Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duckduck_vitvit
#930738

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Hoàng Gia

 

Lời nói đầu 2

PHẦN I 3

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1.1.Vai trò của kế toán vật liệu trong doanh nghiệp 3

1.1.2. Phân loại và đánh giá nguyên liệu - vật liệu 7

1.1.2.1.Phân loại nguyên vật liệu 7

1.1.2.2.Đánh giá nguyên vật liệu 9

Giá thực tế vật liệu = Số lượng vật liệu x Đơn giá vật liệu 12

Giá thực tế vật liệu = Giá thực tế + Giá thực tế vl - Giá thực tế 12

1.1.3.Nhiệm vụ kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ: 13

I.I.4 Thủ tục quản lý nhập, xuất kho VL- CCDC và cáchứng từkế toán liên quan: 13

1.1. 5 Hạch toán chi tiết vật tư 15

1.1.5.1.Các chứng từ dùng trong kế toán vật liệu 15

1.1.5.2. Các phương pháp hạch toán chi tiết vật liệu 16

1.1.6. Kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu 19

1.1.6.1. Tài khoản kế toán sử dụng 19

1.1.6.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 22

1.15.3.kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 23

1.1.5.3. Hệ thống sổ kế toán dùng trong kế toán tổng hợp vật liệu 24

Sơ đồ hạch toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái 25

Sơ đồ hạch toán theo hình thức nhật ký chung 26

Sơ đồ hạch toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 27

Sơ đồ hạch toán theo hình thức nhật ký chứng từ 28

PHẦN II 29

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SX&DV THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA 29

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA 29

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 29

1.1 Sự ra đời của công ty 29

1.2 Qúa trình phát triển của công ty. 29

II/ Chức năng và nghiệp vụ của công ty 30

1. Chức năng 30

2. Nghiệp vụ 31

III/ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 31

1. Mô hình bộ máy quản lý 31

2. Nguyên tắc hoạt động 32

IV/Tổ chức công tác kế toán 34

1.Tổ chức bộ máy kế toán 34

2/ Hệ thống sổ sách , chứng từ , báo cấo mà công ty đang sử dụng . 37

3/ Sơ đồ và trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 37

B/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNGTY TNHH SX&DV THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA : 38

2.3.1. Phân loại và đánh giá vật liệu 38

2.3.2 Kế toán chi tiết vật liệu 40

Trình tự nhập kho nguyên vật liệu 41

Trình tự xuất kho vật liệu 45

THẺ KHO 47

2.3.3. Kế toán tổng hợp vật liệu tại Chi nhánh thuộc công ty TNHH Hoàng Gia: 48

CHƯƠNG III 60

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH SX&DV THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA 60

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA 60

3.1.1.Những ưu điểm cơ bản 61

3.2.1 Những hạn chế cần hoàn thiện 63

3.1.2.1 Trong công tác quản lý vật liệu 63

3.1.2.2. Trong công tác kế toán chi tiết vật liệu 63

3.1.2.3 Trong công tác kế toán tổng hợp vật liệu 64

3.1.2.4. Lập dự phòng giảm giá HTK. 64

3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SX&DV THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA. 65

ý kiến thứ 1 65

ý kiến thứ 2 66

ý kiến thứ 3 68

SỔ DANH ĐIỂM VẬT LIỆU 69

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ổ nhật ký chung theo trình tự thời gian và nội dung nghiệp vụ kinh tế phản ánh đúng mối quan hệ khách quan giữa các đối tượng kế toán ( quan hệ giữa các tài khoản ) rồi ghi sổ cái.
- Hệ thống sổ: sổ kế toán tổng hợp Nhật ký chung, Sổ cái TK151, TK152, TK153, TK611 và sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu.
Sơ đồ hạch toán theo hình thức nhật ký chung
Chứng từ gốc
Sổ NKC
Sổ nhật ký đặc biệt
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Sổ cái
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng cân đối số dư
Và số phát sinh
Báo cáo tài chính
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Quan hệ đối chiếu
Hình thức Chứng từ ghi sổ.
- Điều kiện áp dụng: đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ,tính chất kinh doanh giản đơn,trình độ quản lý kinh tế chưa cao.doanh nghiệp có nhu cầu phân công lao động kế toán.
- Đặc điểm tổ chức sổ: các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được căn cứ vào Chứng từ gốc để ghi vào Bảng tổng hợp chứng từ nhập - xuất kho theo trình tự thời gian. Căn cứ vào Bảng tổng hợp để lập Chứng từ ghi sổ, sau đó Chứng từ ghi sổ lại dùng để vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và các tài khoản tương ứng.
- Hệ thống sổ: Sổ cái TK 151, TK152, Chứng từ ghi sổ,Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ kế toán chi tiết vật liệu.
Sơ đồ hạch toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ
Chứng từ gốc
Sổ TK chi tiết VL
Sổ KT liên quan
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái các tài khoản
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Báo cáo tài chính
Báo cáo tổng hợp N-X-T
Bảng tổng hợp
N-X-T
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Quan hệ đối chiếu
d. Hình thức Nhật ký chứng từ
- Điều kiện áp dụng: doanh nghiệp sử dụng hình thức sổ này thường có quy mô lớn, trình độ quản lý và trình độ kế toán cao. Doanh nghiệp có tính chất kinh doanh phức tạp và đa dạng, đồng thời có nhu cầu phân công ,chuyên môn hoá cao trong lao động kế toán giữa các phần hành.
- Đặc điểm tổ chức sổ: Kết hợp với ghi chép theo trình tự thời gian với việc ghi chép theo hệ thống,giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết,giữa việc ghi chép hàng ngày với việc tổng hợp số liệu báo cáo cuối tháng.Hàng ngày kế toán căn cứ vào Chứng từ gốc để tiến hành vào sổ chi tiết, Bảng kê và các sổ Nhật ký chứng từ. Cuối tháng dựa trên số liệu phát sinh trong sổ Nhật ký chứng từ kế toán tiến hành vào các sổ cái tương ứng.
-Hệ thống sổ: Nhật ký Chứng từ số 2, Nhật ký chứng từ số 5, Nhật ký chứng từ số 6, Nhật ký chứng từ số 7, Nhật ký chứng từ số 10, Bảng kê số 3 và sổ cái TK151,TK 152 và TK 331.
Sơ đồ hạch toán theo hình thức nhật ký chứng từ
Bảng kê
Sổ cái các tài khoản
Báo cáo tài chính
Báo cáo tổng hợp N-X-T
Bảng tổng hợp chi tiết VL
Nhật ký chứng từ
sổ chi tiết
Sổ KT liên quan
Bảng phân bổ
Chứng từ gốc
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Quan hệ đối chiếu
phần II
Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&dv thương mại hoàng gia
I. Đặc điểm tình hình chung của công ty tnhh hoàng gia
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1 Sự ra đời của công ty
Công ty TNHH sx&dịch vụ Thương Mại Hoàng Gia là một đơn vị kinh tế trực thuộc Bộ Thương Mại . Ngày 26/06/1995 công ty ra đời. Trụ sở công ty nằm tại 23 Trương Định-Q. Hai Bà Trưng- Hà Nội , công ty có một chi nhánh tại 142 Phan Đăng Lưu-Phường 3- Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh
1.2 Qúa trình phát triển của công ty.
Công ty TNHH sx&dịch vụ Thương Mại Hoàng Gia là một đơn vị kinh tế độc lập với chức năng chủ yếu là kinh doanh hàng hoá xnk .Những năm đầu mới thành lập hoạt động xnk chủ yếu của công ty là làm uỷ thác qua tổng công ty xnk thủ công mỹ nghệ , thực hiện nghị định thủ xuất hàng hoá đi các nước . Các mặt hàng chính gồm có : Xuất khẩu hàng thêu ren, may mặc thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng do liên doanh liên kết mà có , đồng thời nhập khẩu máy móc , thiết bị , nvl, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty.
Khi mới thành lập công ty là một đơn vị vừa sản xuất , vừa kinh doanh , công ty có nhiều xưởng sản xuất với các chuyên môn sản xuất hàng thêu ren , giầy dép , mạ bạc , dệt thảm len, bao bì đóng gói và may mặc
Nhưng năm 1995-1998 hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều thuận lợi và thu được nhiều lợi nhuận
Năm 1997-30/06/1997 hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn và công ty lâm vào tình trạng làm ăn thua lỗ kéo dài .Tình trạng này do một mặt công ty xuất hàng sang nước bạn để đỏi hàng nhưng bị lừa không giao hàng (tiêu biểu là hợp đồng đổi hàng lescocommeicecuar Hungari năm 1997). Mặt khác do triệu giá tiền thay đổi , đồng đô la có lúc bị mất giá nghiêm trọng , làm cho công ty thiệt hại hàng tỷ đồng . Trong khi đó công tác quản lý của công ty yếu kém dẫn tới tình trạng sử dụng chi phí một cách lãng phí .
Ví dụ : Năm1999 tổng chi phí là 702triệu VNĐ vậy mà lãi chỉ có 50 ttriệu VNĐ kinh doanh tuỳ tiện , giả tạo hồ sơ mua bán ....
Về sản xuất từ năm 1997 hoạt động sản xuất không có hiệu quả .Năm 1998 công ty cho giải thể các xưởng sản xuất , xưởng may chuyển sang liên doanh với công ty Maruchi- Hồng Kông. Tính đến thời điểm đó thiệt hại về đầu tư cho sản xuất khoảng 100triệu , thiệt hại do xoá công nợ cho các xưởng khoảng 10 triệu đồng . Tính đến 30/06/1997 số lỗ của công ty là 22.800.507. Trước tình hình đó ngày 16/06/1999 thay mặt các thành viên góp vốn liên doanh cùng các phòng kế hoạch đầu tư... đã họp và đưa ra những giải pháp để khôi phục công ty .
Từ ngày 01/07/1999 trrở lại đây , công ty đã ngăn chặn được tình trạnh kinh doanh thua lỗ kéo dài và bước đầu ổn định kinh doanh xnk trả nợ ngân hàng , khách hàng, thuế nợ nhà nước .. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm 1999-2001như sau.:
Bảng số 1
Chỉ tiêu
đvt
1998
1999
2000
2001
ướctính 2005
1Tổng hợp ngạch xk.
2. tổng hợp ngạch nk
3. tổng doanh thu
4 .lợi nhuận thực hiện
5 .nộp nsnn
1000đ
1000đ
Triệu vnđ
-
-
3.438.679
9.359.234
94.821
-2.634 19.284
2.916.444
5.078.234
55.426
-2634
8.804
1.801.591
5.776.626
60.416
-26
10.970
2.872.049
2.776.507
56.123
28
13.163
3.500.000
3.900.000
521.652
150
4.330
II/ Chức năng và nghiệp vụ của công ty
1. Chức năng
Công ty trực tiếp xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ , các sản phẩm do liên doanh liên kết tạo ra và các mặt hàng khác theo quy định hiện hành của bộ thương mại và nhà nước .
- Các mặt hàng nhập khẩu của công ty : vật tư máy móc thiết bị, xe máy, và hàng tiêu dùng phục vụ cho sản xuất và kinh doanh theo quy định hiện hành của bộ thương mại và nhà nước
- Công ty được uỷ thác và nhận uỷ thác nhập khẩu các mặt hàng nhà nước cho phép . Công ty được phép làm các dịch vụ thương mại, nhập khẩu theo quy định hiện hành của nhà nước .
- Công ty làm đại lý , mở cửa hàng bán buôn bán lẻ các mặt hàng sản xuất trong và ngoài nước
2. Nghiệp vụ
Trực tiếp kinh doanh xnk tổng hợp , được chủ động trong giao dịch , đàm phán ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán ngoại thương ,hợp đồng kinh tế và các văn bản về hợp tác liên doanh liên kết và ký kết với khách hàng trong và ngoài nước , thuộc nội dung hoạt động của côn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement