Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hedgehog_nhimnhim
#930757

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện đối với học sinh tại Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI HỌC SINH 3

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ TÁC DỤNG CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI HỌC SINH 3

1. Sự cần thiết của bảo hiểm toàn diện đối với học sinh 3

2. Tác dụng của bảo hiểm toàn diện đối với học sinh 4

2.1. Với bản thân học sinh 4

2.2. Đối với gia đình 5

2.3. Đối với nhà trường 5

2.4. Đối với xã hội 6

2.5. Đối với công ty bảo hiểm 6

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI HỌC SINH 7

1. Sự ra đời và phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện đối với học sinh 7

2. Đối tượng bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm 8

2.1. Đối tượng bảo hiểm 8

2.2. Phạm vi bảo hiểm 9

3. Hợp đồng bảo hiểm 10

3.1. Phân loại hợp đồng bảo hiểm 10

3.2. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm toàn diện đối với học sinh 11

3.3. Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm 11

4. Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm 13

4.1. Số tiền bảo hiểm 13

4.2. Phí bảo hiểm 14

5. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hợp đồng bảo hiểm toàn diện đối với học sinh 15

5.1. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm 15

5.2. Đối với bên tham gia bảo hiểm và bên được bảo hiểm bao gồm cả bản thân học sinh, cha mẹ và nhà trường 16

6. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất 17

7. Giám định tổn thất 17

8. Chi trả tiền bảo hiểm 18

8.1. Hồ sơ yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm 18

8.2.Chi trả tiền bảo hiểm 19

9. Thời hạn khiếu nại và thời hiệu khiếu nại 20

10. Giải quyết tranh chấp 20

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHGIỆP VỤ BẢO HIỂM TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI HỌC SINH TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO MINH 21

I. MỘT VÀI NÉT KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH 21

1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 21

2. Cơ cấu tổ chức 22

3. Kết quả kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh trong thời gian vừa qua 23

4. Phương hướng hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh trong thời gian tới 26

II.THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI HỌC SINH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH 26

1. Công tác khai thác 26

1.1. Lập kế hoạch khai thác 28

1.2.Các biện pháp hỗ trợ khai thác và tổ chức khai thác: 28

1.3. Đánh giá kết quả khai thác 30

2. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất 41

3. Công tác giám định và chi trả tiền bảo hiểm 43

3.1. Công tác giám định 43

3.2. Công tác chi trả tiền bảo hiểm 46

4. Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện đối với học sinh tại Tổng công ty cổ phần Bảo Minh trong giai đoạn vừa qua 50

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI HỌC SINH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH 55

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH TRONG THỜI TỚI KHI TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI HỌC SINH 55

1. Những nhân tố thuận lợi 55

2. Khó khăn 56

3. Tiềm năng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện đối với học sinh của Bảo Minh trong thời gian tới 56

II.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI HỌC SINH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH 57

1. Kiến nghị với Nhà nước 57

2. Kiến nghị với Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 58

2.1. Đối với công tác khai thác 58

2.2. Đối với công tác đề phòng và hạn chế tổn thất 62

2.3. Đối với công tác chi trả tiền bảo hiểm 63

2.4. Đối với công tác xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức đào tạo cán bộ 64

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Trong đó một phần chuyển cho hội cha mẹ học sinh tại các quận huyện.
Về nghĩa vụ: Những cộng tác viên là trung gian giữa công ty và khách hàng họ có nhiệm vụ:
+Phổ biến chủ trương, tuyên truyền với học sinh về bảo hiểm toàn diện đối với học sinh.
+Thu phí bảo hiểm nộp về cho công ty, nộp danh sách những học sinh tham gia bảo hiểm.
+ Khi có rủi ro xảy ra, đại lý và cộng tác viên phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả, xác định nguyên nhân rủi ro.
Việc sử dụng đội ngũ đại lý, cộng tác viên giúp công ty khai thác được nhiều hơn, đại lý là những người ở địa phương do vậy làm công tác tuyên truyền sẽ hiệu quả hơn, dễ gây được lòng tin của khách hàng.
Tuy nhiên vẫn còn có hạn chế: nếu việc lựa chọn đại lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của công ty, nhiều sự phiền hà mà gia đình các em gặp phải là do đại lý như: việc mang hồ sơ lên công ty chậm trễ trong công tác chi trả tiền tới khách hàng, bớt xén tiền bảo hiểm, không nhiệt tình trong việc hướng dẫn gia đình các em làm thủ tục gây cho gia đình các em phải đi lại nhiều lần.
* Tổ chức khai thác: Kế hoạch khai thác là định hướng cho khâu tổ chức khai thác. Trong quá trình tổ chức khai thác kết hợp đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm kịp thời để nâng cao hiệu quả khai thác , đạt được kết quả đề ra, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thu phí bảo hiểm. Các cán bộ của công ty được phân công phụ trách các trường phải thường xuyên liên lạc với đại lý bán chuyên. Các công ty định trong vòng bao nhiêu ngày đại lý phải nộp phí một lần lên các công ty bảo hiểm hay cán bộ công ty phải xuống tận trường thu phí để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh và công ty.
1.3. Đánh giá kết quả khai thác
Đây là bước rất quan trọng bởi từ đó cán bộ công ty tìm được những mặt đã đạt được và những mặt tồn tại để đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót, giúp công ty khai thác được tốt hơn trong những năm học sau.
Bảo hiểm toàn diện học sinh thường được tiến hành vào đầu năm học, do vậy cứ vào thời điểm này các công ty bảo hiểm đều dốc hết nguồn lực của mình tập trung vào khâu khai thác để đạt kết quả cao.
Cũng giống như nghiệp vụ khác để công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện đối với học sinh đạt kết quả tốt các công ty bảo hiểm đều xây dựng cho mình một quy trình khai thác riêng. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh cũng thực hiện theo quy trình khai thác sau:
Sơ đồ 2: Quy trình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện đối với học sinh
tại Bảo Minh
Nhận thông tin từ phía khách hàng
Đánh giá rủi ro
Xem xét hợp đồng
Đàm phán chào phí
Chấp nhận bảo hiểm
Cấp đơn thu phí bảo hiểm
Theo dõi thu phí tiếp nhận giải quyết mới
Để đánh giá thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện đối với học sinh trong thời gian qua của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ta xem xét bảng số liệu sau:
Bảng 3: Tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện đối với học sinh
tại Bảo Minh(2000-2006)
Chỉ tiêu
Đơn vị
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1.Tổng số HS tham gia BH:
-NT-MG
-TH
-THCS
-THPT
-ĐH,CĐ
Người
-
-
-
-
-
452.942
509.560
580.796
665.069
763.499
878.252
1.010.516
34.106
36.230
45.302
53.538
58.866
68.767
78.921
218.544
250.805
282.324
347.233
403.967
463.893
533.552
118.580
137.326
156.989
160.348
190.569
226.325
262.835
65.268
68.281
78.465
83.865
89.329
97.310
111.358
16.444
16.918
17.736
20.090
20.767
21.957
23.850
2.Cơ cấu khai thác:
-NT-MG
-TH
-THCS
-THPT
-ĐH,CĐ
%
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
7,53
7,11
7,80
8,05
7,71
7,83
7,81
48,25
49,22
48,61
52,21
52,91
52,82
52,80
21,16
26,95
27,03
24,11
24,96
25,77
26,01
14,41
13,40
13,51
12,61
11,70
11,08
11,02
3.,62
3,30
3,05
3,01
2,71
2,50
2,36
Nguồn: phòng khai thác 25-Bảo Minh Thăng Long
Dựa vào bảng số liệu 3 ta thấy số lượng học sinh tham gia bảo hiểm toàn diện đối với học sinh có xu hướng tăng lên qua các năm: năm 2000 tổng số học sinh tham gia bảo hiểm là 452.941 học sinh, năm 2006 tổng số học sinh tham gia bảo hiểm lên tới 1.010.516 học sinh, gấp hơn hai lần năm. Đồng thời ta cũng thấy số học sinh tham gia ở các khối cũng tăng đều qua các năm.
Về cơ cấu khai thác trong giai đoạn 2000-2006 tỷ lệ tham gia bảo hiểm ở hai khối tiểu học và trung học luôn chiếm phần lớn trong cơ cấu học sinh tham gia bảo hiểm tại công ty, còn hai khối nhà trẻ- mẫu giáo; đại học-cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề chiếm tỷ lệ thấp, đặc biệt là khối đại học- cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trung bình chiếm gần 3% trong cả giai đoạn. Khối tiểu học và trung học cơ sở luôn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu khai thác điều này do tổng số học sinh ở hai khối này lớn, đồng thời do công ty tập trung khai thác tốt ở hai khối này.
Với khối đại học- cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tỷ lệ tham gia lại rất thấp trong cơ cấu chỉ chiếm gần khoảng 3%, mặc dù số học sinh- sinh viên vẫn tăng qua các năm song cơ cấu khai thác thấp nhất và liên tục giảm qua các năm. Sở dĩ như vậy bởi vì lứa tuổi này các em không còn chịu sự quản lý của gia đình, cha mẹ không đứng ra mua bảo hiểm cho con em mình, mà việc mua bảo hiểm do các em tự mua cho bản thân mình; đồng thời việc tiếp cận giữa công ty bảo hiểm với đối tượng này rất khó khăn nên tỷ lệ số học sinh- sinh viên tham gia bảo hiểm là rất thấp. Nhưng nếu công ty có biện pháp giải thích, tuyên truyền thì đây sẽ là đoạn thị trường tiềm năng.
Đối với khối nhà trẻ- mẫu giáo một lứa tuổi còn quá bé, nên việc tuyên truyền quảng cáo gặp khó khăn. Các em lại sống hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ mà các thông tin mới về nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện đối với học sinh đến với các bậc phụ huynh còn rất chậm. Do vậy công ty muốn khai thác được nhiều ở khối này công ty cần kết hợp với nhà trường chặt chẽ hơn nữa trong việc tuyên truyền quảng cáo để giúp các bậc cha mẹ học sinh hiểu nhiều hơn nữa tác dụng của bảo hiểm với con em mình.
Đối với khối trung học phổ thông cơ cấu tham gia không cao, đặc biệt trong những năm gần đây có xu hướng giảm xuống: năm 2000 khối trung học phổ thông tham gia bảo hiểm chiếm 14,41% trong tổng số học sinh tham gia bảo hiểm; năm 2006 giảm xuống còn 11,02%. Điều này được giải thích là do:
Tổng số học sinh ở khối trung học phổ thông thấp hơn nhiều so với khối tiểu học và trung học cơ sở.
Trong những năm gần đây do sự cạnh tranh mạnh mẽ của các công ty bảo hiểm mà điển hình là Bảo Việt, Pjico … một số thị phần của công ty đã bị mất đi ở các khối trung học phổ thông làm cho tỷ lệ tham gia ở khối này giảm đi.
Song bên cạnh đó do làm tốt công tác vận động tuyên truyền dựa trên mối quan hệ sẵn có với các trường đặc biệt là khối tiểu học và trung học cơ sở lượng học sinh tham gia bảo hiểm ở hai khối này tăng lên nhiều, điều này làm cho tổng số học sinh tham gia bảo hiểm tăng lên.
Trong khâu khai thác yếu tố đi liền với số lượng học sinh tham gia bảo hiểm là doanh thu phí bảo hiểm, so sánh tốc độ tăng doanh thu phí bảo hiểm với tốc độ tăng số học sinh tham gia bảo hiểm công ty thấy mức phí bảo hiểm mà chúng ta đề ra có ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement