Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By coccon83
#931052

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng số 9 Thăng Long

 Đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp ,kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản đóng vai tró quan trọng và là phần hành tương đối khó,đòi hỏi nhân viên kế toán phải có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng,am hiểu về ngành nghề kinh doanh và nhạy bén với những thay đổi trong xu hướng phát triển của nghề nghiệp.

 Thực tế hiện nay ,CTCPXD số 9 Thăng Long thực hiện tổ chức sản xuất theo đơn đặt hàng ,chu kỳ sản xuất dài ,quy trình sản xuất phức tạp ,hoạt động sản xuất tiến hành ngoài trời và xuất phát từ đặc điểm của ngành xây dựng ,của sản phẩm xây dựng cơ bản để đáp ứng nhu cầu của công tác quản lý thì đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là từng hạng mục,công trình .Chi phí phát sinh tại công trường nào sẽ tập hợp ngay vào công trình đó ,các chi phí sản xuất chung sẽ lựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp .Để phục vụ cho công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất được thuận lợi nhanh chóng và chính xác đáp ứng yêu cầu quản lý ,chi phí sản xuất ở CTCPXD số 9 Thăng Long được chia thành 4 khoản mục :

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


àng: Có nhiệm vụ theo dõi các giao dịch với ngân hàng như tài khoản tiền gửi ngân hàng, vay...
Kế toán thanh toán: Có trách nhiệm theo dõi chi tiết, thực hiện kế toán vốn bằng tiền, kế toán thanh toán với cán bộ công nhân viên.
Kế toán công nợ, thuế: Ghi chép các khoản công nợ (các khoản phải thu, phải trả), kê khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc công ty kê khai đầy đủ, chính xác kịp thời toàn bộ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của đơn vị, theo dõi chi tiết thuế cho từng xí nghiệp, đội, công trình phù hợp với dự toán công trình.
Kế toán tài sản cố định: Có nhiệm vụ theo dõi tình hình tăng, giảm của tài sản cố định trên 3 mặt: Nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại đồng thời kiêm luôn cả việc theo dõi tình hình biến động của vốn kinh doanh.
Thủ quỹ: Quản lý, đảm bảo anh toàn tiền mặt, ghi chép phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình nhận và cấp phát các loại tiền mặt, các giấy tờ co giá trị như tiền. Cuối mỗi ngày phải tiến hành kiểm quỹ và đối chiếu với sổ kế toán, xác định nguyên nhân thừa, thiếu. Cuối mỗi tháng, thủ quỹ cùng kế toán kiểm quỹ, lập biên bản theo chế độ quy định.
Kế toán đội và kế toán xí nghiệp: Thu thập, tổng hợp các chứng từ gốc như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, HĐGTGT, các bảng chấm công, bảng thanh toán lương, sau đó chuyển lên phòng kế toán của công ty
Dưới mỗi đội, xí nghiệp có khoảng hai nhân viên kế toán.
2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ và chính sách kế toán tại CTCPXD số 9 Thăng Long .
2.2.1 Các chính sách kế toán chung
Theo quyết định Số 15/2006 QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp. Theo đó :
- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 1/1 kết thúc 31/12 theo dương lịch.
- Đơn vị sử dụng trong ghi chép kế toán: đồng Việt nam.
- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: theo phương pháp đường thẳng.
- Phương pháp tính trị giá thực tế nguyên vật liệu, công cụ công cụ xuất kho: theo phương pháp thực tế đích danh
2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
Hiện nay công ty áp dụng những quy định về chứng từ tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Theo quyết định này công ty đã đăng ký sử dụng hầu hết các chừng từ do Bộ Tài Chính phát hành và thực hiện đúng chế độ kế toán về chứng từ. Các chứng từ kế toán được ghi chép đầy đủ, kịp thời, đảm bảo việc cung cấp các thông tin cho Ban lãnh đạo công ty.
Cụ thể những chứng từ sử dụng tại đơn vị bao gồm:
Chứng từ lao động, tiền lương: Bảng chấm công, bảng chấm công làm thêm giờ, Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán tiền thưởng, Giấy đi đường, Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, Hợp đồng giao khoán, Biên bản thanh lý ( nghiệm thu ) hợp đông giao khoán, Bảng phân bổ tiền lương và trích lập các quỹ.
Chứng từ hàng tồn kho: Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Bảng kê phiếu nhập, Bảng kê phiếu xuất, Biên bán kiểm nghiệm vật tư, công cụ, Bảng phân bổ nguyên liệu. vật liệu, công cụ, dụng cụ…
Chứng từ bán hàng: Hồ sơ nhgiêm thu công trình theo đợt, Biên bản bàn giao, hoá đơn bán hàng
Chứng từ tiền mặt: Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy đề nghị tạm ứng, Giấy thanh toán tiền tạm ứng, Biên lai thu tiền, Biên bản kiểm kê quỹ…
Chứng từ tiền gửi ngân hàng: Uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, giấy báo Nợ, giấy báo Có, bảng sao kê ngân hàng.
Chứng từ tài sản cố định: Biên bản giao nhận TSCĐ, Thẻ TSCĐ, Biên bản thanh lý TSCĐ, Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành, Biên bản đánh giá lại TSCĐ, Biên bản kiểm kê TSCĐ, Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ…
2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
Căn cứ vào quy mô, điều kiện hoạt động của công ty, hiện nay công ty đang áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định số 15/2006/ QĐ-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2006. Hệ thống tài khoản được sắp xếp theo nguyên tắc cân đối giữa giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản phù hợp với các chỉ tiêu phản ánh trên báo cáo tài chính. Các tài khoản được mã hóa thuận lợi cho việc hạch toán xử lý thông tin cũng như thu thập thông tin của công ty.Chi tiết các tài khoản cấp 2,cấp 3 của các tài khoản doanh thu ,chi phí được chi tiết cho từng hạng mục, công trình;các khoản công nợ chi tiết cho từng đối tượng khách hàng và người bán.
2.2.4.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán
Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý, công ty đã áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ trên máy vi tính. Sắp tới tháng 9 năm 2010, công ty sẽ sử dụng chương trình phần mềm kế toán theo sự phát triển của công nghệ cũng như là để giảm bớt khâu theo dõi quản lý sổ sách thủ công như đã từng sử dụng ở những năm trước đó. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.
Chứng từ kế toán
Bảng tổng hợp chứng từ kế toán
CHỨNG TỪ GHI SỔ
SỔ CÁI
Bảng cân đối số phát sinh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Bảng tổng hợp, chi tiết
Sổ quỹ
Sổ đăng kí chứng từ ghi sôt
Sơ đồ 2.02.Quy trình ghi sổ
Ghi chú Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Quan hệ đối chiếu
Việc áp dụng hình thức này với Công ty là hoàn toàn phù hợp vì đây là doanh nghiệp có quy mô vừa, có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, sử dụng nhiều tài khoản, dễ dàng trong khâu kiểm tra đối chiếu, thuận lợi trong việc phân công công tác. Phòng kế toán được trang bị máy vi tính, công ty sẽ lập chương trình riêng cho công tác kế toán, áp dụng hình thức này Công ty sử dụng một số sổ sách sau:
- Sổ cái
- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
- Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản
- Các sổ hay thẻ kế toán chi tiết
Hàng ngày nhân viên kế toán phụ trách từng phần hành căn cứ vào các chứng từ gốc đã kiểm tra lập chứng từ ghi sổ. Đối với những nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều và thường xuyên, chứng từ gốc sau khi kiểm tra được ghi vào bảng tổng hợp chứng từ gốc, cuối tháng hay định kỳ vào bảng chứng từ gốc lập các chứng từ ghi sổ.
Chứng từ ghi sổ sau khi lập xong được chuyển đến kế toán trưởng ký duyệt rồi chuyển đến bộ phận kế toán tổng hợp với đầy đủ chứng từ gốc kèm theo để bộ phận này ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và sau đó ghi vào sổ cái. Cuối tháng khoá sổ tìm ra tổng số tiền các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ.
Ghi tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có của từng tài khoản trên Sổ cái, tiếp đó căn cứ vào sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản tổng hợp. Tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản tổng hợp trên bảng cân đối số phát sinh phải khớp nhau và số dư của từng tài khoản trên bảng cân đối phải khớp với số dư của tài khoản tương ứng trên bảng tổng hợp chi tiết thuộc phần kế toán chi tiết. Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp với số liệu nói trên, bảng cân đối số phát sinh được sử dụng để lập bảng cân đối kế toán và các báo biểu kế toán khác....
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement