Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#930762

Download miễn phí Chuyên đề Quy chế pháp lý về quản lý nợ trong hoạt động tín dụng ngân hàng và thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Vĩnh Yên

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NỢ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG. 2

1. Hoạt động tín dụng Ngân hàng của các ngân hàng thương mại. 2

1.1. Khái niệm 2

1.2. Đặc điểm và bản chất của tín dụng ngân hàng 3

1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng : 3

1.4. Các nguyên tắc của hoạt động tín dụng ngân hàng 6

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nợ tại chi nhánh NHNo&PTNT Bắc Vĩnh Yên 8

2.1.Các yếu tố bên ngoài 8

2.2 Các yếu tố bên trong 10

 2. 3 Các dạng rủi ro làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nợ cần

quan tâm 12

3. Chế độ pháp lý về xủ lý nợ trong các ngân hàng thương mại. 13

3.1. Khoanh nợ 13

3.2. Xoá nợ 14

3.3. Gia hạn nợ, điều chỉnh kì hạn trả nợ 16

3.4 Thanh lý tài sản 17

3.5. Bán nợ 19

3.6. Thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản 20

3.7. Sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro để bù đắp 21

3.8. Yêu cầu toà án tuyên bố phá sản doanh nghiệp 23

4. Đối với các khoản nợ quá hạn có dư nợ đến ngày 31/12/2000 24

4.1. Nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm 24

4.2. Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không có đối tượng thu hồi nợ 27

4.3. Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại đang hoạt động. 29

CHƯƠNG 2 . THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ TẠI NHNo&PTNN CHI NHÁNH BẮC VĨNH YÊN. 31

1. Quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT Bắc Vĩnh Yên . 31

1.1 Quá trình hình thành của NHNo&PTNN Bắc V ĩnh Yên. 31

1.2 Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh NHNo&PTNT Bắc

Vĩnh Yên. 33

2.Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Bắc Vĩnh Yên. 36

2.1. Hoạt động kinh doanh tín dụng: 36

2.2.Hoạt động huy động vốn: 37

2.3. Dịch vụ ngân hàng đối ngoại: 38

2.4.Tình hình lao động tại chi nhánh NHNo & PTNT Bắc Vĩnh Yên : 39

3.Tình hình quản lý nợ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Bắc Vĩnh Yên. 40

3.1. Tình hình quản lý nợ tại NHNo&PTNN Bắc VĨnh Yên. 40

3.2. Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu ở NHNo&PTNT Bắc Vĩnh Yên 46

3.3.Công tác xử lý nợ tại NHNo&PTNN Bắc Vĩnh Yên. 47

CHƯƠNG 3 . MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NỢ TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNN BẮC VĨNH YÊN. 52

1. Các yếu tố chi phối hoạt động kinh doanh ngân hàng năm 2007 52

2. Một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nợ tại chi nhánh NHNo & PTNT Bắc Vĩnh Yên 60

KẾT LUẬN 64

Danh mục tài liệu tham khảo 65

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


toà án đã có hiệu lực thi hành kể cả tài sản là bất động sản bao gồm đất, tài sản gắn liền với đất thuộc quyền định đoạt của ngân hàng.
-Tài sản bảo đảm nợ vay thuộc những vụ án được toà án phán quyết nhưng chưa giao cho ngân hàng quản lý.
-Tài sản có đầy đủ thủ tục pháp lý và không có tranh chấp
-Tài sản chưa được bán
*Cơ chế xử lý
Với đối tượng xử lý trên thì phải tuân theo cơ chế xử lý được quy định tại điểm 2.3 Chỉ thị số 01/2002/CT-NHNN.Cụ thể là các ngân hàng thương mại, Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của NHTM được chủ động bán các tài sản bảo đảm nợ vay thộc quyền định đoạt của ngân hàng theo hình thức sau :
-Tự bán công khai trên thi trường theo hình thức bán đấu giá công khai
-Bán qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá
-Bán cho công ty mua bán nợ nhà nước
+Tự bán công khai trên thị trường
Thủ tục bán công khai trên thị trường được quy định tại phần 2-Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT/NHNN-BTP ngày 5/2/2002 hướng dẫn thực hiện quyết định 149.
NHTM, công ty quản lý nợ có thẩm quyền quyết định đưa tài sản ra bán đấu giá công khai, trực tiếp ký kết văn bản hay hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài sản, làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng. NHTM, công ty quản lý nợ thành lập hội đồng xử lý tài sản để tiến hành bán đấu giá công khai nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng xử lý tài sản.
Thủ tục bán đấu giá công khai:
-Niêm yết, thông báo công khai việc bán tài sản tại trụ sở của NHTM,công ty quản lý nợ nơi bán đấu giá và trên báo địa phương hay bảo trung ương 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày, trước ngày tổ chức bán đấu giá 15 ngày. Với nội dung thông báo là : loại tài sản, địa điểm đăng ký mua tài sản, bán tài sản, cách bán, giá khởi điểm, điều kiện đối với người mua và các thông tin khác liên quan.
Tổ chức trưng bày, cho xem tài sản hay hồ sơ về tài sản
-Lập biên bản danh sách người đăng ký mua hợp lệ, căn cứ vào ngày đăng ký và khoản tiền đặt trước theo phần trăm giá khởi điểm. Trừ trường hợp tài sản là động sản có giá trị khởi điểm dưới 10 triệu đồng.
-Tiến hành bán đấu giá do người điều hành bán đấu giá chủ trì.
-Công bố kết quả bán đấu giá.
*Bán qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá
Thủ tục bán tài sản qua trung tâm bán đấu giá được quy định tại Phần II –Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT/NHNN-BTP ngày 5/2/2002 hướng dẫn thực hiện quyết định 149.
Theo quy định đây là việc bán đấu giá tài sản bảo đảm nhưng không do NHTM, công ty quản lý nợ trực tiếp đứng ra tổ chức bán đấu giá mà NHTM, công ty quản lý nợ uỷ quyền cho trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. Theo đó NHTM, công ty quản lý nợ trực tiếp ký hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản với trung tâm dịnh vụ bán đấu giá. Trung tâm dịnh vụ bán đấu giá thành lập hội đồng xử lý tài sản, chỉ định người điều hành bán đấu giá theo thủ tục bán đấu giácông khai.
*Bán cho công ty mua bán nợ Nhà nước
Thực chất đây chỉ là quy định trên giấy tờ mà không thể áp dụng vì kể từ đó đến nay Nhà nước chưa thành lập công ty mua bán nợ như quy định.
Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm được dùng để thanh toán nợ gốc, lãi, lãi quá hạn cho NHTM, công ty quản lý nợ tạm giữ và thông báo cho người có tài sản bảo đảm hay cho cơ quan thi án nếu đó là tài sản bảo đảm được giao cho ngân hàng theo bản án, qyết định của toà án. Nếu số tiền thu được đó nhỏ hơn giá trị nợ tồn đọng thì NHTM xử lý phần chênh lệch đó bằng quỹ dự phòng rủi ro.
Đối với những tài sản bảo đảm nợ vay không thuộc quyền định đoạt của NHTM, công ty quản lý nợ như tài sản của những vụ án đã được toà phán quyết nhưng chưa giao tài sản cho ngân hàng, tài sản chưa đầy đủ thủ tục pháp lý và chưa có tranh chấp thì NHTM báo cáo ngân hàng Nhà nước trình ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng xem xét yêu cầu toà án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện thủ tục pháp lý giao cho NHTM để có thể tiến hành xử lý tài sản, thu hồi nợ.
Đối với tài sản bảo đảm nợ vay chhưa bán được thì NHTM, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản áp dụng các biện pháp như :Cải tạo, sửa chữa nâng cấp tài sản để bán, cho thuê, khai thác kinh doanh,góp vốn, liên doanh bằng tài sản thu hồi nợ.
4.2. Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không có đối tượng thu hồi nợ
Đây là khoản nợ đến nay không còn đối tượng để thu hồi nợ, các ngân hàng thương mại phải phân loại nợ,hoàn chỉnh hồ so để thu nợ trình Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định xử lý nợ theo nguyên tắc được quy định tại Điều 1 Quyết định 149/2001/QĐ-TTg.
Nguyên tắc xử lý:
Việc xử lý nợ tồn đọng của các ngân hàng thương mại phải bảo đảm vững chắc; không tái diễn, không gây mất ổn định hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại và nền kinh tế.
Phải có biện pháp tận thu nợ tồn đọng của các ngân hàng để hạn chế tối đa tổn thất tài sản quốc gia và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.
Thủ tục xử lý
Với các khoản nợ tồn đọng không còn đối tượng để thu hồi nợ được xử lý theo quy định tại Phần III- Công văn 174/NHNN-TÍN DụNG ngày 21/2/2001 như sau:
Đối với các khoản nợ chưa được xử lý khoanh nợ.
Đối với các khoản nợ này thì ngân hàng lập hồ sơ đề nghị khoanh nợ với nội dung:
Tài liệu liên quan đến tư cách vay vốn, bao gồm một số các văn bản sau:
+ Quyết định giải thể doanh nghiệp và phương án giải thể doanh nghiệp, báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp (nếu có)
+ Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp
+ Trong trường hợp khách hàng đã giải thể, tự giải thể nhưng do một số điều kiện cụ thể không có quyết định giải thể. Phương án giải thể, báo cáo thanh lý tài sản thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
+ Các giấy tờ chứng minh người vay chết, mất tích có xác nhận của UBND, cơ quan công an cấp xã, phường.
+ Bản sao khế ước vay vốn hay giấy tờ chứng minh khách hàng còn nợ ngân hàng.
+ Biểu tổng hợp đề nghị xử lý nợ do ngân hàng lập có xác nhận của UBND, chi nhánh NHNN tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi NHTM có trụ sở. Biểu tổng hợp đề nghị được lập theo mẫu quy định tại Công văn 174/NHNN-TD ngày 21/2/2001. Hồ sơ do Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM lập, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định khoanh nợ.
Đối với khoản nợ đã xử lý khoanh nợ
Nợ tồn đọng đã xử lý khoanh nợ từ trước ngày 05/10/2001 thì phải bổ sung thêm vào hồ sơ khoanh nợ văn bản chứng minh không còn đối tượng để thu hồi nợ (nếu thiếu).
Ngân hàng tiếp tục áp dụng các biện pháp để xử lý thu hồi nợ. Nếu vẫn không thu hồi được khoản nợ thì lập báo cáo trình lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị xoá nợ.
Khoản nợ được xoá tại NHTM sẽ dùng ngân sách nhà nước để bù đắp, nếu thiếu thì NHTM lập biểu tổng hợp đề nghị xử lý nguồn bù đắp và báo cáo NHNN trình Thủ tướng xem xét quyết định.
4.3. Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement