Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#930754

Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn và thiết kế xây dựng ở Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HUD.CIC

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG 4

I. Dịch vụ và đặc điểm của dịch vụ: 4

1. Khái niệm về dịch vụ: 4

2. Đặc điểm của hoạt động dịch vụ: 4

3. Các loại hình dịch vụ: 4

3.1.Dịch vụ thuần tuý: 4

3.2. Dịch vụ có kèm theo sản phẩm vật chất: 4

3.3. Sản phẩm vật chất kèm theo dịch vụ và dịch vụ bổ sung: 4

4. Vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: 4

4.1. Vị trí vai trò: 4

4.2.Ý nghĩa: 4

II. Hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ: 4

1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ: 4

2. Phân loại hiệu quả kinh doanh dịch vụ: 4

2.1.Hiệu quả cá biệt và hiệu quả xã hội 4

2.2. Hiệu quả của chi phí bộ phận và chi phí tổng hợp. 4

2.3. Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả so sánh 4

3. Vai trò của nâng cao hiệu quả kinh doanh dch vô đối với doanh nghiệp trong kinh tế thị trường. 4

III. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp 4

1. Môi trường vĩ mô 4

1.1. Yếu tố chính trị và pháp luật 4

1.2. Yếu tố kinh tế và công nghệ 4

1.3. Yếu tố Văn hoá - Xã hội 4

1.4. Yếu tố tự nhiên và cơ sở hạ tầng 4

2. Môi trường vi mô 4

2.1. Yếu tố khách hàng 4

2.2. Đối thủ cạnh tranh 4

2.3. Các yếu tố thuộc về tiềm năng của doanh nghiệp 4

IV.Các phương pháp và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ 4

1. Các phương pháp cơ bản trong đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ 4

2. Một số quan điểm khi đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ: 4

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD.CIC 4

I. Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HUD CIC: 4

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HUD.CIC 4

2. Bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HUD.CIC 4

3. Chức năng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HUD.CIC 4

4. Nhiệm vụ của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HUD.CIC 4

5. Đặc điểm về lao động 4

II. Thực trạng hiệu quả kinh doanh dịch vụ tư vấn và thiết kế xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HUD.CIC 4

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2005 4

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005 4

III. Kết luận rút ra từ thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tư vấn và thiết kế xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HUD.CIC 4

1.Những thuận lợi trong kinh doanh tư vấn thiết kế 4

2. Những khó khăn 4

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD - CIC 4

I. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2006: 4

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 4

2. Những công việc chủ yếu 4

II. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn và thiết kế xây dựng ở Công ty cổ phần tư vấn đt xây dựng HUD - CIC 4

1.Biện pháp về tổ chức 4

2. Cải tiến và áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2000 4

3. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị 4

KẾT LUẬN 4

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hỏt triển khụng cõn đối cỏc nghành nghề sẽ khụng mang lại sự phỏt triển bền vững của nền kinh tế.
Về mặt khụng gian: Hiệu quả kinh doanh dịch vụ cũn được được trong mối quan hệ tương tỏc giữa doanh nghiệp và cỏc tỏc nhõn bờn ngoài. Nú liờn quan đến mức độ đúng gúp của doanh nghiệp vào sự phỏt triển của nghành, giữa ngành kinh tế này với ngành kinh tế khỏc, giữa từng bộ phận với toàn bộ hệ thống, giữa hiệu quả kinh tế với việc thực hiện nhiệm vụ ngoài kinh tế.
Về mặt định lượng: Hiệu quả kinh doanh dịch vụ ở doanh nghiệp dựa trờn những chỉ tiờu mang tớnh định lượng như cỏc chỉ tiờu về doanh thu, chi phớ, lợi nhuận…
Về mặt định tớnh: Đứng trờn gúc độ nền kinh tế quốc dõn, hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp đạt được phải gắn chặt với hiệu quả toàn nền kinh tế quốc dõn. Như vậy thu được hiệu quả cao cho doanh nghiệp chưa phải là đủ mà cũn phải mang lại hiệu quả cho xó hội. Trong những trường hợp cần thiết, hiệu quả toàn xó hội lại là mặt cú tớnh quyết định khi đưa ra một giải phỏp kinh tế, dự xột về mặt hiệu quả ở doanh nghiệp nú chưa hoàn toàn được thoả món. Bờn cạnh đú, để đỏnh giỏ hiệu quả hoạt động kinh doanh một cỏch toàn diện thỡ doanh nghiệp cần đỏnh giỏ cả chất lượng của kết quả đạt được mà khụng dừng lại ở việc xem xột kết quả đú.
2. Một số quan điểm khi đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ:
Thứ nhất: Bảo đảm kết hợp hài hoà giữa lợi ớch của doanh nghiệp với lợi ớch toàn xó hội.
Theo quan điểm này thỡ việc nõng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ở doanh nghiệp phỏi thoả món thớch đỏng nhu cầu cỏc chủ thể cú liờn quan trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Sự phỏt triển của doanh nghiệp gắn chặt với lợi ớch người lao động, lợi ớch tập thể cũng như toà xó hội vỡ thế khi sử dụng cỏc biện phỏp nõng cao hiệu quả khụng được gõy ảnh hưởng cú hại đến sức khoẻ người lao động, mụi trường tự nhiờn hay gõy cạnh tranh khụng lành mạnh giữa cỏc doanh nghiệp trờn thị trường.
Thứ hai: Bảo đảm tớnh toàn diện và tớnh hệ thống của việc nõng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ.
Quan niệm này đũi hỏi việc sủ dụng cỏc biện phỏp nõng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ cần chỳ ý kết hợp hài hoà giữa hiệu quả từng bộ phận và hiệu quả chung của toàn doanh nghiệp. Bởi giữa cỏc bộ phận này cú sự tỏc động qua lại lẫn nhau. Xem xột một cỏch tổng quỏt, quan niệm này đũi hỏi nõng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ cần dựa trờn yờu cầu nõng cao hiệu quả của cơ sở, của địa phương, của ngành kinh tế, của nền sản xuất hàng hoỏ.
Thứ ba: Đảm bảo tớnh ỏp dụng được trong việc nõng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ. Cỏc biện phỏp đề ra nhằm nõng cao hiệu quả kinh doanh phải mang tớnh chất khả thi, phự hợp với thực tiễn cả về mặt kinh tế và mặt kĩ thuật, cú như vậy mới đem lại lợi ớch lõu dài cho doanh nghiệp và cho xó hội.
Thứ tư: Đảm bảo tớnh thống nhất giữa nhiệm vụ chớnh trị xó hội với nhiệm vụ kinh tế.
Trước hết sự ổn định về mọi mặt của một quốc gia là nhõn tố quan trọng trong việc nõng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ. Do đú, mục tiờu chiến lược phỏt triển của doanh nghiệp phải xuất phỏt từ mục tiờu, chiến lược phỏt triển kinh tế xó hội của đất nước. Như vậy doanh nghiệp đúng gúp vào nền kinh tế bền vững và cú thể tận dụng hết cỏc ưu thế để phỏt triển.
Thứ năm: Đỏnh giỏ hiệu quả kinh doanh phải xuất phỏt từ mặt hiện vật lẫn mặt giỏ trị của hàng hoỏ.
Ở đõy mặt hiện vật thể hiện là số lượng sản phẩm và chất lượng sản phẩm, mặt giỏ trị là biểu hiện bằng tiền của sản phẩm hàng hoỏ, của kết quả và chi phớ bỏ ra. Đõy là đũi hỏi tất yếu của quỏ trỡnh đỏnh giỏ hiệu quả kinh doanh trong nền kinh tế thị trường.
Chương 2
Thực trạng Hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn và thiết kế xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HUD.CIC
I. Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HUD CIC :
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HUD.CIC
Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng (CIC) trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) là đơn vị được thành lập vào tháng 7 năm 2000 trên cơ sở sắp xếp lại Xí nghiệp Thiết kế xây dựng và Tư vấn đầu tư.
2. Bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HUD.CIC
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
Hội đồng
khoa học
Phó Giám đốc
(Kỹ thuật - Kết cấu)
Xưởng
Thiết kế
Quy hoạch và Hạ tầng
Xưởng
Thiết kế
3
Xưởng
Thiết kế
thi công nội ngoại thất
Phòng Tài chính kế toán
Phòng Tổ chức hành chính
Phòng Kinh tế kế hoạch
Chi nhánh phía Nam
Xưởng
thiết kế 1
Xưởng
thiết kế 2
Phòng QLKT
và Tư vấn giám sát
Xí nghiệp xây lắp
Xưởng Dự toán
Đội đo đạc khảo sát
Giám đốc
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
(Quy hoạch - Kiến trúc)
Đại hội đồng cổ đông
Sơ đồ tổ chức hoạt động
Của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng hud-cic
Phòng kế hoạch
Phòng tài chính kế toán
Phòng tổ chức hành chính
Phòng quản lý kỹ thuật và tư vấn giám sát
Phòng dự toán
Xưởng thiết kế số 1
Xưởng thiết kế số 2
Xưởng thiết kế số 3
Xưởng thiết kế quy hoạch và hạ tầng
Ban Giám đốc
Hội đồng khoa học
Chi nhánh tại TP. Hồ chí Minh
Khối quản lý
đội đo đạc và khảo sát địa chất
xN xây dựng và thiết kế nội ngoại thất
Khối sản xuất
a. Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HUD.CIC
Về tổ chức bộ máy trong Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng bao gồm 4 phòng chức năng, 4 xưởng, 1 đội sản xuất và Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh mới thành lập tháng 09/2004:
Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tài chính Kế toán
Phòng Kế hoạch
Phòng Quản lý kỹ thuật
Xưởng Thiết kế 1
Xưởng Thiết kế 2
Xưởng Thiết kế 3
Xưởng Thiết kế Quy hoạch và Hạ tầng
Đội đo đạc và Khảo sát địa chất công trình
Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh
b. Chức năng và nhân sự của các phòng xưởng trong Công ty như sau:
Ban giám đốc:
Bộ máy lãnh đạo của Công ty gồm có Giám đốc Công ty, 01 Phó giám đốc Công ty và Kế toán trưởng. Công ty đã có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể.
Khối gián tiếp
1. Phòng Tổ chức - Hành chính:
Chức năng nhiệm vụ
Công tác tổ chức cán bộ:
- Nghiên cứu cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất cho phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Công ty. Quản lý về số lượng và cơ cấu nhân sự trong Công ty; đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.
- Tham mưu giúp Giám đốc quản lý chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ về công tác cán bộ, tiền lương phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước và điều kiện đặc điểm cụ thể của Công ty.
- Tổ chức phổ biến hướng dẫn và thực hiện chính sách của Nhà nước cho toàn thể CBCNV.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về các mặt hoạt động theo quy định của Tổng Công ty và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo đó.
- Quản lý lưu trữ hồ sơ lý lịch của nhân viên trong Công ty, bổ xung k
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement