Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenanhthu_256
#929871

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn quận Long Biên

Trong năm 2004 và phần lớn năm 2005, trình tự đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quận Long Biên được tiến hành theo cả 2 Quyết định là Quyết định 69/1999/QĐ-UB ngày18/8/1999 và Quyết định 65/QĐ-UB ngày 29/8/2001 của UBND thành phố Hà Nội (Đến khi có Quyết định 23/QĐ-UB về việc hướng dẫn cấp GCN QSD đất của UBND thành phố Hà Nội, căn cứ theo Nghị định 181 của Chính phủ và Luật Đất đai 2003). Cụ thể có 4 phường là Ngọc Lâm, Đức Giang, Sài Đồng và phường Gia Thuỵ áp dụng theo quyết định 69 còn lại 10 phường áp dụng theo quyết định số 65.

Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định 69/QĐ - UB như sau:

Theo Quyết định 69 /1999/ QĐ-UB ngày 18/8/1999 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành sửa đổi “ Quy định kê khai đăng ký nhà ở đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị Hà Nội. Quy trình cấp GCN quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại đô thị bao gồm các bước sau đây.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nh của pháp luật.
* Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có các công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:
- Có đơn đề nghị xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận là đât sử dụng chung cho cộng đồng và không có tranh chấp.
4.4 Những trường hợp không cấp GCN QSD và xử lý các trường hợp không được cấp GCN
Theo Điều 6 của văn bản “Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở” (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 18/2/2005 của UBND thành phố Hà Nội) quy định những trường hợp sau không được cấp GCN và hình thức xử lý như sau:
Không cấp GCN QSD đất ở cho các trường hợp sau:
a) Lấn chiếm đất công, đất chưa sử dụng kể từ ngày Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn tiếp nhận,quản lý hồ sơ, quản lý diện tích đất công, đất chưa sử dụng;
b) Tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở sau ngày 09/4/2002 Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành chỉ thị số 17/2002/CT-UB;
c) Đã có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch;
d) Thuộc đối tượng sử dụng đất quy định tại khoản 5, 6 Điều 5 có thửa đất nằm hoàn toàn trong phạm vi không được quy hoạch là đất ở, đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố trước thời điểm sử dụng đất; Thời điểm sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận;
e) Thuộc đối tượng sử dụng đất theo quy định tại khoản 5,6 Điều 5 có thửa đất nằm hoàn toàn trong phạm vi hành lang bảo vệ các công trình: đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, cầu cống, đê, điện, di tích lịch sử, văn hoá, an ninh quốc phòng mà thời điểm sử dụng đất sau ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về phạm vi hành lang bảo vệ công trình nói trên. Thời điểm sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận;
f) Các trường hợp mua bán, chuyển nhượng cho, tặng mà đất đó nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cầu cống, đê, điện, di tích lịch sử, văn hoá, an ninh quốc phòng tại thời điểm sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về phạm vi hành lang bảo vệ công trình nói trên. Thời điểm sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận;
g) Các trường hợp mua bán, chuyển nhượng cho, tặng mà đất đó nằm trong phạm vi quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hay quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hay quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được quy hoạch không phải là đất ở tại thời điểm sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố. Thời điểm mua bán, chuyển nhượng cho, tặng do Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận.
2. Xử lý các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận:
a) Các trường hợp quy định tại Mục a, b Khoản 1/ Điều này, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, phưỡng, xã, thị trấn phải cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật để trả lại hiện trạng ban đầu; công bố danh sách công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn, cụm dân cư để nhân dân kiểm tra, giám sát. Uỷ ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào quy hoạch được phê duyệt, lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
b) Các trường hợp không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quy định tại Mục c, d, e, f, g Khoản 1/ Điều này, Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn lập hồ sơ, công bố danh sách chủ sử dụng, địa điểm, vị trí, diện tích, lý do khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấ, cụm dân cư để nhân dân biết; đồng thời báo cáo Văn phòng đăng ký đất và nhà ( thuộc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đât) ghi vào hồ sơ địa chính.
4.5 Trình tự, thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một hoạt động hết sức quan trọng trong công tác quản lý đất đai. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng cho công tác này đã có rất nhiều văn bản quy định và hướng dẫn thi hành về trình tự, thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để thi hành luật Đất đai, cụ thể là để tiến hành đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thuận lợi thì Chính phủ đã ban hành Nghị định 181/2004/NĐ-CP. Tại Nghị định này trình tự, thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất trong cả nước đã được quy định cụ thể. Tuy nhiên, đất đai nói chung, đất ở đô thị nói riêng có những đặc điểm, tính chất rất phức tạp không giống nhau đối với tứng loại đất và từng thửa đất, hơn nữa đất đai ở từng địa phương cũng có những sự khác biệt. Do vậy, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Nghị định 181 của Chính phủ là rất kho áp dụng đối với Hà Nội nói chung, quận Long Biên nói riêng.
Trong năm 2004 và phần lớn năm 2005, trình tự đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quận Long Biên được tiến hành theo cả 2 Quyết định là Quyết định 69/1999/QĐ-UB ngày18/8/1999 và Quyết định 65/QĐ-UB ngày 29/8/2001 của UBND thành phố Hà Nội (Đến khi có Quyết định 23/QĐ-UB về việc hướng dẫn cấp GCN QSD đất của UBND thành phố Hà Nội, căn cứ theo Nghị định 181 của Chính phủ và Luật Đất đai 2003). Cụ thể có 4 phường là Ngọc Lâm, Đức Giang, Sài Đồng và phường Gia Thuỵ áp dụng theo quyết định 69 còn lại 10 phường áp dụng theo quyết định số 65.
Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định 69/QĐ - UB như sau:
Theo Quyết định 69 /1999/ QĐ-UB ngày 18/8/1999 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành sửa đổi “ Quy định kê khai đăng ký nhà ở đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị Hà Nội. Quy trình cấp GCN quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại đô thị bao gồm các bước sau đây.
Bước 1 : Thực hiện kê khai đăng ký
- UBND cấp phường phát mẫu đơn kê khai , hướng dẫn và tổ chức cho nhân dân thực hiện kê khai đăng ký đất ở , nhà ở.
- Chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở thực hiện kê khai đầy đủ , rõ ràng nội dung theo mẫu quy định , sao chụp các giấy tờ có liên quan về nhà , đất và nộp hồ sơ tại UBND phường , thị trấn. Hồ sơ kê khai được thành lập 3 bộ để quản lý ở 3 cấp : phường , quận và thành phố.
- UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ kê khai đăng ký của các chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở, kiểm tra nội dung kê khai và vào sổ kê khai đăng ký để thực hiện công tác quản lý.
Bước 2 : Phân loại hồ sơ :
Hội đồng đăng ký nhà ở , đất ở cấp phường phân loại hồ sơ như sau :
1/ Hồ sơ có đủ các điều kiện cấp đổi ngay Giấy chứng nhận cho dân : nhà ở chính chủ đang quản lý có đủ giấy tờ hợp pháp , hợp lệ theo quy định tại điều 4 của Quyết định 69/1999/QĐ-UB ; nhà ở của cán bộ công nhân viên tự xây dựng trên đất được cơ quan , đơn vị phân theo quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền để xây dựng nh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement