Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nh0xdangyeu
#930980

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng pháp luật về hợp đồng giao nhận thầu xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Đô

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG 2

I.KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG 2

1.Hợp đồng theo luật dân sự 2

2. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 7

2.1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 7

2.2. Các loại hợp đồng: 8

2.3. Quy định cụ thể 9

II. CHẾ ĐỘ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG 13

1. Khái niệm 13

2.Chủ thể 13

3. Hình thức 16

4. Nội dung của hợp đồng 18

5. Thủ tục ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 26

III. CHẾ ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG 27

1.Các nguyên tắc thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 27

2. Giải quyết tranh chấp hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 32

CHƯƠNG II. THỰC TIỄN ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ 34

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ 34

1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển 34

2. Về thành lập và ĐKKD 35

3. Cơ cấu tổ chức và năng lực cán bộ chủ cốt 40

3.1. Cơ cấu tổ chức 40

3.2. Năng lực cán bộ tổ chức 42

II. THỰC TIỄN ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ 45

1. Tình hình tham gia đấu thầu tại Công ty 45

1.1. Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ dự thầu 46

1.2. Quá trình nộp hồ sơ dự thầu 47

2. Ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng tại Công ty 48

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ 52

1.Thực hiện các nguyên tắc thực hiện hợp đồng 52

2. Thực hiện các cam kết thoả thuận trong hợp đồng 53

3. Giải quyết tranh chấp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Đô 55

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ 56

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ 56

1.Những thành tựu mà Công ty đạt được trong thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 56

2.Những hạn chế trong thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây dựng tại Công ty 58

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG 61

1.Kiến nghị với Nhà nước 61

2.Kiến nghị với Công ty 61

KẾT LUẬN 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


đồng, Bên giao thầu phải thanh toán hết theo hợp đồng đã ký.
Đối với các nhà thầu phải thực hiện bảo hành công trình thì hai bên phải xác định số tiền bảo hành công trình mà bên nhận thầu phải nộp theo quy định, số tiền này có thể được trừ ngay vào giá trị mà bên nhận thầu được thanh toán.
Nếu Bên giao thầu chậm thanh toán cho Bên nhận thầu thì Bên giao thầu phải trả lãi chậm trả cho Bên nhận thầu theo mức lãi suất tín dụng mà các bên thoả thuận ghi trong hợp đồng tính trên giá trị chậm thanh toán.
+ Hồ sơ thanh toán:
- Biên bản xác nhận khối lượng thực hiện theo thời gian hay theo giai đoạn có chữ ký của thay mặt Bên giao thầu, tư vấn giám sát ( trường hợp thuê tư vấn giám sát ) và Bên nhận thầu;
- Bảng tính giá trị khối lượng được thanh toán theo loại giá hai bên đã thống nhất trong hợp đồng ( không áp dụng đối với hợp đồng theo giá trọn gói ).
- Bảng kê các công việc không theo khối lượng
- Tạm dừng, huỷ bỏ hợp đồng xây dựng:
+ Tạm dừng thực hiện hợp đồng:
Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:
- Do lỗi của Bên giao thầu hay Bên nhận thầu gây ra;
- Các trường hợp bất khả kháng.
- Các trường hơp khác do hai bên thoả thuận
Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.
Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để khắc phục.
+ Huỷ bỏ hợp đồng:
a/ Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hay pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại;
b/ Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ; nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường cho bên bị thiệt hại;
c/ Khi hợp đồng bị huỷ bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hay tiền;
+ Tranh chấp trong xử lý:
Trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hoà giải, Trọng tài hay toà án giải quyết theo quy định của pháp luật
- Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng:
Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng phải được quy định rất cụ thể và rõ ràng. Những quy định này là điều kiện ràng buộc các bên trong việc thực hiện hợp đồng và là cơ sở để giải quyết những bất đồng và tranh chấp.
- Hiệu lực của hợp đồng:
Hiệu lực của hợp đồng do hai bên thoả thuận và xác định rõ trong hợp đồng.
5. Thủ tục ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng
- Hợp đồng được ký kết căn cứ vào các tài liệu sau đây:
+ Kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
+ Quyết định phê duyệt và văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;
+ Hồ sơ dự thầu và các tài liệu giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn;
+ Hồ sơ mời thầu.
- Việc ký kết hợp đồng phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
+ Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực;
+ Thông tin về năng lực kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được cập nhật tại thời điểm ký hợp đồng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Quy chế đấu thầu quy định hợp đồng giao nhận thầu xây dựng có trình tự ký kết riêng, đó là:
+ Trước khi công bố kết quả trúng thầu (chưa chính thức công bố bên nhà thầu nào trúng), bên mời thầu phải thương lượng với bên nhà thầu có khả năng trúng thầu.
+ Sau khi công bố kết quả trúng thầu thì các bên tiếp tục thương lượng hoàn thiện hợp đồng và tiến tới ký kết hợp đồng chính thức.
Để hợp đồng giao nhận thầu xây dựng có hiệu lực, việc thoả thuận của các bên phải đảm bảo những điều kiện sau:
+ Nội dung thoả thuận không trái pháp luật.
+ Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng.
+ Đại diện ký kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền.
Nếu không đảm bảo một trong các điều kiện này thì hợp đồng sẽ trở thành vô hiệu.
III. CHẾ ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG
1.Các nguyên tắc thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây dựng
Sau khi ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng và hợp đồng có hiệu lực, các bên bị ràng buộc trách nhiệm thực hiện các cam kết trong hợp đồng. Mọi hành vi không thực hiện hợp đồng và không thực hiện đầy đủ đều được coi là vi phạm hợp đồng và chịu trách nhiệm vật chất. Để cho hợp đồng được thực hiện một cách đầy đủ và đúng đòi hỏi các bên phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
Nguyên tắc chấp hành thực hiện: Nguyên tắc này đòi hỏi các bên thực hiện đúng điều khoản đối tượng của hợp đồng. Không được thay thế đối tượng mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng bằng một đối tượng khác. Có thực hiện đúng điều khoản này, các bên mới đạt được mục đích của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng, nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh xây dựng. Điều này rất có ý nghĩa đối với các nhà kinh doanh xây dựng. Nếu các công trình xây dựng không được giao như đúng thoả thuận, có thể dẫn tới những thiệt hại nghiêm trọng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.
Nguyên tắc chấp hành đúng: Nguyên tắc này có nghĩa là thực hiện hợp đồng một cách đầy đủ, chính xác tất cả các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng. Đây là nguyên tắc bao trùm, đòi hỏi các bên thực hiện nghĩa vụ của mình một cách đầy đủ đúng đắn, chính xác các cam kết không phân biệt điều khoản chủ yếu, điều khoản thường lệ hay tuỳ nghi. Nếu vi phạm bất cứ cam kết nào trong hợp đồng đều phải chịu trách nhiệm vật chất cho hành vi đó.
Nguyên tắc chấp hành đúng hợp đồng giao nhận thầu xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh xây dựng. Việc chấp hành đúng hợp đồng giao nhận thầu xây dựng được coi là kỷ luật hợp đồng, kỷ luật nghiêm khắc nhất giữa các nhà kinh doanh xây dựng. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, nguyên tắc này càng phải được đề cao hơn nữa để nâng cao trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây dựng, tôn trọng những điều đã cam kết trong hợp đồng, bảo đảm cho quả trình xây dựng liên tục, thông suốt và nhanh chóng.
Nguyên tắc hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng: Nguyên tắc này đòi hỏi các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây dựng phải hợp tác chặt chẽ, thường xuyên theo dõi giúp đỡ lẫn nhau để khắc phục khó khăn nhằm thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ đã cam kết và ngay cả khi có tranh chấp các bên cũng phải áp dụng phương pháp này thông qua việc hiệp thương giải quyết hậu quả của việc vi phạm hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
Trong nền kinh tế thị trường, các chủ thể kinh doanh phải cạnh tranh với nhau để tồn tại và phát triển. Nhưng cạ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement