Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By somido2100
#931059

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Chợ Hôm

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

I. CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HOẠT ĐỘNG. 2

1.1. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 2

1.1.1. KHÁI NIỆM NHTM 2

1.1.2. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NHTM 3

1.1.2.1 Hoạt động thanh toán cho nền kinh tế. 3

1.1.2.2. Những dịch vụ Ngân hàng mới phát triển gần đây: 4

1.2. NGUỒN VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 7

1.2.1. KHÁI NIỆM VỀ VỐN 7

1.2.2. KẾT CẤU VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7

1.3 Các hình thức huy động của vốn. 13

1.3.1. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM. 13

1.3.2. CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM. 14

1.3.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ TĂNG TRƯỞNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM. 17

1.3.3.1. SỰ GIA TĂNG VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HUY ĐỘNG VỐN. 17

1.3.3.2. KHẢ NĂNG ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT VÀ TIẾT KIỆM CHI PHÍ HUY ĐỘNG. 18

1.3.3.3. MỨC ĐỘ ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG 19

1.3.3.4. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC. 19

II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 20

2.1. NHÂN TỐ CHỦ QUAN (ĐỨNG TRÊN GIÁC ĐỘ NGÂN HÀNG). 20

2.2. NHÂN TỐ KHÁCH QUAN (NGOÀI NGÂN HÀNG) 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC HUY ĐỘNGVỐN TẠI NGÂN HÀNG NO&PTNT CHI NHÁNH CHỢ HÔM 26

I - KHÁI QUÁT CHI NHÁNH NHNNO&PTNT CHỢ HÔM 26

1.1. Sự ra đời và bộ máy tổ chức hoạt động kinh doanh 26

1.1.1. Sự ra đời của chi nhánh ngân hàng NNo&PTNT Chợ Hôm. 26

1.1.2. cơ cấu tổ chức của chi nhánh ngân hàng. 27

1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 28

1.2.1. Công tác huy động vốn 28

1.2.2. Về dư nợ 30

1.2.3. Về thu lãi- dịch vụ thực hiện năm 2006 31

1.2.4. Thu nhập _ chi phí lũy kế năm 2006 32

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT CHỢ HÔM 32

2.1. Các hình thức huy động vốn của chi nhánh ngân hàng 32

2.2 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn qua 3 năm 34

2.2.1. Kết quả huy động vốn 2004 – 2006. 34

Tỷ trọng% 34

2.2.2. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động 35

2.2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động. 35

2.2.4. Phân tích từng loại nguồn vốn. 36

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNN0&PTNT CHỢ HÔM. 41

2.3.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 41

2.3.2. MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN: 42

2.3.3. NHỮNG NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN 43

CHƯƠNG3: 46

GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NNo&PTNT CHỢ HÔM 46

1. ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA NHNN0&PTNT CHI NHÁNH CHỢ HÔM 46

2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH: 47

2.1. NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HỢP LÝ. 47

2.2. SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ LINH HOẠT CÔNG CỤ LÃI SUẤT 49

2.3 ĐA DẠNG HOÁ CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN 50

2.4. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VỐN HỢP LÝ GẮN VỚI SỬ DỤNG VỐN HIỆU QUẢ. 51

2.5.NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG. 52

2.6.MỞ RỘNG VIỆC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN, PHÁT HÀNH SÉC VÀ THẺ THANH TOÁN. 53

2.7.HIỆN ĐẠI CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG 54

2.8. MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH. 54

2.9. THỰC HIỆN BẢO HIỂM TIỀN GỬI. 55

2.10. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG LINH HOẠT. 56

2.11. TĂNG CƯỜNG THÔNG TIN QUẢNG CÁO. 56

2.12. NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ. 57

3. KIẾN NGHỊ 58

3.1.KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC. 58

3.2. KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM,NHNN0&PTNT VIỆT NAM VÀ NHNNO&PTNT HÀ NỘI. 59

KẾT LUẬN 60

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ở thị trường tự do vẫn lớn nên gây bất lợi cho Ngân hàng trong việc huy động vốn.
ỉ Quy mô tự có.
Vốn tự có là nguồn vốn có thể đóng vai trò làm cái đệm chống đỡ sự sụt giảm giá trị tài sản của NHTM, nó đảm bảo lòng tin của khách hàng, đối với Ngân hàng cũng là yếu tố quyết định giới hạn tối đa của quy mô nguồn vốn. Theo quy định, Ngân hàng được phép huy động vốn tối đa không quá 20 lần vốn điều lệ. Chính vì vậy một ngân hàng lớn là ngân hàng có được một lượng vốn tự có lớn, đó là cơ sở để ngân hàng huy động một lượng vốn lớn để thực hiện các mục tiêu của mình trong kinh doanh.
2.2. Nhân tố khách quan (ngoài Ngân hàng)
ỹ Môi trường kinh doanh
Hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động huy động vốn của NHTM riêng luôn gắn với môi trường kinh doanh đặc biệt là môi trường kinh tế pháp lý. Vì vậy đối tượng huy động vốn của ngân hàng rộng hay hẹp là tùy thuộc vào luật pháp hiện hành quy định.
Việc huy động vốn và sử dụng vốn của NHTM bị các chỉ tiêu kinh tế, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, thu nhập của người lao động, tốc độ luân chuyển vốn, tình trạng thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát... tác động trực tiếp.NHTM là doanh nghiệp kinh doanh đặc biệt chịu tác động bởi nhiều cơ quan quản lý như Chính phủ, NHNN. Sự thay đổi chính sách của Nhà nước, NHTW về tài chính tiền tệ, lãi suất, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như khả năng thu hút nguồn vốn của NHTM. Sự ổn định về chính trị hay về chính sách ngoại giao cũng tác động đến quan hệ nguồn vốn của Ngân hàng với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.
ỹ Sự phân bố dân cư, thu nhập của người dân là một nguồn lực tiềm tàng có khai thác nhằm mở rộng quy mô huy động vốn của NHTM. Vì vậy, việc đặt trụ sở cũng như chi nhánh giao dịch là hết sức quan trọng. Nơi nào tập trung đông dân cư, thu nhập cao thì người dân sẽ có nhiều khả năng có những khoản tiền tiết kiệm lớn và đương nhiên việc huy động vốn của ngân hàng sẽ dễ dàng hơn.
ỹ Môi trường văn hoá cũng như tập quán, thói quen sử dụng tiền của dân ảnh hưởng nhiều đến quyết định kinh tế của người có thu nhập về tiêu dùng và tiết kiệm. Hiện nay, người dân Việt Nam vẫn quen sử dụng tiền mặt trong chi tiêu hàng ngày do hệ thống thanh toán điện tử chưa phát triển, cho nên có một lượng lớn tiền mặt ngoài ngân hàng, làm giảm tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm.
ỹ Tốc độ phát triển công nghệ cũng ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng của Ngân hàng. Trong những năm gần đây, nhờ tiến bộ của công nghệ thông tin, đã xuất hiện những sản phẩm dịch vụ mới liên quan đến hoạt động huy động vốn của NHTM như dịch cụ Ngân hàng tại nhà ( Home banking) máy rút tiền băng thẻ ATM, thư tín dụng, hệ thông thanh toán điện tử, Phone banking.
ỹ Yếu tố cạnh tranh trên thị trường tài chính.
Hoạt động kinh doanh Ngân hàng ngày càng có sự tham gia của nhiều loại hình Ngân hàng mới và các tổ chức tài chính phi Ngân hàng. Do đó, cạnh tranh có xu hướng gia tăng mạnh, làm giảm đi sự khác biệt của NHTM với cá tổ chức tài chính phi Ngân hàng. Khách hàng có tiền nhàn rỗi có thể đầu tư trực tiếp vào mua chứng khoán của chính phủ và Công ty cổ phần. Xu hướng cạnh tranh trong ngành Ngân hàng càng gia tăng do các yếu tố như thay đổi chính sách tài chính – tiền tệ, đổi mới tài chính của doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, xu hướng chứng khoán hoá. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến công tác huy động vốn của ngân hàng thương mại, làm giảm đi lượng tiền gửi của khách hàng vào ngân hàng.
Cạnh tranh về tiền gửi diễn ra dưới nhiều hình thức. Các Ngân hàng có thể áp dụng những điều kiện giống nhau cho tất cả các khách hàng gửi tiền. Vì lý do này các sản phẩn dịch vụ liên quan đến tiền gửi được mở rộng và được phổ biến nhanh chóng. Thêm vào đó, nhiều tổ chức tài chính phi Ngân hàng có thể huy động tiền gửi có kỳ hạn, thậm chí còn cung cấp các tài khoản không kỳ hạn.
Kết luận :
Chúng ta đã nghiên cứu các thành phần, cơ cấu nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM, các phương thưc tạo lập vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng huy động vốn. Những nội dung này làm sáng tỏ lý luận liên quan đến hoạt động về nguồn vốn của Ngân hàng, giúp chúng ta có một cơ sở lý luận rõ ràng để đi sâu phân tích thực trạng nguồn vốn của NHTM nói chung và của chi nhánh NHNo & PTNT Chợ Hôm nói riêng.
Chương II: Thực trạng của công tác huy độngvốn tại ngân hàng no&ptnt chi nhánh chợ hôm
i - Khái quát chi nhánh nhnno&ptnt chợ hôm
1.1. Sự ra đời và bộ máy tổ chức hoạt động kinh doanh
1.1.1. Sự ra đời của chi nhánh ngân hàng NNo&PTNT Chợ Hôm.
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội được thành lập theo quyết định số 51/NH/QĐ ngày 27/6/1988 của Tổng Giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ( nay là thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam) với 12 chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Huyện trực thuộc. Tháng 9/1991 chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Hà Nội bàn giao 07 chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Huyện về các chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Hà Tây và chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Vĩnh Phúc và tháng 10/1995 tiếp tục bàn giao 05 chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Huyện thuộc ngoại thành Hà Nội về trực thuộc Trung tâm điều hành( Ngân hàng No&PTNT Việt Nam). Sau 02 lần bàn giao 12 chi nhánh NHNo&PTNT Huyện về các chi nhánh Hà Tây, Vĩnh Phúc, và Trung tâm điều hành, quy mô và phạm vi hoạt động của chi nhánh NHNo&PTNT bị thu hẹp lại.
Đứng trước tình hình đó, Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Hà Nội đã chủ động mở rộng mạng lưới kinh doanh, thành lập các chi nhánh mới, các Phòng Giao dịch trực thuộc để huy động vốn và đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế. Tính đến tháng 12/ 2005 Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Hà Nội đã có 12 chi nhánh: Cầu Giấy, Chợ Hôm, Hàng Đào, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Ba Đình, Đống Đa, Nghĩa Đô, Tràng Tiền, Trần Duy Hưng và khu vực tam trình và 40 phòng giao dịch trực thuộc đặt trên địa bàn các quận.
Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Chợ Hôm được thành lập ngày 14/10/2003 là một chi nhánh cấp hai của ngân hàng NNo&PTNT Hà Nội. Qua gần 4 năm hoạt động kinh doanh Chi nhánh đã đạt được những thành quả to lớn góp phần vào sự nghiệp xây dựng một nền kinh tế vững mạnh cho Thủ đô nói chung và cho ngành ngân hàng nói riêng. Từ những ngày đầu thành lập, trong điều kiện còn hạn chế. Nhận rõ trách nhiệm của mình chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Chợ Hôm đã từng bước vượt qua khó khăn, từng bước ổn định phát triển và đến nay trở thành một trong những Chi nhánh ngân hàng vững mạnh đủ sức cạnh tranh với các tổ chức trong và ngoài nước.
Với chính sách khách hàng thông thoáng, với nhiều giải pháp điều hành sáng tạo, thay đổi một cách căn bản phong cách giao dịch với khách hàng, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản trị kinh doanh, hoạt động của chi nhánh đã phát triển ổn định, và toàn diện từ các mặt: huy động vốn, đầu tư tín dụng, kinh doanh đối ngoại, và các loại hình dịch vụ đa năng khác.
1.1.2. cơ cấu tổ chức của chi nhánh ngân hàng.
*Trưởng phòng
Đ Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ;...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement