Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By afjf_sgwgwg
#930957

Download miễn phí Chuyên đề Pháp luật về hợp đồng xây lắp và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ văn hóa

Mục Lục

Lời mở đầu 1

Chương I. Khái quát về pháp luật hợp đồng và hợp đồng xây lắp 3

I.Khái quát về pháp luật hợp đồng 3

1.Định nghĩa hợp đồng 3

2.Bản chất hợp đồng 4

3.Hiệu lực của hợp đồng 5

4.Hợp đồng vô hiệu 7

5.Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng 9

6.Phân loại hợp đồng 9

II.Khái quát chung về hợp đồng xây lắp 17

1.Khái niệm, đặc điểm 17

1.1.Khái niệm 17

1.2.Đặc điểm 17

2.Các loại hợp đồng 20

III.Ký kết hợp đồng xây lắp 21

1.Nguyên tắc ký kết hợp đồng 21

2.Căn cứ ký kết hợp đồng xây lắp 23

3.Nội dung của hợp đồng xây lắp 24

4.Hình thức của hợp đồng xây lắp 29

IV.Thực hiện hợp đồng xây lắp 30

1.Nguyên tắc thực hiện 30

2.Các biện pháp đảm bảo 31

3.Sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng xây lắp 31

4.Tranh chấp và giải quyết tranh chấp 33

Chương II.Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng xây lắp ở công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ văn hóa CTS. 34

I.Khái quát về CTS 34

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 34

2.Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 40

3.Năng lực hoạt động của CTS 41

4.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kinh doanh của công ty 45

4.1.Mô hình tổ chức bộ máy 45

4.2.Phương án tổ chức 47

4.3.Nhân sự và chức năng của mỗi bộ phận 47

5.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính tại công ty tại công ty 51

II.Ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây lắp ở CTS 52

1.Đặc điểm của hợp đồng xây lắp tại CTS 52

2.Quy trình đấu thầu xây lắp tại CTS 53

3.Ký kết hợp đồng xây lắp ở CTS 54

3.1. Căn cứ pháp luật 54

3.2.Các hợp đồng xây lắp được công ty ký kết 54

3.3.Thực hiện hợp đồng tại CTS 59

Chương III.Một số đánh giá kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng xây lắp. 60

I.Những ưu nhược điểm của pháp luật về hợp đồng xây lắp 60

1. Ưu điểm 60

2.Nhược điểm 61

II.Nhận xét về việc áp dụng pháp luật hợp đồng xây lắp tại CTS 61

1.Những thuận lợi của CTS trong ký kết & thực hiện HĐ 61

2.Những khó khăn vướng mắc 62

III. Các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả ký kết và thực hiện hợp đồng xây lắp 63

1.Kiến nghị đối với nhà nước 63

2.Kiến nghị đối với công ty 63

Kết luận 70

Tài liệu tham khảo 71

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


oàn thành hay thanh toán một lần khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng.
Thanh toán theo đơn giá cố định: bên giao thầu thanh toán cho nhà thầu các công việc hoàn thành theo đơn giá đã được xác định trước trong hợp đồng. Giá trị được thanh toán xác định bằng cách nhân khối lượng công việc hoàn thành thực tế với đơn giá đã được xác định trước trong hợp đồng. Trường hợp khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng ban đầu trong hợp đồng thì đơn giá phần khối lượng phát sinh được phép thoả thuận lại.
Thanh toán theo giá điều chỉnh: áp dụng cho những gói thầu mà tại thời điểm ký hợp đồng không đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng và khối lượng hay có biến động lớn về giá cả do Nhà nước thay đổi và hợp đồng có thời gian thực hiện trên 12 tháng
d>Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng:
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với tất cả các hình thức lựa chọn nhà thầu.
Bên nhận thầu phải có bảo lãnh thực hiện hợp đồng bởi một tổ chức tín dụng có uy tín được bên giao thầu chấp nhận;
Giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng không quá.... giá trị hợp đồng tuỳ theo loại hình và quy mô của hợp đồng;
Giá trị bảo lãnh được giải toả dần theo khối lượng thực hiện tương ứng
e> Quyền và nghĩa vụ của các bên
Quyền và nghĩa vụ của bên B:
Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc của Bên giao thầu và nhận thầu, hai bên thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của Bên B
Quyền và nghĩa vụ của bên A:
Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc của Bên giao thầu và nhận thầu, hai bên thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của Bên A
f>Thỏa thuận khác
Bảo hiểm:
Trong quá trình thực hiện thi công xây dựng công trình, các bên phải mua bảo hiểm theo quy định hiện hành:
Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình
Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba.
Bất khả kháng:
Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hay có nguy cơ xảy ra chiến tranh,... và các thảm hoạ khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hay ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam...
Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:
Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra
Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 7 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.
Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình
Ngôn ngữ sử dụng:
Ngôn ngữ của Hợp đồng sẽ là tiếng Việt là chính. Trường hợp phải sử dụng cả tiếng Anh thì văn bản thoả thuận của HĐ và các tài liệu của HĐ phải bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có giá trị pháp lý như nhau
4.Hình thức hợp đồng
Xác lập bằng văn bản
Hồ sơ Hợp đồng;
Các tài liệu kèm theo hợp đồng.
Nội dung chủ yếu của hợp đồng gồm: nội dung công việc phải thực hiện; chất lượng và yêu cầu kỹ thuật khác của công việc; thời gian và tiến độ thực hiện; điều kiện nghiệm thu, bàn giao; giá cả, cách thanh toán; thời hạn bảo hành; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; các loại thoả thuận khác theo từng loại hợp đồng; ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng.
Các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng. Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc và hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các nội dung sau: thông báo trúng thầu hay văn bản chỉ định thầu; điều kiện riêng và điều kiện chung của hợp đồng; đề xuất của nhà thầu; các chỉ dẫn kỹ thuật; các bản vẽ thiết kế; các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản; các bảng, biểu; bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đối với tiền tạm ứng và các bảo lãnh khác nếu có; các biên bản đàm phán hợp đồng; các tài liệu khác có liên quan.
Các bên tham gia hợp đồng thoả thuận về thứ tự ưu tiên khi áp dụng các tài liệu hợp đồng trên đây.
Khuyến khích các bên tham gia hợp đồng tham khảo áp dụng các tài liệu hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn ( FIDIC ) biên soạn.
IV.THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY LẮP.
1.Nguyên tắc thực hiện
Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng
Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau đây:
Bảo đảm xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế; bảo đảm mỹ quan công trình, bảo vệ môi trường và cảnh quan chung; phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hoá, xã hội của từng địa phương; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh;
Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng;
Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng con người và tài sản, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường;
Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật;
Bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát và các tiêu cực khác trong xây dựng.
2.Các biện pháp bảo đảm thực hiện
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với tất cả các hình thức lựa chọn nhà thầu.
- Bên nhận thầu phải có bảo lãnh thựcB hiện hợp đồng bởi một tổ chức tín dụng có uy tín được bên giao thầu chấp nhận;
- Giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng không quá.... giá trị hợp đồng tuỳ theo loại hình và quy mô của hợp đồng;
- Giá trị bảo lãnh được giải toả dần theo khối lượng thực hiện tương ứng;
3.Sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng xây lắp
3.1.Hợp đồng đã được thực hiện
Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:
- Do lỗi của Bên giao thầu hay Bên nhận thầu gây ra;
- Các trường hợp bất khả kháng.
- Các trường hơp khác do hai bên thảo thuận
Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.
Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để khắc phục.
3.2.Hủy bỏ hợp đồng
Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hay pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại;
Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ; nếu...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement