Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By talk_about_me44_690
#930760

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm giầy của công ty Giầy Thượng Đình

MỤC LỤC

 

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỂ CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH 3

1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 3

1.1.1.Thông tin chung về công ty 3

1.1.2.Các giai đoạn phát trỉên của công ty 3

1.1.2.1.Giai đoạn 1957 – 1960 4

1.1.2.2. Giai đoạn 1961 – 1972 4

1.1.2.3. Giai đoạn 1973 – 1989 5

1.1.2.4. Giai đoạn 1990 đến nay 5

1.1.3.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 6

1.2.CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 7

1.2.1. Hình thức pháp lý và loại hình kinh doanh 7

1.2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 8

1.2.2.1. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty: 8

1.2.2.2. Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc nhà máy Hà Nam: 8

1.2.2.3. Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất - chất lượng sản phẩm: 9

1.2.2.4. Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật công nghệ, chế thử mẫu 9

1.2.2.5. Phó tổng giám đốc phụ trách thiết bị, vệ sinh môi trường và an toàn lao động: 10

1.2.2.6. Ban hành chính, bảo vệ, đời sống và phòng tổng hợp của nhà máy ở Hà Nam: 11

1.2.2.7. Phòng kỹ thuật công nghệ : 11

1.2.2.8. Phòng chế thử mẫu: 12

1.2.2.9. Phòng kế hoạch vật tư : 12

1.2.2.10. Phòng sản xuất gia công : 13

1.2.2.11. Phòng quản lý kiểm tra chất lượng (QC): 13

1.2.2.12. Phòng tổ chức: 14

1.2.2.13. Phòng kế toán tài chính: 15

1.2.2.14. Phòng tiêu thụ: 15

1.2.2.15. Phòng xuất nhập khẩu : 16

1.2.2.16. Phòng hành chính, quản trị, y tế: 16

1.2.2.17. Phòng bảo vệ: 16

1.2.2.18. Các phân xưởng: cắt, may, gò đế 16

1.2.2.19. Xưởng sản xuất giày vải: 17

1.2.2.20. Xưởng sản xuất giầy thể thao: 17

1.2.2.21. Xưởng sản xuất giầy thời trang: 17

1.2.2.22. Xưởng cơ năng : 17

1.2.2.23. Xưởng bồi: 17

1.3 - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2002 - 2006 18

1.3.1.Kết quả về sản xuất sản phẩm 18

1.3.1.1.Đặc điểm về sản phẩm của công ty 18

1.3.1.2. Sự phát triển sản phẩm trong giai đoạn 2002 - 2006 20

1.3.2. Sự phát triển về khách hàng và thị trường. 22

1.3.3. Sự phát triển về doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu khác 24

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIẦY TẠI CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH 27

2.1.NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY 27

2.1.1. Những nhân tố bên trong 27

2.1.1.1.Khả năng tài chính của doanh nghiệp 27

2.1.1.2. Đội ngũ lao động 29

2.1.1.3.Trình độ công nghệ và trang thiết bị máy móc của công ty 32

2.1.1.3.1. Nhà xưởng: 32

2.1.1.3.2.Hệ thống máy móc, trang thiết bị 32

2.1.1.4.Sự chủ động về nguồn nguyên vật liệu đầu vào. 35

2.1.2.Những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 37

2.1.2.1.Yếu tố chính trị pháp luật: 37

2.1.2.2.Yếu tố văn hoá xã hội: 38

2.1.2.3.Yếu tố tự nhiên: 38

2.1.2.4. Môi trường cạnh tranh: 38

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIẦY CỦA CÔNG TY 39

2.2.1.Thị trường xuất khẩu sản phẩm giầy của công ty giai đoạn 2002 - 2006 39

2.1.1.1.Cơ cấu thị trường theo kim ngạch xuất khẩu 39

2.1.1.2. Cơ cấu thị trường theo nhóm sản phẩm chủ yếu. 45

2.1.1.2.1. Giầy thể thao 45

2.1.1.2.2. Giầy vải xuất khẩu. 50

2.2.2.Các biện pháp công ty dã áp dụng để phát triển thị trường. 52

2.2.2.1.Các biện pháp về Marketing. 52

2.2.2.2.Các biện pháp về sản xuất và công nghệ. 53

2.2.2.3.Các biện pháp về chi phí, giá thành. 53

2.2.2.4.Các biện pháp về quản trị 55

2.3.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH. 57

2.3.1. Những kết quả đạt được 57

2.3.2. Những hạn chế trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm của công ty. 58

2.3.2.1.Thương hiệu 58

2.3.2.2.Sức cạnh tranh của sản phẩm chưa cao 59

2.3.2.3.Xuất khẩu trực tiếp còn nhiều hạn chế 59

2.3.3.Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động xuất khẩu của công ty. 60

2.3.3.1.Chưa xây dựng chiến lược xuất khẩu thực sự 60

2.3.3.2.Công tác thiết kế và đội ngũ làm công tác marketing còn yếu 60

2.3.3.3.Những nguyên nhân khác 61

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH 62

3.1. ĐỊNH HƯÓNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 62

3.1.1. Định hướng phát triển chung đến 2010 62

3.1.2. Định hướng về hoạt động xuất khẩu 63

3.1.3. Mục tiêu cụ thể 64

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY. 65

3.2.1.Hoàn thiện chiến lược phát triển sản phẩm 65

3.2.2. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu để có thể tiếp cận với thị trường quốc tế một cách tốt hơn 67

3.2.3. Xây dựng chiến lược marketing thích hợp cho các thị trường mục tiêu 68

3.2.4.Các giải pháp cụ thể 69

3.2.4.1 Giải pháp về con người 69

3.2.4.2. Giải pháp về tài chính 70

3.2.4.3.Giải pháp về công nghệ, máy móc thiết bị 70

3.2.4.4. Giải pháp về nghiên cứu thị trường 71

3.2.4.5. Giải pháp về hỗ trợ hoạt dộng xuất khẩu 72

3.3.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 72

3.3.1. Đối với nhà nước 72

3.3.2. Đối với ngành da giầy Việt Nam: 73

KẾT LUẬN 74

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


y là 14,9 tỷ đồng.
2.1.1.3.2.Hệ thống máy móc, trang thiết bị
Máy móc thiết bị là một tài sản cố định của công ty, trình độ của máy móc thiết bị sẽ quyết định tới chất lượng sản phẩm, đến tỷ lệ phế phẩm trong quá trình sản xuất. Máy móc thiết bị hiện đại sẽ góp phần làm giảm chi phí nguyên vật liệu, tạo được sản phẩm chất lượng cao hơn, hợp thị hiếu người tiêu dùng trên thị trường quốc tế mà giá thành lại thấp. Còn ngược lại, nếu máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu thì tỉ lệ phế phẩm sẽ tăng lên, đồng thời sẽ làm tăng chi phí nguyên vật liệu. Ta sẽ biết tình hình trang thiết bị sản xuất hiện có ở công ty theo các phân xưởng sản xuất qua bảng 11.
Bảng 11: Số lượng máy móc ở các phân xưởng tại công ty giầy Thượng Đình
Phân xưởng
Loại máy
Số lượng
Nước sản xuất
Năm sử dụng
PX cắt
Máy bồi vải
4
Nhật Bản
1962
Máy đánh keo
7
Hàn Quốc
1978
Máy cuộn vải
2
Hàn Quốc
1975
Máy cắt
30
Hàn Quốc
1979
Máy lạng da
15
Hàn Quốc
1974
Máy ép cao tần
6
Đài loan
1971
PX gò
Máy ép( viền, toàn phần, thuỷ lực, đế)
21
Hàn Quốc
1973
Máy chiết( mũi, mang, gót)
23
Hàn Quốc
1985
Máy bồi
5
Hàn Quốc
1962
Máy mài
11
Nhật Bản
1974
Máy cắt mắt xốp
1
Hàn Quốc
1976
PX cán
Máy luyện kín
1
Hàn Quốc
1997
máy cán
610
Hàn Quốc
1992
Máy đùn viền
2
Hàn Quốc
1998
Máy cắt dập
5
Hàn Quốc
1982
Máy làm mút
1
Đài Loan
1996
PX may
Máy khâu các loại
760
Hàn Quốc
1994
Máy gấp mép
9
HànQuốc
1986
Máy cán ôzê
20
Hàn Quốc
1981
Máy sang chỉ
4
Hàn Quốc
1978
Máy là mũi giầy
1
Hàn Quốc
1994
Máy cắt chun
1
Hàn Quốc
1972
Máy vắt sổ
13
Hàn Quốc
1984
Máy ép nhiệt
1
Nhất Bản
1978
(Nguồn: Xưởng cơ năng)
Ta thấy số lượng máy móc thiết bị hiện nay của công ty tương đối nhiều, đa dạng, tuy nhiên vẫn còn những máy móc thiết bị cũ, có từ những năm 70,80 của thế kỷ trước, còn lại là được mua từ những năm gần đây và máy móc chủ yếu được mua từ Hàn Quốc, còn lại là Đài Loan và Nhật Bản. Trong thời gian qua, công ty đã có những đổi mới công nghệ, mua sắm máy móc thiết bị mới nhằm tăng năng lực sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Tính đến cuối năm 2001, công ty đã trang bị được 5 dây chuyền công nghệ sản xuất hoàn chỉnh. Các thiết bị của dây chuyền chủ yếu được nhập từ Đài Loan và Hàn Quốc.
- 3 dây chuyền sản xuất giầy vải với sản lượng có thể đạt 4 triệu đôi/ năm được nhập khẩu từ Đài Loan, kèm theo các thiết bị phục vụ là 10 máy cắt dập thuỷ lực, 400 máy khâu chuyên dùng, 1 máy thêu vi tính, hệ thống các thiết bị cán luyện cao su.
- 2 dây chuyền sản xuất giầy thể thao, dép sandal nhập khẩu từ Đài Loan với sản lượng có thể đạt 1 triệu đôi/ năm, kèm theo là các thiết bị phục vụ, 30 máy cắt dập thuỷ lực, 900 máy khâu chuyên dùng, 6 máy ép cao tần.
- 1 phòng thiết kế - chế thử mẫu
- 1 phòng kỹ thuật công nghệ
- 1 phòng thí nghiệm hoàn chỉnh
- 1 dây chuyền sản xuất lưỡng tính là công nghệ mới có thể sản xuất ra các sản phẩm giầy thể thao, giầy thường và dép sandal.
-Hệ thống máy vi tính của công ty được nối mạng internet và mạng nội bộ (mạng LAN), đảm bảo trao đổi thông tin nhanh chóng và dễ dàng trong nội bộ của công ty và thuận tiện cho khách hàng của công ty cũng như cung cấp những thông tin cần thiết cho khách hàng.
Trình độ công nghệ, trang thiết bị máy móc của công ty tuy có thể đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, cụ thể là phát triển thị trường nội địa và nước ngoài nhưng cần có sự đầu tư cải tiến hơn nữa vì trình độ công nghệ trang thiết bị máy móc của công ty mới ở mức độ trung bình, và khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển thì sản xuất sản phẩm càng phụ thuộc lớn vào trình độ khoa học kĩ thuật. Hoạt động xuất khẩu nói chung và xuất khẩu giầy nói riêng đều chịu ảnh hưởng của việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới của khoa học kỹ thuật.
2.1.1.4.Sự chủ động về nguồn nguyên vật liệu đầu vào.
Hiện nay chủng loại và số lượng nguyên vật liệu ở công ty giầy Thượng Đình là rất lớn, do đặc điểm sản phẩm giầy có kết cấu phức tạp vì thế để sản xuất một đôi giầy cần rất nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Mặt khác mỗi loại giầy khác nhau thì chi tiết cấu tạo cũng khác nhau, mỗi chi tiết lại đòi hỏi một loại nguyên liệu, chẳng hạn:
Với loại giầy Allstar cao cổ bao gồm các chi tiết như: vải mũ, vải lót, vải tẩy, chỉ may, Ôzê thông hơi, Ôzê trang trí hoa, dây giầy, mặt nguyệt, lé viền, đầu bò trước, mác gót cao su, đế giầy, trang trí má ngoài.
Với loại giầy trẻ em buộc dây có các chi tiết: mũ, vải lót, vải giữa, vải tẩy, viền, ôzê, bìa tẩy, mút độn cổ, chỉ may, dây giầy, trang trí má ngoài.
Nguyên vật liệu được chia làm 2 loại:
- Nguyên vật liệu chính bao gồm:
Các loại vải: vải mộc, vải đã nhuộm hay được tẩy trắng, vải kẻ…
Chỉ: chỉ kaki, chỉ thưa, chỉ in hoa, các loại chỉ màu
Da, PVC
Phin: phin lót, phin thưa, phin in hoa, các loại phin màu
Các loại khóa, bạt
Dây giầy: dây bông dẹt, dây bắn đôi
- Nguyên vật liệu phụ bao gồm:
Keo: keo Newtex, keo Latex, keo A300
Dầu hoá chất, băng dính, túi nilon, các loại tem, hộp giầy…
Nguyên vật liệu là một trong các yếu tố sản xuất cơ bản với đặc tính chung nhất là mọi loại nguyên vật liệu chỉ tham gia một lần vào quá trình sản xuất sản phẩm. Với sản phảm giầy thì giá trị của nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, chất lượng của nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm. Vì vậy việc tìm kiếm, lựa chọn và sử dụng hợp lý nguyên vật liệu là vấn đề rất quan trọng. Đối với công ty một đặc điểm nổi bật là sản xuất theo đơn đặt hàng là chủ yếu. Để phù hợp với mỗi đơn hàng phải sử dụng rất nhiều chủng loại sản phẩm và lọại nguyên vật liệu khác nhau với số lượng khác nhau. Khi có đơn đặt hàng phòng kế hoạch - vất tư mới lên kế hoạch cụ thể cho nguyên vật liệu, do đó việc cung ứng được thực hiện theo 2 cách:
- Đối với nguyên vật liệu dùng chung cho sản phẩm thì mua theo định kỳ
- Với nguyên vật liệu dùng riêng cho từng loại thì mua theo mã giầy
Hiện nay nguồn cung ứng nguyên vật liệu trong nước còn rất hạn chế,các doanh nghiệp chủ yếu chỉ sản xuất và cung ứng các phụ liệu: như chỉ may, thêu, dây giầy và một số nguyên liệu như: than, cao su, dầu…
- Cao su hoá chất: công ty vật tư công nghiệp, công ty Cao su ĐắcLak, Gia Lai - Kontum, công ty Hoá Chất Đức Giang, công ty Hoá chất vật liệu điện.
- Vải các loại: Công ty dệt vải công nghiệp, công ty dệt 8/3, Dệt Vĩnh Phú, công ty dệt nhuộm 19/5 (đã có chứng chỉ ISO 9002).
- Chỉ may, chỉ thêu: công ty liên doanh Coast - Total Phong Phú, chỉ Hà Nội (đã có chứng chỉ ISO 9002).
- Mút: công ty nhựa Đại Kim.
- Khoá các loại, mác các loại, các vật tư dùng cho bao gói: họp, túi, mác, thùng carton, da giầy… mua từ các tổ hợp sản xuất, các công ty vệ tinh.
Với những sản phẩm giày liên doanh nếu bên đối tác tự cung ứng nguyên vật liệu hay là yêu cầu nguyên vật liệu nhập ngoại thì công ty nhập nguyên vật liệu từ nước ngoài. Nhóm nguyên vật liệu nhập khẩu ( 70%) gồm nhựa tổng hợp, hoá chất, keo...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement