Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By moniu_iumon
#930956

Download miễn phí Chuyên đề Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng đại lí bán xe máy tại công ty TNHH Sơn Hải

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ PHÁP LÝ 2

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ 12

1. Quá trình hình thành và pt của pháp luật hợp đồng ở nước ta 12

2. Nội dung hợp đồng 13

3. Thủ tục ký kết hợp đồng 14

4. Các nguyên tắc ký kết hợp đồng 15

5. Các nguyên tắc thực hiện hợp đồng 16

CHƯƠNG II: THỰC TIỄN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ BÁN XE MÁY TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HẢI 17

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 17

1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty 17

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 18

3. Cơ cấu tổ chức và điều hành của công ty 18

4. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty 24

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 25

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 25

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước của Công ty TNHH Sơn Hải 26

3. Tình hình lao động và tiền lương của công ty 27

4. Tình hình ký kết và thực hiện các hợp đồng của doanh nghiệp 27

5. Các tranh chấp trong kinh doanh và việc giải quyết các tranh chấp này 30

III. TÌNH HÌNH KÍ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HẢI 30

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HẢI 32

I. ĐỊNH HƯỚNG VỀ ĐẠI LÍ 32

1. Một số bài học 32

1.1. Sự phối hợp đồng bộ của doanh nghiệp 32

1.2. Chức năng quản lý Nhà nước và chức năng kinh doanh trong hoạt động đại lí, uỷ thác 32

1.3. Nhận thức của doanh 34

1.4. Công tác quản lý của doanh nghiệp 34

2. Chủ trương, mục tiêu của hoạt động đại lí 35

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HẢI. 44

1. Xác định thị trường thực hiện hợp đồng đại lý 44

2. Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh và có đối pháp cạnh tranh hợp lý nhằm đưa hoạt động qui trình hợp đồng nhập khẩu của công ty đạt hiệu quả cao. 45

3. Giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ có liên quan đến công tác thực hiện hợp đồng đại lý 47

III. KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ CƠ QUAN CHỨC NĂNG 48

KẾT LUẬN 49

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng. Trong việc chấp hành nghĩa vụ các bên phải tuaâ thủ những nguyên tắc do pháp luật quy định.
- Nguyên tắc thực hiện đúng những điều đã cam kết trong hợp đồng: đúng đối tượng, số lượng, chất lượng chủng loại, thời hạn, cách và các thoả thuận khác.
- Nguyên tắc thực hiện một cách trung thực hợp tác đảm bảo tin cậy lẫn nhau.
- Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhau không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.
- Vi phạm nguyên tắc thực hiện hợp đồng có nghĩa là vi phạm hợp đồng và có thể chịu trách nhiệm tài sản.
CHƯƠNG II
THỰC TIỄN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ BÁN XE MÁY
TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HẢI
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty
Công ty TNHH Sơn Hải được thành lập ngày 06/4/1998 dưới hình thức Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên.
Tên công ty: Công ty TNHH Sơn Hải
Số ĐKKD: 045 277
Đăng ký lần đầu ngày 06/4/1995, qua 12 năm hoạt động đã đăng ký thay đổi bốn lần, lần thứ 4 ngày 03/8/2006.
Trụ sở chính: Số 2183 - Đại lộ Hùng Vương - Phường Gia Cẩm – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Số điện thoại: (0210) 845 145
Vốn điều lệ: 1.000.000.000đ (Một tỉ đồng)
Danh sách thành viên góp vốn:
Trần Đình Luân: 950 triệu đồng (95%)
Hộ khẩu thường trú: Tiên Cát - Việt Trì – Phú Thọ
Nguyễn Trung Hiếu: 50 triệu đồng (5%)
Hộ khẩu thường trú: Tiên Cát - Việt Trì – Phú Thọ
Người thay mặt theo pháp luật:
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên – Giám đốc
Họ và tên: Trần Đình Luân
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
- Công ty TNHH Sơn hải kinh doanh:
+ Kinh doanh hàng tư liệu sản xuất, kinh doanh hàng tư liệu tiêu dùng, đại lý mua bán, gửi hàng hoá cho các doanh nghiệp.
+ Kinh doanh vận tải hàng hoá đường bộ.
- Nhiệm vụ của công ty
Công ty TNHH Sơn Hải có nhiệm vụ chính là làm đại lý chính thức cho các hãng YAMAHA, SUZUKI, kinh doanh ô tô và xe máy cho các hãng đó.
3. Cơ cấu tổ chức và điều hành của công ty
- Sơ đồ tổ chức Công ty
Hội đồng thành viên
Giám đốc
Bộ phận
kỹ thuật
Bộ phận
kế toán
Bộ phận
bán hàng
- Điều lệ của công ty:
Điều lệ của Công ty TNHH Sơn Hải được soạn thảo căn cứ vào:
Luật doanh nghiệp ban hành ngày 26/6/1999 và Nghị định số 03/2000/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:
Chương I: Những quy định chung
Điều 1: Tên công ty, trụ sở giao dịch
1. Tên Công ty: Công ty TNHH Sơn Hải
Tên giao dịch: Công ty TNHH Sơn Hải
Tên viết tắt: Công ty TNHH Sơn Hải
2. Địa chỉ trụ sở chính:
Phố Mai Sơn - Đường Âu Cơ - Phường Tiên Cát – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 848 666; 845 145
Fax: Email:
Khi thay đổi trụ sở giao dịch phải có nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty và thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp ĐKKD cho Công ty theo luật định (chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện việc thay đổi).
3. Tư cách pháp nhân:
- Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ theo quyết định của pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng, độc lập về tài sản, được mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam theo quy định của pháp luật.
- Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, được thanh toán độc lập và chịu trách nhiệm.
- Có bản cân đối sổ sách riêng, lập quỹ theo quy định.
4. Thời gian hoạt động: Lâu dài
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện: Công ty có thể mở chi nhánh, văn phòng thay mặt ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Điều 2: Ngành nghề kinh doanh
- Kinh doanh hàng tư liệu sản xuất, kinh doanh hàng tư liệu tiêu dùng.
- Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá cho các doanh nghiệp
- Vận tải hàng hoá đường bộ
Điều 3: Vốn điều lệ: 470.9000.000 đồng
Trong đó: - Bằng tiền Việt Nam: 85.900.000 đồng
- Giá trị tài sản: 385.000.000 đồng
Việc tăng giảm vốn điều lệ Công ty do Hội đồng thành viên quyết định và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung đăng ký kinh doạn cho Công ty theo quy định của pháp luật.
Tăng, giảm vốn điều lệ được thực hiện theo cách thức quy định tại Điều 43 của Luật doanh nghiệp.
Điều 4: Danh sách các thành viên của Công ty
1. Ông Trần Đình Luân: sinh năm 1965
Chứng minh nhân dân: 131 402 267
Ngày cấp 24/4/2001. Nơi cấp: công an tỉnh Phú Thọ
Nơi thường trú: Phố Mai Sơn - Phường Tiên Cát – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
2. Ông Nguyễn Trung Tiến: sinh năm 1962
Chứng minh nhân dân: 130 552 912
Ngày cấp 27/3/19951. Nơi cấp: công an tỉnh Phú Thọ
Nơi thường trú: Phố Mai Sơn - Phường Tiên Cát – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
Điều 5: Phần vốn góp, giá trị vốn góp của các thành viên
1. Ông Trần Đình Luân: góp 450.900.000 đồng (95)
Trong đó: Bằng tiền Việt Nam: 65.900.000 đồng
Giá trị tài sản: 385.000.000 đồng
2. Ông Nguyễn Trung Tiến: góp 20.000.000 đồng (4,2%)
Bằng tiền Việt Nam: 20.000.000 đồng
Điều 6: Về thực hiện góp vốn
- Thành viên phải góp đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết và phải thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho Công ty theo đúng quy định.
- Sau khi các thành viên góp đầy đủ vốn đã cam kết cho Công ty, Hội đồng thành viên có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận góp vốn cho từng thành viên được thực hiện theo điều 27 của Luật doanh nghiệp.
Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của các thành viên
Có quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và ó nghĩa vụ như quy định tại điều 30 của Luật doanh nghiệp.
Chương 2: cách hoạt động của Công ty
Điều 8: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty
Gồm: - Hội đồng thành viên
- Giám đốc
- Kế toán và các nhân viên giúp việc
Điều 9: Người thay mặt theo pháp luật của công ty
- Giám đốc là người thay mặt theo pháp luật của công ty.
- Giám đốc có thể được cử từ các thành viên công ty hay thuê người khác làm giám đốc, việc cử hay thuê Giám đốc do Hội đồng thành viên quyết định.
Điều 10: Hội đồng thành viên, họp Hội đồng thành viên
1. Hội đồng thành viên gồm tất cả thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ như quy định tại Điều 35 của Luật Doanh nghiệp.
2. Chủ tịch Hội đồng thành viên là người được bầu từ một thành viên, có quyền và nghĩa vụ như quy định tại khoản 2 điều 36 của Luật doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên là 3 năm.
Điều 11: Biên bản họp Hội đồng thành viên, việc lưu giữ giấy tờ tài liệu của công ty
- Tất cả các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi vào sổ biên bản của công ty. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi bế mạc.
Điều 12: Những quy định về mua lại, chuyển nhượng vốn góp
1. Các thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp trong các trường hợp theo quy định tại Điều 31 của Luật doanh nghiệp
2. Việc chuyển nhượng phần vốn góp, xử lý phần vốn góp được thực hiện theo Điều 32, 33 của Luật doanh nghiệp
Điều 13: Nguyên tắc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên.
Các thành viên có tranh chấp về những nội dung: thành lập, hoạt động, kinh doanh, kỷ luật lao động, phân chia lợi nhuận … thì trước hết giải quyết giữa các thành viên. Nếu không giải quyết được có quyền đưa ra Hội đồng thành viên ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement