Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenvp_blog
#930747 Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ 3
1.1.Quá trình hình thành và phát triển 3
1.1.1.Giới thiệu chung về Công ty dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí 3
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 4
1.2. Đặc điểm chủ yếu của Công ty 5
1.2.1. Sản phẩm chính 5
1.2.2.Lao động 5
1.2.3. Vốn 6
1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý 7
1.3.1. Mô hình tổ chức quản lý 7
1.3.2.Chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban 8
Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ phòng Tổ chức-Đào tạo 10
1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh 13
1.4.1. Kết quả kinh doanh tổng hợp 14
1.4.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh 15
1.5. Những mặt thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 16
1.5.1.Thuận lợi: 16
1.5.2. Khó khăn: 17
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY DUNG DỊCH KHOANVÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ 19
2.1. Quy chế chung về chính sách tiền lương, tiền thưởng tại Công ty DMC 19
2.2. Thực trạng chính sách tiền lương tại Công ty DMC 19
2.2.1.Công tác xây dựng quỹ lương 19
2.2.2. Các hình thức tiền lương tại Công ty DMC 21
2.2.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian 22
2.2.2.1.1. Đối tượng áp dụng hình thức trả lương theo thời gian 22
2.2.2.1.2.Cách tính tiền lương theo thời gian 22
2.2.2.2.Hình thức trả lương theo sản phẩm 26
2.2.2.2.1.Công tác định mức lao động 26
2.2.2.2.2.Các hình thức trả lương theo sản phẩm được áp dụng ở Công ty DMC 31
2.3.Chính sách tiền thưởng 41
2.3.1. Quy định về chính sách tiền thưởng của Công ty DMC 41
2.3.2.Quy định về đối tượng khen thưởng của Công ty 42
2.3.3. Các nguồn hình thành quỹ tiền thưởng và nguyên tắc phân phối quỹ tiền thưởng, phúc lợi:: 43
2.4. Đánh giá chung về chính sách tiền lương, tiền thưởng của Công ty DMC 43
2.4.1. Những tác động tích cực của chính sách tiền lương tiền thưởng tại Công ty DMC 43
2.4.2. Những hạn chế của chính sách tiền lương, tiền thưởng tại Công ty DMC 45
2.4.2.1. Những tồn tại của chính sách tiền lương: 45
2.4.2.2. Những tồn tại của chính sách tiền thưởng 46
2.4.2.3. Nguyên nhân ảnh hưởng tới chính sách tiền lương, tiền thưởng của Công ty DMC 47
Hệ thống phân tích công việc chưa rõ ràng 50
Hệ thống định mức lao động lạc hậu 52
Hệ thống đánh giá công việc chưa chính xác và chi tiết 53
Hệ thống công tác tổ chức, phục vụ nơi làm việc chưa tốt: 57
Công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm chưa khách quan 58
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY DMC 60
3.1.Chiến lược phát triển của Công ty DMC trong thời gian tới 60
3.1.1. Định hướng chung theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2004 60
Mục tiêu chiến lược 60
Các giải pháp thực hiện 60
3.1.2. Định hướng của Công ty về chính sách tiền lương, thưởng của Công ty 61
3.2.Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền thưởng tại Công ty DMC 62
3.2.1.Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý 62
3.2.2.Hoàn thiện công tác định mức lao động 64
3.2.3.Hoàn thiện công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc 65
3.2.4. Hoàn thiện công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm 65
3.2.5.Đổi mới cách chia lương 66
3.2.6.Theo dõi chặt chẽ ngày làm việc thực tế và tổ chức bình bầu công khai 76
3.2.7. Hoàn thiện chính sách tiền thưởng 77
3.2.8.Tăng cường nhận thức của người lao động về các chính sách của Công ty 79
KẾT LUẬN 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
PHỤ LỤC 84
LỜI MỞ ĐẦU
Theo các nhà kinh tế học, để quá trình sản xuất kinh doanh có thể tiến hành cần ba yếu tố cơ bản, đó là vốn, máy móc thiết bị và lao động. Trong ba yếu tố đó, lao động được khẳng định là đóng vai trò quyết định quan trọng tới quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được điều này, các doanh nghiệp luôn quan tâm tới việc tạo động lực cho người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong doanh nghiệp có rất nhiều biện pháp để tạo động lực cho người lao động nhưng cơ bản nhất, thường xuyên được sử dụng nhất là tiền lương, tiền thưởng. Chính vì lý do đó, chính sách tiền lương, tiền thưởng là vấn đề luôn được quan tâm trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng sử dụng được hiệu quả công cụ này bởi doanh nghiệp luôn phải tính toán như thế nào để tiền lương, tiền thưởng khuyến khích được người lao động nhưng không làm tăng chi phí tiền lương một cách bất hợn lý.
Tại Công ty cổ phần dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí (DMC), tuy chính sách tiền lương, tiền thưởng đã mang lại những kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết.
Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp, kết hợp với mong muốn tìm hiểu thực tế chính sách tiền lương, tiền thưởng tại công ty DMC, em lựa chọn đề tài : “Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền thưởng tại Công ty cổ phần dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí”.
Đề tài đi sâu vào tìm hiểu thực trạng chính sách tiền lương, tiền thưởng tại công ty DMC - những kết quả đạt được và những tồn tại. Từ đó, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại đó và đưa ra những giải pháp nhằm biến tiền lương, tiền thưởng thực sự trở thành công cụ hữu hiệu trong việc khuyến khích người lao động trong Công ty DMC. Vì vậy, chuyên đề gồm 3 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí
Chương 2: Thực trạng chính sách tiền lương, tiền thưởng tại công ty cổ phần dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền thưởng tại công ty cổ phần dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí.
Tuy nhiên do kiến thức có hạn, do đó chuyên đề này còn nhiều thiếu sót, rất mong sự góp ý của các giảng viên và các bạn sinh viên để báo cáo này được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ
1.1.Quá trình hình thành và phát triển
1.1.1.Giới thiệu chung về Công ty dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí
Công ty dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí (DMC) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tổng công ty Dầu khí Việt Nam được thành lập theo quyết định số 197/BT ngày 16/02/1996 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Công ty được cấp giấy phép kinh doanh số 109574 ngày 15/3/1996 của UB KH TP Hà nội. DMC là công ty hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp hoá chất và dịch vụ dung dịch khoan phục vụ trong ngành công nghiệp dầu khí và các ngành kinh tế khác.
• Tên gọi Công ty: Công ty Cổ phần dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002369 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement