Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By share_all
#931060

Download miễn phí Chuyên đề Phát triển hoạt động cho vay hộ cùng kiệt tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hà Nôi

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU .1

NỘI DUNG .4

Chương I: Cơ sở lý luận về cho vay hộ nghèo tai NHCSXH Việt Nam .4

1.1. Tổng quan về NHCSXH .4

1.1.1. Khái niệm 4

1.1.2. Mô hình quản lý của NHCSXH .6

1.1.3. Hoạt động của NHCSXH 8

 1.1.3.1. Huy động vốn 8

 1.1.3.2. Sử dụng vốn .10

1.2. Hoạt động cho vay hộ nghèo của NHCSXH .12

1.2.1. Nguyên tắc cho vay 12

1.2.2. Các loại hình cho vay .13

 1.2.2.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay .13

 1.2.2.2. Căn cứ vào mối quan hệ với người vay .14

 1.2.2.3. Căn cứ vào cách cho vay .15

 1.2.2.4. Các hình thức phân loại khác 15

1.2.3. Điều kiện để được vay vốn .16

1.2.4. Rủi ro tín dụng và xử lý rủi ro .16

1.2.5. Thời hạn cho vay, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn .18

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay hộ nghèo 19

1.3.1. Các nhân tố từ phía NHCSXH .19

1.3.2. Các nhân tố từ phía khách hàng .23

1.3.3. Các nhân tố khác .24

Chương II: Thực trạng cho vay hộ nghèo tại NHCSXHVN Chi nhánh

 TP Hà Nội .27

2.1. Khái quát về NHCSXHVN Chi nhánh TP Hà Nội 27

2.1.1. Nhiệm vụ và bộ máy tổ chức kinh doanh .27

 2.1.1.1. Nhiệm vụ .27

 2.1.1.2. Bộ máy tổ chức kinh doanh .29

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây .30

 2.1.2.1 Về nguồn vốn .30

 2.1.2.2. Về công tác tín dụng .31

 2.1.2.3. Phối hợp với Hội đoàn thể các cấp .32

 2.1.2.4. Tài chính - Kế toán .33

 2.1.2.5. Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ 33

2.2. Thực trạng cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Hà Nội .34

2.2.1. Tình trạng đói nghèo theo chuẩn mới 34

2.2.2. Cơ sở pháp lý về cho vay hộ nghèo .35

2.2.3. Tình hình cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Hà Nội 38

 2.2.3.1. Doanh số, dư nợ.38

 2.2.3.2. Tình hình áp dụng các hình thức cho vay 39

 2.2.3.3. Nguồn vốn huy động .40

2.2.4. Đánh giá khái quát về thực trạng cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Hà

 Nội .41

 2.2.4.1. Thành tựu đạt được .41

 2.2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân .42

 2.2.4.2.1. Hạn chế .42

 2.2.4.2.2. Nguyên nhân .43

Chướng III: Giải pháp phát triển cho vay hộ nghèo tại NHCSXHVN

 Chi nhánh TP Hà Nội .46

3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của NHCSXH Hà Nội .46

3.2. Giải pháp phát triển cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Hà Nội . .49

3.2.1.Tăng cường tạo lập nguồn vốn cho NHCSXH Hà Nội .50

3.2.2. Nâng cao chất lượng tín dụng và giảm nợ xấu .53

3.2.3. Xác định đúng đối tượng cho vay .54

3.2.4. Đổi mới chính sách cho vay .54

3.2.5. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng có kinh nghiệm và

 trình độ cao 55

3.2.6. Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động

 cho vay .56

3.2.7. Mở rộng liên kết các tổ chức trong hoạt động tài trợ cho đói nghèo .56

3.2.8. Cần tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động của Ngân hàng .57

3.2.9. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 58

3.2.10.Tăng cường phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể trong hoạt động

 cho vay hộ nghèo .58

3.3. Một số kiến nghị .59

3.3.1. Kiến nghị đối với NHCSXH Việt Nam .59

3.3.2. Kiến nghị đối với Chính quyền, Hội đoàn thể và UBND TP Hà Nôi 60

KẾT LUẬN .61

TÀI LIỆU THAM KHẢO .62

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP .63

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .64

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


lãi suất, xử lý rủi ro,…
Mặt khác ở mỗi địa phương lại có đặc điểm, điều kện kinh tế khác nhau nên NHCSXH cần quan tâm đến phương hướng, chính sách phát triển kinh tế của mỗi địa phương để có những biện pháp thích hợp. Để có thể thực hiện cho vay thuận lợi với cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn rất cần chính quyền địa phương nơi địa bàn hoạt động của ngân hàng cũng có những chính sách mở rộng, phát triển hợp lý với đối tượng này.
* Môi trường pháp lý
Hoạt động cho vay hộ cùng kiệt của NHCSXH được qui định chặt chẽ bởi các văn bản qui phạm pháp luật do NHNN ban hành. Các đối tượng khách hàng có nhu cầu vay vốn của ngân hàng cần được thừa nhận về mặt pháp lý. Đây là điều kiện để người vay vốn yên tâm, mạnh dạn sản xuất còn ngân hàng thì thuận lợi hơn khi ra các quyết định cho vay.
* Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội
Các tổ chức chính trị - xã hội làm dịch vụ uỷ thác từng phần cho NHCSXH có nhiệm vu chính là cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân, thông qua tổ chức thành lập và chỉ đạo hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở có đủ điều kiện trực tiếp làm dịch vụ uỷ thác tín dụng đến khách hàng. Thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ – CP của Chính phủ, đến nay NHCSXH đã ký văn bản thoả thuận, uỷ thác cho vay chương trình tín dụng hộ cùng kiệt thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội: Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua đó đã tận dụng được bộ máy cuả các tổ chức này hàng vạn người, tiết kiệm đáng kể chi phí quản lý; đồng thời tạo điều kiện lồng ghép có hiệu quả chương trình tín dụng với các chương trình văn hoá – xã hội. Chính vì vậy hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội sẽ ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả cho vay hộ cùng kiệt cũng như mở rộng hoạt động tín dụng của NHCSXH
* Các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn
Trên cùng một địa bàn thường có rất nhiều tổ chức tín dụng cùng hoạt động như: các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng thương mại cổ phần, Quỹ tiết kiệm. Khách hàng là người được quyền lựa chọn làm việc với tổ chức nào phù hợp nhất, đem lại lợi ích kinh tế cao nhất đối với họ. Vì vậy, các hoạt động tín dụng và sự cạnh tranh của các đối thủ trên cùng địa bàn là vấn đề có ảnh hưởng lớn khi ngân hàng có quyết định mở rộng hoạt động cho vay. Ngân hàng cần có chính sách tín dụng phù hợp với các mức lãi suất, thời hạn cho vay để có thể cạnh tranh, thu hút khách hàng nhằm gia tăng khối lượng cho vay.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXHVN
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
2.1 Khái quát về NHCSXHVN Chi nhánh TP Hà Nội
2.1.1 Nhiệm vụ và bộ máy tổ chức kinh doanh
2.1.1.1 Nhiệm vụ:
- Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đơn vị thành viên của NHCSXH Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ – HĐQT ngày 14/1/2003 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH. Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội thực hiện tín dụng ưu đãi của NHà nước đối với hộ cùng kiệt và các đối tượng chính sách theo Nghị định 78/2002/NĐ – CP ngày 4/1/2002 của Chính phủ. Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện ban đầu (tất cả điểm xuất phát đều “từ đầu” như: trụ sở làm việc, tài sản và công cụ lao động, tổ chức cán bộ,..) ngày 11/4/2003 Chi nhánh Hà Nội đã khai trương và đi vào hoạt động. Được sự chỉ đạo của HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH, sự quan tâm của Thành uỷ, HĐND,UBND TP Hà Nội, sự phối hợp tạo điều kiện của các Sở, ngành và các Hội đoàn thể cùng sự cố gắng khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên của cán bộ nhân viên NHCSXH Hà Nội đã từng bước ổn định, phát triển về tổ chức và hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được NHCSXH Việt Nam và UBND TP Hà Nội giao như:
+ Tổ chức huy động vốn trong và ngoài nước có trả lãi của mọi tổ chức và tầng lớp dân cư bao gồm: tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn; tổ chức huy động tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo.
+ Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác; vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước; vay tiết kiệm Bưu điện, bảo hiểm Xã hội Việt Nam; vay Ngân hàng Nhà nước
+ Được nhận các đồng vốn đóng góp tự nguyện không có lãi hay hoàn trả gốc của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, tín dụng và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hiệp hội, các tổ chức phi Chính phủ trong nước và nước ngoài.
+ Mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho tất cả các khách hàng trong và ngoài nước.
+ NHCSXH Hà Nội thực hiện các dịch vụ ngân hàng về thanh toán và ngân quĩ
* Cung ứng các phương tiện thanh toán
* Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước
* Thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ bằng tiền mặt và không bằng tiền mặt
* Các dịch vụ khác theo qui định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
+ Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội
+ Nhận làm dịch vụ uỷ thác cho vay từ các tổ chức quốc tế, quốc gia, cá nhân trong nước, ngoài nước theo hợp đồng uỷ thác.
- NHCSXH thực hiện tín dụng ưu đãi đối với:
* Hộ nghèo
* Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và học nghề
* Cho vay vốn để giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)
* Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài
* Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất kinh doanh thuộc khu vực II,III, miền núi và thuộc chương trình phát triển kinh tế xã hội, các xã đặc biệt khó khăn (chương trình 135)
* Các đối tượng khác thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
NHCSXH Hà Nội đã thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được NHCSXH Việt Nam và UBND TP Hà Nội giao, đáp ứng nhu cầu vốn và các dịch vụ ngân hàng góp phần xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ việc làm và phát triển kinh tế xã hội Thủ đô Hà Nội trong những năm tiếp theo.
2.1.1.2 Bộ máy tổ chức kinh doanh
Màng lưới tổ chức của Chi nhành NHCSXH TP Hà Nội bao gồm:
* Hội sở Thành phố tại 31 Ngô Thì Nhậm
* 12 Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện trực thuộc
* 2 Quỹ Tiết kiệm.
Mô hình tổ chức của NHCSXH Hà Nội do 4 bộ phận hợp thành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả bộ máy chính trị, xã hội và sức mạnh của toàn dân, chung sức, chung lòng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo. Cụ thể là:
Một là: Bộ phận làm nhiệm vụ quản lý do Ban thay mặt Hội đồng quản trị điều hành. BĐD HĐQT Chi nhánh Hà Nội và các quận, huyện đã được thành lập với cơ cấu các Thành viên và tổ chức hoạt động theo đúng quy chế hoạt động của BĐD HĐQT ban hành tại QĐ 162/QĐ – HĐQT ngày 17/4/2003 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH. Nhiệm vụ của BĐD HĐQT các cấp là tham gia hoạch định chính sách nguồn vốn, chính sách đầu tư và giám sát việc thực hiện các chính sách, nhằm đảm bảo nguồn lực của Nhà nước được sử dụng có hiệu quả.
Hai là: Bộ phận điều hành bao gồm: ban G...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online