Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cobe_kobitnoi
#931083

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: 3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II K - THÁI NGUYÊN 3

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II - THÁI NGUYÊN 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh . 4

1.2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 6

1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 9

2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II - THÁI NGUYÊN. 10

2.1/ Tổ chức bộ máy kế toán. 10

2.2/ Hình thức ghi sổ kế toán. 14

2.3 Kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 15

2.3.1/ Chính sách kế toán áp dụng. 15

CHƯƠNG 2: 18

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II - THÁI NGUYÊN. 18

2.1. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY 18

2.2. Kế toán chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần Xây dựng số II - Thái Nguyên. 19

2.2.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 19

2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 28

2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 40

2.2.4.Kế toán chi phí sản xuất chung. 44

2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất cuối kỳ 47

2.3. Công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên. 49

2.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành sản phẩm. 49

2.3.2. 52

CHƯƠNG 3: 57

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II - THÁI NGUYÊN 57

3.1 .NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II - THÁI NGUYÊN 57

3.1.1.Nhận xét: 57

3.1.2.Ưu điểm. 58

3.1.3. Nhược điểm. 59

3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II THÁI NGUYÊN. 62

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 62

3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện. 63

3.3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II THÁI NGUYÊN. 65

KẾT LUẬN 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


qua bảng sau:
Biểu số 2.1:
Đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Phan Đình Phùng
thành phố Thái Nguyên
Mẫu số 02/VT
Theo QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT Ngày 1 tháng 11 năm 1995
của Bộ Tài chính
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày10 tháng 04 năm 2006
Số: 12
Nợ:
Có:
Họ, tên người nhận hàng: Trần Đại Nghĩa Địa chỉ bộ phận: Kế toán
Lý do xuất kho: Xây dựng công trình Trường THPT La Bằng
Xuất tại kho: Đội xây dựng số 10
Số TT
ệẩấậưảẩ

Đơị
Số lượng
Đơ

Theo chứng từ
Thực xuất
A
B
C
D
1
2
3
4
1
Cát
M3
28
75.000
2.100.000
2
sỏi
M3
23
95.000
2.185.000
3
Xi măng
Tấn
145.3
650.000
94.445.000
4
Gạch xây
Viên
4991
400
1.996.400
(chi phí vận chuyểnc)
1.874.160
1.874.160
Cộng:
102.600.560
Cộng thành tiền (Bằng chữB)
(Nguồn số liệu từ phòng kế toán)
Sau khi nhận được chứng từ xuất, nhập kho kế toán tiến hành vào các sổ chi tiết từng thứ, từng loại nguyên vật liệu và vào các bảng kê nhập xuất vật tư. Đến cuối quý kế toán dựa vào các sổ nhật ký chứng từ, sổ chi tiết, bảng kê, lập bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ công cụ để tính giá thành sản phẩm và đến cuối quý kế toán kết hợp các sổ sách theo dõi nguyên vật liệu từ các bảng kê, sổ chi tiết, bảng phân bổ và các bảng nhật ký chứng từ, lập sổ chi tiết nguyên vật liệu trực tiếp - TK 621. Sau đó kế toán vào các sổ cái TK 621 của toàn công ty được tập hợp từ các sổ của từng tổ, đội, công trình.
Biểu số 2.2:
BẢNG KÊ XUẤT VẬT TƯ
Công trình: Trường THPT La Bằng
Quý II/2006
Chứng từ
ễả

Số
Ngày
12
10/04
Xuất cát, sỏi, gạch xây
6.281.400
1.874.160
8.155.560
13
15/04
Tôn lợp, gạch ốp lát
84.080.779
84.080.779
14
22/04
Thép, phụ tùng
78.967.074
78.967.074
15
28/04
Thép, gạch,TBVS, động cơ
406.944.426
215.590.050
622.534.476
16
29/04
Xi măng đá cửa các loại
261.732.088
117.757.893
379.489.981
17
30/04
Xi măng, gạch, xây, thép, xăng
499.547.174
2.466.000
502.013.174
18
02/05
Xuất xăng, dầu, bảo hộ lao động
7.055.500
7.462.703
14.518.203
12
10/04
Xuất xi măng
94.445.000
94.445.000
20
08/05
Xuất vật liệu điện
30.213.569
30.213.569
21
16/05
Xuất vật liệu mái
82.291.105
82.291.105
22
28/05
Gạch xây, vật liệu điện
43.277.958
53.638.240
96.916.198.
23
20/06
Vật liệu điện
69.520.650
69.520.650
24
26/06
Xi măng, ngói, thép
58.649.995
58.649.995
25
8/06
Vật tư, thiết bị vệ sinh
112.298.900
112.298.900
26
10/06
Gạch xây
3.808.764
3.808.764
Tổng cộng
1.620.025.763
599.019.302
11.395.660
7.462.703
2.236866.494
(Số liệu từ phòng kế toán)
Biểu số 2.3:
Sau khi vào bảng kê xuất vật tư ta tiếp tục vào bảng phân bổ nguyên vật liệu công cụ dụng cụ:
BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Công trình: Trường THPT La Bằng
Quý II/2006

Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
TK152.1
TK152.2
TK152.3
TK153
Cộng
TK621
1.620.025.763
518.396.823
2.138.422.586
TK623
11.395.660
11.395.660
TK627
80.622.479
88.085.182
Cộng
1.620.025.763
599.019.302
11.395660
7.462.703
2.337.903.428
Biểu số 2.4:
SỔ CHI TIẾT TK 621
Công trình: Trường THPH La Bằng
Quý II/ 2006
Đơn vị tính: Đồng
ễả
đốứ
Số tiền
Nợ

Nguyên vật liệu chính
152.1
1.620.025.763
Nguyên vật liệu phụ
152.2
518.386.823
Kết chuyển CPNVL trực tiếp
154
2.138.412.586
Cộng
2.138.412.586
2.138.412.586
Biểu số 2.5:
SỔ CÁI
TÀI KHOẢN 621
Toàn công ty quý II /2006
Số dư đầu năm
NỢ

Ghi Có các TK, đối ứng ghi Nợ TK này
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Cộng
….
Số phátsinh Nợ
………..
3.750.273.441
4.235.650.273
13.791.451.281
Số phát sinh Có
………..
3.750.273.441
4.235.650.273
13.791.451.281
Số dư cuối tháng Nợ

Kế toán ghi sổ Ngày….tháng… năm
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
(Nguồn số liệu, Phòng kế toán thống kê)
2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp:
Chi phí nhân công trực tiếp là các chi phí cho lao động trực tiếp tham gia vào quá trình hoạt động xây lắp và các hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp, cung cấp lao vụ, dịch vụ trong doanh nghiệp xây lắp. Chi phí lao động trực tiếp thuộc hoạt động sản xuất xây lắp bao gồm cả các khoản phải trả cho ngươi lao động thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp và lao động thuê ngoài theo từng loại công việc.
Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm: Tiền lương, tiền công lao động, chi phí lao động thuê ngoài. Như tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II -Thái Nguyên chủ yếu là hoạt động xây lắp nên không bao gồm các khoản trích trên lương về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn mà các khoản này được tính khoản mục chi phí sản xuất chung.
Tiền lương công nhân trực tiếp được khoán cho các đội, các tổ, các công trình. Kế toán đội lập bảng phân bổ cho các công trình và chuyển lên phòng kế toán theo các hợp đồng giao khoán, bảng phân bổ tiền lương... ở đây, các đội tiến hành theo dõi ngày công của công nhân lao động thuộc biên chế công ty và cả lao động thuê ngoài dựa vào bảng chấm công, đồng thời cùng với hợp đồng giao khoán, từ đó lập bảng thanh toán tiền lương.
Dưới đây là bảng chấm công của đội 10 tháng 4 năm 2006
Biểu số 2.6:
Bảng Chấm Công
Tháng 4 năm 2006
Đội xây dựng số 10
STT
Họ và tên
Cấpbậc lương
Ngày trong tháng
Quy ra công
Số ngày Số công Số công
công nghỉ không hưởng
lương BHXH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
31
1
Trần Ngọc Bích
34000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
29
2
Lý Đức Tâm
32000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
...
x
30
3
Trần văn Mạnh
31000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
...
x
30
4
Nguyễn Duy Phong
31000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
...
x
30
5
Nguyễn Văn Giang
45000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
...
x
30
6
Mai tiến Mạnh
54000
x
x
x
x
x
x
x
x
...
x
24
...
...........
...........
..
.
.
...
...
Cộng
Lương công nhân trực tiếp
=
Khối lượng công việc hoàn thành
x
Đơn giá quy định
Ở đây, công ty thực hiện khoán gọn hết cho các đội xây lắp tức là công ty được tính trong tiền lương của công nhân có cả các khoản trích tỷ lệ 19% theo quy định. Sau đó khi nhận được tiền lương thì người lao động thuộc biên chế công ty lại phải nộp 25% tính trên lương cơ bản của công ty.
Phần lao động đóng BHXH, BHYT, KPCĐ
=
Tiền lương cơ bản
x
Hệ số
x
25%
Biểu số 2.7
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Công trình: Trường THPT La Bằng
Tháng4 /2006
STT
Họ và tên
Bậc lương
Ngày công
Lương chính
Phụ cấp
Thành tiền
I
Bộ phận trực tiếp
1
Nguyễn Thị Huyền
37.000
30
1.110.000
333.000
1.443.000
2
Trần Ngọc Bích
34.000
29
986.000
197.200
1.183.200
3
Lý Đức Tâm
32.000
30
960.000
96.000
1.056.000
4
Trần văn Mạnh
31.000
30
930.000
93.000
1.023.000
5
Nguyễn Duy Phong
31.000
30
930.000
93.000
1.023.000

Cộng
84.418.068
8.618.942
93.037.010
II
Bộ phận quản lý chung
1
Nguyễn Văn Giang
45.000
30
1.350.000
405.000
1.775.000
2
Hoàng Văn Nam
42.000
30
1.260.000
252.000
1.512.000
3
Đào Duy Linh
42.000
30
1.260.000
252.000
1.512.000
Cộng
3.870.000
909.000
4.779.000
III
Bộ phận máy thi công
1
Mai Tiến Mạnh
58.000
24
1.392.000
139.200
1.531.200
2
Hà Văn Thư
54.000
22
1.118.000
118.800
1.306.800
3
Nguyễn Văn Minh
54.000
24
1.296.000
129.600
1.425.600
4
Nguyễn Văn Bẩy
54.000
23
1.242.000
124.000
1.366.200
Cộng
5.118.000
511.800
5.629.800
Tổng cộng
93.406.068
10.039.742
103.445.810
Còn phần mà người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn là ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement