Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoane35
#930945 Link tải miễn phí luận văn
Mục lục
Lời mở đầu 1
Chương I : 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN 3
I / Đặc điểm khoản mục tiền ảnh hưởng tới kiểm toán 3
1.1 /Đặc điểm chung về khoản mục tiền 3
1.1.1 / Khái niệm 3
1.1.2/ Những đặc điểm cơ bản của tiền 4
1.2/ Quy trình hạch toán khoản mục tiền 5
1.2.1 / Những nguyên tắc hạch toán khoản mục tiền 5
1.2.2 Hạch toán khoản mục tiền 6
1.2.2.1 Hạch toán tiền mặt 6
1.2.2.2 : Hạch toán tiền gửi ngân hàng 10
1.2.2.3 : Hạch toán tiền đang chuyển 11
1.3/ Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền 12
1.3.1/ Kiểm soát nội bộ với nghiệp vụ thu tiền 13
1.3.2/ Kiểm soát nội bộ với nghiệp vụ chi tiền 13
1.4/ Mục tiêu kiểm toán đối với tiền 14
1.4.1 / Vai trò của kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán BCTC 14
1.4.2/ Những rủi ro thường gặp trong việc kiểm toán khoản mục tiền 17
1.4.3 / Mục tiêu của kiểm toán vốn bằng tiền 18
II / Quy trình kiểm toán khoản mục tiền 19
2.1 / Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính 19
2.2/ Nội dung và trình tự kiểm toán khoản mục tiền 19
2.2.1 / Chuẩn bị kiểm toán 19
2.2.1.1/ Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán 21
2.2.1.2/ Thu thập thông tin 21
2.2.1.3 / Thực hiện các thủ tục phân tich 22
2.2.1.4 / Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro 24
2.2.1.5 / Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ra kiểm soát 26
2.2.1.6/ Lập kế hoạch kiểm toán và chương trình kiểm toán 26
2.2.2/ Thực hiện kế hoạch kiểm toán 29
2.2.2.1/ Kiểm toán tiền mặt tài quỹ 29
2.2.2.2/ Kiểm toán tiền gửi ngân hàng 33
2.2.2.3 / Kiểm toán tiền đang chuyển 36
2.2.3/ Kết thúc kiểm toán 37
Chương 2 : 40
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN 40
VÀ TƯ VẤN TẦI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN: 40
I / Tổng quan về Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACA Group 40
1.2 / Khách hàng và những dịch vụ cung cấp 42
1.2.1 / Thị trường hoạt động và khách hàng 42
1.2.2 / Các dịch vụ cung cấp 43
1.3 / Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 47
1.4 / Tổ chức công tác kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán 50
1.4.1/ Tổ chức công tác kiểm toán tại ACAGroup 50
1.4.2 / Hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán tại Công ty 51
1.4.2.1 / Bản chất kiểm soát chất lượng kiểm toán 51
1.4.2.2 / Đánh giá khách hàng 52
1.4.2.3 / Kiểm soát chất lượng các hồ sơ 53
1.4.2.4 / Đánh giá sự hài lòng của khách hàng 54
II / Kiểm toán khoản mục tiền do Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài 55
ACA Group thực hiện 55
2.1 / Tiếp cận khách hàng 55
2.2 / Xây dựng kế hoạch kiểm toán 56
2.2.1/ Kế hoạch kiểm toán tổng thể 56
2.2.2/ Chương trình kiểm toán với khoản mục tiền 60
2.3 / Thực hiện kiểm toán 61
2.3.1/ Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ với khoản mục tiền 61
2.3.2/ Tổng hợp khoản mục và thủ tục phân tich: 63
2.3.3/ Thủ tục kiểm tra chi tiết 67
2.3.3.1/ Kiểm tra tính đúng đắn của các nghiệp vụ đã phát sinh 67
2.3.3.2/ Kiểm tra tính đúng kỳ 70
2.3.3.3/ Kiểm toán viên đánh giá số dư ngoại tệ cuối kỳ 71
2.4/ Kết thúc kiểm toán và lập báo cáo tài chính 72
Chương 3 : 73
NHẬN XÉT VÀ VÀI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH 73
THỰC HIỆN 73
I / Nhận xét về quy trình kiểm toán khoản mục tiền do ACA Group thực hiện 73
1.1/ Nhận xét về quy trình kiểm toán báo cáo tài chính 73
1.2/ Nhận xét về quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính 75
1.2.1/ Ưu điểm 75
1.2.2/ Những hạn chế còn tồn tại 75
II / Một vài ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính 76
2.1/ Thực hiện các phân tích tỉ suất trong thủ tục phân tích 76
2.2/ Thực hiện gửi thư xác nhận với số dư tiền gửi 77
2.3/ Vận dụng thích hợp phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán 78
2.4/ Lập sơ đồ và bảng câu hỏi trong đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 78
Phụ lục 81
Danh mục tài liệu tham khảo 88
Nhận xét của đơn vị thực tập 90

Lời mở đầu
Kiểm toán là một ngành khoa học rất non trẻ, tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn phát triển mạnh mẽ những đóng góp của Kiểm toán đã được thể hiện trên rất nhiều mặt. Nhưng phải đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1932 người ta mới nhận thức được tầm quan trọng của Kiểm toán một cách đầy đủ không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà trong toàn bộ nền kinh tế thị trường. Kiểm toán thực sự được coi là “ Vị quan tòa công minh của quá khứ, người dẫn dất cho hiện tại và là người cố vấn sáng suốt cho tương lai. “.
Việt Nam trong giai doạn 1980-1990, chứng kiến cuộc đại phẫu của nền kinh tế mà điểm khởi đầu là Đại Hội Đảng Toàn Quốc lần thứ 6 lịch sử. Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, qua liêu, bao cấp dần được chuyển dich sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiên tiến. Nền kinh tế đã đòi hỏi những yêu cầu mới, những hàng hóa, dịch vụ mới cần được cung cấp, dịch vụ kiểm toán là không thể thiếu. AASC và VACO là hai công ty kiểm toán đầu tiên được thành lập, đánh dấu bước phát triển tốt đẹp của hoạt động kiểm toán tại Việt Nam. Kiểm toán đã trở thành một công cụ không thể thiếu cho công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước nói chung và đối với mỗi nhà quản lý kinh tế, tài chính nói riêng.
Đối với các doanh nghiệp, tiền luôn luôn giữ vai trò hết sức quan trọng vì nó là phương tiện, huyết mạch cho quá trình lưu thông của doanh nghiệp. Khoản mục tiền là khoản mục quan trọng trong tài sản lưu động, được trình bày một cách chi tiết trên Bảng Cân đối kế toán. Tiền có liên quan đến nhiều chu kỳ kinh doanh khác nhau: mua hàng thanh toán, bán hàng thu tiền, tiền lương và nhân viên… Mặt khác, tiền rất họn nhẹ, dễ vận chuyển, có tính thanh khoản cao nên khoản mục tiền thường xuyên là đối tượng cuả sai sót, tham ô, lợi dụng, mất mát. Vì vậy, kiểm toán Vốn bằng tiền nhằm tăng cường công tác quản lý, cung cấp các thông tin chính xác về thực trạng các nguồn thu cũng như sự chi tiêu của doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn bằng tiền là điều hết sức cần thiết.
Trong quá trình thực tập tốt nghiệp tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chinh ACA Group, em đã được tiếp xúc và tìm hiểu quá trình thực hiện một số cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và đi sâu nghiên cứu phần hành kiểm toán khoản mục tiền. Nhận thấy được tầm qua trọng của khoản mục tiền trên báo cáo tài chính và trong mỗi cuộc kiểm toán, em đã chọn đề tài : “ Kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chinh ACAGroup thực hiện “.
Trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp này em xin trình bày khái quát và có tính hệ thống về mặt lý luận quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục tiền trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và thực trạng hoạt động của công ty ACA Group trong quá trình thực hiện phần hành này. Đồng thời, em xin đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền được thực hiện tại ACA Group. Kết cấu của báo cáo gồm các phần:
Chương I : Lý luận chung về kiểm toán khoản mục tiền.
Chương 2 : Thực trạng về kiểm toán khoản mục tiền do Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACA Group.
Chương 3 : Nhận xét chung và một vài ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền do Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính thực hiện .
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982715 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement