Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tianangmongmanh_dh2000
#929852

Download miễn phí Khóa luận Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ Phần Xây Dựng và Đầu Tư Hà Nội

 Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình đổi mới phát triển và hội nhập chính điều đó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động sáng tạo trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hay nói cách khác, cơ chế kinh tế mới đã thôi thúc các doanh nghiệp phải luôn tự đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh để hòa nhập vào nhịp sống sôi động của nền kinh tế thị trường. Đồng thời công ty cũng thường xuyên được sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình của các cơ quan chủ quản, các ngành choc năng nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển của công ty.

Mặt khác phải có các biện pháp thích hợp để phát huy lợi thế khắc phục hạn chế, chủ động ngăn ngừa tiêu cực trong quá trình sản xuất kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ty muốn tồn tại và phát triển thì phải biết kinh doanh có hiệu quả dựa trên cơ sở nguồn vốn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật
2.1 Nguồn vốn
Vốn kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự thành công của quá trình sản xuất kinh doanh và sự phát triển của chính bản thân doanh nghiệp
Với việc huy động vốn , do công trình xây dung thường có giá trị lớn và liên quan đến nhiều nguồn khác nhau mới đáp ứng được nhu caauf về voón cho xây dung
Với việc sử dụng vốn do tính chất của công trình xây dựng là giá trị lớn, thời gian thi công dài , địa điểm ở nhiều nơi đặt ra vấn đề quản lý vốn sử dụng vốn sao cho có hiệu quả với vốn cố định phải di chuyển nhiều thì bố trí như thế nào cho hợp lý với vốn lưu động phải quản lý sử dụng, bảo quản như thế nào để tránh thất thoát, hư hỏng
2.2 Nguồn nhân lực
Bảng 1: Năng lực kỹ thuật của lao động gián tiếp
STT
CáN Bộ CHUYÊN MÔN Kỹ THUậT THEO NGHề
Số LƯợNG
THEO THÂM NIÊN
>5 năm
>10 năm
>15 năm
I
ĐạI HọC Và TRÊN ĐạI HọC
76
24
33
19
1
Kỹ sư xây dựng
21
6
10
5
2
Kiến trúc sư
2
1
1
3
Kỹ sư thủy lợi
14
7
5
2
4
Kỹ sư giao thông
9
2
4
3
5
Kỹ sư vật liệu
4
2
1
1
6
Kỹ sư địa chất, kỹ sư khoan
6
1
5
7
Kỹ sư cấp thoát nước
4
1
3
8
Cử nhân kinh Từ
10
4
4
2
9
Kỹ sư điện, điện dân dụng
6
2
4
II
TRUNG CấP
51
20
20
11
1
Trung cấp xây dung
10
6
3
1
2
Trung cấp kế toán
10
5
4
1
3
Trung cấp cơ khí
5
1
3
1
4
Trung cấp thủy lợi
10
4
4
2
5
Trung cấp giao thông
7
2
2
3
6
Trung cấp đo đạc bản đồ
9
2
4
3
Tổng
127
44
53
30
Tổng số lao động 425 lao động.
Trong đó:
Lao động trực tiếp: 289 người chiếm 70,11%
Lao động gián tiếp: 127 người chiếm 29
Số lao động có trình độ đại học và trên đại học 76 người chiếm 17,88%, số lao động có trình độ trung cấp: 51 người chiếm 12%,số công nhân lành nghề là 289 người chiếm 70,11%. Ngoài ra do tính chất của ngành xây dựng, nê tại mỗi công trình xây dựng Công ty còn phải thuê một lực lượng lao động theo thời vụ khá lớn( dưới 3 tháng). Số lao động này có thể là người địa phương hay là người từ địa phương.
Bảng 2: Bảng năng lực công nhân của Công ty
TT
Công nhân theo nghề
Số
lượng
Bậc
4/7
Bậc
5/7
Bậc
6/7
Bậc
7/7
1
Thợ nề, bê tông, cầu dòng
135
86
25
22
2
2
Thợ mộc, cốp pha, mộc dân dụng
37
10
15
9
3
3
Thợ cơ khí (sắt, gò, hàn)
25
8
11
4
2
4
Thợ điện
27
16
5
5
1
5
Thợ nước
22
14
6
2
0
6
Thợ vận hành máy thi công
19
7
9
2
1
7
Thợ vận hành máy điện
3
2
1
8
Thợ sửa chữa
5
2
1
1
1
9
Công nhânlái xe
16
Tổng
289
145
73
45
10
Nguồn: Hồ sơ pháp lý năng lực nhà thầu C
Như vậy chất lượng công nhân kỹ thuật của toàn Công ty chỉ đạt mức khá. Đây là tỷ lệ chấp nhận được ở một Công ty đặc thù ngành như Công ty xây lắp về vật tư kỹ thuật. Tuy nhiên, để có thể đáp ứng được nhu cầu ngành càng cao của thi trường đòi hỏi, Công ty đã xác định bên cạnh việc phải nâng cao trình độ, chất lượng của cán bộ chuyên môn kỹ thuật còn phải nâng cao chất lượng cũng như trình độ các công nhân kỹ thuật làm việc dưới các đơn vị sản xuất kinh doanh. Đây là một chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.
Công ty có nhu cầu rất lớn lực lượng lao động kỹ thuật, đặc biệt là kỹ sư xây dựng, kỹ sư thủy lợi, kỹ sư giao thông… và công nhân có trình độ tay nghề cao. Do đó, Công ty có chế độ tuyển dụng lao động hợp lý tập trung tuyển kỹ sư và công nhân có trình độ cao đồng thời tuyển chọn có chọn lọc cán bộ quản lý có năng lực.
2.3.Cơ sở vật chất kỹ thuật
Cơ sở vật chất kỹ thuật phản ánh năng lực hiện có, trình độ khoa học kỹ thuật của công ty.
Bảng 3: Trang thiết bị của công ty
Tên thiết bị
Số lượng
Công suất
Mức độ hiện đại
I. Thiết bị thi công
A. Phương tiện vận chuyển
12
5- 16 tấn
Trung bình
B. máy đào, xúc, san
9
0,4 – 2,1m3
Trung bình
C. máy nâng hạ
5
75 – 125CV
Tiên Tiến
D. Máy đầm lèn
10
8 – 12 tấn
Tiên Tiến
E. máy trộn vật liệu
14
25–100 tấn/giờ
Trung bình
F. Máy phát điện
12
2,5 – 250 KVA
Hiện đại
G. Một số thiết bị thi công khác
52
Tiên Tiến
II. Thiết bị kiểm tra
36
Tiên Tiến
Nguồn: Hồ sơ pháp lý năng lực nhà thầu CTCPXD và ĐTHN.
Ngoài trang thiết bị như bảng biểu trên công ty còn có mạng lưới chi nhánh nằm rải rác ở các tỉnh đã tạo nên cho công ty có một thế mạnh đáng kể và nâng cao sức cạnh tranh của các đơn vị .
3. Tổ chức và hoạt động sản xuất của công ty.
3.1 Môi trường hoạt động sản xuất của công ty
Bất cứ doanh nghiệp nào đều nhằm mục đích thu lợi nhuận , nên trước tiên công ty phải xây dựng chiến lược.
* Tình hình xây dựng và thực hiện chiến lược của Công ty
- Công tác xây dung và thực hiện chiến lược của công ty còn nhiều tồn tại, Công ty chưa thực sự chú trọng đến xây dựng và chiến lược.
- Chưa có văn bản nào của công ty đề cập đến công tác xây dựng chiến lược một cách cụ thể, và công ty cũng chưa xây dựng được một mô hình chiến lược nào cụ thể. Các chiến lược mới chỉ được nhắc đến một cách sơ sài.
- Căn cứ xây dung chiến lược: Chưa căn cứ vào nhận định chủ quan của người xây dựng chiến lược. Do đó các chiến lược đề ra thiếu tính khả thi và chỉ có một số đơn vị thực hiện được các chiến lược.
- Thực hiện chiến lược: Còn nhiều yếu kém do ngay từ khâu xây dựng chưa làm tốt.
* Tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch của công ty.
- Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Bảng 4 : Tình hình sản xuất kinh doanh những năm 2001- 2004
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2001
Năm 2002
Năm 2003
Năm 2004
KH
TH
KH
TH
KH
TH
KH
TH
1.Giá trị sản lượng
25
26.5
28
30.5
30
33.8
34
35.7
2.Doanh thu
27
28.9
29
34.6
32
35.5
36
38.2
3. Lợi nhuận sau thuế
0.5
0.78
0.8
0.38
0.4
0.33
0.35
0.41
Nguồn: Hồ sơ pháp lý năng lực nhà thầu công ty CPXD và ĐTHN
Như vậy, ta thấy doanh thu và giá trị sản lượng các năm thực hiện đều vượt kế hoạch. Đây là một nỗ lực to lớn của công ty trong một số năm trở lại đây, doanh thu năm 2002 so với năm 2001 tăng 19.6% vượt kế hoạch đề ra là 19.2% Như vậy công tác khai thác mở rộng thị trường của công ty thực hiện khá tốt, tuy doanh thu đều tằng nhưng tốc độ tăng lại giảm. Như vậy khả năng phát triển của công ty trong tương lai gặp nhiều khó khăn, chịu sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Việc mở rộng thị trường sẽ phải nỗ lực rất nhiều.
Lợi nhuận sau thuế chỉ năm 2001 công ty mới hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra còn các năm 2002, 2003, 2004 đều chưa hoàn thành kế hoạch . Lợi nhuận thực tế các năm nhìn chung đều bị giảm so với năm trước.
Như vậy, hiệu quả SXKD của công ty thấp và đang có nhiều hướng đi xuống nên trong các năm tới công ty cần cải tiến cơ chế quản lý để thực hiện hạch toán kinh doanh hiệu quả hơn, thực hành tiết kiệm giảm giá thành công trình đặc biệt là giảm chi phí chung đồng thời nâng cao chất lượng công trình.
3.2. Môi trường sản xuất kinh doanh
3.3.Một số thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement