Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ruhdugeard
#930976

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hợp đồng nhập khẩu tại CN công ty TNHH nhà nước một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư thủ công mỹ nghệ HN - ARTEX Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU 3

I. Hợp đồng thương mại quốc tế và hợp đồng nhập khẩu 3

1. Khái niệm về hợp đồng 3

1.2 Điều kiện hiệu lực của hợp đồng thương mại quốc tế: 3

1.3. Phân loại hợp đồng thương mại quốc tế: 5

1.4. Một số hợp đồng thương mại quốc tế: 6

1.4.1. Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá dịch vụ: 6

II. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ 7

1. KHÁI NIỆM VỀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ 7

1.1. Khái niệm về đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 7

1.2. Luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 10

1.2.1. Điều ước quốc tế: 10

1.2.2. Tập quán thương mại quốc tế: 12

1.2.3. Tiền lệ pháp (án lệ) về thương mại 12

1.2.4. Luật quốc gia 13

2. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của công ước viên (1980) 15

2.1. Phạm vi áp dụng 15

2.2. Ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 16

2.2.1. Hình thức của hợp đồng 16

2.2.2. Ký kết hợp đồng 16

2.2.3. Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa theo công ước Viên 18

2.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng 19

2.3.1 Quyền và nghĩa vụ của bên bán 19

2.3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên mua 21

2.4. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo Công ước Viên. 22

2.4.1 Tiếp tục thực hiện hợp đồng thực sự 22

Chương II: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU VÀ VIỆC ÁP DỤNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY ARTEX 24

I. Tổng quan về công ty 24

1. Sơ lược quá trình phát triển. 24

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty xuất nhập khẩu và Đầu tư hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (ARTBX HA NOI). 24

2.1. Chức năng của công ty 24

2.2. Nhiệm vụ của công ty. 25

3. Tổ chức Bộ máy Quản lý của công ty. 25

3.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Công ty. 27

3.2. Tổng giám đốc. 28

3.3. Nghĩa vụ của Tổng Giám đốc. 30

3.4. Bộ máy giúp việc. 31

3.5. Các đơn vị kinh doanh trực thuộc Công ty. 31

4. Quyền và nghĩa vụ người lao động trong công ty 33

II. Thực trạng, thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại CN công ty ARTEX HN: 34

2.1. Nghiên cứu thị trường: 34

2.2. Lựa chọn đối tác để nhập khẩu: 35

2.3. Nghiên cứu các bản chào hàng để đi đến quyết định lựa chọn: 35

2.4. Lập phương án kinh doanh: 37

2.5. Giao dịch, đàm phán, kí kết hợp đồng: 38

2.6. Thực hiện hợp đồng: 38

2.6.1. Mở L/C và các bước tiến hành của công việc mở L/C: 38

2.6.2. Đôn đốc người bán về thông tin ngày hàng sẽ nhập cảng: 38

2.6.3. Nhận các chứng từ thanh toán từ người bán: 39

2.6.4. Làm thủ tục hải quan, giám định hàng hoá và nhận hàng: 39

2.6.5 Giao nhận cho người mua, giấy xác nhận của người mua (Biên bản giao nhận ) 39

2.6.6. Thanh lý hợp đồng là bươc cuối cùng của việc nhập khẩu một lô hàng hoá máy móc thiết bị vật tư nào đó. 41

Chương III: GIÀI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU 42

I.Triển vọng mục tiêu phương hướng hoạt động của của công ty trong những năm tới 42

1.1. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 42

1.2. Mục tiêu của công ty chi nhành công ty 42

II. Đánh giá việc thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở CN công ty XNKvà đầu tư thủ công mỹ nghệ hn: 43

2.1. Những thành tựu đạt được: 44

2.1.1. Về công tác nghiệp vụ đối với hoạt động nhập khẩu: 44

2.1.2 Về hiệu quả: 44

2.1.3. Về thị trường nhập khẩu: 44

2.2. Đánh giá điều kiện thuân lợi trong hoạt động nhập khẩu của CN công ty ARTEX: 45

2.2.1 Những thuận lợi: 45

2.2.2.Những khó khăn: 47

III.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá 48

3.1. Xác định thị trường thực hiện hợp đồng nhập khẩu 49

3.2. Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh và có đối pháp cạnh tranh hợp lý nhằm đưa hoạt động qui trình hợp đồng nhập khẩu của công ty đạt hiệu quả cao. 49

3.3. Giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ có liên quan đến công tác thực hiện hợp đồng nhập khâủ 51

IV Kiến nghị với nhà nước và cơ quan chức năng 51

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ác chứng từ liên quan đến hàng hoá cho bên mua theo đúng thoả thuận trong hợp đồng về thời gian. Đó là thời điểm mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng hay nếu không thoả thuận cụ thể trong hợp đồng hay nếu không thoả thuận cụ thể trong hợp đồng thì có thể căn cứ vào hợp đồng để xác định được. Nếu các bên không thoả thuận vào điều kiện cụ thể mà thoả thuận một 6thời gian thì bên bán đựơc coi là giao hàng đúng thời hạn nếu hàng được giao vào bất kỳ một thời điểm nào trong khoảng thời gian đó (Điều 33)
- Bên bán cso nghĩa vụ giao hàng đúng số lượng, chất lượng quy cách phẩm chất như mô tả trong hợp đồng. Hàng hoá được coi là không phù hợp với mục đích sử dụng mà các hàng hoá cùng loại thường đáp ứng hay không thích hợp với bất kỳ mục đích sử dụng nào mà bên bán đã ký kết vơi hợp đồng hay hàng không có tính chất của hàng mẫu hay kiểu dáng mà bên bán đã cung cấp cho bên mua và hàng không được đóng gói thông thường cho các hàng hoá cùng loại hay theo cách thích hợp có thể bảo vệ hàng hoá đó(Điều 35)
- Bên bán cso nghĩa vụ giao cho bên mua hàng hoá không bị ràng buộc bởi quyền hạn hay yêu sách nào của người thứ 3 trên cơ sở quyền sở hữu công nghiệp hay sở hữu trí tuệ (Điều 41)
- Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng số lượng, chất lượng, quy cách phẩm chất và điều kiện giao hàng tại địa điểm quy định. Nếu các bên không thoả thuận về địa điểm giao hàng thì bên bán phải giao hàng theo quy định tại điều 31 theo công ước sau:
* Nếu hợp đồng mua bán quyđịnh cả vệi vận chuyển hàng hoá thì bên bán phải giao hàng cho người chuyên chở đầu tiên để chuyển giao cho bên mua.
* Nếu hàng hoá là hàng đặc định hay hàng được chế tạo theo một cách đặc biệt mà địa điểm giao hàng không thuộc phạm vi quyđịnh trên thì bên bán có nghĩa vụ đặt hàng dưới sự định đoạt của bên mua tại nơi sản xuất.
* Trong các trường hợp khác, bên bán có nghĩa vụ đặt hàng dưới sự định đoạt của bên mua tại nơi bên bán có trụ sở thương mại tại thời điểm ký kết hợp đồng.
2.3.1.2 Quyền của bên bán
Bên bán có quyền được thanh toán theo những quy định trong hợp đồng. Trong trường hợp bên mua vi phạm nghĩa vụ của mình thì bên bán có quyền thực hiện những biện pháp bảo hộ pháp lý theo quy định tài công ước. Đó là:
- Yêu cầu bên mua nhận hàng và thanh toán tiền và thực hiện các nghĩa vụ khác của bên mua (Điều 62 công ước);
- Cho phép bên mua một thời gian để bổ sung thực hiện các nghĩa vụ chưa hoàn chỉnh (Điều 63);
- Tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng trong một số trường hợp công ước quy định (Điều 64 công ước);
- Yêu cầu bồi thường thiệt hại (Điều 74 công ước);
- Yêu cầu trả tiền lãi khi bên mua chậm thanh toán (Đièu 78 Công ước)
2.3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên mua
2.3.2.1 Nghĩa vụ của bên mua
Theo quy định tại Điều 53 Công ước, bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng và nhận hàng theo quy định của hợp đồng và của Công ước.
- Thanh toán tiền hàng
Bên mua có nghĩa vụ trả tiền vào ngày thanh toán đã quy định hay có thể được xác định theo hợp đồng hay theo công ước mà không cần có yêu cầu hay việc thực hiện một thủ tục vào về phía bên bán (Điều 59 Công ước). Nghĩa vụ thành toán tiền hàng của bên mua bao gồm việc áp dụng các biện pháp và tuân thủ các biện pháp mà hợp đồng hay luật lệ đòi hỏi để có thể thực hiện được thành toán tiền hàng tại địa điểm nhất định. Nếu hợp đồng không quy định cụ thể địa điểm trả tiền thì địa điểm trả tiền sẽ là nơ bên bán có trụ sở thương mại hay nơi giao hàng hay giao chứng từ nếu việc trả tiền phải được thực hiện cùng lúc với việc giao hàng hay chứng từ. Nếu trong hợp đồng không quy định thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải trả tiền khi bên bán đặt hàng hoá hay chứng từ nhận hàng dưới sự định đoạt của bên mua.
- Nhận hàng
Nghĩa vụ nhận hàng của bên mua gồm việc thực hiện mọi hành vi tạo điều kiện cho bên bán giao hàng và tiếp nhận hàng hoá (Điều 60) theo đúng quy định trong hợp đồng và Công ước.
2.3.2.2 Quyền của bên mua
Khi bên bán thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên mua có quyền thực hiện một số biện pháp để bảo vệ lợi ích của mình:
Yêu cầu bên bán thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Đó có thể là việc cung cấp hàng hoá đúng với thoả thuận trong hợp đồng (Nếu hàng hoá chưa phù hợp) hay tiếp tục bổ sung hàng hoá (nếu còn thiếu về số lượng) hay sửa chữa hay đổi hàng mới (nếu hàng hoá được cung cấp có khuyết tật)...
Nếu hàng hoá không phù hợp với hợp đồng thì bê mua có quyền yêu càu bên bán giao hàng thay thế hay sửa chữa sự không phù hợp ấy (Điều 46)
Nếu bên bán không đảm bảo được thời hạn giao hàng thì bên mua có thể cho phép bên bán thêm một thời hạn nhất định để thực hiện hợp đồng (Điều 47)
Tuyên bố huỷ hợp đồng nếy trong những trường hợp việc bên bán không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng tạo thành một vi phạm cơ bản hợp đồng khi bên bán không giao hàng trong thời hạn bên mua gia hạn thêm hay bên bán tuyên bố sẽ không giao hàng trong thời hạn bổ sung này (Điều 49)
2.4. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo Công ước Viên.
Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng là hậu quả pháp lý bất lợi mà bên vi phạm hợp đồng phải gánh chịu khi có hành vi vi phạm hơp đồng đã cam kết. Các hình thức trách nhiệm pháp lý theo Công ước Viên bao gồm.
2.4.1 Tiếp tục thực hiện hợp đồng thực sự
Khi một bên vi phạm một nghĩa vụ nào đó trong hợp đồng nhưng nếu bên bị vi phạm vẫn yêu cầu phải thực hiện đúng theo nghĩa vụ đó thì bên vi phạm phải tiếp tục thực hiện. Đó là những trường hợp:
- Khi người bán chậm giao hàng: Đây là hành vi vi phạm hợp đồng. Nếu người mua yêu cầu người bán tiếp tục thực hiện hợp đồng, thì sẽ định ra một thời hạn để người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng và người bán phải thực hiện nghĩa vụ giao hàng trong thời hạn này. Nếu người mua không chấp nhận giao hàng chậm hơn thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng, người mua có thể yêu cầu huỷ hợp đồng và bồi thường thiệt hại. nhưng người mua vẫn không trả tiền hay không nhận hàng trong thời gian gia hạn thêm do người bán chỉ định hay người mua tuyên bố không trả tiền hay không nhận hàng trong thời gian gia hạn thêm đó (Điều 64 khoản 1b) Tuy nhiên, bên bị vi phạm mất quyền huỷ hợp đồng nếu họ không làm điều đó của Công ước
Người bán cũng mất quyền huỷ hợp đồng khi người mua đã trả tiền mà chậm thực hiện các nghĩa vụ khác, nếu người bán không tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng trước khi biết được nghĩa vụ đó đã được thực hiện hay trong các trường hợp khác, tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng trong một thời hạn hợp lý kể từ khi người bán đã biết hay lẽ ra phải biết về sự vi phạm đó hay sau khi hết mọi thời hạn mà người mua yêu cầu để thực hiện nghĩa vụ của mình đã được người bán chấp nhận hay sau khi người mua tuyên bố sẽ không thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn bổ sung (Điều 63 khoản 2)
Chương II
PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG NHẬP KH
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement