Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By puppy_kimnguu06
#929825

Download miễn phí Chuyên đề Phân tích Tài chính doanh nghiệp phục vụ công tác tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Văn Lâm – Hưng Yên

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VÀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 3

1.1 . Ngân Hàng Thương Mại. 3

1.1.1. Khái niệm: 3

1.1.2. Các chức năng của NHTM 3

1.1.3. Nghiệp vụ của ngân hàng thương mại 6

1.1.4. Vai trò của NHTM 8

1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp phục vụ công tác tín dụng tại NHTM 9

1.2.1. Tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng 9

1.2.2. Quy trình và nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp tại NHTM. 11

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp phục vụ công tác tín dụng của NHTM 15

CHƯƠNG 2 18

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ CÔNG TÁC TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT VĂN LÂM – HƯNG YÊN 18

2.1. Khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT Văn Lâm – Hưng Yên 18

2.1.1. Sự hình thành và phát triển , mô hình tổ chức và khái quát nội dung hoạt động của đơn vị. 18

2.1.2. Tình hình cho vay tại chi nhánh 20

2.2. Thực trạng hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp tại chi nhánh NHNo&PTNT Văn Lâm 24

2.3. Đánh giá hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp tại chi nhánh NHNo Văn Lâm 33

2.3.1. Kết quả đạt được 33

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 34

CHƯƠNG 3 38

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ CÔNG TÁC TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT VĂN LÂM – HƯNG YÊN. 38

3.1. Định hướng hoạt động cho vay của chi nhánh NHNo&PTNT Văn Lâm-Hưng Yên trong thời gian tới 38

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại chi nhánh NHNo&PTNT Văn Lâm-Hưng Yên 40

3.2.1. Quản lý khách hàng doanh nghiệp theo nhóm ngành kinh doanh hay theo loại hình doanh nghiệp 41

3.2.2. Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành đối với từng ngành nghề , lĩnh vực kinh doanh 42

3.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra tính chính xác của các báo cáo tài chính 43

3.2.4. Xem trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực , nâng cao trình độ nghiệp vụ , đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng. 43

3.2.5. Tăng thêm các chỉ tiêu trong phân tích tài chính doanh nghiệp 44

3.2.6. Phân tích tình hình quan hệ của doanh nghiệp với ngân hàng 45

3.2.7. Lập quỹ hỗ trợ cho công tác phân tích tài chính doanh nghiệp 45

3.3. Kiến nghị với cơ quan hữu quan 46

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 46

3.3.2. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 47

3.3.3. Kiến nghị với Bộ Tài Chính 48

KẾT LUẬN 49

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


TNT VĂN LÂM – HƯNG YÊN
2.1. Khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT Văn Lâm – Hưng Yên
2.1.1. Sự hình thành và phát triển , mô hình tổ chức và khái quát nội dung hoạt động của đơn vị.
Chi nhánh NHNo&PTNT Văn Lâm–Hưng Yên được tái lập ngày 1/9/1999 sau khi chia tách huyện Mĩ Văn thành 3 huyện Văn Lâm, Mĩ Hào, Yên Mĩ theo quyết định của thủ tướng chính phủ.
Là một đơn vị đóng trên địa bàn huyện có nhiều làng nghề và khu công nghiệp như làng nghề Minh Khai, Ngọc Lịch, Chỉ Đạo, khu công nghiệp Như Quỳnh, Tân Quang...chi nhánh NHNo&PTNT Văn Lâm có thị trường hoạt động khá rộng. Buổi đầu thành lập bên cạnh thuận lợi to lớn về mặt thị trường thì ngân hàng cũng vấp phải những khó khăn nhất định như cơ sở vật chất còn non kém, đội ngũ cán bộ một số được điều động từ nơi khác đến nên không hiểu rõ tình hình kinh tế địa phương...Song với sự cố gắng nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên sau gần bảy năm ra đời và hoạt động chi nhánh NHNo&PTNT Văn Lâm đã không ngừng vươn lên tự khẳng định mình. Đơn vị đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của đất nước nói chung,được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành và đặc biệt luôn là một trong những lá cờ đầu của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên.
Chức năng và nhiệm vụ của NHNo&PTNT Văn Lâm hiện nay là:
Khai thác và nhận tiền gửi không kì hạn, có kì hạn, tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước bằng VND, USD.
Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu ngân hàng bằng VND.
Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc mọi thành phần kinh tế theo phân cấp uỷ quyền.
Hướng dẫn khách hàng xây dựng dự án, thẩm định các dự án tín dụng vượt quyền phán quyết trình NHNo&PTNT cấp trên quyết định.
Kinh doanh ngoại hối, thực hiện dịch vụ thanh toán, bảo lãnh và các dịch vụ ngân hàng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và NHNo&PTNT Việt Nam.
Hạch toán kinh doanh theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam.
Thực hiện việc kiểm tra, kiểm toán nội bộ việc chấp hành thể lệ, chế độ, quy trình nghiệp vụ trong phạm vi đơn vị.
Tổ chức việc phân tích kinh tế liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng và đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Về cơ cấu tổ chức NHNo&PTNT Văn Lâm gồm ban lãnh đạo và các phòng chức năng là phòng kinh doanh, phòng kế toán–ngân quỹ , phòng kiểm toán nội bộ , phòng hành chính và một ngân hàng cấp 3 trực thuộc .
Nhiệm vụ chủ yếu của các phòng:
-Phòng kinh doanh: Nghiên cứu, đề xuất chiến lược khách hàng; phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng thị trường, thị phần; kinh doanh ngoại hối; thực hiện dịch vụ bảo lãnh và một số dịch vụ ngân hàng khác; thẩm định và đề xuất cho vay các dự án tín dụng theo phân cấp uỷ quyền; phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục; tổng hợp, báo cáo và kiểm tra chuyên đề theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc chi nhánh giao.
-Phòng kế toán-ngân quỹ: Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định; quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định; tổng hợp, lưu trữ hồ sơ tài liệu; chấp hành quy định về an toàn kho quỹ và định mức tồn quỹ; thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong và ngoài nước; chấp hành chế độ báo cáo và kiểm tra chuyên đề; thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc chi nhánh giao.
-Phòng kiểm toán nội bộ: Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình nghiệp vụ, chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn trong hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng; kiểm tra độ chính xác của các báo cáo tài chính, việc tuân thủ các nguyên tắc chế độ về kế toán tài chính theo quy định của Nhà nước, của ngành ngân hàng; báo cáo giám đốc chi nhánh về kết quả kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục khuyết điểm, tồn tại...
-Phòng hành chính: Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tiếp nhận công văn, giấy tờ của chi nhánh, chấp hành công tác báo cáo thống kê, kiểm tra chuyên đề, thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc chi nhánh giao.
2.1.2. Tình hình cho vay tại chi nhánh
Công tác cho vay tại chi nhánh luôn bám sát vào định hướng kinh doanh của hệ thống, vào các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đã khẳng định được vai trò chủ đạo của NHNo&PTNT trên thị trường Nông nghiệp–Nông thôn, đáp ứng được nhu cầu vốn phục vụ cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo, thực hiện Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá Nông nghiệp và nông thôn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương.
Bên cạnh đó chi nhánh đã chú ý quan tâm tới việc mở rộng mạng lưới hoạt động, thành lập một chi nhánh NHNo&PTNT cấp 3, áp dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động, thực hiện tốt chiến lược kinh doanh để thu hút khách hàng và mở rộng thị phần tín dụng.
Với tinh thần nỗ lực quyết tâm phấn đấu không ngừng, kể từ khi tái lập công tác đầu tư tín dụng của chi nhánh luôn có tốc độ tăng trưởng nhanh đặc biệt trong những năm gần đây.
Bảng 1. Tình hình sử dụng vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Văn Lâm
Đơn vị : Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2005 so
với năm 2004
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ lệ
(%)
1.Chovay ngắn hạn
Doanh số cho vay
Doanh số thu nợ
Dư nợ
126.808
105.369
84.660
78,6
80
63,3
154.537
122.776
116.421
67
73,5
59
27.729
17.407
31.761
21,9
16,5
37,5
2.Cho vay trung, dài hạn
Doanh số cho vay Doanh số thu nợ
Dư nợ
34.445
26.370
49.105
21,4
20
36,7
76.116
44.319
80.902
33
26,5
41
41.671
17.949
31.797
121
68
64,8
3.Tổng số
Tổng sốchovay
Tổngsốthu nợ
Tổng dư nợ
161.253
131.739
133.765
100
100
100
230.653
167.095
197.323
100
100
100
69.400
35.356
63.558
43
26,8
47,5
(Nguồn báo cáo của NHNo&PTNT Văn Lâm năm 2004-2005)
Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh số cho vay của chi nhánh NHNo&PTNT Văn Lâm năm 2005 so với năm 2004 tăng 69.400 triệu đồng (tăng 43%), doanh số thu nợ tăng 35.356 triệu đồng (tăng 26,8%), tổng dư nợ tăng 63.558 triệu đồng (tăng 47,5%) . Điều này khẳng định công tác phát triển tín dụng của chi nhánh đã đạt được kết quả nhất định, góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho ngân hàng đồng thời thúc đẩy quá trình sản xuất ở địa phương.
Tỷ lệ cho vay trung dài hạn của chi nhánh có xu hướng tăng dần, năm 2004 tỷ lệ này là 21,4% đến năm 2005 đã đạt 33%, tăng về số tuyệt đối là 41.671 triệu đồng, tăng về số tương đối là 121%. Tương quan giữa tỷ lệ dư nợ ngắn hạn và tỷ lệ dư nợ trung dài hạn ngày càng tiến tới trạng thái cân bằng hợp lý, năm 2004 các tỷ lệ đó là 63,3% và 36,7%; năm 2005 tỷ lệ là 59% và 41%. Sở dĩ có sự gia tăng dư nợ trung dài hạn là vì trong năm 2005 địa phương có rất nhiều công ty mới nên nhu cầu về vốn cố định rất lớn. Việc mở rộng khối lượng cho vay trung dài hạn không những mang lại lợi nhuận cao hơn cho chi nhánh (lãi suất cho vay trung dài hạn là 1,18%; lãi suất cho vay ngắn hạn là 1,0...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement