Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoai_namvn2000
#928893

Download miễn phí Chuyên đề Công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ tại nhà máy thuốc lá Thăng long

MỤC LỤC

 Trang

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

A. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu, Công

cụ công cụ trong các doanh nghiệp sản xuất. 3

I. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu, Công

 cụ công cụ trong các doanh nghiệp sản xuất. 3

II. Phân loại và đánh giá Nguyên vật liệu 6

B. Nội dung của tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu. 9

I.Hạch toán chi tiết nhập xuất Nguyên vật liệu

II.Hạch toán tổng hợp nhập xuất Nguyên vật liệu 14

C. Đặc điểm hạch toán Công cụ công cụ theo phương pháp

 kê khai thường xuyên 17

I.Khái niệm, đặc điểm Công cụ công cụ 17

II.Phương pháp hạch toán 17

D. Hạch toán Nguyên vật liệu, Công cụ công cụ theo

phương pháp kiểm kê định kỳ 19

I.Khái niệm và tài sản sử dụng 19

II.Phương pháp hạch toán 19

E. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng tại nhà máy

thuốc lá Thăng Long 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

A.Tình hình đặc điểm chung của nhà máy thuốc lá Thăng Long.

I.Lịch sử hình thành và phát triển của nhà máy thuốc lá Thăng Long. 26

II.Đặc điểm tổ chức sản xuất của nhà máy. 27

III.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của nhà máy. 31

IV.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở nhà máy thuốc lá Thăng Long. 34

B.Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu, Công cụ công cụ tại nhà máy thuốc lá Thăng Long. 35

1.Đặcđiểm Nguyên vật liệu 35

2.Phân loại Nguyên vật liệu 36

3.Quá trình hạch toán nhập xuất kho Nguyên vật liệu 37

 3.1. Hạch toán nhập kho Nguyên vật liệu 37

 a.Tính giá Nguyên vật liệu nhập kho 37

 b.Thủ tục nhập kho Nguyên vật liệu 37

 3.2. Hạch toán vật liệu xuất kho 43

 a.Tính giá vật liệu xuất kho. 43

 b.Thủ tục xuất kho vật liệu. 43

 4.Công tác tổ chức hạch toán Nguyên vật liệu,Công cụ công cụ tại nhà máy thuốc lá Thăng Long 48

 4.1.Hạch toán chi tiết Nguyên vật liệu,Công cụ công cụ 48

4.1.1 Tại kho 48

4.1.2 Tại phòng kế toán 48

4.2 Hạch toán tổng hợp Nguyên vật liệu tại nhà máy

 thuốc lá Thăng Long. 51

4.2.1 Hạch toán tổng hợp nhập Nguyên vật liệu. 51

4.2.2 Hạch toán xuất Nguyên vật liệu.

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

I.Nhận xét chung về công tác tổ chức hạch toán Nguyên vật liệu,Công cụ công cụ ở nhà máy thuốc lá Thăng Long. 71

1.Nhận xét về công tác quản lý Nguyên vật liệu,Công cụ dụng cụ. 71

2.Nhận xét về công tác hạch toán Nguyên vật liệu tại nhà máy. 71

II.Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng Nguyên vật liệu . 76

KẾT LUẬN

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


thuốc lá Thăng long
Nhà máy thuốc lá Thăng long là một doanh nghiệp có quy mô lớn với mức vốn kinh doanh là 118.479 triệu đồng được đầu tư theo chuều rộng lẫn chiều sâu.
Bộ máy quản lý được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức nămg bao gồm 1176 cán bộ, công nhân viên và quản lý theo chế độ một thủ trưởng. Đứng đầu là giám đốc nhà máy: người có quyền lãnh đạo cao nhất, chịu mọi trách nhiệm với Nhà nước cũng như tập thể cán bộ, công nhân viên về hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy. Giúp việc cho giám đốc là 2 phó giám đốc và các trưởng phòng của các phòng ban.
Sơ đồ 4: Cơ cấu tổ chưc bộ máy quản lý của nhà máy thuốc lá Thăng long
giám đốc
phó giám đốc phụ trách sx
phó giám đốc phụ trách kd
phòng khvt
phòng ktcđ
phòng kcs
phòng ktcn
phòng tài vụ
phòng tc -lđ -tl
phòng nl
phòng hc
phòng tiêu thụ
phòng thị trường
kho vật liệu
kho VL bao cứng
tổ hoá nghiệm
tổ hương
kho cơ khí
trạm y tế
kho Nl
văn phòng
nhà ăn
nhà nghỉ
nhà trẻ mẫu giáo
xd - cb
px bao mềm
đội xe
đội bảo vệ
đội bốc xếp
px 4
px cơ điện
px dunhill
px bao cứng
px sợi
*Chức năng nhiệm vụ các phòng ban:
Phòng hành chính:
Thực hiện chức năng giúp việc giám đốc về tất cả công việc liên quan đến công tác hành chính trong nhà máy. Có nhiệm vụ quản lý về văn thư, lưu tữ tài liệu, bảo mật, đối nội, đối ngoại, quản lý về công tác xây dựng cơ bản và hành chính quản trị đời sống, y tế.
Phòng tổ chức bảo vệ:
Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc về công tác lao động, tổ chức và an ninh quốc phòng. Phòng có nhiệm vụ: giup việc giám đốc lập phương án về công tác tổ chức bộ máy cán bộ lao động, tiền lương, quản lý về bảo hiểm lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, đào tạo công nhân kỹ thuật, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhà máy, phòng cháy, chữa cháy, an ninh chính trị, kinh tế trật tự trong nhà máy, thực hiện các nhiệm vụ về công tác quân sự địa phương.
Phòng tài vụ:
Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc giám đốc về mặt tài chính, kế toán nhà máy. Phòng tài vụ có nhiệm vụ tổ chức quản lý mọi hoạt động liên quan đế công tác tài chính kế toán của Nhà nước như: tổng hợp thu chi, công nợ, giá thành, hạch toán , dự toán, sử dụng nguồn vốn, quản lý tiền mặt ngân phiếu, thanh toán, tin học, quản lý nghiệp vụ thống kê ở các đơn vị.
Phòng kế hoạch đầu tư:
Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc giám đốc và công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhà máy. Phòng có nhiệm vụ: lập kế hoạch sản xuất dài hạn, năm, quý, tháng, điều hành sản xuất theo kế hoạch về nhu cầu vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh theo năm, quý , tháng. Ký kết hợp đồng tìm nguồn mua sắm vật tư, bảo quả, cấp phát phục vụ kịp thời cho sản xuất . Tổng hợp báo cáo lên cập trên theo định kỳ tình hình sản xuất tháng, tuần...
Phòng nguyên liệu:
Thực hiện chức năng tham mưu, giup việc giám đốc về công tác nguyên liệu thuốc lá lá theo yêu cầu sản xuất kinh doanh . Nhiệm vụ của phòng: nghiên cứu thổ nhưỡng, giống thuốc lá thực nghiệm, tổ chức hợp đồng, chỉ đạo kế hoạch về gieo trồng chăm sóc, hái cấy. Lập kế hoạch ký kết hợp động thu mua nghuyên liệu theo vùng cấp, chủng loại theo chỉ thị của giám đốc, quản lý số lượng tồn kho, tổ chức bao rquản nhập, xuất theo quy định, quản lý , cung ứng vật tư nông nghiệp, quản lý kho phế liệu, phế phẩm.
Phòng kỹ thuật cơ điện:
Thực hiện chức năng tham mưu, giup việc giám đốc về công tác kỹ thuật, về quản lý máy móc thiết bị, điện cơ... của nhà máy. Phòng có nhiệm vụ: theo dõi quản lý toàn bộ trang thiết bị kỹ thuật, cơ khí,thiết bị chuyên dùng chuyên ngành, điện, hơi, lạnh, nước... ccả về chất lượng, số lượng trong quá trình sản xuất . Lập kế hoạch về phương án đầu tư chiều sâu phụ tùng thay thế, đào tạo thợ cơ khí kỹ thuật...
Phòng kỹ thuật công nghệ:
Thực hiện chức năng giúp việc giám đốc về công tác kỹ thuật sản xuất của nhà máy. Phòng có nhiệm vụ: nhậ chỉ thị trực tiếp của giám đốc và thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng sản phẩm, chất lượng nguyên liẹu, vật tư, hương liệu trong quá trình nghiên cứu, phối chế sản phẩm mói cả nội dung và hình thức bao bì phù hợp với thị hiếu, thị trường từng vùng, quản lý quy trình công nghệ, quản lý chỉ tiêu lý, hoá về nghuyên liệu, sản phẩm... Tham gia công tác môi trường, đào tạo thựo kỹ thuật...
Phòng KCS:
Thực hiện chức năng giúp việc cho giám đốc về quản lý chất lượng sản phẩm. Phòng có nhiệm vụ: kiểm tra, giám sát về chất lượng nguyên liệu vật tư, vật liệu khi khách hàng đưa về nhà máy kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trên từng công đoạn.. phát hiện sai sót boá cáo để giám đốc chỉ thị khắc phục. Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm khi xuất kho. Kiểm tra, kết luận nguyên nhân hàng bị trả lại...
Phòng tiêu thụ:
Thực hiện chức năng tham mưu cho giám đốc về công tác tiêu thụ sản phẩm của nhà máy. Phòng có nhiệm vụ: lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm từng tháng, quý, năm cho từng vùng, từng đại lý. Theo dõi tình hình tiêu thụ từng vùng, miền dân cư kết hợp với phòng thị trường mở rộng diện tiêu thụ, thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ, bán hàng. Tổng hợp báo cáo kết quả tiêu thụ về số lượng chủng loại theo quy đình để giám đốc đánh giá và có quyết định về phương hướng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.
Phòng thị trường:
Thực hiện chức năng tham mưu giúp lãnh đạo nhà máy về công tác thị trường và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc nhà máy. Phòng có nhiệm vụ: theo dõi, phân tích diễn biến thị trường qua bộ phận nghiên cứu thì trường, tiếp thị đại lý. Soạn thảo và đề ra các chương trình, kế hoạch, chiến lược, tham gia công tác điều hành hoạt động marketting, tìm các hình thức quảng cáo sản phẩm, tham gia công tác thiết kế quảng cáo, thiết kế sản phẩm mới, tham gia triển lãm hội chợ.
IV Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của nhà máy thuốc lá Thăng long
Bộ máy kế toán của nhà máy được hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nhà máy với hình thức kế toán tập trung theo phương pháp nhật ký chứng từ, các phân xưởng đều có thống kê vật tư.
Mô hình của bộ máy kế toán :
*Kế toán trưởng: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước giám đốc mọi hoạt động của phòng cũng như các hoạt động khác của nhà máy có liên quan tới công tác tài chính và theo dõi các hoạt động tài chính của nhà máy . Tổ chức công tác kế toán , kế toán tổng hợp, vốn kinh doanh... Tổ chức công tác kiểm kê định kỳ theo quy định. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phần nghiệp vụ đối với cán bộ phòng kế toán ...
*Một phó phòng: Giúp việc cho kế toán trưởng khi đi vắng, làm trực tiếp công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
*Một số kế toán TSCĐ, thanh toán nội bộ tạm ứng: theo dõi tài sản cố định hiện có, tình hình tăng giảm TSCĐ trong nhà máy về NG, giá trị hao mòn, giá trị còn lại ...Kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ trước khi thanh toán các khoản tạm ứ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement