Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By milo_buffo
#930978 Download miễn phí Chuyên đề Lý luận và thực tiễn về hoạt động đấu thầu xây lắp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CHẾ ĐỘ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG: 2
I. Cơ sở lý luận về chế độ đấu thầu xây lắp 2
1. Điều kiện phát triển của hoạt động đấu thầu xây lắp 2
2. Vai trò của chế độ đấu thầu xây dựng trong nền kinh tế thị trường 2
II. Cơ sở pháp lý của chế độ đấu thầu xây dựng. 4
1. Khái niệm chung trong chế độ đấu thầu. 4
1.1 Khái niệm chung trong đấu thầu. 4
1.2 Các khái niệmu chung trong đấu thầu xây dựng. 4
2. Phân loại đấu thầu. 5
3. Chuẩn bị đấu thầu. 8
4. Quá trình đấu thầu. 11
4.1 Phát hành hồ sơ mời thầu 11
4.2 Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu. 12
4.3 Mở thầu. 12
4.4 Nguyên tắc đánh giá hồ sơ đấu thầu. 13
4.5 Làm rõ hồ sơ mời thầu – hồ sơ dự thầu. 13
4.6 Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu. 14
4.7 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với Gói thầu xây lắp 17
5. Quá trình xét duyệt kết quả đấu thầu 18
6. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu 20
6.1 Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị 20
6.2 Giải quyết kiến nghị 20
CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3 21
I- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3 21
1.Quá trình hình thành và phát triển của hud3 21
2.Chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 22
3. Cơ cấu tổ chức các phòng ban của công ty 22
3.1. Những căn cứ pháp luật được công ty áp dụng 22
3.2 Phòng tổ chức hành chính: 23
3.3 Phòng kỹ thuật thi công 27
3.4 Phòng kinh tế kế hoạch 28
3.5 Phòng tài chính kế toán 29
3.6 Phòng phát triển dự án 29
3.7 Các đội xây lắp trực thuộc 30
4. Tình hình hoạt dộng sản xuất kinh doanh của công ty 32
4.1 Kết quả kinh doanh tăng trưởng từ năm 2004 - 2006 32
Năm 32
4.2 Tình hình kinh doanh cụ thể trong năm 2006 33
4.3 Nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 35
5.Những vấn đề pháp lý trong quan hệ lao động của doanh nghiệp những vấn đề pháp lý trong quan hệ lao động của doanh nghiệp 36
II. THỰC TẾ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3 36
1. Việc thực hiện các nguyên tắc đấu thầu xây lắp 36
2. Hình thức và cách đấu thầu: 37
3. Quy trình đấu thầu 37
4. Với tư cách là nhà thầu độc lập: 51
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU XÂY LẮP 52
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU XÂY LẮP NHỮNG KẾT QUẢ DO QUY CHẾ ĐẤU THẦU MANG LẠI 52
1. Hiệu quả về mặt quản lý - pháp lý 52
2. Hiệu quả về mặt kinh tế 53
3. Hiệu quả về mặt xã hội 54
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP . 55
1. Kiến nghị về phía nhà nước. 55
2. Kiến nghị về phía công ty: 57
KẾT LUẬN 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Và nhất là từ năm 2007 Việt Nam bắt đầu đứng cào trong tiến trình hội nhập bằng việc ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Trong tiến trình đó thì hệ thống pháp luật đóng vai trò quan trọng để đảm bảo quá trình kinh doanh hiệu quả và minh bạch. Một trong những hoạt động trong kinh doanh đó là hoạt động đấu thầu xuất hiện phổ biến trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Được pháp luật quy định để đảm bảo hoạt động đấu thầu mang lại hiệ quả kinh tế và để các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ của mình với nhà nước.
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh các công trình xây dựng mà ngành nghề chủ yếu là các công trình xây dựng dân dụng nên hợp đồng kinh tế mà Công ty ký chủ yếu là hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây lắp. Với tư cách là nhà trúng thầu thì việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với các hoạt động phát sinh so với các văn bản pháp luật hiện hành như thế nào? Và để tìm hiểu sâu sắc hơn về vấn đề như lập hồ sơ đấu thầu. Quyền và nghĩa vụ các bên trong đấu thầu tại Công ty HUD3. tui lựa chọn đề tài: “Lý luận và thực tiễn về hoạt động đấu thầu xây lắp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3” Làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập.
Đề tài được chia làm 3 phần chính.
Phần 1: Khái quát chung về chế độ pháp lý của hoạt động đấu thầu xây lắp
Phần 2: Thực tiễn áp dụng hoạt động đấu thầu xây lấp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD 3
Phần 3: Giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện chế đố pháp lý hoạt động đấu thầu xây lắp.


CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CHẾ ĐỘ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG:
I. Cơ sở lý luận về chế độ đấu thầu xây lắp
1. Điều kiện phát triển của hoạt động đấu thầu xây lắp
Hiện nay nền kinh tế nước ta vận hành theo nền kinh tế thị trường có sự quản lý điều tiết của nhà nước. Chính vì vậy mà thị trường cạnh tranh rất sôi động, để khắc phục những hạn chế của nền kinh tế thị trường. Thì nhà nước đặt ra những quy định chung cho các ngành nghề kinh doanh dưới dạng điều tiết vĩ mô chứ không can thiệp sâu vào từng nganh nghề cụ thể để đảm bảo tính cạnh tranh vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế và ổn định cho nền kinh tế và chính trị nước ta.
Tiến trình hội nhập kinh tế của nước ta đã được xác lập bằng việc năm 2007 Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO thì xuất hiện thêm những văn bản pháp luật để điều chỉnh cho phù hợp với tiến trình hội nhập đó. Ngày càng thu hút nhiều vốn đầu tư và công nghệ cho sự phát triển kinh tế.
Cũng như các lĩnh vực khác cần có sự quản lý của nhà nước thì trong xây dựng cũng vậy. Để tạo điều kiện cho ngành này phát triển thì có quy phạm pháp luật để điều chỉnh hoạt động xây dựng. Một trong những khâu trong quy trình đảm bảo được thực hiện công trình xây dựng đó là các doanh nghiệp xây dựng phải tham gia đấu thầu để đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch trong nền kinh tế thị trường. Nhà nước ban hành các văn bản để điều chỉnh hoạt động đó.
2. Vai trò của chế độ đấu thầu xây dựng trong nền kinh tế thị trường
Ngày nay nước ta đang trên đa phát triển kinh tế, nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng là rất quan trọng để lấy nền tảng cho sự phát triển kinh tế đất nước. Thì ngành xây dựng đóng vai trò chủ chốt trong quá trình này để ngày càng xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng có chất lượng cao tạo điều kiện cho một số những ngành khác có cơ sở phát triển. vì vậy để đảm bảo chất lượng công trình cũng như tiết kiệm tối đa chi phí bỏ ra cho công trình mà vẫn đạt hiệu quả kinh tế thì việc lựa chọn được doanh nghiệp có đủ năng lực hơn các doanh nghiệp khác với gói thầu này sẽ đem lại chất lượng công trình tốt và hiệu quả kinh tế cao.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#980747 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement