Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By polygon_me
#930698 Link tải miễn phí luận văn
Bài làm
Ngày nay, nhận thức chung của các quốc gia về nền kinh tế thị trường hiện đại là nền kinh tế hỗn hợp trong đó có vai trò to lớn của nhà nước. Ở Việt Nam, từ khi thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, Đảng và Nhà nước luôn luôn chú trọng công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế quốc dân.Có thể nhận định rằng hiện nay vấn đề chức năng của nhà nước nói chung và chức năng của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam nói riêng đang là vấn đề mang tính cấp thiết cả về lí luận và thực tiễn.
Để nghiên cứu về chức năng tổ chức và quản lý kinh tế của Nhà nước XHCN Việt Nam, ta đi tìm hiểu những mặt sau
I-Khái quát về chức năng kinh tế của nhà nước
1.Cơ sở chức năng kinh tế của Nhà nước
Từ thời cổ đại và trung đại, các nhà nước trên thế giới đã đóng vai trò nhất định trên lĩnh vực kinh tế phù hợp với yêu cầu của mỗi mô hình kinh tế - xã hội tương ứng nhưng nhìn chung tính chất và mức độ can thiệp của nhà nước vào các quan hệ kinh tế ở thời đại này chỉ ở dạng sơ khai và chủ yếu thiên về quản lí nền sản xuất nông nghiệp tự cấp, tự túc.
Trong lịch sử cận hiện đại, vai trò kinh tế của các nhà nước trên thế giới được thể hiện đặc biệt rõ nét và có thể được nhận thức từ thực tiễn và lí luận của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.
Nhìn từ ngọn nguồn lịch sử thì ngay từ buổi đầu, chính quyền nhà nước Việt Nam đã đóng vai trò tổ chức thực hiện việc mở mang, phát triển kinh tế nông nghiệp, trị thuỷ, đắp đê ngăn lũ…Nhưng vai trò kinh tế của Nhà nước được thể hiện rõ nét nhất là dưới chế độ dân chủ nhân dân được thiết lập từ thành quả của Cách mạng thang Tám 1945, đặc biệt là quá trình đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay – quá trình chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nhìn lại quá trình lịch sử hơn nửa thế kỉ qua, có thể thấy vai trò kinh tế của Nhà nước Việt Nam ngày càng to lớn và vai trò đó cũng vận động biến đổi theo mỗi bước phát triển của đất nước đáp ứng những đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung , đặc trưng vai trò kinh tế của Nhà nước được thể hiện ở những nét cơ bản sau:
- Nhà nước đóng vai trò là người sở hữu duy nhất đối với hầu hết các tư liệu sản xuất của xã hội như đất đai, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, các tư liệu sản xuất khác…
- Nhà nước đóng vai trò là người tổ chức trực tiếp hoạt động kinh tế từ khâu cung ứng vật tư, nguyên liệu, điều hành sản xuất đến khâu phân phối sản phẩm xã hội; Chính phủ không phân biệt với đơn vị sản xuất, cán bộ công chức nhà nước không phân biệt với nhaf kinh doanh.
- Nhà nước lãnh đạo hoạt động kinh tế theo chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh và các mệnh lênh hành chính.
- Nhà nước thực hiện vai trò quản lý nền kinh tế khép kín trong phạm vi đất nước.
- Nhà nước bảo vệ trật tự kinh tế bằng biện pháp kỉ luật hành chính.
Từ cuối những năm 70 đến những năm 80 của thế kỉ XX, do việc tiếp tục duy trì nền kinh tế hiện vật với cơ chế kế hoạch hoá tập trung, chế độ Nhà nước bao cấp tràn lan nên nền kinh tế Việt Nam bị trì trệ và khủng hoảng nặng nề.Với tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật khách quan để nhận thấy rõ những sai lầm khuyết điểm, Đảng Cộng sản Việt Nam là người khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước bước vào giai đoạn cách mạng mới, trong đó xây phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.Từ đó đặc trưng vai trò kinh tế của Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn này cũng có nhiều sự đổi mới tiến bộ vượt bậc
- Nhà nước, bằng pháp luật quy đinh tư cách chủ thể, tạo ra khung pháp lí cho các hoạt động kinh tế.
- Nhà nước tạo ra môi trường thuận lợi về quốc phòng, an ninh, chính trị, xã hội, ngoại giao cho hoạt động kinh tế.
- Nhà nước bằng pháp luật ngăn ngừa và chống các yếu tố phản thị trường, phản kinh doanh, duy trì trật tự kinh tế, giữ gìn nền văn hoá và bản sắc dân tộc trong phát triển nền kinh tế - xã hội.
- Nhà nước bằng pháp luật định ra các cách giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh tế và thực thi sứ mạng đảm bảo trật tự kinh tế.
- Nhà nước thông qua các công cụ như chính sách tài chính, tiền tệ, tín dụng… tác động đến nền kinh tế nhằm kiểm soát và hạn chế hậu quả các biến động bất lợi của thị trường
- Nhà nước thông qua kinh tế nhà nước bảo đảm tính hiệu quả, tính ổn định của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm phúc lợi chung cho toàn xã hội.
- Nhà nước bằng pháp luật bảo đảm sự phát triển hài hoà giữa kinh tế và xã hội, đảm bảo sử dụng khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi sinh.
- Nhà nước đóng vai trò là người mở đường và bảo trợ cho nền kinh tế đất nước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới
Như vậy, qua những điểm vừa nêu trên đây có thể nhận thấy có các cơ sở khác nhau quy định những đặc trưng trong vai trò kinh tế của Nhà nước Việt Nam ở các mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung và thị trường định hướng XHCN.
2. Khái niệm chung về chức năng kinh tế của Nhà nước
Trên cơ sở phân chia đời sống xã hội thành 2 lĩnh vực lớn là chính trị và kinh tế - xã hội, có thể nhận thức chức năng kinh tế của nhà nước nói chung là hoạt động của nhà nước thể hiện vai trò của nhà nước đối với sự phát triển của nền kinh tế. Chức năng kinh tế của nhà nước cũng là thể thống nhất giữa các dấu hiệu phản ánh nhu cầu khách quan của đời sống kinh tế, năng lực thực tế của bộ máy nhà nước và phạm vi hoạt động hợp pháp của nhà nước trên lĩnh vực kinh tế.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#980313 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement