Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangyen_cute90
#931094

Download miễn phí Chuyên đề Thiết kế và xây dựng phần mềm sắp xếp tiếng việt theo trường họ tên hỗ trợ cho việc tuyển sinh Đại học – Cao đẳng

MỤC LỤC

Lời nói đầu 01

Chương I : Những vấn đề cơ bản về font chữ Việt hiện nay. 05

I - Bộ mã chuẩn 8 bit cho font chữ tiếng việt 05

1.1 Sự phát triển của công nghệ thông tin ở Việt Nam. 05

1.2 Bốn yêu cầu mới đối với bộ mã chữ Việt 8 bit 07

II. Bộ mã chuẩn 8 bit chữ việt dùng trong trao đổi thông tin. 09

2.1 Phạm vi sử dụng và tính tuân thủ của bộ mã chuẩn 8 bit chữ Việt dùng trong trao đổi thông tin. 09

2.2 Một số đặc trưng cơ bản của chữ Việt 09

Chương II : Thiết kế chương trình tuyển sinh đại học và cao đẳng 11

I. Một số vấn đề về chương trình. 11

II. Thiết kế chương trình. 13

2.1 Sơ đồ ngữ cảnh trong chương trình. 13

2.2 Sơ đồ cấu trúc dữ liệu. 13

2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD : Data Flow Diagram ) 15

2.4 Tiến hành thiết kế. 17

2.4.1 Thiết kế vào. 17

2.4.1.1 Thiết kế giao diện chính. 17

2.4.1.2. Thiết kế form cập nhật hồ sơ. 22

2.4.1.3. Thiết kế form cập nhật điểm thi. 24

2.4.1.4. Thiết kế form cập nhật phòng thi. 29

2.4.1.5. Thiết kế form cập nhật tỉnh, thành phố, quận, huyện. 31

2.4.1.6. Thiết kế form cập nhật trường và ngành đăng ký NV2, NV3. 32

2.4.2 Thiết kế đầu ra. 33

2.4.2.1 Thiết kế giấy báo dự thi. 33

2.4.2.2 Thiết kế thẻ dự thi. 34

2.4.2.3 Thiết kế giấy chứng nhận (Phiếu báo điểm). 35

2.4.2.4 Thiết kế giấy báo tựu trường. 36

2.4.2.4 Thiết kế các đầu ra khác. 38

III. Chương trình sắp xếp tiếng việt trên Access. 41

3.1 Một số vấn đề về sắp xếp tiếng Việt 41

3.2 Chương trình sắp xếp dữ liệu chữ Việt trong Access. 42

Chương III – Một số kết quả đã đạt được 48

Kết luận 50

Tài liệu tham khảo 52

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


à, ả, …., x, y, z. Từ đó xuất hiện nhu cầu cần thiết phải xây dựng các chương trình phần mềm để hỗ trợ cho việc sắp xếp này.
Như vậy, muốn danh sách thí sinh dự thi được sắp xếp đúng theo thứ tự chuẩn thì cần có một phần mềm hỗ trợ việc xử lý dữ liệu phục vụ cho việc nhập danh sách này. Tất cả các vấn đề nêu trên nhằm đạt đạt được những mục tiêu cuối cùng cho công tác tuyển sinh đó là bất cứ một thí sinh nào khi nộp hồ sơ của mình vào các trường Đại học sẽ được cập nhật các thông tin về họ tên, ngày sinh… và qua chương trình sẽ cho ta được danh sách các thí sinh sắp xếp theo thứ tự chuẩn Việt Nam và số báo danh sẽ được đánh khi chương trình đã được sắp xếp. Bên cạnh đó đánh số phòng thi theo từng địa điểm thi với số lượng thí sinh có ở từng phòng trong mỗi địa điểm.
Ngoài các kết quả mà qua chương trình đạt được như đánh số báo danh, đánh số phòng thi, địa điểm thi, sắp xếp… thì chương trình còn cần đạt được một số kết quả khác đó là :
* Phiếu báo dự thi .
* Thẻ dự thi.
* Danh sách thí sinh ở mỗi phòng thi.
* Giấy báo điểm cho mỗi thí sinh sau khi đã dự thi.
* Giấy báo tựu trường cho mỗi thí sinh sau khi đã đủ các điều kiện trúng tuyển.
* Ngoài ra, còn cho ra một số đầu ra quan trọng khác.
II. Thiết kế chương trình.
Vấn đề về chương trình cũng như công cụ sử dụng trong chương trình đã được nêu ra ở trên và sự cần thiết của việc sắp xếp theo tiếng Việt cũng đã được trình bày ở các phần trên. Sau đây là phần quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình đó là thiết kế chương trình :
2.1 Sơ đồ ngữ cảnh trong chương trình.
Xử lý dữ liệu
Thí sinh dự thi
Thí sinh dự thi
Hồ sơ thí sinh
Các đầu ra báo cáo
Sơ đồ 1: Sơ đồ ngữ cảnh chương trình
Qua sơ đồ trên cho ta thấy được các thông tin mà thí sinh đã ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi sẽ được thực hiện qua một hệ thống sử lý và cho ra các thông tin đầu ra và sẽ được gửi tới thí sinh dự thi cũng như cán bộ tổ chức và cán bộ quản lý công tác thi tuyển.
2.2 Sơ đồ cấu trúc dữ liệu.
* Thông tin về hồ sơ thí sinh :
Hồ sơ : Mã hồ sơ, họ tên, ngày sinh, giới tính, mã ĐVĐKDT, mã huyện, mã tỉnh, mã ngành đăng ký dự thi, mã trường đăng ký nguyện vọng 2 và 3, khối thi, môn thi.
* Thông tin về tỉnh, thành phố, quận, huyện :
Mã tỉnh, mã huyện, tên tỉnh, tên huyện.
* Thông tin về ngành, trường đăng ký NV2, 3.
Mã tỉnh, tên tỉnh, mã huyện, tên huyện.
* Thông tin về dân tộc, khu vực…
Tất cả các thông tin này được thể hiện dưới sơ đồ sau :
Mã ngành NV2 Tên ngànhNV2 Mã trường NV2
Tên trường NV2 Mã trường NV2
Mã ngành NV3 Tên ngành NV3 Mã trường NV3
MãHS Họtên … MãHuyện MãTỉnh MNgànhNV2 MTrườngNV2 MNgànhNV3 MTrườngNV3 ..
Mã tỉnh Tên tỉnh
Mã tỉnh Mã huyện Tên huyện
Tên trường NV2 Mã trường NV2
Sơ đồ2 : Cấu trúc dữ liệu
Qua sơ đồ cấu trúc dữ liệu ở trên nên trong chương trình sẽ được thiết kế các mối quan hệ giữa các bảng như sau:
Hình 1 : Sơ đồ mối quan hệ giữa các thực thể
2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD : Data Flow Diagram )
Sơ đồ dưới đây nhằm để mưu tả các công đoạn chính trong chương trình. Vì sơ đồ DFD là một dạng sơ đồ hệ thống thông tin trên góc độ trừu tượng nên trên sơ đồ chỉ bao gồm các luồng dữ liệu, các xử lý, các lưu trữ, các nguồn, đích mà không đề cập tới nơi, thời điểm, đối tượng xử lý. Sơ đồ luồng dữ liệu chỉ mô tả đơn thuần hệ thống thông tin làm gì và để làm gì.
Chính vì yếu tố đó, nên đề hiểu được chương trình, các nguồn dữ liệu và tiến trình xử lý thì nhất thiết phải có sơ đồ DFD.
Sơ đồ được thể hiện như sau:
1.0 Nhập DL
HS thí sinh dự thi
2.0 sửa hs
Danh sách thí sinh
6.0 cập nhật Địa điểm thi
3.0Sắpxếp tv
5.0đánh p.thi
4.0đánh sbd
HS đã chỉnh sửa
Danh sách chưa đánh SBD
Danh sách đã đánh SBD
Danh sách đã đánh P.Thi
Danh sách chưa đánh P.Thi
DS Địa điểm thi
HS đã hoàn thiện
7.0 in giấy báo dt
8.0 in thẻ dt
Thí sinh
Thí sinh
dự thi
Thí sinh
dự thi
Thí sinh
thí sinh đã thi
9.0 cập nhật điểm thi
Xử lý điểm thi
11.0 Giấy báo nhập học
10.0 phiếu báo điểm
Thí sinh
Thí sinh
Điểm thi thí sinh
TS trúng tuyển
Sơ đồ 3 : Sơ đồ luồng dữ liệu
(DFD : Data Flow Diagram)
Lãnh đạo
Lãnh đạo
2.4 Tiến hành thiết kế.
Thiết kế bất kỳ một chương trình nào chúng ta cũng cần dựa chủ yếu vào các thông tin đầu ra và các yêu cầu của người sử dụng. Vì công tác tuyển sinh vào bất kỳ một trường Đại học – Cao đẳng nào cũng cần có một trình tự thứ tự các bước không được bỏ qua bất kỳ một bước nào nên trong chương trình sẽ được tiến hành theo một trình tự các bước theo sơ đồ như sau:
Nhập hồ sơ thí sinh
Đánh số báo danh
Gửi kết quả thi
Gửi giấy báo dự thi
Đánh số phòng thi
Gửi giấy nhập học
2.4.1 Thiết kế vào.
2.4.1.1 Thiết kế giao diện chính.
Giao diện chính của chương trình là một vấn đề vô cùng quan trọng trong bất kỳ chương trình nào, nó thể hiện cách nhìn tổng quát về chương trình. Trong việc thiết kế chương trình tuyển sinh này thì giao diện chính được thể hiện như hình ở phía dưới. Trên form “giao diện chính” được thiết kế bao gồm các các thực đơn (Menu Bar), toolbar, caption, command. Các tác dụng chính của chúng được thể hiện như sau:
*) Menu: thực đơn (menu) có tác dụng giúp cho người sử dụng thực hiện các công việc được ngay cho dù đang ở đâu trong chương trình. Các menu này nhằm giúp cho người sử dụng có thể nên báo cáo, cập nhật hoàn thiện các thông tin…
*) Toolbar : nhằm giúp cho người sử dụng thực hiện các thao tác cơ bản nhất, nhanh nhất như có thể in, xem, chuyển sang dạng word, excel, notepad,….
*) Caption : dùng để mô tả tên của chương trình.
*) Command : các command này có tác dụng liên kết với các form mà người sử dụng muốn nhập liệu, xem hay hoàn thiện danh sách.
Tác dụng chính của một số command như sau:
- Hồ sơ: command này có tác dụng giúp cho chúng ta cập nhật các thông tin khi nhận được những hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh từ các tỉnh, thành phố, quận huyện.
- Đánh số báo danh (Đánh SBD): Đây là công việc thứ hai tức là sau khi hồ sơ của thí sinh đã được nhập đủ, chính xác mọi thông tin thì ta tiến hành đánh số báo danh. Việc đánh số báo danh sẽ được tự động điền vào theo thứ tự từ trên xuống mà chúng ta đã được xếp theo vần abc chuẩn của chữ Việt và chương trình được thiết kế như sau:
Các command chính chương trình
Toolbar
Menu Bar
Caption
Hình 1: Giao diện chính trong chương trình
Trên form được thiết kế với nút đánh số báo danh như sau:
‘ Đánh số báo danh cho từng thí sinh
Private Sub SBD_Click()
On Error Goto Loi
Dim Db As Database, RES As Recordset
Set Db = CurrentDb()
Set RES = Db.OpenRecordset("HOANTHIENDS", DB_OPEN_DYNASET)
sobaodanh = 1
Do Until RES.EOF
RES.Edit
RES!sobaodanh = sobaodanh
RES.Update
sobaodanh = sobaodanh + 1
RES.MoveNext
Loop
RES.Close
MsgBox "Hoàn thiện việc đánh số báo danh cho các thí sinh dự thi", vbCritical, "Chúc mừng "
ERR:
Exit Sub
Loi:
Resume ERR
End Sub
---------------------------------------------------------------------------------------------
- Cập nhật P.Thi (Cập nhật phòng thi) : command này có tác dụng giúp ta cập nhật các thông tin về ph
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement