Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By myloveinyou_92
#929856 Link tải luận văn miễn phí cho ae
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 2
1.1. Vốn lưu động và vai trò của vốn lưu động. 2
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động. 2
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động. 3
1.2. Phân loại vốn lưu động 4
1.2.1. Phân loại theo vai trò từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh. 4
1.2.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện: 5
1.2.3. phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn: 5
1.2.4. phân loại theo nguồn hình thành: 6
1.3. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng: 6
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp thương mại. 8
1.4.1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 8
1.4.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 9
1.4.3. Các chỉ tiêu cơ bản thể hiện hiệu quả sử dụng vốn lưu động : 11
1.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 17
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM LAN PHƯƠNG 22
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty : 22
2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty : 22
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 24
2.2. Vài nét về tình hình tài chính của công ty TNHH TM Lan Phương. 25
2.2.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn. 25
2.2.2. Kết quả kinh doanh của công ty TNHH TM Lan Phương. 32
2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH TM Lan Phương. 36
2.3.1. Phân tích các hệ số thanh toán. 36
2.3.2. Phân tích các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 39
2.3.3. Phân tích khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính của doanh nghiệp. 42
CHƯƠNG3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM LAN PHƯƠNG 44
3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình huy động và sử dụng vốn lưu động tại công ty. 44
3.1.1. Thuận lợi : 44
3.1.2. Khó khăn : 45
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại Lan Phương. 46
3.2.1. Lựa chọn phương án kinh doanh hợp lý. 46
3.2.2. khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn vốn. 47
3.2.3. Tổ chức thực hiện tốt các nghiệp vụ kinh doanh. 48
3.2.4. Quản lý tốt kinh tế tài chính và chi phí kinh doanh. 50
KẾT LUẬN 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO 52
LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này đã đặt ra thách thức với các doanh nghiệp phải tự thay đổi để phù hợp với tính cạnh tranh cao trong nền kinh tế thị trường. Khi đó tính hiệu quả kinh doanh phải được đặt lên hàng đầu.
Trong môi trường cạnh tranh cao, tất cả các nguồn lực sẽ trở nên khan hiếm, đặc biệt là vốn kinh doanh. Vốn là một công cụ hiệu quả nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp thương mại, vốn lưu động chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng vốn (75% - 95%). Vốn lưu động là một bộ phận vốn sinh ra doanh thu của doanh nghiệp thương mại và nó quyết định sự phát triển của doanh nghiệp.
Do sự quan trọng của việc sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp thương mại, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH TM Lan Phương, em đã chọn đề tài về vốn lưu động với nội dung:
“Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH TM Lan Phương”.
Đề tài này chỉ giới hạn trong việc phân tích về hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại một công ty TNHH chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, quy mô hoạt động nhỏ.CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.
1.1. Vốn lưu động và vai trò của vốn lưu động.
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động.
Trong doanh nghiệp thương mại vốn kinh doanh là một bộ phận quan trọng giúp duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bên cạnh các yếu tố như lao động, công nghệ, kỹ thuật…Vốn lưu động là một bộ phận của vốn kinh doanh, và đối với doanh nghiệp thương mại đây chính là đối tượng lao động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động để mua hàng hoá dự trữ cho quá trình chu chuyển, và các công cụ công cụ hỗ trợ cho quá trình này diễn ra thường xuyên, liên tục. Đây là nguồn vốn trực tiếp tạo ra doanh thu của một doanh nghiệp, và cụ thể định nghĩa như sau về vốn lưu động :
Vốn lưu động của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra thường xuyên liên tục.
Tài sản lưu động của doanh nghiệp thương mại bao gồm :
- Vốn bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.
- Các khoản đầu tư ngắn hạn.
- Các khoản phải thu ngắn hạn : Phải thu của khách hàng, phải thu nội bộ, thuế VAT được khấu trừ, phải thu khác.
- Các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phải thu khó đòi.
- Vốn hàng hoá : Hàng tồn kho, hàng đi đường, hàng gửi bán.
- Các khoản tạm ứng, phải chi trả trước, ký quỹ, ký cược.
Đặc điểm của vốn lưu động là nó thường xuyên vận đổi hình thái biểu hiện qua các khâu của quá trình kinh doanh và giá trị của nó được chuyển dịch một lần vào giá trị của hàng hoá tiêu thụ và kết thúc một vòng tuần hoàn sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Do đặc điểm của doanh nghiệp thương mại là lưu thông hàng hoá nhờ vốn lưu động luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn kinh doanh. Vốn lưu động của doanh nghiệp thương mại thường chỉ tồn tại dưới dạng những tài sản phục vụ cho việc tạo ra doanh thu như các thiết bị máy móc phục vụ trong công tác quản lý, trụ sở công ty, kho bãi, cửa hàng…và nó chỉ chiếm khoảng 20% tổng vốn của doanh nghiệp, còn lại khoảng 80% vốn của doanh nghiệp tập trung vào vốn lưu động.
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By taiminh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement