Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cuocsong_toi_loi
#930752

Download miễn phí Chuyên đề Công tác giám định bồi thường trong nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex





MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I: Lý luận chung về nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới và Công tác giám định bồi thường trong bh vật chất xe cơ giới tại công ty pjico 3

I. khái quát chung về Bảo hiểm vật chất xe cơ giới 3

1. Đặc điểm giao thông vận tải đường bộ ở Việt Nam và vai trò của Bảo hiểm vật chất xe cơ giới 3

2. Tác dụng của Bảo hiểm vật chất xe cơ giới .6

2.1. Bồi thường những tổn thất do rủi ro gây ra, góp phần ổn định đời sống sản xuất và kinh doanh . 6

2.2. Bảo hiểm góp phần đề phòng và hạn chế tổn thất 6

2.3.Góp phần tăng nguồn vốn đầu tư và phát triển kinh tế 7

2.4.Bảo hiểm đóng góp tích lũy cho ngân sách nhà nước thông qua thuế 7

2.5.Bảo hiểm là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, mọi tổ chức, giúp họ yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh, bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng, tương trợ, nhân văn sâu sắc. 7

2.6.Bảo hiểm thu hút một số lao động nhất định, góp phần giảm bớt tình trạng thất nghiệp cho xã hội. 7

3. Đối tượng và phạm vi bảo hiểm vật chất xe cơ giới 7

3.1.Đối tượng bảo hiểm vật chất xe cơ giới 7

3.2. Phạm vi bảo hiểm vật chất xe cơ giới : 8

4.Giá trị Bảo hiểm và số tiền Bảo hiểm 9

5. Phí bảo hiểm 10

6. Hợp đồng bảo hiểm 12

7. Quyền lợi và trách nhiệm các bên liên quan trong hợp đồng bảo hiểm 13

II. Công tác giám định bồi thường trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới 14

1.Vai trò của Công tác giám định bồi thường 14

2. Nội dung của Công tác giám định bồi thường 15

2.1. Nguyên tắc giám định bồi thường: 15

2.2. Giám định viên: 16

2.2.1. Vai trò của giám định viên: 16

2.2.2.Quy chế về giám định viên bảo hiểm: 17

2.3. Quy trình giám định bồi thường gồm các bước sau: 17

2.4. Công tác bồi thường 22

III. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả công tác giám định bồi thường BH vật chất xe cơ giới 26

Chương II: Thực trạng Công tác giám định bồi thường trong nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 28

I.Vài nét về Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 28

1. Lịch sử hình thành và phát triển. 28

2. Nguyên tắc và mục đích hoạt động kinh doanh của PJICO. 31

2.1. Nguyên tắc hoạt động của công ty PJICO. 31

2.2. Mục đích kinh doanh của công ty PJICO. 31

3. Tổ chức và nhân sự 32

3.1. Cơ cấu tổ chức 32

3.2 .Cơ cấu nhân sự 32

4. Mục tiêu và phương hướng phát triển trong thời gian tới 33

II. Thực trạng Công tác giám định bồi thường trong nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Pjico 34

1. Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới 34

1.1. Tình hình chung các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới: 34

1.2. Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới: 36

2.Thực trạng công tác giám định bồi thường 38

2.1. Phòng giám định bồi thường: 38

2.2. Tình hình thực hiện công tác giám định: 40

2.3. Tình hình thực hiện công tác bồi thường: 44

3. Công tác giám định bồi thường với việc ngăn chặn gian lận trục lợi trong bảo hiểm. 50

3.1.Khái niệm về trục lợi bảo hiểm 50

3.2. Nguyên nhân phát sinh trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty 55

3.2.1 Nguyên nhân khách quan 55

3.2.2 Nguyên nhân chủ quan 56

3.3.Hậu quả của trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty PJICO 58

3.4. Các hình thức gian lận và biện pháp phát hiện, xử lý trục lợi bảo hiểm 59

3.4.1. Hình thức hợp lý hoá ngày tai nạn và hiệu lực bảo hiểm 59

3.4.2 Hình thức thay đổi tình tiết trong các vụ tai nạn 61

3.4.3 Hình thức lập hồ sơ hiện trường giả 61

3.4.4 Hình thức khai tăng số tiền tổn thất 62

3.4.5 Hình thức lập hồ sơ khiếu nại nhiều lần 62

3.4.6 Hình thức cố ý gây tai nạn 63

3.5. Đánh giá hiệu quả của công tác phòng chống và ngăn chặn trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty PJICO 64

4. Đánh giá kết quả và hiệu quả công tác giám định và bồi thường BH vật chất xe cơ giới tại pjico 65

Chương III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng giám định bồi thường trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty pjico 70

I. Các giải pháp chung: 70

1. Về mặt nghiệp vụ 70

1.1. Công tác khai thác và dịch vụ chăm sóc khách hàng: 70

1.2. Công tác giám định và bồi thường 71

1.3. Củng cố và phát triển hệ thống đại lý, cộng tác viên: 72

1.4.Chương trình tái bảo hiểm: 72

2. Về mặt quản lý: 73

2.1 Công tác đổi mới doanh nghiệp: 73

2.2. Công tác kế hoạch thống kê: 73

2.3. Công tác tài chính kế toán: 73

2.4. Phát triển bộ máy tổ chức nhân sự : 73

II.Các giải pháp đối với Công tác giám định bồi thường 75

1. Các giải pháp đối với công tác giám định: 75

2. Các giải pháp đối với công tác bồi thường: 77

2.1. Biện pháp tránh tồn đọng hồ sơ: 77

2.2. Biện pháp đề phòng hạn chế rủi ro tổn thất 77

III. Một số kiến nghị 78

1. Kiến nghị đối với Nhà nước và các Bộ ngành có liên quan: 78

2. Đối với Công ty pjico 79

Kết luận 80

Tài liệu tham khảo 81

 

 





Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


về việc bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm của xe cơ giới và phần lớn do Công ty Pjico đã có những chính sách đúng đắn trong chiến lược phát triển kinh doanh của mình.
Những chính sách đúng đắn đó là:
- Công ty đã thực hiện chính sách marketing, quảng cáo sâu rộng làm cho khách hàng thấy rõ những tiện ích của sản phẩm, uy tín của Công ty
- Công ty có một đội ngũ đại lý, cộng tác viên trên tất cả các địa bàn. Có nhiều chính sách khuyến khích trong công tác khai thác.
- Thực hiện tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng làm khách hàng luôn yên tâm hài lòng về chất lượng sản phẩm của Công ty.
- Các biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất luôn được Công ty coi trọng nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất có thể xảy ra với đối tượng bảo hiểm.
- Công tác giám định bồi thường cũng được Công ty quan tâm thích đáng. Công tác giám định bồi thường luôn được phòng giám định bồi thường của Công ty thực hiện nhanh chóng, chính xác nhằm bồi thường kịp thời cho giúp khách hàng khắc phục tài chính nhanh nhất. Điều này cũng nhằm nâng cao uy tín của Công ty và giữ vững chỗ đứng của Công ty trên thị trường bảo hiểm cũng như trong tâm chí của khách hàng.
Như vậy, có thể nói sự phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới có sự đóng góp đáng kể của Công tác giám định bồi thường .
1.2. Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới:
Cùng với sự phát triển của các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. Nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới đã đóng góp một phần không nhỏ vào tổng doanh thu của các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. Tuy nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới chưa phải là một nghiệp vụ bắt buộc nhưng số người tham gia bảo hiểm vật chất cũng càng ngày càng tăng và doanh thu nghiệp vụ này cũng càng ngày càng tăng.
Bảng 2.2. Doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Pjico (2001 –2005)
Chỉ tiêu
Đơn vị
Năm 2001
Năm
2002
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới
Vật chất xe gắn máy
Vật chất xe ô tô
Triệu đồng
9.635
106
9.529
13.840
170
13.634
19870
213
19657
27838
289
27539
38013
405
37608
Doanh thu phí các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới
Triệu đồng
46.152
86.261
105150
132489
174885
Tỷ lệ % doanh thu NVBHVCXCG so với các NVBHXCG
%
20,8
16,1
18,9
21
21,7
(Nguồn: Phòng phi hàng hải Pjico )
NVBHVCXCG: Nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới
NVBHXCG: Nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới
Theo bảng trên có thể thấy doanh thu của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới của Công năm 2001 đạt 9.635 triệu đồng chiếm 20,8% doanh thu các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, năm 2002 đạt được 13.840 triệu đồng tăng 43,6% so với năm 2001 và chiếm 16,1% các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. Năm 2003 đạt 19.870 triệu đồng tăng 43,5% so với năm 2002, trong đó chủ yếu là bảo hiểm vật chất xe ô tô đạt 19.657 triệu đồng chiếm 98,92% và chiếm 18,9% các nghiệp vụ xe cơ giới . Trong năm 2004 đạt 27.838 triệu đồng tăng 40,1% so với năm 2003. Còn trong năm 2005 doanh thu này tăng ít hơn năm 2004 3,5% đạt 38.013 triệu đồng và chiếm 21,7% các nghiệp vụ xe cơ giới. Với mức doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm vật chất như vậy bình quân trong 5 năm nghiệp vụ này đã đóng góp khoảng 19,7% doanh thu của các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. Năm 2002 tỷ lệ mức đóng góp của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới đã giảm so với năm 2001 là 4,7%.Nhưng năm 2003 tỷ lệ mức đóng góp vào các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới là 18,9% tăng so với năm 2002 về tuyệt đối là 2,8%. Sau đó tiếp tục tăng qua các năm 2004 và 2005 lần lượt là 21% và 21,7%
2.Thực trạng công tác giám định bồi thường
2.1. Phòng giám định bồi thường:
Trước năm 2000 công tác giám định bồi thườngtrong bảo hiểm xe cơ giới được thực hiện trực tiếp bởi phòng Phi hàng hải (phòng vừa quản lý việc khai thác đồng thời thực hiện công tác giám định và bồi thường). Do vậy hiệu quả công việc không cao mà còn làm giảm uy tín trong khách hàng, không phát hiện được các hiện tượng trục lợi, gian lận gây thất thoát cho Công ty. Nhận thức được vai trò quan trọng của Công tác giám định bồi thường năm 2000 Giám Đốc Công ty được sự chỉ đạo và cho phép của Công ty đã quyết định thành lập Phòng Giám định bồi thường, với các chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Giám định và phối hợp giám định các đối tượng bảo hiểm tổn thất theo yêu cầu của khách hàng và yêu cầu phân cấp của Công ty.
- Tổ chức giám định đối tượng bị tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới.
- Phối hợp với các phòng chức năng liên quan để giám định các đối tượng bảo hiểm ở các nghiệp vụ khác theo phân công và phân cấp của Giám đốc.
- Thực hiện giám sát các hạng mục và đơn giá sửa chữa các đối tượng được bảo hiểm bị tổn thất thuộc trách nhiệm của Công ty. Tham gia xử lý tài sản thu hồi sau khi bồi thường.
- Giải quyết bồi thường và đề xuất bồi thường
- Xét giải quyết bồi thường các hồ sơ khiếu nại trên mức phân cấp cho các phòng thuộc Công ty cá trong giới hạn phân cấp của phòng theo qui định của Giám đốc.
- Xem xét đề xuất với lãnh đạo Công ty giải quyết bồi thường cho các hồ sơ khiếu nại bồi thường trên phân cấp của phòng.
- Tham gia các phiên tòa, các cuộc hoà giải trách nhiệm dân sự liên quan đến trách nhiệm của Công ty.
- Thực hiện khiếu nại đòi người thứ ba
- Quản lý giám định bồi thường trong toàn Công ty.
- Hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra công tác giám định bồi thường.
- Quản lý phân loại thống kê, lưu giữ hồ sơ giám định bồi thường trong toàn Công ty, thông qua đó để đề xuất các chính sách làm tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Thường xuyên nghiên cứu đề xuất cải tiến và hoàn thiện các quy trình, quy chế giám định bồi thường.
- Phát hiện những bất hợp lý nhằm báo cáo cho cấp trên để có các biện pháp xử lý kịp thời.
- Đảm bảo sự hợp tác và phối hợp giữa các phòng trong dây chuyền giám định bồi thường.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu giám định.
Quyền hạn:
- Kiểm tra hướng dẫn các phòng về công tác giám định bồi thườngtheo phân cấp của Giám đốc.
- Yêu cầu các phòng phối hợp để giải quyết nhanh chóng, chính xác việc giám định bồi thường cho khách hàng.
- Được quyền giám định bồi thường theo phân cấp.
Cơ cấu tổ chức của phòng:
Phòng gồm một trưởng phòng, một phó phòng và bốn cán bộ giám định và bồi thường, trong đó phòng được tổ chức thành ba bộ phận: bộ phận giám định, bộ phận bồi thường, bộ phận quản lý.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý và báo cáo với Giám đốc Công ty về toàn bộ hoạt động của phòng.
2.2. Tình hình thực hiện công tác giám định:
Công tác giám định là khâu hết sức quan trọng trong nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới nói chung. Giám định cung cấp cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi thường từ đó sẽ tác động trở lại với công tác khai thác.
Nhằm mục đích phục vụ khách hàng tốt nhất, công tác giám định phải được tiến hành nhanh chóng, chính xác, kịp thời, sát với thực tế, từ đó tạo điều kiện cho công tác bồi thư
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement