Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rua_sock
#931102 Link tải miễn phí luận văn
PHẦN II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Công ty Bánh kẹo Hải Châu hiện đang áp dụng chế độ kế toán ban hành theo QĐ 1141 ngày 01/11/1995 của Nhà nước. Hình thức kế toán áp dụng là hình thức sổ Nhật ký chung. Công ty hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Sau đây là tổng quan về công tác kế toán tại công ty Bánh kẹo Hải Châu.

Chương I.
KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU

I. ĐẶC ĐIỂM TSCĐ:
TSCĐ là những tư liệu lao động có giá trị lớn hơn 5.000.000 và thời gian sử dụng lớn hơn 1 năm
Khi tham gia vào hoạt đông sản xuất kinh doanh TSCĐ bị hao mòn và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí kinh doanh (của sản phẩm, dich vụ mới sáng tạo ra).
TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, hình thái vật chất không thay đổi từ chu kỳ đầu tiên cho tới khi bị xa thải khỏi quá trình sản xuất.
TSCĐ của Công ty bánh kẹo Hải Châu bao gồm: TSCĐ hữu hình (dây chuyền công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị động lực, máy móc thiết bị công tác, phương tiện vận tải, kho tàng, nhà cửa, vật kiến trúc).
Việc quản lý, sử dụng, tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty tuân thủ theo Quyết định số 166/1999/QĐ- BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
II. CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH KẾ TOÁN TSCĐ :
* Ở công ty Bánh kẹo Hải Châu kế toán TSCĐ có nhiệm vụ:
- Tổ chức khi chép phản ánh số liệu một cách đầy đủ kịp thời về số lượng, hiện trạng và giá trị TSCĐ hiện có, tình trạng tăng giảm và di chuyển TSCĐ.
- Tính toán và phân bố chính xác số liệu khấu hao TSCĐ vào CP SXKD.
- Tham gia lập dự toán nâng cấp cải tạo TSCĐ, sửa chữa TSCĐ.
- Hướng dẫn kiểm tra các bộ phận đơn vị phụ thuộc thực hiện đúng chế độ hạch toán TSCĐ, tham gia kiểm kê đánh giá lại TSCĐ.
- Phản ánh với giám đốc tình hình thực hiện, dự toán chi phí, nâng cấp cải tạo TSCĐ, sửa chữa TSCĐ.
Để làm tốt nhiệm vụ này kế toán công ty đã sử dụng khá đầy đủ các mẫu chứng từ sổ sách TSCĐ theo mẫu của Bộ Tài chính:
ã Chứng từ, thủ tục kế toán:
- Biên bản giao nhận TSCĐ.
- Thẻ TSCĐ
- Biên bản thanh lý TSCĐ
- Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành
- Biên bản đánh giá lại TSCĐ
ã Sổ sách kế toán:
- Sổ theo dõi chi tiết TSCĐ
- Sổ Nhật ký chung
- Sổ cái TK 211.
- Bảng phân bổ và tính khấu hao TSCĐ
- ...............
III. CÁCH ĐÁNH GIÁ CÁC LOẠI TSCĐ:
Đánh giá TSCĐ là xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ, TSCĐ đánh giá lần đầu có thể đánh giá lại trong quá trình sử dụng.
TSCĐ ở công ty được đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại.
* Nguyên giá TSCĐ:
Bao gồm toàn bộ các chi phí liên quan đến việc xây dựng hay mua sắm TSCD kể cả chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử và các chi phí hợp lý cần thiết khác trước khi sử dụng.
Cách xác định nguyên giá TSCĐ trong từng trường hợp cụ thể như sau:
- Đối với TSCĐ mua sắm (kể cả mua cũ và mới ): nguyên giá TSCĐ mua sắm gồm giá mua cộng (+) các phí tổn trước khi dùng (vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, ...) trừ (-) các khoản giảm giá nếu có.
- Đối với TSCĐ xây dựng: nguyên giá TSCĐ do xây dựng cơ bản hoàn thành là giá thực tế của công trình xây dựng cơ bản cộng (+) các chi phí liên quan.
- Đối với TSCĐ nhận góp vốn liên doanh: nguyên giá TSCĐ nhận góp vốn liên doanh là giá trị do hội đồng liên doanh đánh giá.
- Đối với TSCĐ được cấp: nguyên giá TSCĐ được cấp là giá trị TSCĐ được cấp là giá trị ghi sổ sách của đơn vị cấp cộng (+) chi phí vận chuyển, lắp đặt, ... (nếu có).
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#984399 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement