Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bevis
#929870

Download miễn phí Chuyên đề Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại công trình giao thông 134

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3

I. Một số vấn đề cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương 3

1. Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương 3

1.1. Khái niệm tiền lương 3

1.2. Khái niệm và các khoản trích theo lương 7

2. Chức năng của tiền lương 9

3. Yêu cầu của tổ chức tiền lương 9

II. Các nhân tổ ảnh hưởng đến công tác quản lý tiền lương 11

III. Quỹ tiền lương và các hình thức trả lương 11

1. Khái niệm quỹ tiền lương 11

2. Các hình thức trả lương 13

2.1. Tiền lương theo thời gian 13

2.2. Trả lương theo sản phẩm 15

2.3. Chế độ tiền lương khoán 18

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 134 19

I. Khái quát về Công ty công trình giao thông 134 19

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty công trình giao thông 134 19

2. Bộ máy tổ chức của Công ty công trình giao thông 134 22

2.1. Ban giám đốc gồm có 1 Giám đốc và 3 Phó giám đốc 22

2.2. Các phòng ban 22

2.3. Các đội công trình 24

II. Đặc điểm của quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương 25

1. Tổ chức quản lý lao động 26

 2.1. Trả lương theo thời gian 27

2. Trả lương theo sản phẩm 29

3. Quỹ tiền lương 30

4. Quản lý trích theo lương 32

5. Phân tích tình hình lao động và tiền lương của Công ty công trình giao thông 134 34

6. Quy trình ghi sổ của Công ty công trình giao thông 134 36

PHẦN 3. PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 134 36

I. Nhìn một cách tổng quát về công tác tiền lương và các khoản theo lương ở Công ty công trình giao thông 134 36

1. Những mặt đã làm được 36

2. Những điều còn tồn tại ở Công ty 36

II. Một số ý kiến nhằm hoàn tiền công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty công trình giao thông 134. 36

KẾT LUẬN 38

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ương theo sản phẩm tập thể.
+ Lương sản phẩm tập thể được áp dụng để trả cho các loại công việc nặng nhọc, có định mức thời gian dài, cá nhân từng người không thể làm được hay để trả cho những loại công việc khó xác định được kết qủa cho từng cá nhân. Khi thực hiện chế độ tiền lương sản phẩm tập thể trước hết phải xác định đơn giá hay tiền lương cả nhóm được lĩnh. Công thức tính đơn giá giống như hình thức tiền lương sản phẩm trực tiếp cá nhân.
+ Sau khi xác định được tiền lương của cả đơn vị được lĩnh, tìm phương pháp chia lương cho từng công nhân. Có 2 phương pháp chia lương đó là chia lương theo giờ hệ số và chia lương hệ số đầu chỉnh.
2.2.4. Chế độ trả lương theo sản phẩm luỹ tiến.
Hình thức tiền lương này sử dụng nhiều đơn giá khác nhau để trả cho công nhân tăng sản lượng ở mức độ khác nhau. Những sản phẩm đạt định mức sản lượng thì trả lương theo đơn giá chung, nhưng sản phẩm vượt định mức thì trả theo đơn giá tăng dân (đơn giá luỹ tiến).
Lương sản phẩm luỹ tiến - qđm x ĐL x qvđmi x ĐL (1 + ki)
Trong đó:
qđm: Số lượng sản phẩm định mức
ĐL: Đơn lượng một sản phẩm
qvđmi: Số lượng sản phẩm vượt định mức.
ki: Mức tăng của đơn giá sản phẩm.
Ưu điểm của chế độ tiền lương này là khuyến khích công nhân tăng nhanh số lượng sản phẩm. Nhưng nhược điểm lớn của nó là tốc độ tăng tiền lương bình quân sẽ lớn hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Vì vậy, chế độ trả lương này chỉ áp dụng hạn chế trong một số trường hợp. Cần động viên hoàn thành dứt điểm công việc, hoàn thành sớm nhiệm vụ, các khâu yếu của dây truyền sản xuất. Khi khắc phục được các hiện tượng trên phải trở lại hình thức trả lương theo sản phẩm thông thường.
Để đảm bảo hình thức trả lương theo sản phẩm luỹ tiến có hiệu qủa cần chú ý điều kiện cơ bản. Mức tăng của đơn giá tiền lương phải nhỏ hơn hay bằng mức tiết kiệm chi phí cố định, mức tăng đơn giá được khống chế theo công thức sau:
Kđ Ê
I (H - 1)
K x H
Trong đó: Kđ: hệ số tăng của đơn giá sản phẩm luỹ tiến.
L: Hệ số tiền lương trong giá thành đơn vị sản phẩm
H: Hệ số lương đạt
I: Hệ số chi phí cố định trong giá thành đơn vị sản phẩm.
2.3. Chế độ tiền lương khoán.
Hình thức tiền lương khoán áp dụng trong trường hợp không định mức được chi tiết cho từng bước công việc hay định mức được nhưng không chính xác. Khi áp dụng chế độ tiền lương này cần chú ý:
Tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.
Thực hiện nghiêm túc chế độ khuyến khích lợi ích vật chất (thưởng phạt nghiêm minh).
phần II
thực trạng công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương
ở Công ty CTGT 134
I. Khái quát về Công ty công trình giao thông 134
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty công trình giao thông 134
Công ty công trình giao thông 134 tiền thân là do xí nghiệp kiến trúc 1 và Công ty khảo sát thiết kế và xây dựng công trình 1 trực thuộc liên hiệp các xí nghiệp xây dựng giao thông 1. Đến tháng 7/1993 được đổi tên thành Công ty công trình giao thông 134 theo Quyết định thành lập doanh nghiệp số 1353/QĐ/TCBC-LĐ ngày 5/1/1993 của Bộ trưởng Bộ GTVT và chứng nhận đăng ký kinh doanh số 108722 do trọng tài kinh tế Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/7/1993, chứng chỉ hành nghề xây dựng số 392/BXD do Bộ trưởng Bộ xây dựng cấp ngày 26/9/1997.
a. Nội dung đăng ký điều chỉnh chứng chỉ hành nghề xây dựng: Nhận thầu các công trình xây dựng gồm:
- Công trình đào lắp, nạo vét và bồi đắp mặt bằng, đào đắp nền, đào đắp công trình (kênh, mương, đê, đập, hồ chứa nước, đường đất đá, đường nhựa, đường bê tông, đường sân bay…)
- Thi công các loại móng công trình như cọc dẫn, cọc khoan nhồi, ép bức thấm, đường chịu lực trên nền đất xử lý, trên nền đất yếu.
- Công việc thi công bằng phương pháp khoản nổ mìn để khai thác phá dỡ và tạo hình công trình.
- Công xây lắp kết công trình: xây gạch đá, bê tông cốt thép, kết cấu làm loại bê tông asphalt.
- Công việc hoàn thiện xây dựng, kỹ thuật trang trí nội thất, trát sơn vôi cửa, tường kính, trang trí vệ sinh, chống thấm.
- Công việc lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ và lắp đặt kết cấu phụ kiện tiêu chuẩn thuộc các loại công trình lắp đặt thiết bị cơ điện công trình, hệ thống đường dây và các trạm biến thế điện, hệ thống thiết bị và hệ thống đường ống dẫn truyền khí và chất lỏng, hệ thống thiết bị thuộc dây truyền công nghệ của các ngành công nghệ.
b. Vốn điều lệ doanh nghiệp và vốn kinh doanh của Công ty:
- Vốn đều lệ của doanh nghiệp và vốn kinh doanh thuộc sở hữu của doanh nghiệp Nhà nước. Tổng số vốn: 2.912.832.239 đồng
Trong đó: Vốn cố định: 2.228.636.594 đồng
Vốn góp liên doanh 570.000.000 đồng
- Vốn trung hạn đã bổ sung năm 1996, 1997 bằng thiết bị đồng bộ là 8 tỷ đồng.
- Được bổ sung làm cho tổng số vốn của Công ty là 4.912.832.239 đồng.
- Chuyển quỹ phát triển sản xuất để mua sắm TSCĐ là: 492.000 đồng.
c. Trong thời gian từ khi thành lập đến nay, Công ty công trình giao thông 134 đã tham gia xây dựng nhiều công trình lớn phục vụ giao thông, vận tải như:
- Đường ô tô bờ phải, cầu cứng qua sông sesan, cầu quan điểm B và các hạng mục cầu đường kè thác thuộc công trình thuỷ điện Yaly.
- Nâng cấp và cải tạo đường Sơn Dương, Tân Trào, đường Na Hang - Foong Ma thuộc tỉnh Tuyên Quang.
- Đường Bắc Thăng Long - Nội Bài.
- Các đường quốc lộ 1A, 2, 5, đường 183 và đường cao tốc Láng - Hoà Lạc…
Các công trình Công ty thi công đều đảm bảo tiến độ và chất lượng, đạt hiệu quả kinh tế cao.
d. Những thành tích mà Công ty công trình giao thông 134 đạt được trong những năm qua là rất lớn, sản xuất kinh doanh tăng trưởng cao, tài chính lành mạnh, cân đối và ổn định. Cán bộ công nhân viên chức luôn luôn có tinh thần sáng tạo và tự lực tự cường, biết tận dụng những phương tiện sẵn có để đảm bảo thi công các công trình đòi hỏi kỹ thuật cao nên đã tiết kiệm được vốn đầu tư. Công ty đã tham gia đấu thầu và thắng thầu nhiều công trình bảo đảm đủ việc làm cho cán bộ công nhân viên. Công ty luôn chú trọng đầu tư các thiết bị máy móc, dây chuyền công nghệ phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty. Công ty luôn đảm bảo tốt công tác an toàn lao động, đảm bảo thực hiện tốt mọi chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương nơi đơn vị thi công.
Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty công trình giao thông 134.
Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty công trình giao thông 134, cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: Ban giám đốc, bộ máy giúp việc và đội sản xuất.
- Bộ máy giúp việc gồm văn phòng và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong quản lý điều hành công việc phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tại thời điểm phê chuẩn Điều lệ này gồm có: Văn phòng Công ty, phòng tổ chức cán bộ lao động - y tế, hành chính. Các đội sản xuất gồm có: đội công trình từ 1 -7 và đội xâ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement