Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kieutrang_7294
#930695

Download miễn phí Luận văn Phương hướng, giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng Công ty thương mại dịch vụ Tràng Thi

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG hoá trong doanh nghiệp thương mại 3

1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế

thị trường 3

1.1.1 Đặc điểm nền kinh tế thị trường 3

1.1.2. Đặc điểm kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường 5

1.1.2.1. Bản chất của thương mại và kinh doanh thương mại 5

1.1.2.2. Chức năng của hoạt động kinh doanh thương mại 7

1.1.2.3. Vai trò của hoạt động thương mại trong nền kinh tế thị trường 8

1.1.2.4. Đặc điểm kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường. 9

1.1.3 Hoạt động tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại. 12

1.1.3.1. Hoạt động tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại yêu cầu

quản lý. 12

1.1.3.2. Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ hàng hoá. 14

1.2. Nội dung kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại. 15

1.2.1. Đặc điểm kế toán tiêu thụ hàng hoá có ảnh hưởng đến công tác kế toán. 15

1.2.1.1. Các cách bán hàng: 15

1.2.1.2. cách thanh toán 18

1.2.1.3. Phạm vi hàng bán 18

1.2.1.4. Thời điểm xác định doanh thu 19

1.2.2 Phương pháp kế toán tiêu thụ hàng hoá 20

1.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng 20

1.2.2.2. Tài khoản sử dụng 20

1.2.2.3. Phương pháp kế toán. 26

1.2.2.4. Sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chứng từ . 39

1.2.3. Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng xuất bán. 40

1.2.4. Báo cáo kết quả hoạt động tiêu thụ 43

1.2.3.1. Phương pháp xác định giá thực tế của hàng xuất bán 41

1.2.3.2. Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ 43

Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty dịch vụ Thương Mại -Tràng thi . 46

2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh tại công ty có ảnh hưởng

 tới kế toán tiêu thụ hàng hoá. 46

2.1.1.Vài nét về quá trình hoạt động, phát triển của công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi. 46

2.1.2.Chức năng và nhiệm vụ . 48

2.1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty. 50

2.1.4. Một số kết quả hoạt động của Công ty trong những năm gần đây. 52

2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Thương mại Dịch vụ

 Tràng Thi. 53

2.3. Hình thức sổ áp dụng trong công ty. 55

2.4. Tình hình thực tế công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty Thương

 Mại- Dịch vụ Tràng Thi. 56

2.4.1 Các vấn đề chủ yếu có liên quan đến quá trình tiêu thụ hàng hoá của

 doanh nghiệp. 56

2.4.1.1. Thị trường tiêu thụ hàng hoá chủ yếu của doanh nghiệp .56

2.4.1.2. Cách phát triển bán hàng mà doanh nghiệp đang thực hiện. 57

2.4.2. Kế toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá. 57

2.4.2.1. Chứng từ sử dụng. 57

2.4.2.2 Tài khoản sử dụng. 64

2.4.2.3. Trình tự hạch toán. 64

2.4.2.4.Sổ kế toán. 66

Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty thương mại Tràng Thi 78

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty 78

3.2. Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty 79

Kết luận 84

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


KTX và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Kế toán bán buôn qua kho
Phương pháp kế toán bán buôn qua kho được thể hiện qua sơ đồ 1.1.
TK 156
TK 632
TK 511
TK 111,131
TK 131
TK 531,532,521
Giá vốn hàng
đã tiêu thụ
Xuất kho
gửi bán
Giá trị gửi bán
đã được tiêu thụ
Kết chuyển, giảm giá, CKTM
và hàng bán bị trả lại
TK 3331
Thuế
GTGT
Doanh thu
hàng tiêu thụ
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán buôn qua kho
Kế toán bán buôn chuyển thẳng không tham gia thanh toán.
Phương pháp kế toánbán buôn chuyển thẳng không tham gia thanh toán được tiến hành theo sơ đồ 1.2.
TK 111,331…
TK 111,112,131..
TK 641
TK 511
TK 133
TK 3331
Thuế GTGT
đầu vào
Hoa hồng
môi giới được hưởng
Chi phí
môi giới
Thuế
GTGT
đầu ra
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán bán buôn chuyển thẳng không tham gia thanh toán
Kế toán bán buôn chuyển thẳng có tham gia thanh toán
Phương pháp kế toán bán buôn chuyển thẳng có tham gia thanh toán được
tiến hành theo sơ đồ 1.3.
TK 111,331…
TK 521
TK 521
TK 632
TK 511
TK 111,112,131…
TK 133
TK 157
TK 531,532
TK 3331
Giá vốn hàng
tiêu thụ
Thuế
GTGT đầu vào
Hàng
gửi bán
Giá trị gửi bán
đã được tiêu thụ
Doanh thu
bán hàng
Thuế
GTGT đầu ra
CKTM
Chi
hộ
Giảm giá hàng bán,
hàng bán bị trả lại
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán bán buôn chuyển thẳng có tham gia thanh toán
Kế toán bán hàng đại lý
Kế toán bán hàng taị đơn vị nhận đại lý:
Khi xuất hàng hoá gửi cho đại lý, hàng hoá vẫn thuộc quyền sỡ hữu của doanh nghiệp. Khi nhận được báo cáo bán hàng của đại lý thì số hàng đó mới được coi là tiêu thụ, kế toán tiến hành ghi sổ doanh thu. Phương pháp hạch toán kế toán bán hàng đại lý tại đơn vị giao đại lý được khái quát qua sơ đồ 1.4.
TK 156
TK 641
TK 111,112
TK111,331
TK 157
TK 632
TK 511
TK 131
TK 133
TK 3331
Xuất kho gửi
hàng cho đại lý
Giá vốn hàng xác
định tiêu thụ
Chuyển
thẳng cho đại lý
Doanh thu
Thuế phải
nộp NSNN
Hoa hồng
gửi cho đại lý, ký gửi
Nhận được
tiền hàng
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán bán hàng tại đơn vị giao đại lý
- Tại đơn vị nhận đại lý: hàng hoá nhận đại lý không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, do đó đơn vị phải sử dụng tài khoản 003 “hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi”. Khi bán được hàng kế toán nhận đại lý ghi sổ theo sơ đồ 1.5.
Ghi chú:
TK 511
TK 511
TK 3331
TK111,112,131…
- Nhận hàng
Kết chuyển doanh thu
thuần về tiêu thụ
Hoa hồng đại
lý được hưởng
Phải trả tiền
cho chủ hàng
Thanh toán tiền
hàng cho chủ hàng
TK 003
- Bán hàng
- Trả lại hàng
Ghi hàng ngày
Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán tại đơn vị nhận đại lý
Kế toán bán hàng trả góp
Khi giao hàng cho khách hàng thì hàng hoá được coi là tiêu thụ. Nhưng về thực chất, chỉ khi nào người mua thanh toán hết tiền hàng thì doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu hàng hoá đó.Kế toán theo phương pháp này hạch toán theo sơ đồ 1.6.
TK 156
TK 632
TK 511
TK111,131…
Giá vốn
hàng bán
TK 3331
Số tiền người mua trả lần đầu
Thuế GTGT
đầu ra phải nộp tính theo giá bán thu tiền ngay
Số tiền
còn phải thu
Số tiền đã thu được ở người mua
TK 131
Lãi trả chậm đã được kết chuyển trong kỳ
TK111,331
TK 3387
Lãi trả chậm bán hàng trả chậm, trả góp
Ghi chú: Ghi hàng ngày
Sơ đồ 1.6: Sơ đồ kế toán bán hàng trả góp
Kế toán tiêu thụ theo cách hàng đổi hàng
Phương pháp hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá theo cách hàng đổi hàng được khái quát qua sơ đồ 1.7.
TK 156
TK 632
TK 511
TK 131
TK152,153,156
TK 3331
Giá vốn
đem đổi
Doanh thu hàng đem đổi
Thuế GTGT đầu ra của hàng đem đổi
TK 133
Ghi chú: ghi hàng ngày
Sơ đồ 1.7: Sơ đồ kế toán tiêu thụ hàng hoá theo cách hàng đổi hàng
Kế toán các cách tiêu thụ khác
Ngoài các cách tiêu thụ trên, trong doanh nghiệp còn diễn ra các hoạt động khác được coi là tiêu thụ nội bộ như: trả lương, trả thưởng bằng hàng hoá, làm quà biếu, quà tặng trong hội nghị khách hàng, quà khuyến mại, quảng cáo hay hàng hoá phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quá trình mua bán giữa các thành viên tổng công ty. Các hình thức tiêu thụ trên được hạch toán theo sơ đồ 1.8.
TK 156
TK334,338…
TK111,136
TK641,642
Ghi chú: ghi hàng ngày
Sơ đồ 1.8: Sơ đồ kế toán tiêu thụ hàng hoá nội bộ
TK 632
TK 512
TK 431
TK 133
TK 3331
Giá vốn hàng tiêu thụ
Thanh toán lương cho CBCNVC
Thưởng cho CBCNVC
Tiêu thụ giữa các thành viên tổng công ty
Dùng để phục vụ
BH&QLDN
Thuế GTGT đầu vào
Thuế GTGT đầu ra
b. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Khi phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu: giảm giá hàng bán, CKTM kế toán hạch toán theo sơ đồ 1.9.
TK111,112
TK532,521
Trả lại tiền giảm giá cho khách
TK 131
Số tiền chấp nhận giảm giá cho khách
TK 3331
Thuế GTGT đầu ra được giảm
Ghi chú: ghi hàng ngày
Sơ đồ 1.10: Sơ đồ kế toán giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại.
Khi hàng tiêu thụ bị trả lại, kế toán tiến hành hạch toán theo sơ đồ 1.10; 1.11; 1.12.
TK111,112
TK532,521
TK 131
Trả lại tiền giảm giá cho khách
TK 3331
TK 632
TK 156
Số tiền chấp nhận
giảm giá cho khách
Thuế GTGT đầu ra được giảm
Giá vốn hàng trả lại
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Sơ đồ 1.10: Sơ đồ kế toán hàng bị trả lại trong kỳ
TK 156
TK 531
TK 911
TK 632
TK 3331
Giảm doanh thu hàng đã tiêu thụ
Huỷ bỏ giá vốn hàng bán
Trị giá vốn hàng bán nhập lại kho
TK111,112
Thuế GTGT đầu ra dược khấu trừ
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Sơ đồ 1.11:Sơ đồ kế toán hàng bán bị trả lại kỳ sau.
TK 3331
TK 156
TK 711
TK 811
TK 531
TK 111, 112
Ghi hàng ngày
Ghi chú:
Thuế GTGT đầu ra được giảm
Trị giá vốn trả lại coi là thu nhập hoạt động khác
Doanh thu trả lại coi là chi phí hoạt động khác
Doanh thu hàng bán bị trả lại
Sơ đồ 1.12: Sơ đồ kế toán hàng bán bị trả lại niên độ kế toán sau(năm sau). c. Kế toán tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại áp dụng phương pháp KKĐK và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Đối với các doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKĐK, hạch toán các nghiệp vụ về tiêu thụ chỉ khác với doanh nghiệp áp dung phương pháp KKTX trong việc xác định giá vốn hàng hoá, lao vụ, dịch vụ, còn việc phản ánh doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu ( giảm giá, CKTM…) giống nhau. Tuy nhiên phương pháp này cho đến nay chỉ một số ít doanh nghiệp áp dụng. Trình tự hạch toán theo sơ đồ 1.13.
TK151,156,157
TK111,112,131
TK111,112,131
TK 611
TK 632
TK 511,512
TK133
Giá trị hàng hoá nhập trong kỳ
Kết chuyển giá trị hàng hoá tồn đầu kỳ
Kết chuyển giá trị hàng hoá tiêu thụ trong kỳ
TK 531,532,521
TK 3331
Doanh thu BH
Giảm giá hàng bán, CKTM, hàng bán bị trả lại
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Sơ đồ 1.13: Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại doanh nghiệp thương mại theo phương pháp KKĐK
d. Kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp ttrực tiếp hay các đối tượng không chịu thuế GTGT
Đối với các doanh nghiệp này, quy trình và cách thức hạch toán cũng tương tự như các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ, chỉ khác trong chỉ tiêu doanh thu ( ghi nhận o TK 511,512 bao gồm cả thuế GT
Doanh thu của hàng tiêu thụ:
Nợ TK liên quan (111,112,131,1368…): Tổng giá thanh toán.
Có TK 511,512: ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement