Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By the_queen
#931228 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: 3
1.1. Khái niệm về Bảo lãnh ngân hàng 3
1.1.1. Đặc trưng cơ bản của bảo lãnh ngân hàng 5
1.1.1.1. Bảo lãnh là một mối quan hệ nhiều bên, phụ thuộc lẫn nhau. 5
1.1.1.2. Bảo lãnh mang tính độc lập 6
1.1.2. Chức năng của bảo lãnh ngân hàng 6
1.1.2.1. Bảo lãnh được dùng như công cụ đảm bảo. 6
1.1.2.2. Bảo lãnh được dùng như là công cụ tài trợ 7
1.1.2.3 Bảo lãnh được dùng như công cụ đôn đốc hoàn thành hợp đồng 8
1.1.2.4 Bảo lãnh có chức năng là công cụ đánh giá 8
1.1.3. Vai trò của bảo lãnh ngân hàng 9
1.1.3.1 Đối với doanh nghiệp 9
1.1.3.2 Đối với Ngân hàng 9
1.1.3.3 Đối với nền kinh tế 11
1.2. Các hình thức bảo lãnh ngân hàng 12
1.2.1 Phân loại theo cách phát hành 12
1.2.1.1. Bảo lãnh trực tiếp 12
1.2.1.2. Bảo lãnh gián tiếp 13
1.2.1.3. Đồng bảo lãnh 14
1.2.2. Phân loại theo hình thức sử dụng 15
1.2.2.1. Bảo lãnh vô điều kiện.( Bảo lãnh theo yêu cầu) 15
1.2.2.2. Bảo lãnh có điều kiện 16
1.2.3. Phân loại theo mục đích sử dụng 16
1.2.3.1. Bảo lãnh đảm bảo tham gia dự thầu 16
1.2.3.2. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 17
1.2.3.3. Bảo lãnh đảm bảo hoàn trả tiền ứng trước 17
1.2.3.4. Bảo lãnh thanh toán 18
1.2.3.5. Bảo lãnh đảm bảo hoàn trả vốn vay( bảo lãnh vay vốn) 18
1.2.4. Các loại bảo lãnh khác 19
1.2.4.1. Thư tín dụng dự phòng 19
1.2.4.2. Bảo lãnh thuế quan 20
1.2.4.3. Bảo lãnh sai sót trong chứng từ nhờ thu 20
1.2.4.4. Bảo lãnh hối phiếu 20
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến bảo lãnh ngân hàng 21
1.3.1. Các nhân tố chủ quan 21
1.3.1.1. Chiến lược phát triển kinh doanh và quy mô của ngân hàng 21
1.3.1.2. Kế hoạch phát triển hoạt động bảo lãnh 21
1.3.1.3. Quy trình bảo lãnh 22
1.3.1.4 .Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng 22
1.3.2. Các nhân tố khách quan 23
1.3.2.1. Các nhân tố thuộc về khách hàng 23
1.3.2.2. Nhân tố thuộc về môi trường kinh tế- xã hội 24
1.4. Quy định về bảo lãnh của ngân hàng. 25
CHƯƠNG 2 30
2.1 Vài nét về tình hình hoạt động của NHCT Sông Nhuệ 30
2.1.1 Khái quát về quá trình hoạt động 30
2.1.2. Tổng quan về môi trường kinh doanh của chi nhánh 31
2.1.2.1. Những thuận lợi cơ bản 31
2.1.2.2. Những khó khăn chính 32
2.1.3. Tình hình hoạt động của Ngân hàng 32
2.1.3.1. Công tác huy động vốn 32
2.1.3.2. Công tác cho vay và đầu tư vốn 33
2.1.3.3. Các hoạt động khác 35
2.2. Thực trạng nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ 36
2.2.1. Quy trình và các qui định chung về nghiệp vụ bảo lãnh tại NHCT Sông Nhuệ 36
2.2.1.1. Các quy định chung về nghiệp vụ bảo lãnh tại NHCT Sông Nhuệ. 36
2.2.1.2. Qui trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh tại NHCT Sông Nhuệ 39
2.2.2. Tình hình bảo lãnh tại NHCT Sông Nhuệ 42
2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ 51
2.3.1. Những thành tựu đạt được 51
2.3.3. Những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động bảo lãnh tại NHCT Sông Nhuệ 51
2.3.4. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế 53
2.3.4.1. Nguyên nhân khách quan 53
2.3.4.2. Nguyên nhân chủ quan 54
CHƯƠNG 3 56
3.1. Định hướng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh 56
3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh ở NHCT Sông Nhuệ 57
3.2.1. Nâng cao công tác điều hành và hoạch định chiến lược phát triển bảo lãnh 57
3.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định 58
3.2.3. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát 58
3.2.4.Tăng tính cạnh tranh và hấp dẫn cho hoạt động bảo lãnh 59
3.2.5. Tăng cường công tác đào tạo và tổ chức cán bộ 62
3.2.6. Tiếp tục hiện đại hoá ngân hàng 63
3.3. Kiến nghị 63
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng công thương Việt Nam. 63
3.3.2.Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước 64
3.3.3. Kiến nghị đối với Chính phủ 65
Kết luận 67
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68
LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm qua nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức lạc quan trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong thương mại quốc tế mà đỉnh cao là việc gia nhập WTO vào tháng 1 năm 2007. Đối với hệ thống ngân hàng, có thể nói hội nhập kinh tế quốc tế đã và sẽ tiếp tục thúc đẩy hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính phát trển mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, hội nhập cũng có nghĩa là mức độ cạnh tranh sẽ tăng lên, áp lực với các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng tăng lên. Khi đó, chắc chắn các dịch vụ mà ngân hàng đưa ra cũng thực sự ưu việt mới có thể thu hút được khách hàng.Nhưng, cơ hội và thách thức là hai mặt của một vấn đề, chúng đan xen, chuyển hoá lẫn nhau. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải biết vận dụng linh hoạt những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống ngân hàng tạo cho hệ thống ngân hàng cũng ngày càng phát triển cả về qui mô, chất lượng hoạt động, làm tăng độ sâu tài chính, sức cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính ngày càng đa dạng.
Nhận thức được điều đó, trong những năm qua, Ngân hàng Công Thương Sông Nhuệ không ngừng tự đổi mới, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của mình, luôn luôn chuẩn bị cho mình tư thế sẵn sàng đón nhận các xu thế phát triển mới về tiến bộ khoa học công nghệ ngân hàng đa tiện ích và các dịch vụ ngân hàng hiện đại.
Do vậy, nghiệp vụ bảo lãnh - một trong những nghiệp vụ của ngân hàng thương mại hiện đại cũng được Ngân hàng Công Thương Sông Nhuệ quan tâm phát triển. Tuy nhiên, bảo lãnh là một nghiệp vụ hết sức phức tạp, đòi hỏi phải tuân thủ tập quán và thông lệ quốc tế và còn tương đối mới mẻ đối với hầu hết các Ngân hàng Thương mại Việt Nam nên sự phát triển và khởi sắc của bảo lãnh trong thời gian qua còn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của ngân hàng cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu bảo lãnh ngày càng đa dạng của nền kinh tế trong thời mở cửa và hội nhập. Vì vậy việc phân tích thực trạng chất lượng hoạt động bảo lãnh, chỉ ra những thành công cũng như những tồn tại của hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Công Thương Sông Nhuệ, từ đó tìm ra các giải pháp khắc phục là rất cần thiết.
Nhận thức được vấn đề trên sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng Công Thương Sông Nhuệ em quyết định chọn đề tài “ Hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Công Thương Sông Nhuệ.”.
Mục đích của đề tài nghiên cứu này là thông qua hệ thống lý luận cơ bản về chất lượng bảo lãnh Ngân hàng, tìm hiểu và phân tích hoạt động bảo lãnh tại NHCT Sông Nhuệ, nêu bật được thành công cũng như các tồn tại và các nguyên nhân của nó, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại NHCT Sông Nhuệ .
Ngoài lời nói đầu và kết luận thì chuyên đề được chia thành ba chương như sau:
CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NHCT SÔNG NHUỆ.
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NHCT SÔNG NHUỆ.
CHƯƠNG 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG
1.1. Khái niệm về Bảo lãnh ngân hàng
Trước khi đưa ra khái niệm bảo lãnh trong ngân hàng, chúng ta hãy tìm hiểu về bảo lãnh nói chung và các đặc điểm của nó.
Bảo lãnh là một khái niệm đã có từ rất xa xưa trong xã hội loài người. Ngay từ nhiều thế kỷ trước người ta đã biết đến việc những người có thế lực bảo lãnh cho tù nhân trong thời gian thi hành án, cha mẹ bảo lãnh cho con... Sau đó bảo lãnh được phát triển mạnh mẽ và bao trùm lên nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế – chính trị – xã hội của mỗi quốc gia. Vậy bảo lãnh là gì?
“ Bảo lãnh là sự cam kết của người nhận bảo lãnh sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và quyền lợi nếu người xin bảo lãnh không thực hiện hay thực hiện không đúng với bên yêu cầu bảo lãnh”.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
..
Hình đại diện của thành viên
By khsv
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement