Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By viconyeuem.rednet
#930949

Download miễn phí Chuyên đề Thực tiễn các điều khoản ký kết và thực hiện hợp đồng tổng thầu EPC tại tổng công ty lắp máy Việt Nam

I CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận và pháp lý của đề tài 7

I.1 Giới thiệu khái quát về Hợp đồng Tổng thầu EPC 7

I.1.1 Khái niệm về Hợp đồng Tổng thầu EPC 7

I.1.2 Phạm vi công việc trong hợp đồng EPC 8

I.1.3 Các vấn đề khác 9

I.2 Cơ sở lý luận của Hợp đồng Tổng thầu EPC 12

I.3 Chế độ pháp lý của hợp đồng Tổng thầu EPC 14

I.3.1 Luật đấu thầu 14

I.3.2 Thông tư 02/2005/TT-BXD hướng dẫn về Hợp đồng xây dựng 15

I.3.2.1 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 15

I.3.2.2 Phạm vi và đối tượng áp dụng: 15

I.3.2.3 Các loại hợp đồng xây dựng 16

I.3.3 Thông tư số 08/2003/TT-BXD 16

I.3.3.1 Công tác chuẩn bị và ký kết Hợp đồng Tổng thầu EPC 17

I.3.3.2 Nội dung trong hợp đồng Tổng thầu EPC 19

I.3.3.3 Quản lý thực hiện Hợp đồng Tổng thầu EPC 21

I.3.4 Thông tư số 01/2004/TT 23

I.3.4.1 Việc Chuẩn bị đấu thầu gói thầu EPC 23

I.3.4.2 Việc Tổ chức đấu thầu, xét thầu gói thầu EPC 24

I.3.5 Điều kiện Hợp đồng dự án EPC chìa khoá trao tay của Hiệp hội Quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) 25

II CHƯƠNG 2: Thực tiễn các điều khoản ký kết và thực hiên Hợp đồng Tổng thầu EPC tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 27

II.1 Tình hình thực hiện các Hợp đồng EPC đã ký kết tại Tổng công ty Lắp máy 27

II.2 Thực tiễn các điều khoản ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC tại Tổng công ty Lắp máy Việt nam 28

II.2.1 CÁC CÔNG VIỆC CỦA HỢP ĐỒNG 28

II.2.2 THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 29

II.2.3 GIÁ HỢP ĐỒNG EPC VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN 30

II.2.3.1 Giá hợp đồng 30

II.2.3.2 Điều khoản thanh toán; 31

II.2.3.3 Tạm Ứng 31

II.2.3.4 Thanh toán trong thời gian Thực hiện Hợp đồng 31

II.2.3.5 Thanh toán khi Chấp nhận Tạm thời 33

II.2.3.6 Thanh toán khi Chấp nhận Cuối cùng 33

II.2.4 BẢO HIỂM 33

II.2.4.1 Yêu cầu chung về bảo hiểm 34

II.2.4.2 Bảo hiểm Hàng hoá 36

II.2.4.3 Bảo hiểm Mọi Rủi ro về Xây dựng 37

II.2.4.4 Bảo hiểm Thiết bị phục vụ thi công 39

II.2.4.5 Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự đối với Bên thứ ba 39

II.2.4.6 Bảo hiểm Người lao động của Tổng thầu 40

II.2.5 BẢO ĐẢM 40

II.2.5.1 Bảo đảm chung của Tổng thầu 40

II.2.5.2 Các bảo hành đặc thù của Tổng thầu 41

II.2.6 BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 41

II.2.7 TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN 42

II.2.7.1 Quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư 42

II.2.7.2 Các nghĩa vụ của Tổng thầu EPC 43

II.2.8 BẤT KHẢ KHÁNG 43

II.2.8.1 Định nghĩa Bất Khả Kháng 43

II.2.8.2 Ảnh hưởng của Bất Khả Kháng 44

II.2.8.3 Thông báo về sự kiện Bất Khả Kháng 44

II.2.8.4 Tiếp tục công việc 44

II.2.8.5 Chi phí phát sinh do Bất Khả Kháng 45

II.2.8.6 Thiệt hại do Bất Khả Kháng 45

II.2.8.7 Chấm dứt Hợp Đồng do hậu quả của Bất Khả Kháng 45

II.2.8.8 Thanh toán khi chấm dứt Hợp Đồng do Bất Khả Kháng 45

II.2.8.9 Giải thoát khỏi thực hiện Hợp Đồng 46

II.2.9 KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI 46

II.2.9.1 Khiếu nại của nhà thầu 46

II.2.9.2 Trọng tài 47

II.2.9.3 Giải quyết tranh chấp và Cách thức giải quyết tranh chấp 48

II.2.10 PHẠT ĐÌNH CHỈ, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 49

III CHƯƠNG 3: Một số kiến nghị và giải pháp để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ký kết và thực hiện chế hợp đồng EPC tại Tổng công ty Lắp máy Việt nam 54

III.1 Đánh giá chung 54

III.1.1 Thuận lợi trong việc thực hiện hợp đồng tổng thầu EPC 55

III.1.2 Khó khăn trong việc thực hiện Hợp đồng tổng thầu 56

III.2 Một số giải pháp và kiến nghị 56

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


điểm kỹ thuật tổng hợp) được xác định tùy theo đặc thù của gói thầu cụ thể nhưng phải quy định mức yêu cầu tối thiểu đối với điểm kỹ thuật tổng hợp là 90%.
Việc Tổ chức đấu thầu, xét thầu gói thầu EPC
- Bên mời thầu Phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu tham gia đấu thầu hay các nhà thầu đã qua sơ tuyển. Sau đó bên mời thầu phải làm rõ nội dung của hồ sơ mời thầu. Tiếp đến Nhà thầu Chuẩn bị hồ sơ dự thầu nộp hồ sơ dự thầu theo đúng nội dung, hình thức, thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu . Bên mời thầu tiếp nhận các hồ sơ dự thầu nộp theo đúng quy định trong hồ sơ mời thầu và quản lý theo quy định của pháp luật về bảo mật. Ngay sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu phải tiến hành tổ chức mở thầu công khai
- Đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn bên mời thầu tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu theo trình tự và nguyên tắc sau: chỉ xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu ở bước tiếp theo sau khi đã được đánh giá là đạt yêu cầu ở bước trước. Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu như sau: Đánh giá sơ bộ là kiểm tra tính hợp lệ về hành chính pháp lý, kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu, sự đáp ứng về các điều kiện tiên quyết nêu trong hồ sơ mời thầu. Nội dung đánh giá sơ bộ thực hiện tương tự như quy định tại Chương II Thông tư số 04. Đánh giá chi tiết là Đánh giá về mặt kỹ thuật để chọn nhà thầu đáp ứng cơ bản yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc đánh giá về mặt kỹ thuật thực hiện theo hệ thống thang điểm. Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu giải thích về những nội dung còn chưa rõ, chưa hợp lý trong hồ sơ dự thầu như số lượng, đơn giá và những nội dung khác nhưng phải lập thành văn bản có chữ ký xác nhận của hai bên. Đánh giá về tài chính, thương mại : Khi đánh giá cần phân tích các đơn giá dự thầu chi tiết của từng phần công việc: thiết kế, thiết bị, vật tư và xây lắp để xác định tính hợp lý của giá dự thầu.
Điều kiện Hợp đồng dự án EPC chìa khoá trao tay của Hiệp hội Quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC)
FIDIC là tài liệu hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn. Trong những năm gầm đây đã ghi nhận là ở thị trường xây dựng người ta yêu cầu một dạng xây dựng là việc nắm giá cuối cùng và thời gian hoàn thành là vô cùng quan trọng. Khi đó Chủ đầu tư người bỏ tiền và nhà Tổng thầu EPC sẽ phân chia trách nhiệm rõ ràng là Chìa khoá trao tay. Trong thông tư 02 /2005/TT-BXD (Thông tư hướng dẫn trong hợp đồng xây dựng) cũng đã khuyến khích áp dụng Khuyến khích các bên tham gia hợp đồng tham khảo áp dụng các tài liệu hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC ) biên soạn. Trong điều kiên hợp đồng FIDIC đã soạn thảo ra các điều kiện chung và điều kiện riêng. Khi soạn thảo các hợp đồng cho Dự án EPC/ chìa khoá trao tay ta thấy rằng có nhiều điều khoản sẽ được áp dụng rộng rãi thì có một số điều khoản nào đó sẽ được thau đổi để tính đến các tình huống liên quan đến điều kiện riêng. Những điều khoản được xem là áp dụng cho nhiều nhưng không phải là cho tất cả các hợp đồng đựơc đưa và các điều kiện chung để chúng kết hợp chặt chẽ trong mọi hợp đồng.
Điều kiện chung : Nêu yêu cầu về điều kiện của hợp đồng như tiêu chuẩn hàng hoá, yêu cầu kiểm tra thử nghiệm, đóng gói, yêu cầu giao hàng và các tài liệu kèm theo, bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng, thanh toán, trách nhiệm của các bên và các nội dung cần thiết khác để thực hiện hợp đồng.
Điều kiện chung và điều kiện riêng sẽ cùng bao gồm các điều kịên ccủa Hợp đồng chi phối các quuyền lợi và nghĩa vụ các bên. Cần thiết phải soạn thảo các điều kiện riêng cho mỗi hợp đồng riêng lẽ và phải tính đến các khoản đó trong điều kiên chung có đề cập tới các điều kiện riêng.
Trong Điều kiện hợp đồng (Conditions of Contracts) của Hiệp hội các nhà tư vấn xây dựng quốc tế (FIDIC - International Federation of Consulting Engineers) còn quy định những thủ tục thích hợp để giải quyết khiếu kiện giữa các bên trong hợp đồng xây dựng. Điều kiện này bao gồm các điều khoản quy định tranh chấp được xem xét bởi một uỷ ban phân xử tranh chấp (DAB) gồm một hay ba người, sau đó có thể đưa tranh chấp ra trọng tài. Tài liệu đấu thầu chuẩn cho việc mua sắm của các công trình.
Các điều khoản của điều kiện Hợp đồng cho Dự án EPC/chìa khoá trao tay đã được hiệp hội các kỹ sư tư vấn FIDIC chuẩn bị và được khuyến nghị sử dụng chung cho các Nhà tổng thầu chịu trách nhiệm toàn diện về một dự án kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo cung cấp và lắp đặt nhà máy chi thiết kế và thi công trình xây dựng mà các ứng thầu tham gia đấu thầu quốc tế. Việc điều chỉnh các điều kịên có thể được lấy làm cơ sở cho các Hợp đồng trong nước.Trong Điều kiện hợp đồng FIDIC có đưa ra các hướng dẫn nhằm trợ giúp cho người soạn thảo các điều kiện riêng bằng cách đưa ra các phương án khác nhau ở các dự án EPC thích hợp. Trong đó các cách viết mẫu cũng được đưa xen vào. Trước khi sử dụng cách viết mẫu nào đó cần kiểm tra để bảo đảm rằng nó hoàn toàn thích hợp cho các điều kiện cu thể. Nếu thích hợp thì có thể sử dụng luôn còn không nhất thiết phải đợc sửa đổi.
Các điều khoản trong điều kiện Hợp đồng EPC của hiệp hội FIDIC đã trở thành khuôn mẫu chung. Đòi hỏi khi soạn thảo hợp đồng EPC chúng ta lấy làm mẫu. Khi soạn thảo các điều kiện thì bắt buộc phải đưa vào các điều khoản khác phù hợp với việt nam cụ thể được quy định tại Thông tư 08 và thông tư 01 như trên.
CHƯƠNG 2: Thực tiễn các điều khoản ký kết và thực hiên Hợp đồng Tổng thầu EPC tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
Tình hình thực hiện các Hợp đồng EPC đã ký kết tại Tổng công ty Lắp máy
Hình thức Tổng thầu EPC hiện nay tại Tổng công ty Lắp máy Việt nam là rất mới mẻ, nó đã xuất hiện được khoảng 4 năm trở lại đây. Có thể nói rằng vài năm gần đây Lilama đã ký kết và thực hiện được rất nhiều hợp đồng EPC với giá trị hợp đồng rất cao, tương ứng với giá trị cao là khoản lợi nhuận mà các Hợp đồng EPC này đem lại cung không nhỏ. Với lợi nhuận cao sẽ gắn với trách nhiệm rất lớn. Lilama đã thực hiện hầu hết các nhà máy nhịêt điện trong nước cụ thể như:
-Tổng thầu EPC ở dự án Nhà máy điện Uông Bí và Uông Bí mở rộng, sau khi Lilama thực hiện thành công Hợp đồng Tổng thầu EPC xây dựng nhà máy nhiệt điện bằng việc phát điện thành công các tổ máy thì hiện nay Lilama tiếp tục được EVN(Tập đoàn điện lực Việt nam) tin tưởng chọn làm tổng thầu dự án Uông Bí mở rộng 2, công suất 300 MW.
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PV) cũng chọn Lilama làm tổng thầu EPC hai dự án điện lớn, đó là dự án Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Cà Mau 1 và 2 có tổng công suất 1.500 MW, tổng trị giá gần 700 triệu USD. 4 tháng sau khi hợp đồng EPC xây dựng nhà máy nhiệt điện Cà Mau (Dự án nhiệt điện Cà Mau) công suất 750MW được ký kết ngày 11/11/2005, do nhu cầu cấp bách về năng lượng, Chính phủ đã quyết định mở rộng dự á...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement