Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kelangbat2002
#930947

Download miễn phí Chuyên đề Những giải pháp Marketing cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty dịch vụ thương mại - Bộ Thương mại (TRASERCO)

MỤC LỤC

 Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG MARKETING ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 2

I. Những vấn đề cơ bản về tiêu thụ sản phẩm 2

1. Khái niệm tiêu thụ 2

2. ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 3

II. Những nội dung cơ bản của quá trình tiêu thụ của doanh nghiệp 7

1. Điều tra đánh giá nhu cầu thị trường 7

2. Tìm kiếm khách hàng 8

3. Xác định giá bán trên thị trường xây dựng chính sách giá 9

4. Thiết lập các đại lý tiêu thụ 10

5. Thương lượng đàm phán 11

6. Giao nhận sản phẩm 11

7. Các dịch vụ trong quá trình tiêu thụ 12

III. Ảnh hưởng của môi trường Marketing đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 13

1. Môi trường vi mô 14

2. Môi trường vĩ mô 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TRASERCO 16

I. Tổng quan về Công ty 16

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 16

2. Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty TSC 18

II. Phân tích thực trạng công tác tiêu thụ hàng hoá dịch vụ của Công ty TSC 24

1. Doanh thu 26

2. Lợi nhuận 27

3. Đánh giá công tác tiêu thụ tại Công ty TSC 42

III. Tình hình công tác Marketing tại Công ty dịch vụ thương mại TSC 45

1. Xây dựng chính sách sản phẩm cho Công ty 45

2. Xây dựng chính sách giá cả 47

3. Xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản xuất 49

4. Xây dựng chính sách quảng cáo, khuyến mại 53

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN VÀ THÚC ĐẨY KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TSC 55

1. Tăng cường và hoàn thiện công tác điều tra, nghiên cứu thị trường 55

2. Tổ chức lại và ổn định bộ máy - nâng cao trình độ phục vụ khách hàng cho cán bộ công nhân viên 56

3. Đẩy mạnh khai thác khách hàng mở rộng thị trường 57

4. Thực hiện các biện pháp chung về quản lý kinh doanh dịch vụ thương mại 59

5. Tăng cường các hoạt động yểm trợ tiêu thụ sản phẩm 61

6. Một số đề xuất và kiến nghị 63

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


SC.
Ra đời trong nền kinh tế thị trường với cường độ cạnh tranh cao, TSC đã sớm khẳng định vị thế và vai trò của mình trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thương mại . Một lĩnh vực mới mẻ, đầy tiềm năng nhưng cũng không ít những khó khăn và thử thách.
Với lợi thế về nhiều mặt như: thừa hưởng những kinh nghiệm quý báu từ đối tác nước ngoài, trang thiết bị hiện đại và một đội ngũ cán bộ trẻ tài năng, đầy nhiệt huyết. Công ty Thương mại và dịch vụ TSC đã ngày càng trưởng thành và phát triển thành một trong những Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này.
Để thấy được sự trưởng thành của Công ty xin nêu tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong một số năm qua của TSC.
1. Doanh thu.
Doanh thu là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty. Khác với các Công ty sản xuất trực tiếp, Công ty TSC có đặc điểm riêng biệt là kinh doanh đồng thời 2 mặt hàng dịch vụ và thương mại đo đó doanh thu của Công ty có 2 loại:
Doanh thu từ hoạt động bán hàng.
Doanh thu từ dịch vụ thương mại .
Biểu 4: Doanh thu của TSC qua các năm:
Đơn vị: Triệu đồng.
Năm
Chỉ tiêu
1997
1998
1999
1. Doanh thu từ hoạt động bán hàng
13.025.25
14.957.35
21.910.28
- Doanh thu từ hoạt động bán hàng trong nước
4.525
6.637
6.642
- Doanh thu từ hoạt động bán hàng quốc tế
8.500.25
8.320.35
15.268.28
2. Doanh thu từ dịch vụ thương mại .
2.831.55
3.725.25
5.497
- Dịch vụ thương nhân
482.55
887.25
2.505
- Dịch vụ cho thuê
1.203
1.577
1.950
- Dịch vụ giao thông vận tải
1.003
1.101
724
- Dịch vụ in ấn
60
35
115
- Dịch vụ lữ hành
83
125
203
3. Tốc độ phát triển (%)
- Doanh thu từ hoạt động bán hàng
100
115
146.5
- Doanh thu từ dịch vụ thương mại
100
131.56
147.56
Như vậy tốc độ phát triển của TSC là rất khả quan điều này được thể hiện thông qua tốc độ tăng trưởng của cả 2 loại doanh thu, đặc biệt là doanh thu từ hoạt động bán hàng năm 1998 tăng 115% so với năm 1997 và tăng lên tới 146,5% vào năm 1999. Sở dĩ có sự tăng mạnh vào năm này là do TSC bắt đầu thực hiện việc xuất khẩu lao động đã đem lại một nguồn thu đáng kể cho TSC.
2. Lợi nhuận:
Trước khi xem xét lợi nhuận ta xem xét chi phí của TSC trong những năm qua.
Biểu 5: Chi phí của TSC trong những năm qua
Năm
Chỉ tiêu
1997
1998
1999
- Chi phí cho hoạt động bán hàng
9.675.25
11.397.35
17.530.28
- Chi phí cho hoạt động kinh doanh thương mại
2.596.55
3.358.25
4.876
Tổng
12.271.8
14.775.6
22.406.28
Biểu 6: Lợi nhuận của TSC trong thời gian qua.
Đơn vị: triệu đồng
Năm
Chỉ tiêu
1997
1998
1999
- Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng
3.350
3.560
4.380
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại
235
367
653
Tổng
3.585
3.927
5.033
1. Công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và dịch vụ trên thị trường nội địa.
1.1. Dịch vụ thương nhân:
Công ty TSC phối hợp chặt chẽ với các ban của phòng Thương mại đặc biệt là ban quan hệ quốc tế, các văn phòng đảm nhiệm của Công ty, các thương vụ và đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài cũng như các văn phòng thay mặt của các tổ chức kinh doanh nước ngoài tại Việt Nam nhằm khai thác tối đa nguồn khách hàng.
Hiện nay, hầu hết các dịch vụ của TSC đều tập trung ở phòng giao dịch thương mại và du lịch, nó là đầu nối để dẫn dắt các đơn vị, chi nhánh của mình hoạt động trên thị trường một cách hữu hiệu nhất.
Phòng giao dich thương mại và dịch vụ là đầu mối cho các dịch vụ của TSC, là nơi tổ chức đón tiếp khách và hướng cho các đoàn kinh tế thương mại và thương nhân nước ngoài vào Việt Nam.
Công ty thương mại và dịch vụ TSC đảm bảo các mọi dịch vụ cần thiết để đảm bảo cho các thương vụ đạt hiệu quả cao nhất kể từ khi khách đến và rời khỏi Việt Nam. Các dịch vụ thương nhân chủ yếu của TSC tập trung vào:
- Dịch vụ làm Visa: Đây là dịch vụ đầu tiên và được thực hiện chỉ khi các dịch vụ khác được sử dụng việc làm và gia hạn Visa (chỉ thu xếp gia hạn đối với những Visa đã được thông qua dịch vụ thương mại TSC) được tiến hành theo biểu phí sau:
Biểu 7: Bảng phí dịch vụ Visa của TSC:
Chỉ tiêu
Giá
Gia hạn
Giá
Làm Visa trong 1 tháng sử dụng 1 lần
25USD
30USD
Làm Visa trong 3 tháng sử dụng nhiều lần
60USD
70USD
Làm Visa trong 6 tháng sử dụng nhiều lần
100USD
110USD
- Đưa đón khách ở sân bay: Phí thu từ dịch vụ này được tính theo số lượng người trong đoàn:
Đoàn từ 1 - 3 người
: 10USD/chuyến
Đoàn từ 4 - 7 người
: 15USD/chuyến
Đoàn từ 8 - 12 người
: 20USD/chuyến
Đoàn từ 13 - 16 người
: 30USD/chuyến
- Đặt chỗ tại khách sạn: Việc đặt chỗ tại khách sạn thông thường được thực hiện trước khi khách sang Việt Nam. Việc thu phí tuỳ theo khách sạn (khách sạn bình thường là 5USD/người, khách sạn khó đặt như Pullman; Hà Nội... 10USD/người).
- Bố trí chương trình làm việc: Các cuộc gặp gỡ của khách nước ngoài với các cơ quan nước ngoài hay các đối tác kinh doanh của Việt Nam thì thu phí như sau:
Đoàn từ 1 - 3 người
: 35USD/ngày
Đoàn từ 4 - 7 người
: 50USD/ngày
Đoàn từ 8 - 16 người
: 80USD/ngày
Đoàn từ 16 trở lên
: 100USD/ngày
- Cung cấp phiên dịch có chuyên môn với bất kỳ thứ tiếng nào.
Biểu 8: Phí thu phiên dịch trong 1 ngày.
Đoàn khách
Tiếng Anh; Nga; Pháp
Các thứ tiếng khác
Đoàn từ 1 - 3 người
35USD
50USD
4 - 7 người
40USD
60USD
8 - 12 người
50USD
75USD
13 - 16 người
65USD
90USD
Trên16 trở lên
80USD
110USD
- Hướng dẫn du lịch cho các thương nhân: Với dịch vụ này Công ty có biểu giá là:
Đoàn từ 1 - 3 người
: 20USD/ngày
Đoàn từ 4 - 7 người
: 55USD/ngày
Đoàn từ 8 - 16 người
: 35USD/ngày
Đoàn từ 16 trở lên
: 40USD/ngày
Kết quả của dịch vụ thương nhân của TSC có thể tóm tắt trong bảng sau:
Biểu 9: Một số kết quả chủ yếu trong dịch vụ thương nhân trong những năm qua.
Đơn vị: Triệu đồng.
Năm
1997
1998
1999
Dịch vụ làm Visa
97,75
331,5
1474,75
Dịch vụ phiên dịch
166,4
57,2
130
Dịch vụ hướng dẫn du lịch
45,5
186,55
2164,75
Dịch vụ bố trí chương trình làm việc
32,5
78
110,5
Dịch vụ đưa đón khách
140,4
234
585
Tổng số
482,55
887,25
2505
Tốc độ phát triển (%)
183,86
282,33
Nhìn vào bảng ta thấy dịch vụ thương nhân đã tăng từ 183,86% năm 1998 lên 282,33% năm 1999. Điều này chứng tỏ rằng loại hình dịch vụ này có tốc độ phát triển khá mạnh đặc biệt là dịch vụ làm Visa năm 1997 mới chỉ chiếm 20,2% trong tổng số doanh thu của dịch vụ thương nhân, thì đến năm 1998 đã chiếm tới 37,36% và đến năm 1999 là 58,8%.
1.2. Dịch vụ cho thuê:
TSC là đơn vị tổ chức và thực hiện đầu tiên loại hình dịch vụ này, ngay từ đầu cho tới nay, các văn phòng thay mặt nước ngoài vẫn tiếp tục có nhu cầu. Thực tế trong thời gian qua, Công ty đã đáp ứng rấ tốt nhu cầu của khách hàng và số hợp đồng cho thuê của TSC trong những năm qua càng tăng lên. dịch vụ cho thuê của TSC khá đa dạng, bao gồm mọi dịch vụ phục vụ cho một tổ chức cá nhân nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam. Các dịch vụ này gồm có dịch vụ cho thuê văn phòng, cho thuê xe ôtô, cho thuê các thiết bị đồ dùng văn phòng, cho thuê thư ký và phiên dịch có trình độ...
Thông thường người nước ngoài rất khó tính trong việc lựa chọn và sử dụng người bản địa vào công việc của mình. Do yêu cầu công việc của họ đặt ra là khá cao. Mặt...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement