Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhselamgikhiemkhoc_86
#931061

Download miễn phí Chuyên đề Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn với doanh nghiệp vừa và nhỏ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 3

1.1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG: 3

1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng: 3

1.1.2. Đặc trưng của tín dụng ngân hàng: 4

1.1.3. Phân loại tín dụng ngân hàng: 4

1.1.4. Nguyên tắc tín dụng: 5

1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: 6

1.2.1. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ: 6

1.2.2. Đặc điểm của DNV&N: 7

1.2.3. Vai trò của các DNV&N trong nền kinh tế: 11

1.3. CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: 13

1.3.1. Khái niệm và đặc điểm của cho vay ngắn hạn: 13

1.3.2. Sự cần thiết CVNH đối với DNV&N: 15

1.3.3. Các cách cho vay ngắn hạn: 17

1.3.4. Quy trình cho vay ngắn hạn: 20

1.4. CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: 21

1.4.1. Quan niệm về chất lượng CVNH đối với DNV&N: 21

1.4.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn với DNV&N: 23

1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn đối với DNV&N: 25

1.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: 28

1.5.1. Về phía ngân hàng: 28

1.5.2. Về phía DNV&N: 31

1.5.3. Các nhân tố khác: 32

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÔNG ANH 35

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÔNG ANH: 35

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: 35

2.1.2. Cơ cấu tổ chức: 36

2.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÔNG ANH: 38

2.2.1. Hoạt động huy động vốn: 38

2.2.2. Về tín dụng: 41

2.2.3. Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ: 45

2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh: 46

2.3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: 47

2.3.1. Khái quát về khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ của chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đông Anh: 47

2.3.2. Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn đối với DNV&N: 48

2.3.3. Đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn đối với DNV&N: 58

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÔNG ANH 63

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÔNG ANH: 63

3.1.1. Phương hướng trong hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng Công thương Đông Anh: 63

3.1.2. Định hướng cho vay ngắn hạn đối với DNV&N tại chi nhánh ngân hàng Công thương Đông Anh. 64

3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÔNG ANH: 65

3.2.1. Nâng cao công tác thẩm định cho vay: 65

3.2.2. Đa dạng hoá các cách cho vay: 69

3.2.3. Xây dựng chính sách cho vay phù hợp với DNV&N: 71

3.2.4. Đảm bảo tốt hơn quy trình cho vay: 73

3.2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng: 74

3.2.6. Xây dựng chiến lược Marketing đúng đắn: 76

3.2.7. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát khoản vay. 78

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÔNG ANH: 79

3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước: 79

3.3.2. Kiến nghị với NHNN: 80

3.3.3. Kiến nghị với NHCT Việt Nam: 81

KẾT LUẬN 83

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


người vay. Một xã hội có sự ổn định cao, trình độ dân trí cao thì tạo điều kiện cho việc mở rộng cho vay. Trong nền kinh tế mà tư cách đạo đức của người vay thấp thì sẽ tạo ra rủi ro đạo đức đối với người cho vay vì người đi vay có ý định lừa gạt ngân hàng từ lúc bắt đầu vay vốn. Như vậy sự ổn định về xã hội tác động mạnh đến chất lượng các khoản vay.
1.5.3.4. Các đối thủ cạnh tranh trên cùng địa bàn:
Các DNV&N không chỉ là khách hàng mục tiêu của nhiều ngân hàng nên khách hàng có thể lựa chọn tổ chức tín dụng nào phù hợp nhất, đem lại lợi ích cao nhất cho họ để vay vốn. Điều này đã gây ra sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong cùng địa bàn. Do vậy các ngân hàng thực hiện tốt chính sách khách hàng như đa dạng các hình thức cho vay ngắn hạn, thủ tục cho vay đơn giản hơn, gia tăng các dịch vụ tiện ích…Như vậy ngân hàng mới thu hút được các DNV&N tạo điều kiện sàng lọc đối tượng khách hàng do vay sẽ nâng cao được chất lượng cho vay.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÔNG ANH
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÔNG ANH:
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển:
Ngân hàng Công Thương Việt Nam là một trong bốn ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam với mạng lưới hoạt động phủ khắp cả nước. Đến cuối năm 2006, tổng tài sản của NHCT chiếm 19% tổng tài sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam, thị phần cho vay và đầu tư chiếm khoảng 21%, huy động vốn khoảng 22%. Ngân hàng Công thương Đông Anh là một trong những chi nhánh cấp một trực thuộc NHCT Việt Nam hoạt động ngày càng có hiệu quả kể từ ngày thành lập.
Chi nhánh NHCT Đông Anh là một chi nhánh trực thuộc ngân hàng Công Thương Việt Nam, được thành lập theo quyết định số: 05/HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 1996 của chủ tịch hội đồng quản trị NHCT Việt Nam. Tiền thân là phòng giao dịch và sau đó chuyển thành chi nhánh NHCT Đông Anh trực thuộc chi nhánh NHCT khu vực Chương Dương. Tháng 01 năm 2007, chi nhánh được nâng cấp thành Chi nhánh NHCT Đông Anh trực thuộc NHCT Việt Nam.
Là huyện ngoại thành, người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông song trong huyện có 6 tổ chức tín dụng đang hoạt động là: Chi nhánh ngân hàng Công Thương Đông Anh, chi nhánh ngân hàng NN & PTNT Đông Anh, chi nhánh NHĐT&PT Đông Anh, chi nhánh ngân hàng chính sách Đông Anh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại cổ phần Sacombank và ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank. Và các ngân hàng này đều có trụ sở gần nhau. Để tồn tại trong môi trường này đòi hỏi chi nhánh NHCT Đông Anh phải không ngừng nỗ lực phấn đấu để vươn lên chiếm lĩnh thị trường. Đặc biệt là chi nhánh lại thành lập sau hai chi nhánh của ngân hàng NN&PTNT và NHĐT&PTNT. Trong mấy năm gần đây hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn do cơ chế cạnh tranh gay gắt. Đứng trước những khó khăn đó, chi nhánh đã tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh theo hướng mở đường đi mà không giới hạn địa bàn hoạt động. Chính vì vậy sau những ngày đầu hoạt động thì đến nay qui mô và hoạt động của chi nhánh đã ngày càng mở rộng. Qua 11 năm hoạt động chi nhánh đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, đã tạo được lòng tin đối với người dân, đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn và luôn khẳng định là đơn vị kinh doanh có hiệu quả. Và trong vài năm gần đây chi nhánh đã có những thay đổi trong việc lựa chọn khách hàng mục tiêu để đảm bảo cạnh tranh hiệu quả và đối tượng chính được hướng tới là cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thay vì các doanh nghiệp lớn như trước đây.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức:
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Chi nhánh
BAN GIÁM ĐỐC
Phòng kho quỹ
Phòng kiểm tra nội bộ
Phòng giao dịch Sóc Sơn
Phòng giao dịch Bắc T Long
Phòng khách hàng cá nhân
Phòng tổng hợp
Phòng tổ chức hành chính
Phòng kế toán
Phòng quản lý rủi ro
Phòng khách hàng DN
Điểm giao dịch Nội Bài
ĐGD số 08
Quỹ TK 73
KT chi tiêu
Vi tính
KT Giao dịch
ĐGD số 09
Phòng tài trợ TM
2.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÔNG ANH:
2.2.1. Hoạt động huy động vốn:
Xác định ý nghĩa quyết định của nguồn vốn đối với hoạt động ngân hàng là thước đo sức mạnh và là cơ sở cho việc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, cho vay, Ngân hàng công thương Đông Anh đã áp dụng nhiều hình thức huy động vốn và có những chính sách huy động vốn hợp lý làm cho số vốn huy động của ngân hàng liên tục tăng trong thời gian qua. Tận dụng lợi thế là một Ngân hàng quốc doanh lớn NHCT Đông Anh đã áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu trong chiến lược kinh doanh để áp dụng cho công tác huy động vốn. Ngân hàng công thương Đông Anh đã hoạt động trên địa bàn 11 (1996 -2007) do vậy ngân hàng đã có những kinh nghiệm nhất định và đã có những uy tín nhất định nên đã thu hút được ngày càng nhiều tiền gửi của dân cư.
Với việc nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm đa dạng, các hình thức tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, kỳ phiếu... với thủ tục gọn nhẹ và tinh thần phục vụ chu đáo của các cán bộ công nhân viên nên công tác huy động vốn luôn luôn tăng trưởng. NHCT Đông Anh đã giúp cho khách hàng quản lý có hiệu quả và an toàn nguồn vốn. Mặc khác do áp dụng linh hoạt các chính sách khách hàng thực sự hấp dẫn cùng với lãi suất linh hoạt cùng lãi suất linh hoạt cùng với việc mở rộng mạng lưới giao dịch; điểm giao dịch số 09, phòng giao dịch Bắc Thăng Long.
Tính đến ngày 31/12/2006 tổng nguồn vốn huy động được là 1357 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn khá cao( năm 2005 tăng so với năm 2004 là 14,822%, năm 2006 tăng so với năm 2005 là 11,595%)
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn trong giai đoạn 2004 - 2006.
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
2004
2005
2006
Tổng nguồn
1. So sánh tương đối
2. So sánh tuyệt đối
1059
1216
14,82%
157
1357
11,595%
141
Nguồn vốn VND
1. So sánh tương đối
2. So sánh tuyệt đối
759
864
13,8%
105
937
8,4%
73
Nguồn vốn ngoại tệ
1. So sánh tương đối
2. So sánh tuyệt đối
300
352
17,33%
52
420
20,45%
72
(Nguồn: Phòng tổng hợp Chi nhánh NHCTĐA)
Trong cơ cấu tổng nguồn thì nguồn vốn ngoại tệ có xu hướng tăng, nguồn nội tệ cũng tăng nhưng tăng chậm hơn so với nguồn ngoại tệ do ngân hàng mở rộng dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ cho khách hàng có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.
Bảng 2.2: Cơ cấu tổng nguồn phân theo tính chất nguồn vốn huy động
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Số dư đến
31/12/2004
Số dư đến 31/12/2005
Tăng (+) giảm (-)
Số dư đến 31/12/2006
Tăng (+) giảm (-)
Tổng nguồn
1059
1216
14.8%
1357
TGDN
456
500,442
9,75%
521
4,096%
TGCN
173
235
35,8%
351
49,36%
TGCTCTD
430
480
11,62%
485
1,04%
(Nguồn: Phòng tổng hợp Chi nhánh NHCTĐA)
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tổng nguồn theo tính chất huy động.
(Nguồn: Phòng tổng hợp chi nhánh NHCTĐA)
Qua bảng số liệu trên ta thấy mức tăng tiền gửi từ các thành phần không đồng đều. Nguồn huy động từ cá nhân tăng phát triển nhất và vẫn đang có xu hướng tăng. Nguồn tiền gửi của dân cư tăng nhanh qua 3 năm 2004, 2005, 2006 với tốc độ tăng tương ứng ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement