Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By manhcam1980
#931222

Download miễn phí Chuyên đề Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Tây

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

CÁC TỪ VIẾT TẮT 3

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHO VAY CỦA NHTM ĐỐI VỚI DNNQD. 6

1.1 Một số vấn đề cơ bản về DNNQD ở Việt Nam. 6

1.1.1 Khái niệm về DNNQD 6

1.1.2 Đặc điểm của các DNNQD ở Việt Nam. 6

1.1.3 Các loại hình DNNQD. 12

1.1.3.1 DN tư nhân. 12

1.1.3.2 Công ty 12

1.1.3.3 HTX. 14

1.1.4. Nhu cầu vay vốn của DNNQD 15

1.2 Hoạt động cho vay của NHTM đối với các DNNQD. 16

1.2.1 Hoạt động cho vay của NHTM. 16

Hoạt động cho vay của NHTM bao gồm: 16

1.2.2 Vai trò của hoạt động cho vay đối với các DNNQD. 17

1.2.2.1 Đối với các DNNQD. 17

1.2.2.2 Đối với NH. 18

1.2.2.3 Đối với nền kinh tế. 19

1.2.3 Các hình thức cho vay đối với DNNQD 19

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay của NHTM. 25

1.3.1 Các nhân tố thuộc về NH. 25

1.3.1.1 Chính sách tín dụng của NH. 25

1.3.1.2 Chất lượng thẩm định 26

1.3.1.3 Hoạt động marketing của NH 27

1.3.1.4 Trình độ và phẩm chất của cán bộ NH. 27

1.3.1.5 Năng lực quản lý NH. 28

1.3.2 Các nhân tố khách quan 28

1.3.2.1 Các nhân tố từ phía các DNNQD 28

1.3.2.2 Các nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh. 30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DNNQD TẠI CHI NHÁNH NH ĐT&PT HÀ TÂY. 31

2.1. Tổng quan về chi nhánh NH ĐT&PT Hà Tây 31

2.1.1.Tình hình kinh tế xã hội Hà Tây 31

2.1.2. Quá trình hình thành, phát triển và bộ máy tổ chức của chi nhánh NH ĐT&PT Hà Tây. 36

2.1.2.1 Lịch sử hình thành 36

2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ 38

2.1.2.3 Bộ máy tổ chức 38

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh 39

2.1.3.1 Về công tác huy động vốn 40

2.1.3.2 Công tác tín dụng, đầu tư, bảo lãnh tín dụng. 41

2.1.3.3 Công tác phát triển dịch vụ. 44

2.2. Thực trạng hoạt động cho vay đối với các DNNQD tại chi nhánh NH ĐT&PT Hà Tây trong thời gian qua 45

2.2.1. Quy trình nghiệp vụ cho vay đối với các DNNQD tại chi nhánh 45

2.2.2. Thực trạng hoạt động cho vay đối với các DNNQD tại chi nhánh trong thời gian qua 50

2.2.2.1 Doanh số cho vay 51

2.2.2.2 Doanh số thu nợ 52

2.2.2.3 Tình hình dư nợ 53

2.2.2.4 Về tình hình nợ quá hạn 53

2.3 Đánh giá hoạt động cho vay đối với các DNNQD tại chi nhánh NH ĐT&PT Hà Tây trong thời gian qua 54

2.3.1 Những kết quả đạt được 54

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 55

2.3.2.1 Hạn chế 55

2.3.2.2 Nguyên nhân 56

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DNNQD TẠI CHI NHÁNH NH ĐT&PT HÀ TÂY. 61

3.1. Định hướng cho vay các DNNQD tại chi nhánh trong thời gian tới 61

3.1.1 Định hướng cho vay các DNNQD tại chi nhánh trong thời gian tới 61

3.1.2 Mục tiêu cho vay các DNNQD năm 2007 61

3.2 Giải pháp mở rộng cho vay đối với các DNNQD tại chi nhánh NH ĐT&PT Hà Tây 62

3.2.1 Xây dựng chiến lược khách hàng đúng đắn 63

3.2.2 Hoàn thiện chính sách cho vay đối với các DNNQD. 64

3.2.3 Cải tiến quy trình cho vay 66

3.2.4 Đa dạng hóa các cách cho vay 67

3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động marketing NH 68

3.2.6 Đào tạo đội ngũ cán bộ tinh thông về nghiệp vụ, giáo dục phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ 69

3.2.7 Tăng cường hiệu quả công tác huy động vốn. 70

3.3 Kiến nghị 72

3.3.1 Kiến nghị với NH ĐT&PT Việt Nam 72

3.3.2 Kiến nghị với NH nhà nước Việt Nam 73

3.3.3 Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước 74

KẾT LUẬN 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán của các tổ chức và nhân dân bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ (chủ yếu là USD). Phát hành các loại chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu NH.
Cho vay ngắn hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với mọi thành phần kinh tế, mọi tổ chức và dân cư để tổ chức SXKD, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống.
Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế. Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh trong nước và bảo lãnh ra nước ngoài theo hình thức thư tín dụng.
Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ NH khác mà pháp luật cho phép.
2.1.2.3 Bộ máy tổ chức
Cơ cấu tổ chức chi nhánh NH ĐT&PT Hà Tây gồm 11 phòng ban, đó là:
Phòng kế hoạch nguồn vốn
Phòng tài chính kế toán
Phòng tín dụng 1
Phòng tín dụng 2
Phòng kiểm tra nội bộ
Phòng dịch vụ khách hàng
Phòng tiền tệ kho quỹ
Phòng tổ chức hành chính
Các phòng giao dịch 1,2
Tổ điện toán
Tổ thẩm định và quản lý tín dụng.
Các phòng ban được chia thành 4 khối cơ bản: khối tín dụng, khối dịch vụ khách hàng, khối hỗ trợ kinh doanh và khối quản lý nội bộ. (Bảng 2)
Toàn chi nhánh có 1 trụ sở chính tại 197 đường Quang Trung-thành phố Hà Đông, 3 phòng giao dịch, 1 điểm giao dịch và 3 quỹ tiết kiệm và một điểm giao dịch ở trường đại học kiến trúc Hà Nội.
Năm 2005 số lao động bình quân của chi nhánh là 88 người.
KHỐI TÍN DỤNG
KHỐI DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
KHỐI QUẢN LÝ NỘI BỘ
Phòng tín dụng 1
Phòng tín dụng 2
Phòng dịch vụ khách hàng
Phòng tiền tệ kho quỹ
Phòng kế hoạch nguồn vốn
Tổ thẩm định và quản lý tín dụng
KHỐI HỖ TRỢ KINH DOANH
Phòng tài chính kế toán
Tổ điện toán
Phòng tổ chức hành chính
Phòng kiểm tra nội bộ
Các phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch
BAN GIÁM ĐỐC
Hiện nay tổng số nhân viên của chi nhánh là 96 người, trong đó 67% là đoàn viên thanh niên, điều này thể hiện, cán bộ của chi nhánh hầu hết còn trẻ tuổi với ưu thế vượt trội là tinh thần nhiệt tình, sôi nổi, ham học hỏi, nhạy bén và năng động.
Trước đây chi nhánh NH ĐT&PT Sơn Tây là đơn vị thuộc tổ chức bộ máy của chi nhánh NH ĐT&PT Hà Tây. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm 2006, chi nhánh Sơn Tây đã được nâng cấp thành chi nhánh cấp 1 trực thuộc NH ĐT&PT Việt Nam. Trước đây, chi nhánh NH ĐT&PT Hà Tây hoạt động trong toàn tỉnh Hà Tây, gồm 2 thị xã và 12 huyên. Nay chi nhánh Sơn Tây tách ra phụ trách khu vực thị xã Sơn Tây và 5 huyện phía Bắc, chi nhánh Hà Tây phụ trách thành phố Hà Đông và 7 huyện còn lại.
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh
Nằm trên địa bàn tỉnh Hà Tây, một tỉnh có nhiều ưu thế về địa lý, tự nhiên và con người, có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, hoạt động của NH ĐT&PT Hà Tây cũng có nhiều thuận lợi.
Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các NH thương mại, NHTMCP, TCTD trên cùng địa bàn đã gây nhiều áp lực cho NH. Bên cạnh đó một số khó khăn của bản thân chi nhánh còn đang tồn tại như chưa có địa điểm giao dịch ổn định, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển cạnh tranh trên địa bàn, chủ yếu hiện nay các phòng giao dịch, điểm giao dịch là thuê ngoài, diện tích còn khiêm tốn, cơ sở vật chất có nhiều bất cập, màng lưới chi nhánh còn mỏng-hiện chi nhánh mới chỉ có 1 trụ sở chính, 2 phòng giao dịch, 1 điểm giao dịch và 3 quỹ tiết kiệm và một điểm giao dịch, trong khi đó chi nhánh NH No&PTNT có 5 chi nhánh cấp hai, 43 chi nhánh cấp ba, 7 phòng giao dịch và có tới 66 điểm giao dịch, công tác quảng bá hình ảnh còn kém, sản phẩm chưa đa dạng, thiếu tiện ích….làm cho chi nhánh cũng gặp không ít khó khăn.
Mặc dù vậy, với uy tín và lợi thế có nền khách hàng ổn định, nhiều khách hàng có tình hình SXKD hiệu quả cao, nỗ lực mở rộng khách hàng, nhắm tới khối khách hàng tiềm năng trên địa bàn là các khách hàng ngoài quốc doanh, dân doanh, khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu, cùng với sự năng động, nhiệt tình, sáng tạo của đội ngũ cán bộ có trình độ cao, tuổi còn trẻ, có tinh thần học hỏi cao, phát huy được tinh thần đoàn kết, bộ máy tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả, ….., chi nhánh đã có trụ sở mới khang trang, hiện đại nằm trên tuyến đường lớn và sôi động nhất thành phố Hà Đông, thêm vào đó việc hoàn thiện triển khai dự án hiện đại hóa NH vào tháng 7 năm 2004 và kết nối mạng online trực tuyến trên toàn quốc đã góp phần phát triển các sản phẩm dịch vụ NH hiện đại; NH ĐT&PT Hà Tây, trong những năm qua đã đạt nhiều thành tích khả quan. Trong nhiều năm liền, chi nhánh luôn được xếp hạng tín dụng đạt loại AA (loại chi nhánh tốt nhất). Tổng tài sản của chi nhánh năm 2006 đạt 1.555 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2005 (1.238 tỷ đồng). Nguồn vốn huy động liên tục có những tăng trưởng qua các năm: năm 2004 chi nhánh huy động được 1.120 tỷ đồng , năm 2005 đạt 1.320 tỷ đồng, năm 2006 tiếp tục tăng, đạt 1.761 tỷ đồng . Dư nợ tín dụng (không bao gồm ủy thác đầu tư, nợ khoanh, chờ xử lý) cũng tăng đều: năm 2004 là 817 tỷ đồng, 2005 là 1.010 tỷ đồng, năm 2006 là 1.104 tỷ đồng, đảm bảo đúng giới hạn tín dụng được giao. Trong đó tỷ trọng tín dụng dài hạn đạt khoảng 49-50%, tỷ trọng dư nợ ngoài quốc doanh đạt 16-17%, tỷ trọng dư nợ có tài sản đảm bảo là 64%. Tỷ lệ nợ quá hạn thường thấp hơn 1% (0.27%). Lợi nhuận của chi nhánh đạt được liên tục tăng qua các năm. Thu dịch vụ ròng năm 2006 tăng 49% so với năm 2005. Chi nhánh luôn đảm bảo trích đủ dự phòng rủi ro được giao, theo đúng quy định. Các mặt hoạt động cụ thể như sau:
2.1.3.1 Về công tác huy động vốn (bảng3)
Qua bảng tổng hợp dưới đây ta có thể thấy nguồn vốn huy động tăng dần qua các năm, khả năng tự huy động vốn của chi nhánh ngày càng được nâng cao cả về chất lượng, số lượng cũng như hình thức huy động. Điều này cũng cho thấy khả năng cung ứng vốn của NH cho khách hàng ngày càng được đảm bảo. Thị phần huy động vốn qua các năm có tăng và giữ ở mức gần 20% (năm 2005 là 18%, năm 2006 là 19%).
Trong nhiều năm, nguồn vốn huy động của NH ĐT&PT Hà Tây phải phụ thuộc nhiều vào vốn vay, nguồn vốn tự huy động còn ít.Tuy nhiên, nhờ thực hiện những chính sách thích hợp , nguồn vốn huy động được đã liên tục tăng qua các năm và dần chủ động về nguồn vốn. Năm 2004, tổng nguồn vốn huy động tại chỗ của chi nhánh đạt 1.120 tỷ đồng, đồng thời NH không phải sử dụng đến khoản tiền vay NH ĐT&PT Việt Nam. Năm 2005 nguồn vốn huy động đạt 1.320 tỷ đồng, năm 2006 tổng nguồn vốn huy động đạt 1.496 tỷ đồng.
Có thể nói, nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là nguồn vốn huy động VND. Năm 2005 chi nhánh huy động được 918 tỷ đồng tiền huy động bằng VND, chiếm tỷ trọng 70%. Đến năm 2006 tỷ trọng huy động vốn bằng VND tăng lên, chiếm 83%, đạt 1.248 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2005. Bên cạnh đó nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ năm 2006 cũng tăng 10% so với năm 2005, đạt 248 tỷ. Nguồn vốn bằng VND tăng cao đã góp phần hạn chế sự mất cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn bằng VND.
Trong những năm qua, chi nhánh đã chủ động xác định khách hàng mục tiêu,t
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement