Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tuankiet7687
#930959

Download miễn phí Chuyên đề Hợp đồng gia công phần mềm và thực tiễn áp dụng tại Công ty Cổ phần Sao Mai

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG 2

VÀ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG PHẦN MỀM 2

1. Các khái niệm về thương mại theo Luật thương mại 1997 2

1.1. Khái niệm thương mại 2

1.2. Phân loại hành vi thương mại 3

1.3. Hoạt động thương mại 6

1.4. Những đóng góp của Luật Thương mại 1997 7

1.5. Mặt hạn chế 8

1.6. Hoàn thiện Luật Thương mại Việt Nam để phù hợp hơn với thông lệ quốc tế 12

2. Sự mở rộng phạm vi khái niệm của Luật thương mại 2005 14

2.1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 16

2.2. Về hoạt động thương mại 17

2.3 Lựa chọn các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 18

2.4. Thừa nhận và thể chế các nguyên tắc 18

3. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng trong hoạt động thương mại 19

3.1. Khái niệm 19

3.2. Đặc điểm 19

II_KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG 20

1. Khái niệm gia công 20

2. Hoạt động gia công 20

2.1. Nội dung 20

2.2. Đặc điểm của hoạt động gia công 20

3. Hợp đồng gia công 21

3.1. Khái niệm 21

3.2. Đặc điểm 21

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công 21

4.1. Quyền và nghĩa đối với bên đặt gia công 21

4.2. Quyền và nghĩa vụ đối với bên nhận gia công 22

III_ KHÁI QUÁT VỀ SẢN PHẨM PHẦN MỀM 23

1. Khái niệm 23

2. Phân loại 23

CHƯƠNG II_THỰC TIỄN KÍ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG PHẦN MỀM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI 25

I_KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI 25

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 25

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 25

1.2. Địa vị pháp lí của công ty Cổ phần Sao Mai 27

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 28

3. Cơ cấu tổ chức, điều hành hoạt động cơ sở 29

3.1. Cơ cấu Công ty Cổ phần Sao Mai 29

3.2. Tổ chức Bộ máy quản lí 30

4. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty 32

4.1. Ngành nghề kinh doanh: 32

4.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Sao Mai 33

II_VẤN ĐỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC THÀNH LẬP VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 35

1. Áp dụng pháp luật trong việc thành lập Công ty 35

2. Quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành 36

2.1. Công ty Cổ phần Sao Mai có các quyền: 36

2.2. Công ty Cổ phần Sao Mai phải thực hiện các nghĩa vụ 36

III_VẤN ĐỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 37

1.Việc quản lí chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng hàng hóa 37

2.Việc bảo vệ các quyền sở hữu công nghiệp 37

3. Việc áp dụng các luật thuế tại Công ty 39

IV_KHÍA CẠNH PHÁP LÍ TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 40

1. Tình hình chung về lao động, nhân sự trong Công ty 40

2. Việc áp dụng các chế định của Luật Lao Động 41

2.1 Thời giờ làm việc 41

2.2. Tiền lương 42

2.3. Bảo hiểm xã hội 43

2.4. Bảo hộ lao động 43

2.5. Chế độ khen thưởng trong công ty 44

2.6. Kỉ luật lao động 44

3. Tình hình giải quyết tranh chấp lao động 45

V_VẤN ĐỀ KÍ KẾT VÀ THỰC HIỆN CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 45

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa 45

2. Hợp đồng dịch vụ 45

3.Hợp đồng gia công phần mềm 46

VI_THỰC TIỄN KÍ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG PHẦN MỀM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI 48

1. Kí kết hợp đồng gia công phần mềm 48

1.1. Đàm phán 48

1.2. Nội dung của hợp đồng gia công phần mềm 49

1.3. Tổ chức thực hiện 54

1.4. Thanh lí, thanh khoản hợp đồng 55

III_ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KÍ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG PHẦN MỀM Ở CÔNG TY 56

1. Kết quả đạt được 56

1.1. Đối tác của Công ty 56

1.2. Kết quả đạt được: 56

2. Những thuận lợi và khó khăn 58

CHƯƠNG III_MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIA CÔNG PHẦN MỀM Ở VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI 62

I_ TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ 62

II_NHỨNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ QUY MÔ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG PHẦN MỀM 63

1. Xu hướng phát triển gia công phần mềm ở Việt Nam 63

2. Khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng và quy mô Công ty Cổ phần Sao Mai trong lĩnh vực gia công phần mềm 65

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


y xu hướng thuê gia công phần mềm ngày càng tăng để giảm thiểu chi phí .
CHƯƠNG II_THỰC TIỄN KÍ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG PHẦN MỀM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI
I_KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Việt Nam chính thức khởi xướng công cuộc đổi mới nền kinh tế từ năm 1986. Kể từ đó, Việt Nam đã có nhiều thay đổi to lớn, trước hết là sự đổi mới về tư duy kinh tế, chuyển đổi từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp, sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đa dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại, thực hiện mở cửa, hội nhập quốc tế. Nhà nước đã có nhiều biện pháp, chính sách thúc đẩy đầu tư trong và ngoài nước, khuyến khích các công dân Việt Nam tự do thương mại , tự do kinh doanh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Năm 2002, nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như xu thế thị trường bấy giờ, ba cổ đông đã cùng chung vốn và chung sức sáng lập nên Công ty Cổ phần Sao Mai. Với bầu nhiệt huyết sôi nổi của tuổi trẻ cùng sự quyết tâm khẳng định mình trên lĩnh vực kinh doanh, ba vị lãnh đạo ấy đã dẫn dắt Công ty Sao Mai hình thành và phát triển. Trải qua bao khó khăn trong thị trường mở cửa, trong những cơ hội mà không chỉ riêng mình nắm bắt, với những đối thủ cạnh tranh lâu năm, Công ty Sao Mai đã không chỉ tồn tại mà còn phát triển nhanh với quy mô mở rộng, với tên tuổi đã bắt đầu được nhắc đến. Sau đây là một vài nét khái quát về Công ty Cổ phần Sao Mai:
Tên Công ty : Công ty Cổ phần SAO MAI
Tên giao dịch đối ngoại : SAO MAI Joint Stock Company
Tên giao dịch viết tắt : SMC.,JSC
Trụ sở chính : Số 2/B3 tổ 45 Tập thể công ty Thiết kế Điện I, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 04 554 2120
Fax : 04 554 2119
E-mail : [email protected]
Website : www.saomai-vn.com
Tên chi nhánh : Chi nhánh Công ty Cổ phần SAOMAI
Địa chỉ chi nhánh : Tầng 7, số 3 Lô B đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Mồng 2 tháng 8 năm 2002 Công ty Sao Mai chính thức được cấp giấy phép kinh doanh. Ngay sau đó, Công ty đã gia nhập thị trường với những ngành nghề kinh doanh đầu tiên là kinh doanh phần cứng. Khi đó công ty mới chỉ có 5 người. Đây là giai đoạn khó khăn nhất, tất cả mọi thành viên đều phải cố gắng tối đa, nỗ lực hết mình hoàn thành công việc.
Ổn định thị trường phần cứng, cuối năm 2003, Công ty Sao Mai bắt đầu bước vào lĩnh vực phần mềm. Đây là một quyết định sáng suốt của ban lãnh đạo, một sự nhìn nhận kinh doanh đã mang lại cho Công ty một bước ngoặt lớn. Bởi lĩnh vực phần mềm bắt đầu từ đây đã thổi cho Công ty một bộ mặt mới. Công ty Sao Mai từng bước, từng bước xâm nhập vào thị trường phần mềm Việt Nam. Dù giai đoạn này tiến không nhanh do mới đi vào hoạt động nhưng đó là tiền đề cho Sao Mai phát triển sau này.
Năm 2004, Chính sách “đa dạng hóa, đa phương hoá” quan hệ quốc tế đã giúp Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng hơn với nền kinh tế thế giới và khu vực. Nếu như trước năm 1990, Việt Nam mới có quan hệ thương mại với 40 nước, thì nay nhờ thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, làm bạn, hợp tác với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 169 nước trên thế giới, ký kết các hiệp định thương mại đa phương và song phương với trên 80 quốc gia, thực hiện chế độ tối huệ quốc với trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những nước và khu vực có nguồn vốn lớn, công nghệ cao và thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, EU và các nền kinh tế mới công nghiệp hóa ở Đông Á. Nắm bắt cơ hội đó, Công ty Sao Mai bắt đầu xâm nhập vào thị trường nước ngoài. Công ty đã chọn Nhật Bản làm đối tác chủ yếu bởi Nhật Bản là quốc gia có nền công nghệ hiện đại, nhu cầu sử dụng phần mềm rất lớn và đặc biệt Giám đốc Công ty là người rất thông thạo ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản.
Trong suốt những năm 2004, 2005, 2006, Công ty Sao Mai đã thực hiện những hợp đồng Phần mềm có giá trị lớn, và từ đây, lĩnh vực phần mềm đã trở thành hoạt động chính , nguồn thu nhập chính cho Công ty. Để phát triển được như vậy, phần không nhỏ phải kể đến sự nỗ lực của Ban Giám Đốc Công ty. Giám đốc Nguyễn Văn Tuyến đã mang về cho Công ty rất nhiều đối tác Nhật Bản với những Hợp đồng giá trị. Và Phó Giám đốc Nguyễn Quang Hưng - người rất thông thạo lĩnh vực Công nghệ thông tin đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện hợp đồng một cách có hiệu quả. Sự kết hợp của hai vị lãnh đạo này đã giúp Sao Mai không những tồn tại mà còn không ngừng phát triển.
Năm 2005 đánh dấu mốc phát triển về doanh thu đối với Công ty Sao Mai. Đây là tiền đề để năm 2006, Sao Mai mở rộng thêm hai lĩnh vực là Photoshop và Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực. Hai lĩnh vực này tuy mới mẻ nhưng lại gặp rất nhiều thuận lợi do Công ty có nhiều người biết tiếng Nhật và giỏi lập trình. Và cho đến thời điểm này, hoạt động Công ty được coi là ổn định và được đánh giá có triển vọng trở thành một ngôi sao sáng của ngày mai.
1.2. Địa vị pháp lí của công ty Cổ phần Sao Mai
Công ty Cổ phần Sao Mai có:
Tư cách pháp nhân kể từ ngày 2-8-2002
Tên gọi bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần SAO MAI
Tên giao dịch đối ngoại : SAO MAI Joint Stock Company
Tên giao dịch viết tắt : SMC.,JSC
Trụ sở chính : tại Hà Nội
Vốn điều lệ : 530 000 000 đồng – chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp.
Cổ phần : Công ty có hình thức cổ phần duy nhất là Cổ phần phổ thông.
Công ty tham gia thị trường chứng khoán khi có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật chứng khoán.
Công ty có con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt nam.
2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
Công ty Cổ phần Sao Mai có chức năng cung cấp phụ kiện, máy vi tính, đào tạo tin họa văn phòng; dịch vụ Internet; Dịch vụ biên phiên dịch. Dịch vụ in ấn và thiết kế kiểu mẫu in . Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế.Tư vấn cung cấp phần mềm; Kinh doanh hàng tiêu dùng Hoá, mỹ phẩm; Kinh doanh bất động sản; Tư vấn chăm sóc sắc đẹp (không bao gồm hoạt động gây chảy máu); Sản xuất kinh doanh thiết bị viễn thông;Kinh doanh dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm.
Với những chức năng trên, công ty Cổ phần Sao mai có nhiệm vụ:
Công ty có phải nộp cho Nhà nước Việt nam:
Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm
Thuế Giá Trị Gia Tăng, Công ty phải nộp thuế GTGT cho Nhà nước = VAT đầu ra – VAT đầu vào
Thuế môn bài
Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại thời điểm nộp thuế hàng năm.
Công ty phải trả tiền thuê mặt bằng và phí sử dụng hạ tầng kỹ thuật cho Công ty TNHH AN&HUY.
Trong quá trình hoạt động, Công ty phải tuân thủ pháp luật Việt nam, các quy định của Giấy phép đầu tư, các điều khoản của Điều lệ Công ty.
Công ty phải thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải; bảo vệ môi trường, môi sinh, phòng - chống cháy nổ và an toàn l...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement