Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bartlett
#929868

Download miễn phí Chuyên đề Phân tích tình hình triển khai nghiệp vụ tái bảo hiểm xây dựng -lắp đặt ở công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam





Trong bảo hiểm XDLĐ công tác hạn chế tổn thất có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các công trình được bảo hiểm thường là các công trình có giá trị cao và chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố đa dạng và phức tạp. Nếu không có biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất tốt thì mức độ rủi ro xảy ra chẵc chắn sẽ rất lớn và hậu quả sẽ rất nặng nề.

Việc đề phòng hạn chế tổn thất không chỉ thuộc trách nhiệm người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm gốc. Người nhận tái cũng cần chú trọng công tác đề phòng hạn chế tổn thất. Hai khía cạnh khiến cho người nhận tái trong TBH XDLĐ phải quan tâm đến công tác đề phòng hạn chế tổn thất :

- Để có biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất hữu hiệu phải đánh giá được những nguy cơ tiềm ẩn, những khả năng rủi ro có thể xảy ra. Đây là một trong những công việc khó khăn nhất trong bảo hiểm XDLĐ đòi hỏi phải có những chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm. Và đây là một trong những lí do công ty bảo hiểm gốc cần tới người nhận tái. Người nhận tái trong nhiều trường hợp phải trực tiếp cùng với người bảo hiểm đánh giá rủi ro và tư vấn cho người bảo hiểm, người được bảo hiểm các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất.

 





Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ông tính đến chất lượng và hiệu quả dịch vụ. Thêm vào đó, các công ty bảo hiểm môi giới bảo hiểm nước ngoài đã lợi dụng sự cạnh tranh của các công ty bảo hiểm trong nước để hoạt động bất hợp pháp. Các công ty này khai thác dịch vụ một cách bất hợp pháp rồi để cho các công ty bảo hiểm Việt Nam cấp đơn nhưng các công ty này thu hoa hồng môi giới rất cao, ép các công ty trong nước phải hạ phí, tuân theo những điều kiện điều khoản của họ và phải TBH theo chỉ định với tỉ lệ cao. Tình hình đó gây khó khăn không nhỏ cho nghiệp vụ. VINARE nhận có khi phải nhận các dịch vụ xấu do các công ty gốc khai thác.
2.3.Khung pháp lý của hoạt động bảo hiểm chưa hoàn thiện :
Các văn bản pháp luật về bảo hiểm ở Việt Nam còn nhiều hạn chế: vừa thiếu lại vừa chồng chéo, thiếu sự đồng bộ, nhiều kẽ hở. Hiệu lực của các văn bản pháp lý rất thấp, không được tuân theo do khả năng giám sát còn yếu.
Thực tế cho thấy, tình trạng vi phạm các qui định về bảo hiểm là khá phổ biến. Các công ty bảo hiểm gốc đã công khai vi phạm qui định về biểu phí các điều kiện điều khoản về khai thác bảo hiểm do Bộ tài chính ban hành. Các công ty bảo hiểm nước ngoài vi phạm các qui dịnh về bảo hiểm ở Việt Nam một cách phổ biến. Thêm vào đó, các công ty bảo hiểm trong nước không thực hiện nghiêm chỉnh qui định TBH bắt buộc. Như đã trình bày ở trên, những vi phạm đó gây rất nhiều khó khăn cho thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung, cho VINARE nói riêng.
III. Tình hình triển khai nghiệp vụ TBH XDLĐ:
1. Nhận TáI bảo hiểm.
Nhận TBH là khâu đầu tiên của nghiệp vụ có vai trò chi phối quyết định trực tiếp đến các khâu tiếp theo của nghiệp vụ và do đó ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của nghiệp vụ .
Nhận TBH còn có ý nghĩa quyết định đến việc đảm bảo qui luật số đông- qui luật quyết định sự thành bại của nghiệp vụ .
Như vậy, nhận TBH giống như khâu khai thác trong nghiệp vụ bảo hiểm gốc có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh TBH. VINARE được phép nhận TBH bắt buộc từ các công ty bảo hiểm gốc trong nước. Đây là một yếu tố hết sức thuận lợi trong việc triển khai các nghiệp vụ trong đó có nghiệp vụ TBH XDLĐ .
Tuy nhiên ,là một pháp nhân kinh doanh hạch toán độc lập nên VINARE xác định mục tiêu khi triển khai các nghiệp vụ nói chung, nghiệp vụ TBH XDLĐ nói riêng là phải thu hút tối đa TBH tự nguyện từ các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước.
Qui trình nhận TBH nghiệp vụ TBH XDLĐ của VINARE.
Do sự khác nhau về bản chất và thủ tục của hình thức TBH tạm thời và cố định nên qui trình nghiệp vụ TBH XDLĐ có thể tách riêng theo từng hình thức.
1.1.1. Qui trình nhận TBH cố định:
Kí kết hợp đồng:
Việc thu xếp hợp đồng cố định được thực hiện bằng thương lượng trực tiếp mà không cần công ty bảo hiểm gốc phải gửi bản chào tái. Sở dĩ như vậy là vì, VINARE được phép nhận TBH bắt buộc. Các công ty bảo hiểm gốc có trách nhiệm TBH cho VINARE một phần trách nhiệm của nghiệp vụ bảo hiểm XDLĐ. Các công ty hiện nay đều được phép triển khai nghiệp vụ bảo hiểm XDLĐ và để thuận tiện, hầu hết các công ty đều thu xếp một hợp đồng cố định với VINARE ngay từ khi bắt đầu triển khai nghiệp vụ.
Như vậy ,ngay từ khi các công ty bảo hiểm gốc triển khai nghiệp vụ, các cán bộ nghiệp vụ của VINARE đã chủ động gặp gỡ các công ty gốc để đàm phán kí kết hợp đồng .
Khi kí kết hợp đồng cố định hai bên thường thương lượng về các nội dung chủ yếu sau:
- Dạng hợp đồng
- Điều kiện chung:
Bao gồm các điều kiện
+ phạm vi hợp đồng.
+ giới hạn trách nhiệm của hợp đồng
+ quyền, nghĩa vụ của người nhượng
+ quyền kiểm soát của người nhận
- Tỉ lệ nhượng và hoa hồng:
- Điều kiện về thanh toán:
+ bảng thanh toán
+ bảng kê
+ số lần thanh toán.
+ thanh toán tổn thất.
Nếu như công ty bảo hiểm gốc chỉ TBH cho VINARE theo đúng tỉ lệ qui định của Bộ tài chính thì hoa hồng cũng xác định theo tỉ lệ do Bộ tài chính qui định và hợp đồng sẽ là hợp đồng số thành.
Trong trường hợp công ty bảo hiểm gốc và VINARE đạt được thoả thuận về phần TBH tự nguyện thì phần TBH tự nguyện được thu xếp trong cùng một hợp đồng mà không tách riêng. Nếu phần tự nguyện được nhượng cũng theo cách số thành thì thường áp dụng tỉ lệ hoa hồng chung cho cả phần bắt buộc và tự nguyện. Tỉ lệ này cao hơn so với tỉ lệ qui định và phụ thuộc vào phần nhượng tự nguyện. Nếu phần tự nguyện thực hiện theo cách mức dôi thì áp dụng tỉ lệ hoa hồng riêng.Đây là nội dung quan trọng nhất phải đàm phán giữa hai bên.
Quản lí hợp đồng :
+ Hàng quí ,các công ty bảo hiểm gốc phải gửi bảng kê phí và tổn thất cho VINARE trong vòng 2 tuần sau khi hết quí. Việc thu phí và thanh toán bồi thường dựa trên các bảng kê và bảng thanh toán. Các bảng thanh toán cũng được gửi theo định kì hàng quí cùng với các bảng kê.
+ Các cán bộ kiểm tra các bảng kê và các bảng thanh toán và phải xác nhận trong vòng hai tuần. Nếu phát hiện thấy có gì không bình thường hay chưa rõ VINARE có thể yêu cầu các công ty kiểm tra lại.
Bảng thanh toán bao gồm các mục sau:
- phí phát sinh phải chuyển cho VINARE trừ đi các khoản hoàn phí.
- số tiền bồi thường trừ đi các khoản bồi hoàn hay các khoản có thể thu hồi, nếu áp dụng phương pháp nhận và rút dự phòng bồi thường thì phải ghi theo năm xảy ra tổn thất và xác định riêng tất cả các khoản thiệt hại trả ngay mà VINARE đã đóng góp.
- hoa hồng TBH và các chi phí.
+VINARE sẽ thanh toán cho công ty gốc ngay nếu như được yêu cầu trong trường hợp tổn thất xảy ra lớn mà công ty gốc phải trả tiền bồi thường mà số tiền đó lớn hơn một mức qui định trong hợp đồng, thường qui định là 10000USD. Trong trường hợp đó công ty bảo hiểm gốc phải gửi ngay cho VINARE bảng thông báo tổn thất, biên bản giám định. Trong nhưng trường hợp xảy ra tổn thát lớn VINARE thường cử thay mặt tham gia vào việc giải quyết bồi thường.
1.1.2.Qui trình nhận TBH tạm thời:
Kí kết hợp đồng:
* Khi nhận được bản đề nghị TBH của công ty nhượng trước tiên các cán bộ nghiên cứu kĩ bản đề nghị. Để quyết định có nhận hay không thì các yếu tố được xem xét là:
- Công ty nhượng:
Khi nhận TBH tạm thời cần thiết phải biết rõ khả năng tài chính, uy tín, đội ngũ nhân lực của công ty nhượng từ đó có thể đánh giá phần nào về dịch vụ được nhượng
Đối với các cán bộ nghiệp vụ của VINARE thì các công ty trong nước không còn xa lạ. Các cán bộ nghiệp vụ đều nắm được khả năng của từng công ty về tài chính , năng lực chuyên môn , tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm XDLĐ. Chính vì vậy, nhận TBH từ các công ty nhượng trong nước có nhiều thuận lợi. Hiện nay, VINARE cũng ít tiến hành nhận tái từ các công ty nước ngoài trong nghiệp vụ TBH XDLĐ, chỉ nhận theo cách trao đổi dịch vụ.
- Bản thân dịch vụ được chuyển nhượng:
Các yếu tố mà các cán bộ nghiệp vụ của VINARE xem xét về dịch vụ :
+ Số tiền bảo hiểm
+ Vị trí, địa điểm công trình ( có gần sông, biển hay không, vùng đó có chịu bão, lũ lụt thường xuyên hay không).
+ Đặ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement