Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nekoi_chan1406
#930966

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 3

1. Đặc điểm, hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2. 3

1.1 Quá trình hình thành và phát triển 3

1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 4

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 6

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất. 10

3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phan Dược phẩm Trung ương 2. 13

3.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 13

3.2 Hình thức ghi sổ kế toán. 16

3.3 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 17

PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 19

1. Khái quát chung về nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần dược phẩm Trưng ương 2. 19

1.1. Đặc điểm quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2. 19

1.2. Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2. 21

2. Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2. 25

2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho. 26

2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2. 28

3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2. 29

3.1. Thủ tục, chứng từ hạch toán ban đầu. 30

3.1.1. Thủ tục, chứng từ nhập kho NVL. 30

3.1.2. Thủ tục, chứng từ xuất kho NVL. 37

3.2. Kế toán chi tiết NVL tại Công ty cổ phần dược phẩm TW2. 43

4.2. Sổ sách kế toán. 50

4.3. Sơ đồ hạch toán. 50

4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2. 51

4.1. Tài khoản sử dụng. 51

4.3.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu. 52

4.3.2. Kế toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu. 61

4.3.3. Kế toán tổng hợp nhập - xuất - tồn. 63

PHẦN III : ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VÀ NHẬN XÉT CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2. 68

I. Đánh giá khái quát về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2. 68

1. Đánh giá chung. 68

 2. Những thành tựu đã đạt được trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2. 69

 3. Những tồn tại trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2. 71

II. Phương hướng hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2. 73

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty cổ phần Dược hẩm Trung ương 2. 73

2. Phương hướng hoàn thiện. 74

III. Giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2. 75

1.Công tác kiểm kê NVL : 75

2. Về phương pháp tính giá NVL : 75

3. Về hạch toán chi tiết NVL : 75

4. Về tổ chức hạch toán khoản tạm ứng mua NVL : 75

Kết luận 77

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ích của hạch toán.
Ở Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2, NVL được tính theo giá thực tế. Việc tính theo giá thực tế giúp cho việc hạch toán được chính xác, giảm được khối lượng ghi sổ sách.
2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho.
NVL của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, được nhập từ nhiều nguồn khác nhau với giá mua, chi phí vận chuyển cũng khác nhau nên hạch toán NVL của Công ty được tính theo giá thực tế mà NVL của Công ty chủ yếu mua ngoài (mua trong nước và nhập khẩu) và một số tự gia công chế biến hay thuê ngoài gia công chế biến nên giá thực tế NVL nhập kho được xác định tuỳ theo từng nguồn nhập, cụ thể như sau :
- Đối với NVL mua ngoài : NVL mua ngoài của Công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số NVL nhập kho, giá thực tế của các loại NVL mà Công ty sử dụng thường xuyên biến động. Sự biến động này là do giá cả thị trường biến động, do Công ty mua từ nhiều nguồn khác nhau. Để thuận tiện cho việc ghi sổ hạch toán hàng ngày, kế toán sử dụng giá ghi trên hoá đơn (giá thực tế).
Do Công ty nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) theo phương pháp khấu trừ, nên đối với hoá đơn GTGT ghi giá thực tế NVL tách riêng phần thuế được khấu trừ. Hoá đơn bán hàng không tách riêng phần thuế thì phải tính giá NVL là tổng giá thanh toán cho người bán. Như vậy nếu mua NVL của các đơn vị dùng hoá đơn này thì Công ty sẽ bị thiệt, nó làm tăng chi phí NVL, phần thuế nộp cho người sử dụng sản phẩm sẽ không được khấu trừ NVL nhập kho được tính theo công thức :
Giá thực tế của NVL nhập kho
=
Giá mua ghi trên hoá đơn (không bao gồm thuế GTGT)
+
Thuế nhập khẩu (nếu có)
+
Chi phí trực tiếp phát sinh trong khâu thu mua
-
Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua
+ Đối với NVL mua trong nước :
* Vật liệu mua ngoài nhận tại kho thì giá thực tế là giá ghi trên hoá đơn :
Giá vật liệu nhập kho = Giá ghi trên hoá đơn + Chi phí thu mua.
Theo hoá đơn số 35443 ngày 8/3/2007 mua 2100g Vitamin B1 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I. Thực nhập là 2100g. Giá ghi trên phiếu nhập (chưa có thuế GTGT) là 207.900.000 đồng.
Như vậy giá thựctế 2100g Vitamin B1 là 207.900.000đ
* Vật liệu mua ngoài tự chuyển về Công ty thì :
Giá vật liệu nhập = Giá ghi trên hoá đơn + Chi phí thu mua
Theo hóa đơn nhập kho số 37492 ngày 13/3/2007 mua của cửa hàng 203 Minh Khai 500kg đường RE. Số tiền trên hoá đơn (chưa có thuế GTGT) là 4.000.000đ. Phiếu chi số 17 ngày 13/3, thanh toán tiền vận chuyển cho người mua hàng là 52.000đ.
Vậy giá thực tế của 500kg đường RE nhập kho là :
4000.0000đ + 52.000đ = 4.052.000đ
+ Đối với NVL nhập khẩu.
Giá vật liệu nhập kho = Giá ghi trên hoá đơn + Chi phí thu mua + Thuế nhập khẩu.
Theo hoá đơn số 9920120 ngày 3/3/2007 mua Ampixiclin của cửa hàng SANOFI 1000g, giá ghi trên hoá đơn là 37.700 USD, tỷ giá ngoại tệ tính theo thời điểm phát sinh tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là 16000 VNĐ/USD. Giá CIF cảng Hải Phòng. Thuế nhập khẩu 5% 25477.500đ. Chi phí vận chuyển bốc dỡ theo phiếu chi số 6 ngày 3/3 : 125.000đ
Vậy giá thực tế của 1000g Ampixiclin nhập kho là :
603.200.000đ + 125.000đ + 25.447.500đ = 628.772.500đ
+ Đối với NVL tự sản xuất hay chế biến : Với một số NVL do Công ty tự chế biến như : Các loại cao, tinh dầu,... thì giá thực tế nhập kho gồm giá vốn vật liệu xuất tự chế cộng với các chi phí chế biến như tiền lương của công nhân viên, tiền điện, nước...
Theo phiếu nhập số 19 ngày 14/3/2007 nhập kho 10 lít tinh dầu thiên niên kiện tự chế, trong đó giá vốn vật liệu ban đầu là 350.000đ, chi phí chế biến là 520.000đ. Vậy giá thực tế của 10lít tinh dầu thiên niên kiện là :
350.000đ + 520.000đ = 870.000đ
+ Đối với vật liệu thuê ngoài gia công chế biến : Ở Công ty có một số loại vật liệu nhập kho thuê ngoài gia công như màng nhôm trắng thuê in thành màng nhôm chữ, ống tuýp... thành các ống tiêm, dịch truyền...
Giá thực tế NVL nhập kho
=
Giá thực tế NVL xuất chế biến
+
Chi phí gia công chế biến phải trả
+
Chi phí vận chuyển
Theo hoá đơn (GTGT) số 38765 ngày 4/3 của Công ty Minh Anh nhập màng nhôm, in chữ thuê Công ty Minh Anh gia công in 40,5kg. Giá thực tế màng nhôm trắng xuất thuê gia công là 437.400đ, chi phí gia công (chưa có thuế) là 191.500đ. Phiếu chi số 29 ngày 6/3 chi phí vận chuyển là 25.000đ.
Vậy giá thực tế của 40,5kg màng nhôm in chữ nhập kho là :
437.400đ + 191.500đ + 25.000đ = 653.900đ
+ Đối với phế liệu thu hồi từ sản xuất.
Giá thực tế nhập kho là ước tínhcó thể sử dụng được.
Theo phiếu nhập số 123 thu hồi 3kg cao lá sen, giá ước tính có thể thanh lý là 11.000đ/kg.
Vậy giá thực tế của 3kg cao lá sen nhập kho là :
11.000đx 3 = 33.000đ
2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.
Ở Công ty NVL xuất kho tính theo giá thực tế bình quân cả kỳ dự trữ. Theo phương pháp này, giá thực tế của NVL xuất kho được tính trên cơ sở số lượng NVL xuất kho và đơn giá bình quân của NVL tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ.
Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ
=
Giá thực tế NVL đầu kỳ+ Nhập trong kỳ
Số lượng NVL tồn đầukỳ + Nhập trong kỳ
Giá thực tế của NVL xuất kho trong kỳ
=
Số lượng NVL xuất kho
x
Giá đơn vị bình quân
Vitamin B1 là một trong những sản phẩm có số lượng tiêu thụ lớn, ta có thể xem tình hình Nhập - Xuất - Tồn của Vitamin B1 trong tháng 3/2007 tại kho Thục. Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 như sau :
® Tồn kho đầu tháng 2 năm 2007 :
Số lượng : 5012g
Thành tiền : 47.017.600 đồng
® Nhập kho theo phiếu nhập kho 10 ngày 8/2/2007
Số lượng 2100g
Thành tiên : 207.900.000 đồng
® Số lượng Vitamin B1 xuất cho sản xuất kinh doanh trong tháng 2/2007 như sau :
Ngày 01/3/2007 xuất 106,3g cho PX viên để sản xuất thuốc viên Vitamin B1.
Ngày 09/3/2007 xuất 100g bán cho Công ty Dược phẩm TW1.
Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ của Vitamin B1
=
47017600 + 207900000
=
98.000đ/g
501,2 + 2100
® Giá thực tế của Vitamin B1 xuất kho trong tháng 2/2007
Ngày 01/3 : 106,3g x 98.000đ = 10.417.400 đồng
Ngày 09/3 : 100g x 98.000đ = 9.800.000đồng
® Tồn cuối tháng : 501,2 + 2100- 260,3 = 2340,9 g
Thành tiên : 2340,9 x 98000đ = 229.408.200 đồng
3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.
Một trong những yêu cầu của công tác quản lý NVL là đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ tình hình nhập - xuất tồn kho NVL theo từng loại một về số lượng, chất lượng và giá trị nhằm mục đích theo dõi chặt chẽ tình hình về vật tư và yêu cầucủa quản lý NVL.
Có thể nói NVL của Công ty biến động lớn liên tục hàng ngày, hàng giờ và gồm nhiều thứ NVL. Vì vậy, hạch toán NVL có khối lượng lớn, tốn kém nhiều thời gian. Để phù hợp với quy mô sản xuất, trình độ chuyên môn của thủ kho, kế toán chi tiết NVL tại Công ty được thực hiện theo phương pháp thẻ song song.
3.1. Thủ tục, chứng từ hạch toán ban đầu.
Thủ tục và các chứng từ là những căn cứ ban đầu để doanh nghiệp thực hiện việc hạch toán NVL. Để quản lý NVL, cung cấp thông tin kịp thời cho công tác hạch toán, ban giám đốc Công ty đã quy định những thủ tục chi tiết cho công tác nhập kho, xuất kho NVL.
3.1.1. Thủ tục, chứng từ nhập kho NVL.
- Chứng từ :
+ Hợp đồng mua bán
+ Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu 01 GTKT -3LL)
+ Biên bản kiểm nghiệm vật tư (mẫu 05 -VT)
+ Phiếu nhập kho ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement