Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kute_0o0
#930764

Download miễn phí Báo cáo Thực trạng công tác kiểm toán tại A&C

Là một doanh nghiệp trong kinh doanh trong lĩnh vực tài chính khá lâu ở nước ta ,Công ty Kiểm toán và Tư vấn giành được nhiều kinh nghiệm cũng như niềm tin ở khách hàng. bên cạnh đó, Công ty là thay mặt chính thức của tập đoàn HLB International nên đã tiếp thu được những bí quyết nghề nghiệp cũng như các quản lý, cách thức làm việc chuyên nghiệp

HLB International là tổ chức quốc tế về kế toán, kiểm toán và tư vấn tài chính chuyên nghiệp được thành lập năm 1960 và trụ sở chính đặt tại Vương quốc Anh. Với qui mô hoạt động trên toàn thế giới cũng như bề dày hoạt động, tập đoàn đã xây dựng được một hệ thống văn phòng thay mặt trên toàn thế giới, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, tập đoàn không những không bị phân tách ,hạn chế giữa các văn phòng mà luôn có những kênh liên lạc nội bộ nhằm phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin lẫn nhau. Nhờ vậy, A&C tiếp thu chiến lược của Tập đoàn HLB International là “ Chăm sóc khách hang toàn cầu” nhằm phục vụ chất lượng tốt nhất, đa dạng nhất cũng như “ tiếp cận toàn cầu, quan hệ tốt với địa phương” để đảm bảo sự vững mạnh, sự hoạt động nhịp nhàng của các khách hàng và vì vậy thương hiệu cũng như hoạt động của Công ty ngày càng bền vững và phát triển, c ác dịch v ụ cung cấp ngày càng phát triển đa dạng hơn về chất lượng cũng như số lượng, mối quan hệ với các khách hàng ngày càng chặt chẽ.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hình hoạt động chung của Công ty ngày càng khả quan hơn thể hiện doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty liên tục tăng lên qua các năm cụ thể là: Doanh thu năm 2007 tăng so với năm 2006 là 14,6 tỷ đồng tương ứng với 34,27% và doanh thu năm 2008 tăng so với năm 2007 gần 37 % với số tuyệt đối là 21,16 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng tăng khá rõ. Năm 2007, lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng so với năm 2006 là 0,1 tỷ tương ứng với 6,25% và năm 2008 so với năm 2007 tăng 0,15 tỷ tương ứng với 8,8%. Điều đó càng cho thấy rõ hoạt động Công ty ngày càng vững mạnh.
I.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
Bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấnA&C
Bộ máy quản lý Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C được tổ chức theo mô hình chức năng, vì vậy nó chuyên môn hoá trong lĩnh vực quản lý, tạo hiệu quả cao trong công tác quản lý.
Bộ máy quản lý tại Công ty được tổ chức theo mô hình như sau:
Sơ đồ tổ chức Bộ máy hoạt động của Công ty Kiểm toán A&C
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÒNG QUẢN TRỊ TỔNG HỢP
2 PHÒNG KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN
6 PHÒNG KIỂM TOÁN BCTC ( PHÒNG 1,2,3,4,5,6)
CHI NHÁNH TẠI CẦN THƠ
CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI
BP. THƯ KÝ PHIÊN DỊCH
PHÒNG KẾ TOÁN
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐỒNG KHỞI
CHI NHÁNH TẠI NHA TRANG
PHÒNG TƯ VẤN
Hội đồng thành viên gồm 22 thành viên là bộ phận quản lý Công ty có quyền nhân danh công ty giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến lợi ích, quyền lợi của Công ty như chiến lược phát triển, cách thức huy động vốn, kiến nghị các loại cổ phần và tổng số cổ phần được bán ,phương án kinh doanh và cơ cấu tổ chức, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc các cán bộ quản lý khác trong công ty cũng như thành lập chi nhánh và công ty con… trừ những vấn đề liên quan đến Đại Hội đồng cổ đông.
Thành viên Hội đồng thành viên bao gồm:
Chủ tịch Hội đồng thành viên: Ông Võ Hùng Tiến
Phó chủ tịch Hội đồng thành viên: Ông Nguyễn Minh Trí
Uỷ viên Hội đồng thành viên: Bà Phùng Thị Quang Thái
Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh
Bà Hà Thị Ngọc Hà

Ban Tổng Giám Đốc bao gồm 1 Tổng giám đốc và 6 phó giám đốc. Đây là bộ phận đại điện pháp nhân về đối nội và đối ngoại của công ty trước pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước về toàn bộ hoạt động của Công ty.
Tổng giám đốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị- ông Võ Hùng Tiến: là người điều hành công việc hang ngày của Công ty cũng như chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ quyển hạn được giao.
Phó Tổng giám đốc : là người quản lý một số dịch vụ quản lý trong đơn vị cũng ( quản lý các phòng ban nghiệp vụ ) theo sự phân công của Tổng giám đốc Công ty .Các phó giám đốc là:
Ông Nguyễn Minh Trí
Ông Nguyễn Chí Dũng
Bà Phùng Thị Quang Thái
Ông Lê Minh Tài
Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh
Phòng hành chính tổng hợp: Chịu trách nhiệm trong giao dịch với khách hàng ; lập thư báo phí cũng như soạn thảo và ký kết hợp đồng với khách hang và quản trị tổng hợp.
Phòng Tư vấn và Đào tạo : thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho khách hang. Bên cạnh đó, nó cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho bộ phân quản lý như Ban giám đốc cũng như nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các nhân viên trong công ty về mọi mặt.
Phòng Kế toán : có nhiệm vụ giúp tổ chức bộ máy kế toán từ công ty đến công ty con và chi nhánh. Nó có tác dụng phản ánh và giám đốc tất cả các thong tin kế toán trong đơn vị theo đúng qui định của pháp luật cũng như qui định của công ty.
Phòng Kiểm toán Xây dựng cơ bản: Thực hiện nhiệm vụ Kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, xác định giá trị doanh nghiệp cũng như tư vấn đầu tư…
Phòng Kiểm toán Báo cáo tài chính: Thực hiện nhiệm vụ Kiểm toán trong lĩnh vực Kiểm toán các báo cáo tài chính của các khách hang.
Phòng dịch vụ: Thực hiện cung cấp các công việc hành chính, dịch vụ văn phòng của Công ty
Các chi nhánh: Chi nhánh tại Hà Nội, chi nhánh tại Cần Thơ, chi nhánh tại Nha Trang đều do các phó Giám đốc trực tiếp phụ trách.Các chi nhánh đều có tư cách pháp nhân, có sử dụng con dấu riêng , hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh của chi nhánh, thực hiện hạch toán phụ thuộc, định kỳ lập báo cáo thu chi làm cơ sở tính kết quả tính hoạt động kinh doanh của đơn vị…Các chi nhánh phải thực hiện theo các nội quy chung của Công ty, điều lệ Công ty, tuân thủ qui trình Kiểm toán chung, các tiêu chuẩn nghiệp vụ kỹ thuật, cách thức ghi chép, tham chiếu, bảo quản hồ sơ chứng từ, tài liệu…Các chi nhánh này hoạt động chủ yếu dựa vào mối quan hệ và uy tín của Công ty cũng như khả năng ký kết hợp đồng và năng lực điều hành của Ban giám đốc …và thực hiện một số hợp đồng khác của Công ty bằng cách sau khi tiến hành kiểm toán thì sẽ gửi toàn bộ dữ liệu cho Công ty để Công ty có thể tiến hành lập báo cáo kiểm toán tài chính cũng như báo cáo quyết toán xây dựng công trình xây dựng cơ bản…
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đồng Khởi là mô hình công ty thu nhỏ, hoạt động độc lập trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm toán…
I.4.2. Bộ máy quản lý tại chi nhánh Hà Nội
Chi nhánh Hà Nội có bộ máy quản lý được thiết kế với Phó Giám Đốc đổng thời là Giám đốc chi nhánh, uỷ viên của Hội đồng thành viên…có trách nhiệm về hoạt động của Công ty trước toàn Công ty cũng như là trước pháp luật. Cơ cấu bộ máy như sau:
Sơ đồ cơ cấu bộ máy của của chi nhánh Hà Nội
Ban giám đốc
Phòng Kế toán
Phòng HCTH
Phòng NV4
Phòng NV3
Phòng NV2
Phòng NV1
Chức năng của các phòng ban cụ thể như sau:
Giám đốc chi nhánh: Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh là người điều hành chỉ đạo mọi hoạt động của chi nhánh và chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và Công ty về mọi hoạt động của chi nhánh.
Các phòng nghiệp vụ 1,2,4 thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và tư vấn các báo cáo tài chính của khách hang
Phòng nghiệp vụ 3 là phòng kiểm toán xây dựng cơ bản và xác định giá trị doanh nghiệp.
Phòng Hành chính tổng hợp nhằm thực hiện các công việc chung, quản lý hoạt động của công ty nhằm đảm bảo các công việc của chi nhánh được thực hiện tuần tự, nhịp nhàng…
Phòng kế toán có cơ cấu đơn giản gon nhẹ, nhằm thực hiện thu chi và xác định kết quả tại đơn vị…
I.3. Cơ cấu tổ chức kinh doanh của A&C
I.3.1. Đặc điểm cung cấp dịch vụ
Là một doanh nghiệp trong kinh doanh trong lĩnh vực tài chính khá lâu ở nước ta ,Công ty Kiểm toán và Tư vấn giành được nhiều kinh nghiệm cũng như niềm tin ở khách hàng. bên cạnh đó, Công ty là thay mặt chính thức của tập đoàn HLB International nên đã tiếp thu được những bí quyết nghề nghiệp cũng như các quản lý, cách thức làm việc chuyên nghiệp…
HLB International là tổ chức quốc tế về kế toán, kiểm toán và tư vấn tài chính chuyên nghiệp được thành lập năm 1960 và trụ sở chính đặt tại Vương quốc Anh. Với qui mô hoạt động trên toàn thế giới cũng như bề dày hoạt động, tập đoàn đã xây dựng được một hệ thống văn phòng thay mặt trên toàn thế giới, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, tập đoàn không những không bị phân tách ,hạn chế giữa các văn phòng mà luôn có những kênh liên l
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement