Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pc_lee2010
#930952

Download miễn phí Chuyên đề Qui chế pháp lý chung về đấu thầu trong xây lắp và thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH Cavico Việt Nam xây dựng Cầu Hầm

Hiện tại, công ty hoạt động trong hai lĩnh vực chính là :

 Xây dựng công trình cầu, hầm, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện.

 Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

 Trong đó, xây dựng công trình cầu, hầm, giao thông thuỷ điện chiếm một tỷ trọng chi phối cả về doanh thu và lợi nhuận. Hiện nay hầu hết các công trình xây dựng mà công ty nhận thầu là ở trong nước đó là:

 Các công trình đường:

 Dự án đường Hồ Chí Minh A Lưới, Dự án thuỷ điện Sờ San 3 (Nhà máy), Dự án thuỷ điện Đại Ninh, đường Hoà Cầm, 2B Hải Vân, Đường dẫn vào thuỷ điện Buôn Kuốp

 Về lĩnh vực thi công Cầu :

Dự án thuỷ điện Sờ San 3, 2B Hải Vân, Cầu Sông Tranh.

 Về lĩnh vực thi công hầm:

Dự án thuỷ điện Đai Ninh, Dự án Thuỷ điện Buôn Kuốp, Dự án thuỷ điện Bảo Lộc.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n
Đại Ninh- Bắc Bình
Dự án Thuỷ điện
Buôn Kuốp
Dự án Thuỷ điện
BOT Bảo Lộc
Phòng
Tổ chức-Nhân sự
Phòng
Tài chính- Kế Toán
Phòng
Kế hoạch- kỹ thuật
Phòng
Vật tư- thiết bị
Giám đốc
Công ty Cầu Hầm
Cavico Việt Nam
XD Cầu Hầm
Cavico Việt Nam
Bộ phận
Thiết bị – vật tư
Bộ phận
Tài Chính- Kế Toán
Bộ phận
Kế Hoạch- Kỹ thuật
Bộ phận
Hành chính- Nhân sự
Bộ phận
Thi công- Trắc đạc
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Cavico Việt Nam xây dựng Cầu Hầm
Nhận xét:
Hệ thống tổ chức bộ máy hoạt động của công ty Cavico xây dựng Cầu hầm hoạt động theo nghành dọc. Giám đốc quản lý trực tiếp các phòng ban, theo đó các phòng ban thuộc văn phòng tại Hà Nội có nhiệm vụ hỗ trợ Giám đốc và Quản lý các Dự án trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, đồng thời các phòng ban chức năng trợ giúp kịp thời các Dự án triển khai thi công đúng tiến độ.
Ban quản lý Dự án điều hành trực tiếp các bộ phận chức năng thực hiện nhiệm vụ và báo cáo lại với Giám đốc.
Tóm lại mối quan hệ giữa các phòng ban trong quá trình hoạt động có sự phối kết, tác động qua lại với nhau ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Có thể nói rằng đây là một mô hình khá khoa học đủ giúp cho sự hoạt động của Công ty được diễn ra một cách linh hoạt theo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.
2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty
Công ty Cavico xây dựng Cầu hầm là nơi hội tụ của đội ngũ các cán bộ quản lý năng động, kỹ sư trẻ, công nhân lành nghề năng lực, trang thiết bị hiện đại công nghệ thi công tiên tiến, áp dụng mô hình quản lý một cách hiệu quả đã đưa Cavico Việt Nam xây dựng Cầu hầm tới các công trình trọng điểm quốc gia.
Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm Hội đồng thành viên, giám đốc và Kiểm soát viên. Hội đồng thành viên gồm tất cả người thay mặt theo uỷ quyền. Chủ sở hữu của công ty bổ nhiệm bẩy (07) người thay mặt theo uỷ quyền, có nhiệm kỳ không quá (05) năm.
* Ban giám đốc:
Bao gồm: 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc và 01 kế toán trưởng.
+ Giám đốc Công ty do Chủ tịch Hộị đồng quản trị (Tổng Giám đốc) của Tổng công ty Cavico Việt Nam bổ nhiệm. Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu Công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.Giám đốc là người thay mặt pháp nhân của công ty, ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty. …Giám đốc công ty có quyền kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty theo nguyên tắc tinh giảm, gọn nhẹ, hiệu quả. Đồng thời, ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu công ty; kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hay xử lý lỗ trong kinh doanh, tuyển dụng lao động. Ngoài ra, còn có các quyền và nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật và điều lệ của công ty.
+ Phó Giám đốc của công ty do Giám đốc để cử và được Tổng Giám đốc nhất trí.
Phó giám đốc công ty là người giúp việc cho giám đốc có quyền điều hành một hay một số lĩnh vực hoạt động của công ty theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và pháp luật về nhiệm vụ được giao thực hiện.
+ Kế toán trưởng Công ty do Giám đốc công ty đề cử và được sự bổ nhiệm của chủ sở hữu.
Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của công ty và trước pháp luật, là người giúp việc cho giám đốc trong phạm vi hoạt động tài chính kế toán của công ty và chịu trách nhiệm giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng và hoạt động tài chính của công ty.
* Các phòng ban chức năng
Có nhiệm vụ thực hiện các công việc do ban giám đốc giao, hoàn thành các công việc được giao theo đặc điểm riêng của từng phòng. Các trưởng phòng phụ trách định biên cán bộ do Giám đốc bổ nhiệm. Các phòng ban có số người như sau :
Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật : 08 người
Phòng Tài chính- Kế toán : 12 người
Phòng Tổ chức – Nhân sự : 08 người
Phòng Thiết bị- Vật tư : 06 người
Phòng Kế hoạch- kỹ thuật
Đây là bộ phận chính chịu trách nhiệm về các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình. Bộ phận chính trong việc xây dựng các chiến lược và phương án kinh doanh, có trách nhiệm tham gia tìm hiểu, tiếp cận thị trường, khai thác thông tin kinh tế nhằm tìm hiểu các đối tác, khai thác các hợp đồng kinh tế, hợp đồng xây dựng.
Chịu trách nhiệm trong việc thường xuyên cập nhật định mức và đơn giá của các nghành để lập dự toán, đơn giá đấu thầu, dự toán thi công, các định mức chi phí phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của công ty.
Lập các kế hoạch sản xuất trong đơn vị : Thống kê, báo cáo sản lượng tháng, tuần của các dự án để theo dõi tiến độ thi công, theo dõi nghiệm thu, thanh toán của các dự án, lên các kế hoạch thu hồi vốn.
Lập các kế hoạch thi công và sản lượng thu về cho các dự án, lập các hồ sơ kinh tế, kỹ thuật phục vụ cho việc đấu thầu.
Triển khai, giám sát thi công các công trình, hạng mục công trình, xây dựng các định mức đơn giá nội bộ, định mức kinh tế, kỹ thuật nội bộ.
Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và các phương pháp thi công mới vào thực tế quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Lập ra các biện pháp kỹ thuật thi công : sử dụng biện pháp gì, máy móc nào... để xây dựng công trình theo như thiết kế.
Quản lý công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp. Nghiệm thu bàn giao các công trình cho chủ đầu tư, phối hợp với phòng Tài chính- Kế toán trong việc thanh quyết toán các công trình xây dựng.
Lập các báo cáo thuyết minh, luận chứng kinh tế kỹ thuật của các công trình đấu thầu và trình bày các luận chứng, thuyết minh đó.
Phòng Tài chính- Kế toán
Là phòng chức năng giúp việc cho Giám đốc và Hội đồng quản trị công ty trong lĩnh vực Kế toán và hạch toán kinh doanh trong toàn công ty. Theo đó, Phòng này có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động về tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước bao gồm: Quản lý tài chính; báo cáo tổng hợp số liệu kế toán, vay vốn, giải ngân cân đối nguồn thu thanh toán công nợ, hướng dẫn theo dõi kiểm tra hệ thống kế toán công ty, quản lý quỹ và cung cấp mọi số liệu kịp thời cho giám đốc phục vụ cho quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Phòng tổ chức nhân sự
Làm công tác hành chinh văn phòng, là bộ phận trung gian truyền đạt và xử lý thông tin giữa Giám đốc và phòng ban, các Dự án trực thuộc công ty cũng như các thông tin, văn bản (công văn đến, công văn đi, các thông báo, các loại hợp đồng…).
Quản lý nhân sự, lao động tiền lương chế độ chính sách theo qui định chung của Tổng công ty và của Nhà nước.
Tuyển dụng hướng dẫn, đánh giá nhân sự, ký hợp đồng lao động theo dõi hệ thống lương, thưởng BHXH, BHYT cho tất cả cán bộ công nhân viên của công ty. Đảm bảo môi trường hoạt động hiệu quả, an toàn, công bằng cho tất cả cán bộ nhân viên, xử lý mâu thuẫn phát sinh trong quá trình...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement