Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chery_cute_iuox
#929846

Download miễn phí Báo cáo thực tập ở Công ty Khoá Minh Khai

Trong những năm qua Công ty khoá Minh Khai đã không ngừng cố gắng vươn lên trong sản xuất kinh doanh để đứng vững trong cơ chế t. Công ty đã biết khai thác những khả năng sản xuất phù hợp về đặc điểm và thế mạnh của riêng mình để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của mình có hiệu quả và để thấy rõ điều này chúng ta thông qua điểm mạnh, điểm yếu của công ty cũng như nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


- Căn cứ vào các phòng ban chức năng theo yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh, các phòng ban chịu sự lãnh đạo trực tiếp của ban giám đốc và giúp đỡ ban giám đốc chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các phòng ban chức năng gồm:
- Phòng tài vụ
- Phòng kế hoạch
- Phòng cung tiêu
- Phòng tổ chức lao động tiền lương
- Phòng hành chính
- Phòng Marketing
- Phòng kỹ thuật
- Phòng KCS
- Trạm y tế
- Ban I (bảo vệ)
Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban được giám đốc quy định như sau:
+ Phòng tài vụ: Hiện có 6 người bộ phận này có chức năng tham mưu cho giám đốc về công tác quản lý, huy động sử dụng vốn, công tác hạch toán, kế toán của Công ty, chức năng kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Công ty.
Nhiệm vụ cụ thể là:
- Xây dựng kế hoạch tài chính, tổ chức thực hiện các nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức công tác hạch toán kế toán trong Công ty theo pháp lệnh về kế toán trưởng của Nhà nước quy định.
- Giám sát các hoạt động kinh tế tài chính, các hợp đồng kinh tế về giá bán sản phẩm.
- Thực hiện công tác thanh toán trong nội bộ và các đối tác có quan hệ đối tác với Công ty.
+ Phòng kế hoạch: Phòng này có nhiệm vụ giúp ban giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong thời gian ngắn và dài hạn, điều độ sản xuất, thu nhận các thông tin từ các bộ phận để kịp thời kiểm tra và điểu chỉnh các kế hoạch đã vạch ra.
+ Phòng tổ chức lao động tiền lương: bộ phận này có chức năng tham mưu cho giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, quản lý hành chính và quản trị. Nhiệm vụ cụ thể của bộ phận này là:
- Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện mô hình tổ chức Công ty
- Sắp xếp nhận sự về số lượng, trình độ nghiệp vụ môn kỹ thuật
- Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ công nhân viên
- Tập thể các định mức lao động. Kế hoạch quỹ lương, các quy chế quản lý và sử dụng lao động, tổ chức ký các hợp đồng lao động giải quyết các chế độ chính sách về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước.
+ Phòng hành chính: có nhiệm vụ về hành chính, văn thư và lo đời sống điện, nước... trong tập thể Công ty.
+ Phòng Marketing: có nhiệm vụ nghiên cứu tìm và phát hiện nhu cầu, đồng thời giới thiệu sản phẩm của Công ty trên tư tưởng nhằm cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin cập nhập giúp cho việc ra quyết định của nhà lãnh đạo được chuẩn xác nhất, tận dụng được các thời cơ trong thị trường.
+ Phòng cung tiêu: Bộ phận này có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời vật tư để phục vụ cho sản xuất được liên tục.
+ Phòng kỹ thuật: bộ phận này có nhiệm vụ:
- Thiết kế hệ thống khuôn mẫu, xây dựng và quản lý cá định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, các mặt hàng.
- Tổ chức quản lý đánh giá các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kiểm tra xác định trình độ tay nghề cho công nhân trong Công ty.
- Lập kế hoạch cho đầu tư trang thiết bị sản xuất, kế hoạch sửa chữa lớn máy móc thiết bị của Công ty.
+ Phòng KCS: có trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm của từng công đoạn trong suốt quá trình sản xuất cho đến khi nhập kho thành phẩm.
Trạm y tế: có nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho toàn bộ công nhân viên tổ chức khám chữa bệnh cho công nhân viên, theo dõi bệnh nghề nghiệp thực hiện việc giải quyết nghỉ ốm cho người lao động tham gia chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, công tác dân số kế hoạch hoá gia đình.
+ Ban I (bản vệ): có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho sản xuất theo dõi thực hiện giờ giấc làm việc của cán bộ công nhân viên, tổ chức công tác dân quân tự vệ, quân sự phòng cháy chữa cháy trong Công ty.
Sơ đồ: Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty khoá Minh Khai
Giám đốc
Phó Giám đốc kỹ thuật
Phó Giám đốc sản xuất
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế sản phẩm mới
Phòng KCS
Phòng cung tiêu
Phòng tài vụ
Phòng kế hoạch
Phòng hành chính
Phòng tổ chức lao động tiền lương
Phòng Marketing
Phòng quản trị sản xuất
Ban I (bảo vệ)
Phân xưởng gia công
Phân xưởng cơ khí
Phân xưởng cơ điện
Phân xưởng lắp ráp
Phân xưởng mạ
Phân xưởng lắp khoá
Giám đốc
Phó giám đốc kỹ thuật
Phó giám đốc kinh doanh
Phó giám đốc sản xuất
Phòng tài vụ
Phòng tổ chức lao động tiền lương
Phòng kỹ thuật thiết kế
Phòng KCS
Phòng Marketing
Phòng kế hoạch vật tư
Phòng quản lý sản xuất
Phân xưởng bóng mạ sơn
Phân xưởng lắp ráp
Phân xưởng kết cấu thép
Phân xưởng cơ khí cơ điện
Vào tháng 1/2002 thì công ty lại quyết định thay đổi bộ máy quản lý hành chính của công ty theo kiểu chức năng - trực tuyến.
4. Đối thủ cạnh tranh
Hiện nay trên thị trường Việt Nam đã xuất hiẹn rất nhiều đối thủ cạnh tranh với công ty có sức mạnh cạnh trah không thua kém công ty đó là:
Thị trường miền Bắc: Khoá Trung Qốc
Khoá Việt Tiệp
Khoá Hải Phòng
Thị trường miềm Trung: Khoá Trung Qốc
Khoá Việt Tiệp
Khoá tư nhân
Thị trường miềm Nam: Khoá ngoại lai
Khoá Việt Tiệp
Khoá con voi
Khoá Huy Hoàng
Chương II. Phân tích hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp
2.1. Phân tích hoạt động Marketing (thị trường)
1. Khái niệm: Marketing : là thị trường
Thị trường ra đời và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá thì khái niệm về thị trường cũng rất phong phú và đa dạng vậy thị trường là gì?
Thị trường là một phạm trù kinh tế khách quan, nó ra đời và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất hàng hoá, nó là kết quả của sự tan ra nền kinh tế tự nhiên và do sự phân công lao động xã hội ngày càng cao.
Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về thị trường
+ Theo quan điểm cổ điển: thị trường là nơi diễn ra các quá trình trao đổi và mua bán
+ Theo Các Mác đã khẳng định: Khái niệm thị trường không tách rời với khái niệm phân công lao động xã hội đó là cơ sở chung cho mọi nền sản xuất hàng hoá bất cứ ở đâu và khi nào có sự phân công lao động xã hội và sản xuất hàng hoá thì ở đó có thị trường.
Thị trường là sự biểu hiện của phân công lao động xã hội và vì thế nó có thể phát triển vô cùng. Cùng với dòng thời gian, sự phát triển của sản xuất làm cho quá trình lưu thông trở nên phức tạp, các quan hệ mua bán ngày càng đa dạng, phong phú theo nhiều kiểu, hình thái khác nhau và từ khái niệm về thị trường ngày càng được mở rộng và hoàn thiện hơn.
- Hiểu một cách đơn giản thì thị trường là nơi trao đổi hàng hoá và dịch vụ giữa một bên là người bán và một bên là người mua. Cơ sở làm nảy sinh ra thị trường là nhu cầu sử dụng vật phẩm được đáp ứng dựa trên sự trao đổi mọi thứ có giá trị. Theo nghĩa này thị trường được thu hẹp lại ở cái chợ.
- Hiểu rộng ra thì thị trường là một quá trình trong đó người mua và người bán tác động qua lại để xác đinhj giá cả và số lượng hàng hoá mua bán.Thị trường là tổng thể các quan hệ lưu thông hàng hoá, lưu thông tiền tệ, các giao dịch mua và bán
- Thị trường là sự biểu hiện thu gọn quá trình mà thông qua đó các quyết định của các hộ gi...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online