Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duy_anh_o2
#931217

Download miễn phí Đề tài Vai trò và chức năng của kiểm toán đối với nền kinh tế Việt Nam

 

PHẦN I 1

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 1

II. CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH. 2

III. VAI TRÒ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH. 4

PHẦN II 6

VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 6

1.Đối với nhà nước 6

2. Vai trò đối với doanh nghiệp 8

3. Đối với các bên thứ ba quan tâm 12

Tóm lại. đối với các bên thứ ba quan tâm kiểm toán tài chính trước hết đóng vai trò trung gian đảm bảo cho sự tjn cậy của các thông ting từ người cung cấp đến người nhận tiếpp theo các thông tin (báo cáo tài chính đã được kiểm toán) lại là cơ sỏ cho các quyết định tài chính của các bên quan tâm II.NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 13

PHẦN III 18

Phương hướng hoàn thiện và phát huy vai trò của kiểm toán tài chính 18

KẾT LUẬN 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


t sức quan trọng,trong đó đặc biệt là các thông tin tài chính - một căn cứ đẻ nhìn nhận sự phát triển của doanh nghiệp,cũng như của nền kinh tế .Kiểm toán tài chính với vai trò và chức năng: xác minh ,tư vấn ,kiểm tra đã giúp cung cấp thông tin một cách kịp thời ,chính xác phục vụ cho sự phát triển chung ,ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với nhà nứơc,các doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm khác
1.Đối với nhà nước
Để quản lý kinh tế vĩ mô nói chung và quản lý ngân sách ,công quỹ quốc gia nói riêng thì nhà nước cần có những thông tin trung thực, chính xácvề hoạt động tài chính của các tổ chức ,các doanh nghiệp .Hiện nay trong xu hướng hội nhập quốc tế ,kiểm toán tài chính có một tầm quan trọng hết sức to lớn đối với nền tài chính quốc gia .nhà nước ta đã từng bước sử dụng kiểm toán (thông qua cơ quan kiểm toán nhà nước ) như một công cụ quản lý khoong thể thiếu được trong một nhà nước pháp quyền .Vì vậy, có thẻ nói kiểm toán nhà nước đảm nhận một chức năngquan trọng trong việc kiểm soát ,quản lý việc sử dụng nguồn lực tài chính công.Từ năm 1995 đến hết năm 1999,kiểm toán nhà nước đã thực hiện gần 3000 cuộc kiểm toán với quy mô khác nhau tại các đơn vị kinh tế quốc doanh,đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước... những két quả kiểm toán tài chính đã phần nào đáp ứng yêu cầu của quốc hội và chính phủ trong việc kiểm tra giams sát hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý điều hành ngân sách nhà nước, cụ thể như sau :
Giúp nhà nước kiểm tra giám sát việc thu các khoản nộp ngân sách chủ yêus là các khoản thuế phải nộp ,đảm bảo nộp đủ theo quy định của pháp luật. Từ đó góp phần caỉ cách công tác tổ chức và quản lý thu ngân sách có hiệu quả,một mặt tập trung tăng nguồn thu, đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngân sách , điều quan trọng là lập lại trật tự trong việc chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của nhà nước ,trả lại sự bình đẳng trong môi trường kinh doanh giữa các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước .
Giúp nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách nhà nước chống thất thoát ,chống lãng phí nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của nhà nước. Trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay ,nhu cầu chi ngân sách nhà nước rất lớn trong khi khả năng đáp ứng còn hạn hẹp ,thì lý luận cơ bản về chức năng và vai trò của kiểm toán tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước có một ý nghĩa rất quan trọng.đẻ đạt được yêu cầu đó công tác kiểm toán tài chính còn giúp cho các đối tượng sử dụng ngân sách nhà nước tuân thủ những quy định của pháp luật,về các thủ tục, trình tự chi đúng mục đích ,đối tượng đúng mức dự toán được duyệt. Đén hết năm 1999, với việc kiểm toán báo cáo quyết toán của 61 tỉnh, thành phố, 10 bộ chương trình dự án mục tiêu của chình phủ ,7quân khu quân chủng ,tổng cục và nhiều doanh nghiệp thuộc khối an ninh,quóc phòng, các tổng công ty 90,91... Kiểm toán nhà nước đã phát hiện và kiến nghị tăng thu,tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước gần 3000 tỷ đồng giúp nhà nước thấy đước những vướng mắc thực tế khi thực hiện các chế độ, chính sách tài chính hiện hành,từ đó có các giải pháp để hoàn thiện cơ chế chính sách về kinh tế tài chính.đòng thời các kết quả kiẻm toán tài chínhcòn có ý nghĩa quan trọng khác như:
+ Thiết lạp cơ chế quản lý ,cấp phát và thanh toán ,quyết toán đối với ngân sách địa phương ,đói với các khoản hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn
+ Rà soát sửa đổi bổ sung các định mức kinh tế tài chính và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước
+ Công tác hạch toán kế toán, tăng cường kỷ luật trong quản lý ngân sách, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm...
Giúp cho công tác điều hành vĩ mô của các nhà quản lý kinh tế tài chính .kết quả kiểm toán tài chính cung cáp thông tin dữ liẹu chính xác kịp thời trong việc xây dựng dự toán ,điều chỉnh dự toán phù hợp với thức trạng và điều kiện phát triển kinh tế địa phương ,ngành nghề nói riêng và của nhà nước nói chung
2. Vai trò đối với doanh nghiệp
Có thể nói rằng kiểm toán nói chung đem lại cho doanh nghệp sự hoạt động có hiêụ quả nhất là một công cụ để choban lãnh đạo ra quyết định chính xác nhất và hiệu quả đưa doanh nghiệp đi lên bền vững .chung ta có thể nhìn nhận một số vai trò chủ yếu của kiểm toán tài chính đói với các doanh nghiệp như sau:
Thứ nhất, kiểm toán tài chính giúp lãnh đoạ doanh nghiệp được kiểm toán thấy những sai sót trong quản lý tài chính kế toán và giúp họ nhận thấy nghĩa vụ phải thực hiện dúng các quy định của pháp luật hiện hành về tài vchính kế toán.
Thứ hai, giúp cho đội ngũ cán bộ chuyên môn thấy được các sai sót trong nghiệp vụ chuyên môn của mình
Thứ ba, giúp cho đơn vị được kiểm toán loại bỏ những chi phí không đúng để tiết kiệm cho doanh nghiệp
Thứ tư ,giupa nhà lãnh đạo có thêm cơ sở ra các quy định về sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Thứ năm, giúp nâng cao chất lượng công tác hạch toán kế toán
Thứ sáu ,giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
Thứ bảy,giúp doanh nghiệp ngày càng củng cố vị trí của mình trên thị trường hay như sự nâng cao uy tín
Trong quá trình kiểm toán,kiẻm toán viên sẽ giúp doanh nghiệp(chủ doanh nghiệp ) kịp thời phát hiện ra những sai sót ,lãngphí về tài chính cũng như tình hình tổ chức của doanh nghiệp để có những chấn chỉnh kịp thời hay ngăn ngừa các tổn thất .đồng thời,giúp doanh nghiệp hạn chế được những rủi ro hay phát hiện ra những thế mạnh,những tiềm năng tài chính nội tại đang có trong doanh nghiệp ,và quan trọng hơn doanh nghiệp có thể lập kế hoạch phát triển một cách phù hợp
Người quản lý thường là người chịu trách nhiệm và quyết định về tài chính ,nhưng họ khong hiểu sâu về nguyên tắc kế toán nên cần có những thông tịn thuyết phục để ra quyết định .những thông tin đó không chỉ trên các bản khai tài chính mà còn thông tin cụ thẻ về tài chính, về hiệu quả và hiệu năng của các bộ phận để có những quyết định trong mỗi giai đạn quản lý,kể cả tiếp nhận vốn ,chỉđạo và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh ,quản lý(nhất là về tài chính)
Ví dụ về chế độ khoán ở các doanh nghiệp xây dựng(theo tiêu chí kiểm toán số 5/99).qua thực tế kiểm toán ,kiểm toán viên thấy chính phủ cho một công trình xay dựng dân dụng lại có đến 80-90% tổng chi phí là sắt thép ,10-20% tổng chi phí là xi măng,ngoài ra không có hoá đơn chứng từ nào khác(công trình xây dựng khong cần gạch, cát, nhân công…).khi được hỏi, các đội trưởng trả lời là chỉ qquan tâm đến nộp joá đơn cho đủ mức chi phí khoán mà khong để ý đến chi phí thực tế từng loại vật tư và chi phí khác .từ đó kiểm toán viên đề ra một số lời khuyên là cần bố trí ít nhất một nhân viên làm công tác kết toán (chịu sự quản lý của phòng kế toán công ty) tại các đội xây dựng bên cạnh đó cón có hiện tượng một ssó đội trưởng lợi dụng việc cùng một lúc thi công nhiều công trình đã vay và ứng tiền vượt quá khối lượng công việc thực hiện và tự chiếm đoạt luôn.về việc này ,ngoài xác m...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement