Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguoibietkotronglonganhdaulam_t
#930740

Download miễn phí Báo cáo thực tập ở Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội

 MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY

KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2

1.1. Quá trình hình thành 2

1.2. Quá trình phát triển của công ty 3

1.3. Một số thành tích Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội

 đã đạt được 4

1.4. Công tác từ thiện xã hội của Công ty 4

2. Đặc điểm tổ chức và sản xuất 5

2.1. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty 5

2.2. Cách tổ chức sản xuất 5

3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội 6

4. Công tác tổ chức kế toán của Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội 9

4.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 9

4.2. Hình thức kế toán tại Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội 9

PHẦN II: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN

 VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA ĐỘI 9 CÔNG TY

 KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI 14

I. Đặc điểm, quản lý, phân loại, đánh giá nguyên vật liệu, công cụ

 công cụ 14

1. Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ công cụ 14

2. Công tác quản lý vật tư 14

3. Phân loại vật liệu, công cụ công cụ 15

4. Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu, công cụ công cụ 15

4.1. Đánh giá nguyên vật liệu,công cụ công cụ nhập kho 15

4.2 Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ công cụ xuất kho 20

4.3. Phương pháp phân bổ công cụ công cụ 23

II. Công tác kế toán vật liệu, công cụ công cụ 23

1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ công cụ 23

2. Phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ công cụ 34

2.1. Tài khoản sử dụng 34

2.2. Phương pháp hạch toán 34

CHƯƠNG II: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA

 ĐƠN VỊ THỰC TẬP 37

I. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Đội 9 - Công ty kinh doanh

 phát triển nhà Hà Nội 37

II. Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ 37

1. Ưu điểm 37

2. Nhược điểm 37

III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên

 vật liệu - công cụ công cụ 37

PHẦN III: BÁO CÁO THỰC TẬP MÔN PHÂN TÍCH

I. Mục đích, ý nghĩa của phân tích hoạt động tài chính 37

1. Mục đích 37

2. Ý nghĩa 37

II. Tài liệu dùng để phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp 37

1. Bảng cân đối kế toán của Công ty kinh doanh phát triển

 Nhà Hà Nội năm 2002 37

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty kinh doanh

 phát triển Nhà Hà Nội năm 2002 37

3. Một số tài liệu bổ sung của năm 2001 37

III. Phân tích tình hình tài chính Công ty kinh doanh phát triển Nhà

 Hà Nội 37

1. Phân tích bảng cân đối kế toán 37

1.1. Phân tích theo chiều ngang 37

1.2. Phân tích theo chiều dọc 37

2. Phân tích tình hình đầu tư của công ty 37

2.1. Lý luận chung về phân tích tình hình đầu tư 37

2.2. Phân tích tình hình đầu tư của Công ty kinh doanh phát triển Nhà Hà Nội 37

3. Phân tích rủi ro về tài chính 37

3.1. Lý luận chung về phân tích rủi ro tài chính 37

3.2. Phân tích rủi ro về tài chính 37

4. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 37

4.1. Lý luận chung về phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 37

4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 37

5. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh 37

5.1. Lý luận chung về phân tích tình hình đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh 37

5.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh 37

6. Phân tích khả năng thanh toán của công ty 37

6.1. Lý luận chung về phân tích khả năng thanh toán 37

6.2. Phân tích tình hình khả năng thanh toán của Công ty kinh doanh phát triển Nhà Hà Nội 37

7. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 37

7.1. Phân tích sức sản xuất và sức sinh lời của vốn lưu động 37

7.2. Phân tích tình hình luân chuyển vốn lưu động 37

IV. Nhận xét, kết luận về tình hình tài chính của công ty 37

KẾT LUẬN 37

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


đầu.
b) Về công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ công cụ
Ưu điểm nổi bật trong công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ công cụ ở Đội 9 là bộ phận kế toán luôn phản ánh kịp thời những số liệu về tình hình thu mua, xuất, tồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Ưu điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra quá trình sử dụng nguyên vật liệu - công cụ công cụ đúng mục đích hay không nhằm ngăn ngừa kịp thời những hành động tham ô, lãng phí, vi phạm chính sách, chế độ của Nhà nước.
Kế toán ở Đội 9 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn cung cấp thông tin kinh tế hữu ích cho ban quản lý đội, ban quản lý công ty để có kế hoạch cụ thể về việc bảo quản và sử dụng nguyên vật liệu - công cụ công cụ có hiệu quả hơn.
Do Đội 9 áp dụng hình thức nhật ký sổ cái nên ưu điểm là các mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, việc đối chiếu, kiểm tra số liệu ghi trên nhật ký sổ cái được tiến hành ngay trên sổ không cần thiết phải lập bảng đối chiếu số phát sinh.
2. Nhược điểm:
Bên cạnh những ưu điểm cần phát huy trong công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ, đội 9 còn một số mặt yếu. Cụ thể như sau:
Về quản lý: Tại Đội 9 có nhiều công trình xây dựng ở những địa điểm khác nhau, nhưng kho của Đội 9 chỉ ở khu Đại Kim - Định Công, do đó việc vận chuyển vật tư từ kho đến chân công trình là bất tiện, phải tốn chi phí vận chuyển từ kho đến công trình. Đây là một điểm cần khắc phục sao cho tiết kiệm được chi phí.
Do Đội 9 sử dụng nhiều tài khoản kế toán, có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên sổ nhật ký , sổ nhật ký rất cồng kềnh, rộng, việc áp dụng máy vi tính vào công việc kế toán hơi khó khăn.
Trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển, phần mêm về kế toán hiện đang được áp dụng khá rộng rãi trong các doanh nghiệp, tuy nhiên ở đội 9 chưa áp dụng phần mềm kế toán máy vào trong công việc kế toán. Vì vậy công việc kế toán còn thủ công, chưa thực sự rút ngắn được công việc cho kế toán.
III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ công cụ :
Về công tác quản lý : đội 9 nên có những kho dù chỉ tạm thời ở liền kề với các công trình để giảm bớt chi phí vận chuyển từ kho đến chân công trình.
Về chứng từ kế toán: nhằm quản lý tốt hơn nguyên vật liệu mua vào thì trước khi nhập kho nguyên vật liệu, đôi 9 nên lập biên bản kiểm nghiệm vật tư. Lợi ích lớn nhất của biên bản kiểm nghiệm vật tư là xác định rõ được số lượng, quy cách, phẩm chất của nguyên vật liệu, từ đó nâng cao chất lượng nguyên vật liệu nhập kho phục vụ tôt nhất cho quá trình thi công.
Biên bản kiểm nghiệm được lập thành hai bản:
01 bản giao cho bộ phận cung ứng vật tư.
01 bản giao cho phòng kế toán.
Ví dụ: Khi mua xi măng Hoàng Thạch về ta cần tiến hành lập biên bản kiểm nghiệm. Xi măng mua hoá đơn số 095051 ngày 02/04/2002 của Công ty kinh doanh vật tư tổng hợp ta phải tiến hành lập biên bản kiểm nghiệm xem xi măng có đủ chất lượng kỹ thuật không, sau đó mới tiến hành nhập kho những số lượng xi măng đủ yêu cầu chất lượng.
Biên bản kiểm nghiệm ta lập như sau:
Đơn vị: Đội 9
Bộ phận: Kỹ thuật
Mẫu số: 05VT
Ban hành theo quyết định
số 1141 - TC/QĐ/CĐKT
ngày 01/11/1995 của Bộ Tài chính.
Biên bản kiểm nghiệm vật tư
Ngày 02 tháng 04 năm 2002
Số: 01
Căn cứ quyết định số... ngày... tháng... năm... của...
Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông (bà): Nguyễn Văn Linh - Chức vụ: Khối kỹ thuật - Trưởng ban
Ông (bà): Nguyễn Thị Nhân - Thủ kho - Uỷ viên
Ông (bà): Phan Đình Tú - Tổ mua vật tư - Uỷ viên
Đã kiểm nghiệm loại vật tư sau:
TT
Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư
Mã số
cách kiểm nghiệm
Đơn vị tính
Số lượng theo chứng từ
Kết quả kiểm nghiệm
Ghi chú
Số lượng đúng quy cách sản phẩm
Số lượng không đúng quy cách sản phẩm
A
B
C
D
E
1
2
3
4
1
XMHT
Xác xuất
Kg
20.000
19.500
500
Về phương pháp hạch toán: Đội xây dựng số 9 nên áp dụng tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước thì sẽ đơn giản hơn, gọn nhẹ hơn. Việc tính đơn giá vật liệu xuất kho sẽ tiến hành dễ hơn mà không phải đợi đến cuối kỳ kế toán mới tính được.
Ví dụ: Nguyên vật liệu gạch lát Italia căn cứ vào sổ chi tiết gạch lát có tình hình nhập - xuất - tồn:
Tồn
3.500 viên
Đơn giá: 3.400
TT: 11.900.000
03/04
Nhập
1.200 viên
Đơn giá: 3.500
TT: 4.200.000
08/04
Xuất
3.000 viên
18/04
Nhập
10.000 viên
Đơn giá: 3.200
TT: 32.000.000
24/04
Nhập
6.000 viên
Đơn giá: 3.600
TT: 21.600.000
28/04
Xuất
16.000 viên
áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước ta tính được đơn giá từng lần xuất như sau:
08/04: Xuất 3000 viên; Đơn giá = Đơn giá đầu kỳ = 3400; TT: 10.200.000
24/04: Xuất 16.000 viên; Gồm 4 đơn giá như sau:
500 viên
; Đơn giá
3.400
=
1.700.000
1.200 viên
; Đơn giá
3.500
=
4.200.000
10.000 viên
; Đơn giá
3.200
=
32.000.000
4.300 viên
; Đơn giá
3.600
=
15.480.000
TT
=
53.380.000
Để nâng cao hiệu quả trong quản lý và hạch toán vật liệu, Đội 9 nên xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư kịp thời. Khoa học, phù hợp với yêu cầu của khâu thi công công trình. Muốn thực hiện điều đó, đội xây dựng số 9 phải tổ chức bộ máy kế toán nhạy bén với thời cuộc, cung cấp những thông tin chính xác nhất. Đồng thời đôi 9 phải có những nhân viên thăm dò thị trường nguyên vật liệu xây dựng để sao cho đội mua được nguyên vật liệu đủ qui cách phẩm chất cho công trình, giá cả phù hợp, sao cho tiết kiệm tối đa chi phí.
Song song với việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu cho khâu mua vào thì khâu tiêu hao nguyên vật liệu - công cụ công cụ cũng phải được tổ chức hợp lý. Nên khuyến khích những sáng tạo của người lao động trong sản xuất, xây dựng định mức tiêu hao cho từng nguyên vật liệu một cách khoa học nhất. Và có chế độ thưởng, phạt thích đáng đối với người lao động làm lợi, hại cho đội 9.
Việc tổ chức khoa học hạch toán nguyên vật liệu - công cụ công cụ góp phần không nhỏ trong toàn bộ công việc hạch toán kế toán nói chung. Bởi lẽ, nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất, nó quyết định chất lượng của công trình. Mỗi đội xây dựng, mỗi doanh nghiệp, mỗi công ty có phát triển hay không một phần là do bộ phận hạch toán kế toán. Vậy muốn một công trình tồn tại và phát triển, yêu cầu đầu tiên đặt ra là phải tổ chức bộ máy kế toán thực sự có đức, có tài.
Phần III
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Môn học: Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp
Chuyên đề: Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp
Giáo viên hướng dẫn : Hoàng Ngọc Hiền
Thời gian thực tập : 4 tuần (từ 14/07 đến 08/08/2003)
Phần III
Báo cáo thực tập môn phân tích
I. Mục đích, ý nghĩa của phân tích hoạt động tài chính
1. Mục đích
- Trước hết ta phải hiểu phân tích là gì? Phân tích là tiến hành phân chia cái chung, cái toàn bộ thành các phần, các bộ phận khác nhau để nghiên cứu sâu sắc sự vật, hiện tượng và quá trình nhằm nhận biết mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng và quá trình đó.
- Vậy phân tích hoạt động tài chính là quá trình kiểm tra đối chiếu và so sánh...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement