bằng phát hành và thanh toán thẻ tín dụng 82
2.2.4. Đánh giá thực trạng cho vay theo hạn mức tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên 83
2.2.4.1. Kết quả đạt được 83
2.2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 85
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 87
3.1. Định hướng phát triển cho vay theo hạn mức tín dụng tại Techcombank Hưng Yên 87
3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay của Techcombank trong những năm tới 87
3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng 89
3.2. Giải pháp phát triển cho vay theo hạn mức tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam Chi nhánh Hưng Yên 89
3.2.1. Mở rộng phát hành và thanh toán thẻ tín dụng 89
3.2.2. Tăng cường hoạt động nghiệp vụ thấu chi 91
3.2.3. Mở rộng phạm vi cho vay theo hạn mức 91
3.2.4. Hoàn thiện nghiêm ngặt quy trình tín dụng 92
3.2.5. Nâng cao trình độ của cán bộ tín dụng 93
3.2.6. Nâng cao hiệu quả thẩm định, phân tích tín dụng 94
3.2.7. Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội bộ 94
3.2.8. Cải tiến quy trình nghiệp vụ cho vay theo hạn mức 95
3.2.9. Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng 95
3.2.10. Đẩy mạnh công tác Marketing tổng hợp 96
3.3. Một số kiến nghị cho hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng 97
3.3.1. Kiến nghị với nhà nước 97
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 97
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 99
KẾT LUẬN 102
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
LỜI MỞ ĐẦU


Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc khơi nguồn vốn đến những người vay tiền có các cơ hội đầu tư sinh lợi, và giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho nền kinh tế vận động nhịp nhàng, hữu hiệu. Trong những năm gần đây, lĩnh vực ngân hàng trở nên là một trong những lĩnh vực kích thích nhất của toàn bộ nền kinh tế.
Hoạt động cơ bản nhất của ngân hàng là cho vay để thu lợi nhuận. Trước đây, khi ngân hàng mới bước đấu phát triển, số lượng các ngân hàng có ít và chủ yếu là các ngân hàng quốc doanh, công nghiệp hoạt động ngân hàng còn lặng lẽ. Hiện nay, cùng với việc nước ta gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO), thì lĩnh vực ngân hàng trở nên sôi động, các sản phẩm của ngân hàng ngày càng đa dạng hơn, để đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng.
Nằm trong xu thế đó, Techcombank Hưng yên cũng không ngừng đẩy mạnh gia tăng các sản phẩm, dịch vụ của mình. Là một chi nhánh cấp một của Techcombank Việt nam, hoạt động trên địa bàn có khu công nghiệp Phố Nối phát triển có rất nhiều các công ty, doanh nghiệp nhỏ và vừa - nắm giữ vị trí quan trọng trong quá trình phát triển nền kinh tế đất nước. Vì vậy, nhóm khách hàng trung tâm của chi nhánh là các doanh nghiệp, nhóm khách hàng luôn mang lại thu nhập lớn nhất cho ngân hàng. Hoạt động chủ yếu của ngân hàng là đưa ra các sản phẩm cho vay phong phú, trong đó cách mà ngân hàng áp dụng chủ yếu hiện nay là cho vay theo hạn mức tín dụng. Cho vay theo hạn mức tín dụng được áp dụng vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất vừa mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng, vì vậy luôn được quan tâm và phát triển nhiều hơn. Tuy nhiên trong thời gian hoạt động vừa qua của ngân hàng thì nghiệp vụ này vẫn chưa phát huy hết tính ưu việt của nó. Để thực hiện tốt được nghiệp vụ này ngân hàng cần có những biện pháp cụ thể để khắc phục những gì còn thiếu sót.
Nhận thức được vấn đề trên, trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại ngân hàng em đã quyết định chọn để tài: “Phát triển cho vay theo hạn mức tín dụng tại Chi nhánh Techcombank Hưng Yên” làm chuyên để thực tập tốt nghiệp.
Chuyên đề được kết cấu thành 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về cho vay theo hạn mức của ngân hàng thương mại
Chương II: Thực trạng cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh Techcombank Hưng yên
Chương III: Giải pháp phát triển cho vay theo hạn mức tín dụng tại
chi nhánh Techcombank Hưng yên
Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu đề tài em đã được sự hướng dẫn nhiệt tình của PGS.TS Lê Đức Lữ, sự ủng hộ giúp đỡ của ban lãnh đạo ngân hàng và sự chỉ bảo tận tình của các cán bộ phòng tín dụng và phòng kế toán. Em xin Thank Thầy giáo và các cán bộ ngân hàng đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tôt nghiệp này.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By soixam387
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement