Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Quinn
#929821 Download miễn phí Chuyên đề Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại địa bàn Bảo hiểm xã hội thị xã Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc, thực trạng và giải phápMỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I TỔNG QUAN VỀ BHXH VÀ QUẢN LÝ THU BHXH 3
I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BHXH 3
1. Sự ra đời của BHXH trên thế giới. 3
2. Sự ra đời và phát triển của BHXH Việt Nam. 3
II. BẢN CHẤT CỦA BHXH. 5
1. Khái Niệm BHXH. 5
2. Sự cần thiết khách quan của BHXH. 6
3. Quỹ BHXH. 9
4. Quan điểm về BHXH. 12
4.1. Chính sách BHXH là bộ phận cấu thành và là bộ phận quan trọng nhất của CSXH. 12
4.2. Người sử dụng LĐ phải có nghĩa vụ đóng BHXH cho người LĐ. 12
4.3. Người LĐ được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ đối với BHXH không phân biệt Nam nữ, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp,. 13
4.4. Nhà nước quản lý thống nhất BHXH. Tổ chức bộ máy thực hiện chính sách BHXH. 13
5. Bản chất, chức năng,tính chất của BHXH. 13
5.1. Bản chất. 13
5.2. Chức năng. 14
5.3. Tính chất. 16
6. Nguyên tắc của BHXH. 17
6.1. BHXH là sự bảo đảm về mặt xã hội cho người tham gia BHXH. 17
6.2. BHXH vừa mang tính bắt buộc vừa mang tính tự nguyện. 18
6.3. Phải xác định đúng đắn mức tối thiểu của các chế độ BHXH. 18
6.4. BHXH phải đảm bảo sự thống nhất và liên tục cả về mức tham gia và thời gian thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người lao động. 18
6.5. Công bằng trong BHXH. 18
III. QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC. 19
1. Nguyên tắc chung về công tác quản ly thu BHXH bắt buộc. 19
2. Điều kiện quản lý thu BHXH bắt buộc. 19
3. Đối tượng BHXH. 20
3.1. Đối tượng của BHXH. 20
3.2. Đối tượng tham gia BHXH. 21
4. Tỷ lệ và mức trích nộp BHXH. 22
4.1. Căn cứ. 22
4.2. Tỷ lệ và mức trích nộp BHXH. 23
5. Tổ chức và quản lý thu BHXH bắt buộc. 24
5.1. Phân cấp quản lý thu BHXH đối với các đơn vị sử dụng LĐ. 25
5.2. Trình tự thủ tục và cách thu. 27
5.3. Lập. xét duyệt kế hoạch thu BHXH. 29
5.4. Về tài khoản thu và chuyển tiền thu BHXH. 31
5.5. Lập và gửi báo cáo thu BHXH. 32
5.6. Kiểm tra thẩm định số liệu thu BHXH. 33
5.7. Tổ chức thu BHXH. 35
5.8. Thông tin về thu BHXH. 37
PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH Ở BHXH THỊ XÃ VĨNH YÊN HIỆN NAY 38
I. BHXH VIỆT NAM SAU 10 NĂM THÀNH LẬP. 38
II. BHXH TỈNH VĨNH PHÚC (MỘT VÀI NÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH CỦA BHXH TỈNH VĨNH PHÚC). 39
1. Các hoạt động tuyên truyền trong công tác thu BHXH: 40
2. Công tác quản lý chế độ chính sách. 41
3. Các hoạt động nghiệp vụ khác . 41
4. Kết quả đạt được. 42
II. THỰC TRẠNG BHXH THỊ XÃ VĨNH YÊN. 43
1. Quá trình phát triển của BHXH thị xã Vĩnh Yên -Tỉnh Vĩnh Phúc. 43
2. Những mặt khó khăn, thuận lợi trong quá trình quản lý thu tại BHXH thị xã Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. 51
2.1. Thuận lợi. 51
2.2. Khó khăn. 51
3.Thực trạng trong quá trình quản lý thu tại BHXH thị xã Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. 52
PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BHXH TẠI ĐỊA BÀN THỊ XÃ VĨNH YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC 66
I. PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN LÝ THU BHXH TẠI ĐỊA BÀN XÃ VĨNH YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC 66
1. Công tác thu 66
2. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ Bảo hiểm y tế và phiếu khám chữa bệnh. 66
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH TẠI ĐỊA BÀN THỊ XÃ VĨNH YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC 69
1. Đối với cơ quan BHXH Việt Nam. 69
2. Đối với cơ quan BHXH tỉnh Vĩnh Phúc. 71
3. Đối với cơ quan BHXH thị xã Vĩnh Yên. 72
KẾT LUẬN 74
Trên công cuộc đổi mới với xu hướng hội nhập toàn cầu hoá trên thế giới. Chính sách bảo hiểm xã hội càng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, hoàn thiện nhằm phù hợp với điều kiện mới. Chúng ta đã biết chính sách bảo hiểm xã hội là công cụ bảo vệ hữu hiệu của người lao động, góp phần bảo vệ người sử dụng lao động trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của nền kinh tế thị trường, đồng thời nó còn có vai trò tích cực đối với sự phát triển của xã hội.
BHXH Việt Nam có tồn tại và phát triển vững mạnh được hay không thì sự phát triển của BHXH của các tỉnh thành phố là một mắt sích vô cùng quan trọng tạo tiền đề thúc đẩy BHXH Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn về mọi hoạt động của BHXH em đã chọn BHXH thị xã Vĩnh Yên là địa điểm thực tập của mình nhằm tăng cường vốn kiến thức còn hạn chế, tìm hiểu thực trạng phát triển BHXH của quê hương, địa phương nơi em sinh ra và lớn khôn, nghiên cứu và tìm hiểu những điểm mạnh điểm yếu những thuận lợi khó khăn của bảo hiểm Vĩnh Yên để sau này có thể góp phần công sức xây dựng, thúc đẩy sự phát triển BHXH quê hương, đẩy mạnh quá trình phát triển của BHXH Việt Nam.
BHXH là một trong những chính sách xã hội cơ bản nhất, đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống về vật chất tinh thần cho người lao động, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nền kinh tế nước ta đang chuyển mạnh sang cơ chế thị trường, các thành phần kinh tế đa dạng đan xen lẫn nhau, quan hệ lao động cũng trở nên đa dạng và phức tạp hơn, do vậy chính sách Bảo hiểm xã hội theo dạng bao cấp không còn phù hợp với thực tế mà phải nhanh chóng áp dụng hệ thống văn bản pháp quy về BHXH để thích ứng với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.
BHXH là một nguồn tài chính lớn và quỹ Bảo hiểm xã hội là hạt nhân, là nội dung vật chất của tài chính BHXH. Quản lý Thu - Chi quỹ bảo hiểm xã hội là khâu quan trọng trong quản lý tài chính BHXH. Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại BHXH thị xã Vĩnh Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc em đã chọn đề tài: “Quản lý thu BHXH tại địa bàn BHXH thị xã Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc, thực trạng và giải pháp.” Nhằm nâng cao vốn kiến thức và qua đó đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện chính sách BHXH, nâng cao hiệu quả công tác thu BHXH, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người lao động và dần hoà nhập với BHXH của Tỉnh bạn và các nước trên thế giới.
Kết cấu của đề tài ngoài Lời mở đầu và Kết luận gồm có ba phần:

Phần I: Tổng quan về BHXH và quản lý thu BHXH.
Phần II: Thực trạng công tác quản lý thu BHXH tại địa bàn BHXH thị xã Vĩnh Yên hiện nay.
Phần III: Một số kiến nghị chủ yến nhằm tăng cường công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại địa bàn thị xã Vĩnh Yên– Tỉnh Vĩnh Phúc.
Em xin chân thành Thank thầy TS. Mạc Văn Tiến cùng sự giúp đỡ của các cô, các chú tại cơ quan BHXH Vĩnh Yên -Tỉnh Vĩnh Phúc đã giúp em hoàn thành bài viết này, tuy nhiên do lần đầu được làm quen với công việc thực tế nên còn nhiều thiếu sót em mong được sự thông cảm của các cô các chú ở cơ quan và sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977620 Link đây bạn ơi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement